Počet nalezených dokumentů: 18
Publikováno od do

Měření světlostálosti materiálů novodobých knižních vazeb systémem Mikrofadeometr
Vávrová, Petra; Neoralová, Jitka; Palánková, Lucie
2018 - český
Cílem metodiky je představení principu a techniky měření pomocí systému Mikrofadeometr a jeho využití pro zjišťování světlostálosti materiálů za účelem účinnější ochrany materiálů kulturního dědictví citlivých na světlo. Klíčová slova: ochrana kulturního dědictví; knižní vazby; ochrana materiálů; optické vlastnosti materiálů; měřicí systémy; národní programy a projekty; spotřební průmysl Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Měření světlostálosti materiálů novodobých knižních vazeb systémem Mikrofadeometr

Cílem metodiky je představení principu a techniky měření pomocí systému Mikrofadeometr a jeho využití pro zjišťování světlostálosti materiálů za účelem účinnější ochrany materiálů kulturního dědictví ...

Vávrová, Petra; Neoralová, Jitka; Palánková, Lucie
Národní knihovna ČR, 2018

Certifikovaná metodika pro budování, uchovávání a správu konzervačních knižních sbírek
Polišenský, Jiří; Foltýn, Tomáš,; Vávrová, Petra
2015 - český
Klíčová slova: budování knihovních fondů; povinný výtisk; archivní fondy; management knihoven; národní programy a projekty; organizace informačních fondů Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Certifikovaná metodika pro budování, uchovávání a správu konzervačních knižních sbírek

Polišenský, Jiří; Foltýn, Tomáš,; Vávrová, Petra
Národní knihovna ČR, 2015

Metodika tvorby znalostního modelu INTERPI
Balíková, Marie,; Kunt, Miroslav; Šubová, Jana; Andrejčíková, Nadežda,
2015 - český
Klíčová slova: paměťové instituce; znalostní databáze; národní programy a projekty; věda a technika Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Metodika tvorby znalostního modelu INTERPI

Balíková, Marie,; Kunt, Miroslav; Šubová, Jana; Andrejčíková, Nadežda,
Národní knihovna ČR, 2015

Metodika výběru prostředku k mechanickému čištění prachových částic z povrchu papíru
Benešová, Marie; Mašková, Ludmila
2015 - český
Cílem této práce bylo identifikovat metody mechanického čištění prachových částic z povrchu papíru, které jsou vhodné pro použití v restaurátorské praxi. Záměrem bylo vytvořit soubor doporučení k výběru vhodné techniky čištění s ohledem především na rozsah a typ znečištění. Klíčová slova: restaurování knihovních fondů; restaurování archivních fondů; papír; prach; organizace informačních fondů Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Metodika výběru prostředku k mechanickému čištění prachových částic z povrchu papíru

Cílem této práce bylo identifikovat metody mechanického čištění prachových částic z povrchu papíru, které jsou vhodné pro použití v restaurátorské praxi. Záměrem bylo vytvořit soubor doporučení k ...

Benešová, Marie; Mašková, Ludmila
Národní knihovna ČR, 2015

Meždunarodnaja cifrovaja biblioteka rukopisej
Knoll, Adolf,
2015 - ruský
The Manuscriptorium Digital Library is Europe’s largest digital library of manuscripts providing access to data from more than 120 institutions across Europe incl. ca. 55 most important Czech collections. In March 2015, it contained 43,372 fully digitized documents and more than 337,000 bibliographic records. The documents are not only of European origin (Western, Slavonic, Hebrew, Armenian …), but there are also data representing Arabic, Persian, Ottoman, Indian and other manuscript traditions. The digital library was launched in 2003 by the National Library of the Czech Republic, in partnership with the Czech AiP Beroun Company. In comparison and in contrast with other aggregation services, it provides seamless access to full digital documents on the fly, reusing thus repositories of partner digital libraries. Users do not need to travel or to navigate from one physical place or digital library to another one to access needed documents. Manuscriptorium provides uniform interface to any data from any digital library that signed the partnership agreement. The internal metadata solution is based on the robust TEI P5 approach and suits both library and researchers’ requirements for description and structuring. It aggregates not only fully digitized documents, but also the partially digitized ones and bibliographic records. It contains manuscripts as well as old printed books, historical maps, and historical posters. The documents are mostly represented by digital images and in certain extent also by full texts, TEI-structured and unstructured. The Manuscriptorium larger environment provides also online support to TEI authoring and online metadata validation and upload. ... Klíčová slova: digitální knihovny; kulturní dědictví; historické knihovní fondy; kooperace knihoven; mezinárodní programy a projekty; organizace informačních fondů Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Meždunarodnaja cifrovaja biblioteka rukopisej

The Manuscriptorium Digital Library is Europe’s largest digital library of manuscripts providing access to data from more than 120 institutions across Europe incl. ca. 55 most important Czech ...

Knoll, Adolf,
Národní knihovna ČR, 2015

Metodika dezinfekce knih napadených plísněmi
Volejníková, A.; Nováková, J.; Neuvirt, Jiří,
2015 - český
Cílem metodiky je návod a postup dezinfekce knih v komoře NK za použití složek esenciálních olejů a tedy poskytnout alternativu k dezinfekčnímu postupu za použití činidla ethylenoxidu, který je zdraví škodlivý (mutagen, karcinogen) a proto je jeho použití přísně regulováno a umožněno jen ve speciálních zařízeních. Klíčová slova: ochrana knihovních fondů; dezinfekce; éterické oleje; plísně; ethylenoxid; organizace informačních fondů Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Metodika dezinfekce knih napadených plísněmi

Cílem metodiky je návod a postup dezinfekce knih v komoře NK za použití složek esenciálních olejů a tedy poskytnout alternativu k dezinfekčnímu postupu za použití činidla ethylenoxidu, který je zdraví ...

Volejníková, A.; Nováková, J.; Neuvirt, Jiří,
Národní knihovna ČR, 2015

“Metodika stanovení fungicidních účinků par esenciálních olejů a jejich složek na spory plísní na různých substrátech”
Volejníková, A.; Neuvirt, Jiří,; Nováková, J.
2015 - český
Metodika má za cíl umožnit kvantitativní vyhodnocení dezinfekčního účinku par esenciálních olejů na spory plísní ukotvených na různých druzích substrátů. Knihy ve sbírkách jsou složeny z řady různých materiálů, které ovlivňují účinnost dezinfekčních prostředků, proto nestačí vykonat jednoduché testy na agaru nebo skle. Klíčová slova: ochrana knihovních fondů; dezinfekce; éterické oleje; plísně; spóry; organizace informačních fondů Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
“Metodika stanovení fungicidních účinků par esenciálních olejů a jejich složek na spory plísní na různých substrátech”

Metodika má za cíl umožnit kvantitativní vyhodnocení dezinfekčního účinku par esenciálních olejů na spory plísní ukotvených na různých druzích substrátů. Knihy ve sbírkách jsou složeny z řady různých ...

Volejníková, A.; Neuvirt, Jiří,; Nováková, J.
Národní knihovna ČR, 2015

Metodika aplikace esenciálních olejů a jejich složek k dosažení fungistatického účinku v depozitářích papírových artefaktů ohrožených mikrobiálním napadením vlivem vysoké relativní vlhkosti
Milichovský, Miloslav,; Neuvirt, Jiří,; Večeřa, Zdeněk
2015 - český
Cílem metodiky je na základě získaných vědomostí, tj. empirických poznatků i teoretických znalostí o jevech souvisejících s interakcemi papírová hmota - páry esenciálních olejů, shrnout zásady a vypracovat postupy, jak tyto látky nebo jejich uměle připravené analogy používat, aby jejich aplikace pro zabránění mikrobiologického rozkladu papírových artefaktů byla maximálně efektivní s minimálními negativními dopady na papírové artefakty. Klíčová slova: ochrana knihovních fondů; éterické oleje; papír; vlhkost materiálů; mikrobiální společenstva; organizace informačních fondů Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Metodika aplikace esenciálních olejů a jejich složek k dosažení fungistatického účinku v depozitářích papírových artefaktů ohrožených mikrobiálním napadením vlivem vysoké relativní vlhkosti

Cílem metodiky je na základě získaných vědomostí, tj. empirických poznatků i teoretických znalostí o jevech souvisejících s interakcemi papírová hmota - páry esenciálních olejů, shrnout zásady a ...

Milichovský, Miloslav,; Neuvirt, Jiří,; Večeřa, Zdeněk
Národní knihovna ČR, 2015

Ověřená technologie dezinfekce knih parami složek esenciálních olejů
Neuvirt, Jiří,; Volejníková, A.
2015 - český
Předložená technologie je realizací výsledků výzkumu podmínek fungicidních účinků vybraných složek esenciálních olejů (EOS). Technologie byla vyvinuta pro aplikaci ve víceúčelové vakuové komoře (VVK), která je v majetku Národní knihovny ČR. Klíčová slova: ochrana knihovních fondů; dezinfekce; éterické oleje; organizace informačních fondů Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Ověřená technologie dezinfekce knih parami složek esenciálních olejů

Předložená technologie je realizací výsledků výzkumu podmínek fungicidních účinků vybraných složek esenciálních olejů (EOS). Technologie byla vyvinuta pro aplikaci ve víceúčelové vakuové komoře (VVK), ...

Neuvirt, Jiří,; Volejníková, A.
Národní knihovna ČR, 2015

Metodika pro přidělování a správu životního cyklu unikátních perzistentních identifikátorů digitálních dokumentů podle standardu URN:NBN
Vašek, Zdeněk; Cubr, Ladislav,
2015 - český
Klíčová slova: internetové zdroje; elektronické dokumenty; správa elektronických dokumentů; unifikovaný název zdroje; unifikovaný lokátor zdroje; digitální repozitáře; paměťové instituce; počítačové sítě Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Metodika pro přidělování a správu životního cyklu unikátních perzistentních identifikátorů digitálních dokumentů podle standardu URN:NBN

Vašek, Zdeněk; Cubr, Ladislav,
Národní knihovna ČR, 2015

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze