Počet nalezených dokumentů: 37907
Publikováno od do

Textilie zabezpečující ochranu proti elektromagnetickému smogu
Veronika Jobbová; vedoucí práce Viera Glombíková
2015 - slovenský
Tato bakalářská práce je zaměřená na studium textilií zabezpečujících ochranu proti elektromagnetickému smogu. V teoretické části je nejprve pojednáno o elektromagnetickém smogu, jeho základních jevech a veličinách, působení elektromagnetického záření na lidský organizmus a ochrana před elektromagnetickým smogem, která je zaměřená na stínící textilie, elektrickou vodivost vláken, používané materiály a jejich vlastnosti. V další části je popsán průzkum trhu bytových a oděvních textilií zabezpečujících ochranu proti elektromagnetickému smogu. Dále je pojednáno o užitných a zpracovatelských vlastnostech zabezpečujících ochranu proti elektromagnetickému smogu. V praktické části bylo provedené měření a vyhodnocení elektromagnetické účinnosti stínění před údržbou a po údržbě. Byli popsány měření a vyhodnocení třech vybraných užitných vlastností: splývavost, pevnost a tažnost, nehořlavost na závěsových tkaninách, zabezpečujících ochranu proti elektromagnetickému smogu. Klíčová slova: bytové textilie; elektromagnetické pole; elektromagnetické emise; oděvní materiály; textil; textilie Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Textilie zabezpečující ochranu proti elektromagnetickému smogu

Tato bakalářská práce je zaměřená na studium textilií zabezpečujících ochranu proti elektromagnetickému smogu. V teoretické části je nejprve pojednáno o elektromagnetickém smogu, jeho základních ...

Veronika Jobbová; vedoucí práce Viera Glombíková
Technická univerzita v Liberci, 2015

Zpracujte konstrukční dokumentaci dámského spodního prádla s vlivem vybraných vlastností textilií
Barbora Františková; vedoucí práce Marie Nejedlá
2015 - český
Bakalářská práce se zabývá charakteristikou druhů spodního prádla a jeho výrobci a distributory pro český trh. V další části rozborem českého trhu se spodním prádlem a orientací zákaznic v sortimentu podprsenek. V konstrukční části je zahrnuta střihová dokumentace podprsenky a postup konstrukce s vlivy vlastností materiálu. Klíčová slova: osobní prádlo; střihy Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Zpracujte konstrukční dokumentaci dámského spodního prádla s vlivem vybraných vlastností textilií

Bakalářská práce se zabývá charakteristikou druhů spodního prádla a jeho výrobci a distributory pro český trh. V další části rozborem českého trhu se spodním prádlem a orientací zákaznic v sortimentu ...

Barbora Františková; vedoucí práce Marie Nejedlá
Technická univerzita v Liberci, 2015

Ověřování validity 3D simulace splývavosti v systému VStitcher
Jaroslava Kopecká; vedoucí práce Viera Glombíková
2015 - český
Diplomová práce ověřuje nabídku firem vyrábějících trojrozměrné vizualizace na mezinárodním trhu. Pojednává o schopnostech nabízených počítačových programů a k nim dostupných pracovních nástrojů. První část je zaměřena na články a studie zabývající se danou problematikou a příbuzným odvětvím. Rešeržní část se pak zaměřuje na parametry zadávané do trojrozměrné vizualizace. Experimentální část popisuje postup práce v 3D simulaci. Dále se zabývá naměřenými vzorky tkanin na 3D skeneru vyvinuté KOD. Závěrem jsou posouzeny snímky trojrozměrné vizualizace a reálných vzorků, které potvrdí či vyvrátí verifikaci správnosti splývavosti. Je také ověřena vhodnost použití 3D zařízení pro hodnocení splývavosti v programu VStitcher. Klíčová slova: vizualizace (počítačová grafika); počítačová simulace; trojrozměrné zobrazování; střihy Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Ověřování validity 3D simulace splývavosti v systému VStitcher

Diplomová práce ověřuje nabídku firem vyrábějících trojrozměrné vizualizace na mezinárodním trhu. Pojednává o schopnostech nabízených počítačových programů a k nim dostupných pracovních nástrojů. ...

Jaroslava Kopecká; vedoucí práce Viera Glombíková
Technická univerzita v Liberci, 2015

Vliv moderních procesních kapalin od světových výrobců na trvanlivost nástroje a drsnost povrchu při soustružení konstrukční oceli
Michal Goldman; vedoucí práce Alexey Popov
2015 - český
Diplomová práce shrnuje informace o procesních kapalinách druhy, vlastnosti, charakteristiky, způsoby přívodu do místa řezu a vlivy na proces obrábění. Dále popisuje trvanlivost řezného nástroje, drsnost povrchu a způsoby jejího hodnocení. Práce se také věnuje poznatkům o vlivu procesních kapalin na trvanlivost nástroje a drsnost povrchu při soustružení. V rámci řešení byla navrhnuta metodika měření pro zjištění vlivu procesních kapalin na trvanlivost nástroje a drsnost povrchu při soustružení konstrukční oceli. Bylo odzkoušeno celkem deset moderních procesních kapalin od různých světových výrobců. Výsledkem diplomové práce bylo zjištění, která procesní kapalina má nejlepší vliv na trvanlivost nástroje a drsnost povrchu při soustružení. Klíčová slova: soustružení; procesní kapaliny Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Vliv moderních procesních kapalin od světových výrobců na trvanlivost nástroje a drsnost povrchu při soustružení konstrukční oceli

Diplomová práce shrnuje informace o procesních kapalinách druhy, vlastnosti, charakteristiky, způsoby přívodu do místa řezu a vlivy na proces obrábění. Dále popisuje trvanlivost řezného nástroje, ...

Michal Goldman; vedoucí práce Alexey Popov
Technická univerzita v Liberci, 2015

Optimalizace technologických parametrů ve vztahu k rozměrové přesnosti vstřikovaného dílu z PC
Petr Vejvoda; vedoucí práce Luboš Běhálek
2015 - český
Diplomová práce se zabývá hodnocením a optimalizací vybraných technologických parametrů (teplotou temperačního media formy, dobou a velikostí dotlaku, dobou chlazení) ve vztahu k rozměrové a tvarové přesnosti polykarbonátového dílu z produkce firmy ABB Elektro Praga s.r.o. Hodnocení tvarové a rozměrové přesnosti dílů je provedeno optickým bezkontaktním systémem ATOS. Klíčová slova: vstřikování plastů Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Optimalizace technologických parametrů ve vztahu k rozměrové přesnosti vstřikovaného dílu z PC

Diplomová práce se zabývá hodnocením a optimalizací vybraných technologických parametrů (teplotou temperačního media formy, dobou a velikostí dotlaku, dobou chlazení) ve vztahu k rozměrové a tvarové ...

Petr Vejvoda; vedoucí práce Luboš Běhálek
Technická univerzita v Liberci, 2015

Nová knihovna 2.0 v Kodani, Dánsko
Veronika Moutelíková; vedoucí práce Jan Hendrych
2015 - český
Projekt se zabývá novým typem knihovny tzv. knihovnou nové generace. Nový objekt je situován na Kodaňském nábřeží s návazností na park a budovu bývalého lodního skladu. Budova reaguje na trendy nových médií a technologií a snaží se je co nejlépe začlenit do svého programu. Klíčová slova: architektonické projekty; knihovní budovy Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Nová knihovna 2.0 v Kodani, Dánsko

Projekt se zabývá novým typem knihovny tzv. knihovnou nové generace. Nový objekt je situován na Kodaňském nábřeží s návazností na park a budovu bývalého lodního skladu. Budova reaguje na trendy nových ...

Veronika Moutelíková; vedoucí práce Jan Hendrych
Technická univerzita v Liberci, 2015

Lázně Bílý Potok
Ondřej Smetana; vedoucí práce Radek Suchánek
2015 - český
Projekt se zabývá areálem bývalé bývalé textilní továrny v Bílém Potoce v Jizerských horách. Předmětem projektu je konverze památkově chráněného objektu továrny na lázně. Hlavní náplní stavby je relaxačně rehabilitační část, doplněná o ubytování a restauraci. Klíčová slova: architektonické projekty; lázeňské domy Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Lázně Bílý Potok

Projekt se zabývá areálem bývalé bývalé textilní továrny v Bílém Potoce v Jizerských horách. Předmětem projektu je konverze památkově chráněného objektu továrny na lázně. Hlavní náplní stavby je ...

Ondřej Smetana; vedoucí práce Radek Suchánek
Technická univerzita v Liberci, 2015

Vliv finálních úprav na pevnost tkanin vyrobených z multifilů
Viktória Nagyová; vedoucí práce Sirková Brigita Kolčavová
2015 - český
Tato práce je zaměřená na vliv finálních úprav a také struktury tkanin vyrobených z multifilového hedvábí na jejich mechanické vlastnosti. V teoretické části jsou definované základní parametry struktury tkaniny, popsány jsou také poznatky ohledně konkrétních finálních úprav. Rešeršní část je věnována přístupům pro měření a predikci mechanických vlastností tkanin. Praktickou část tvoří analýza dat, vyhodnocení v podobě grafů a tabulek získaných z přístroje Testometric, jednoosé namáhání. Vyhodnocen je teoretický model predikující pevnost k experimentálně naměřeným hodnotám pevnosti zkoumaných tkanin pro dané úpravy. Poznatky a fakta jsou popisovány průběžně, shrnuta jsou v diskuzi a závěru. Klíčová slova: tkaniny; mechanické vlastnosti materiálů Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Vliv finálních úprav na pevnost tkanin vyrobených z multifilů

Tato práce je zaměřená na vliv finálních úprav a také struktury tkanin vyrobených z multifilového hedvábí na jejich mechanické vlastnosti. V teoretické části jsou definované základní parametry ...

Viktória Nagyová; vedoucí práce Sirková Brigita Kolčavová
Technická univerzita v Liberci, 2015

Kombinace 3D tisku a nanovláken pro tkáňové inženýrství kloubní chrupavky
Martin Pelcl; vedoucí práce Jiří Chvojka
2015 - český
Tato práce se zabývá studiem kombinace metody 3D tisku s nanovlákny pro tkáňové inženýrství kloubní chrupavky vývoj tkáňového nosiče pro nahrazení poškozené chrupavčité tkáně. První část práce je věnována rešerši, která byla vypracována na dané téma a z níž bylo vycházeno dále při tvorbě práce. Teoretická část je zaměřena na biologii hyalinní chrupavky, proces tkáňového inženýrství a dále zde jsou konkrétně představeny přístroje, materiály a postupy, které byly využity v experimentální části. V experimentální části je v časové posloupnosti popsán postup výroby tkáňového nosiče a jeho testování. Jsou zde uvedeny dosažené výsledky, které jsou dále rozebrány a vyhodnoceny. Klíčová slova: tkáňové inženýrství; nanovlákna; trojrozměrný tisk Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Kombinace 3D tisku a nanovláken pro tkáňové inženýrství kloubní chrupavky

Tato práce se zabývá studiem kombinace metody 3D tisku s nanovlákny pro tkáňové inženýrství kloubní chrupavky vývoj tkáňového nosiče pro nahrazení poškozené chrupavčité tkáně. První část práce je ...

Martin Pelcl; vedoucí práce Jiří Chvojka
Technická univerzita v Liberci, 2015

Vyhodnocení inovačních aktivit ve sledovaných odvětvích "na vybraném území"
Tomáš Absolon; vedoucí práce Eva Šlaichová
2015 - český
Předmětem dipomové práce je vyhodnocení inovačních aktivit ve sledovaných odvětvích na vybraném území. V rámci plnění tohoto hlavního cíle práce byl jako pomocný nástroj vytvořen software, který vyhodnocuje inovační aktivity z primárních dat zakoupených od ČSÚ za období 2008-2010. V tomto dotazníkovém šetření poskytují podniky informace o produktových, procesních, organizačních a marketingových inovacích. Údaje o inovačních aktivitách je možné agregovat pro každé jednotlivé odvětví podle CZ-NACE. Na základě tohoto lze vysledovat typické inovační chování firem v České republice za každé průmyslové odvětví. Výstupem diplomové práce je tak souhrnný poznatek o inovačních aktivitách ve vybraných odvětvích. Klíčová slova: software; inovace Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Vyhodnocení inovačních aktivit ve sledovaných odvětvích "na vybraném území"

Předmětem dipomové práce je vyhodnocení inovačních aktivit ve sledovaných odvětvích na vybraném území. V rámci plnění tohoto hlavního cíle práce byl jako pomocný nástroj vytvořen software, který ...

Tomáš Absolon; vedoucí práce Eva Šlaichová
Technická univerzita v Liberci, 2015

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze