Počet nalezených dokumentů: 23698
Publikováno od do

Modelování vzniku tenké vrstvy CuZr atom po atomu
2018 -
Tato práce se věnuje modelování vzniku tenké vrstvy CuZr pomocí klasické molekulární dynamiky. Simulovala jsem přilétání jednotlivých atomů Cu a Zr na krystalický měděný substrát. Sledovala jsem závislost struktury vzniklé vrstvy na energii přilétajících atomů a na podílu Cu a Zr a mezi nimi. Klíčová slova: tenké vrstvy; počítačová simulace; vizualizace Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Modelování vzniku tenké vrstvy CuZr atom po atomu

Tato práce se věnuje modelování vzniku tenké vrstvy CuZr pomocí klasické molekulární dynamiky. Simulovala jsem přilétání jednotlivých atomů Cu a Zr na krystalický měděný substrát. Sledovala jsem ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2018

Kmitání turbinových lopatek v poli odstředivých sil
2018 -
Tato práce spočívá v modelování turbínové lopatky jako jednorozměrného kontinua. Model je vytvořen pomocí 1D prvků typu nosník, v nichž jsou respektovány tahové, ohybové a krutové deformace. Cílem je sestavit pohybové rovnice a určit vlastní frekvence a vlastní tvary kmitů lopatky v rotujícím poli odstředivých sil. Velká výhoda tohoto modelu oproti modelům, používajícím 3D prvky, je snížení počtů stupňů volnosti systému a tudíž urychlení řešení problému kmitání lopatek a celého turbosoustrojí. Uvažovaný homogenní, izotropní materiál je popsán Youngovým modulem pružnosti v tahu E a modulem pružnosti ve smyku G. Klíčová slova: matematické modelování; turbinová lopatka; kmitání; pohybové rovnice Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Kmitání turbinových lopatek v poli odstředivých sil

Tato práce spočívá v modelování turbínové lopatky jako jednorozměrného kontinua. Model je vytvořen pomocí 1D prvků typu nosník, v nichž jsou respektovány tahové, ohybové a krutové deformace. Cílem je ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2018

Prohledávání dokumentů podle automaticky extrahovaných vzorů
2018 -
Prohledávání dokumentů podle automaticky extrahovaných vzorů je problém z oblasti information retrieval. Lze ho také nalézt pod pojmy jako rozpoznávání nebo vyhledávání slov v ručně psyných dokumentech. V anglické literatuře je nejčastěji použit termín word spotting. Toto prohledávání je děleno podle vstupního kritéria, kterým může být obrazový vzor (dále jako QbE) nebo textový řetězec (dále jako QbS). Při prohledávání se snažíme na základě vstupního kritéria nalézt obrázky s odpovídajícím slovem. Úspěšné vyřešení by usnadnilo práci např. v situaci, kdy má historik najít v kronice, která obsahuje 1 000 stran textu, všechny zmínky o klášteře v Teplé. Cílem této práce je návrh a implementace metod, které umožní vyhledávání těchto slov. Předpokladem je předem provedená segmentace dokumentu na obrázky slov. K dosažení tohoto cíle jsou použity neuronové sítě. Klíčová slova: vyhledávání informací; optické rozpoznávání znaků; neuronové sítě; historické dokumenty Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Prohledávání dokumentů podle automaticky extrahovaných vzorů

Prohledávání dokumentů podle automaticky extrahovaných vzorů je problém z oblasti information retrieval. Lze ho také nalézt pod pojmy jako rozpoznávání nebo vyhledávání slov v ručně psyných ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2018

Identifikace rodného jazyka pisatelů na základě anglicky psaných esejů
2018 -
Cílem práce bylo najít systém, který bude mít co nejlepší přesnost klasifikace. Z dosažených výsledů je zřejmé, že takovým systémem je ten využívající Bag Of Words model, který měl o 13,3% lepší přesnost klasifikace než výchozí model. Tento model využíval jako příznaky trigramy slov a 11-gramy znaků. Výchozí model využíval jako příznaky jednotlivá slova. Přesnost klasifikace ovšem není jediným meřítkem, podle kterého se řídit, pokud chceme systém využít v praxi. Může docházet například k přetrénování, dále potřebujeme nějak interpretovat důležitost příznaků, podle kterých se klasifikátor rozhoduje a podobně. Tyto aspekty jsou rozebrány v originální práci. Závěrem je, že klasifikátor s nejlepší přesností je výrazně přetrénován a i systém využívající doc2vec model poskytuje i přes horší přesnost klasifikace velmi užitečné informace. Klíčová slova: počítačové zpracování textu; identifikace rodného jazyka; strojové učení Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Identifikace rodného jazyka pisatelů na základě anglicky psaných esejů

Cílem práce bylo najít systém, který bude mít co nejlepší přesnost klasifikace. Z dosažených výsledů je zřejmé, že takovým systémem je ten využívající Bag Of Words model, který měl o 13,3% lepší ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2018

Návrh optimálního řízení RC modelu auta pomocí dynamického programování
2018 -
Autonomní řízení osobních i nákladních automobilů v současnosti přitahuje čím dál větší pozornost. Velké společnosti jako Google nebo Tesla investují nemalé prostředky na vývoj těchto autonomních řídících systémů. Za zjednodušenou úlohu zabývající se tímto problémem může být považováno řízení modelu RC auta bez lidského zásahu. Cílem této práce je využít dynamického programování při hledání optimálního řízení RC auta. Zadání úlohy je navrhnout řízení, které umožní RC modelu auta projet z bodu A do bodu B a vyhnout se při tom překážkám, jejichž umístění je známo. Klíčová slova: řídící systémy; dynamické programování; autonmní řízení; RC modely; automobily Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Návrh optimálního řízení RC modelu auta pomocí dynamického programování

Autonomní řízení osobních i nákladních automobilů v současnosti přitahuje čím dál větší pozornost. Velké společnosti jako Google nebo Tesla investují nemalé prostředky na vývoj těchto autonomních ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2018

An Algorithm Recreating 3D Triangle Mesh Faces from Its Edges
2018 -
Klíčová slova: 3D trojúhelníkové mřížky; počítačové zpracování obrazu Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
An Algorithm Recreating 3D Triangle Mesh Faces from Its Edges

Západočeská univerzita v Plzni, 2018

Use of 3D garment construction at technology lessons English
2018 -
Klíčová slova: tvoření nákresů oblečení; 3D visualization; 3D design Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Use of 3D garment construction at technology lessons English

Západočeská univerzita v Plzni, 2018

The scrapbook technique usage at manual skills: lessons for the children with stutter
2018 -
Klíčová slova: děti; manuální dovednosti; scrapbooking; koktání Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
The scrapbook technique usage at manual skills: lessons for the children with stutter

Západočeská univerzita v Plzni, 2018

Art-therapy practice in cognitive functions rehabilitation in persons suffered cerebrovascular diseases
2018 -
Klíčová slova: cerebrovaskulární poruchy; manuální práce; umělecká terapie Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Art-therapy practice in cognitive functions rehabilitation in persons suffered cerebrovascular diseases

Západočeská univerzita v Plzni, 2018

Didaktická hra pro dopravní výchovu
2018 -
Vytvořená hra slouží jako didaktická pomůcka k předmětu dopraví výchova. Obsahuje modely dopravních prostředků a značek, které byly vytisknuty na 3D tiskárně, set kartiček s otázkami, set kartiček charakterů, herní pravidla, hrací desku a úložnou bednu. Jejím cílem je za pomocí hry, ve které hráči plní různé úkoly, rozvinout základní kognitivní znalosti ohledně pravidel dopravy, dopravních značek a povinnosti řidiče, cyklisty, chodce či jiného spoluúčastníka silničního provozu. Silniční pravidla jsou zde zjednodušena a popsána pomocí herních pravidel, přičemž v případě neporušení je hráč penalizován. Je vytvořen také základní set kartiček značených znakem „?“. Ty obsahují otázky, na které hráč v případě potřeby musí správně odpovědět. Odpověď na otázku lze zjisti pomocí přiloženého QR kódu nebo v herních pravidlech v sekci Otázky a odpovědi. Hra je ukončena, jestliže některý z hráčů jako první splní svůj úkol, který mu byl přidělen na začátku hry. Klíčová slova: didaktická hra; desková hra; dopravní výchova; škola Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Didaktická hra pro dopravní výchovu

Vytvořená hra slouží jako didaktická pomůcka k předmětu dopraví výchova. Obsahuje modely dopravních prostředků a značek, které byly vytisknuty na 3D tiskárně, set kartiček s otázkami, set kartiček ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2018

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze