Počet nalezených dokumentů: 44
Publikováno od do

Metodika uchovávání předmětů kulturní povahy
Selucká, Alena; Mrázek, Martin; Štěpánek, Ivo; Mazík, Michal; Grossmannová, Hana; Jirásek, Pavel; Holman, Pavel; Jakubec, Petr; Fricová, Jana; Vácha, Zdeněk; Červenák, Jan; Dvořák, Martin; Němec, Václav; Dušková, Markéta; Fogaš, Igor; Bačovský, Jiří
2018 - český
Klíčová slova: movité kulturní dědictví; movable cultural heritage; metody; kulturní tradice; požární ochrana; klimatické podmínky; památková péče Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Metodika uchovávání předmětů kulturní povahy

Selucká, Alena; Mrázek, Martin; Štěpánek, Ivo; Mazík, Michal; Grossmannová, Hana; Jirásek, Pavel; Holman, Pavel; Jakubec, Petr; Fricová, Jana; Vácha, Zdeněk; Červenák, Jan; Dvořák, Martin; Němec, Václav; Dušková, Markéta; Fogaš, Igor; Bačovský, Jiří
Národní památkový ústav, 2018

Jednotná popisná a obrazová dokumentace historického fotografického materiálu v kontextu používaných elektronických evidenčních systémů v příspěvkových organizacích MK ČR
Černá, Alena
2017 - český
Klíčová slova: historické fotografie; historical photography; metody; dokumentární fotografie; dokumentace; evidence dokumentů; zálohování a archivace; oborové informační systémy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Jednotná popisná a obrazová dokumentace historického fotografického materiálu v kontextu používaných elektronických evidenčních systémů v příspěvkových organizacích MK ČR

Černá, Alena
Národní památkový ústav, 2017

Symboly moci či předměty sběratelského zájmu?
Vaverková, Zuzana; Vaňková, Lenka; Czajkowski, Petr (ed.)
2017 - český
Klíčová slova: prezentace památek; movité kulturní dědictví; instalace sbírek; presentation of heritage; movable cultural heritage; installation of collections; zbraně; historická výzbroj; metody; sbírky Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Symboly moci či předměty sběratelského zájmu?

Vaverková, Zuzana; Vaňková, Lenka; Czajkowski, Petr (ed.)
Národní památkový ústav, 2017

Preventivní péče o předměty kulturní povahy v expozicích, depozitářích a zpřístupněných autentických interiérech
Cichrová, Kateřina; Ourodová, Ludmila; Troupová, Ivana; Vaverková, Zuzana
2017 - český
Klíčová slova: movité kulturní dědictví; movable cultural heritage; památková péče; kulturní tradice; metody; klimatické podmínky Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Preventivní péče o předměty kulturní povahy v expozicích, depozitářích a zpřístupněných autentických interiérech

Cichrová, Kateřina; Ourodová, Ludmila; Troupová, Ivana; Vaverková, Zuzana
Národní památkový ústav, 2017

Interpretace fotografie z hlediska obsažených obrazových informací
Wittlich, Filip a kol.
2017 - český
Klíčová slova: historické fotografie; historic photography; dokumentární fotografie; metody; historické metody Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Interpretace fotografie z hlediska obsažených obrazových informací

Wittlich, Filip a kol.
Národní památkový ústav, 2017

Symboly moci či předměty sběratelského zájmu?
Gronský, Roman; Kočan, Vladimír; Czajkowski, Petr (ed.)
2017 - český
Klíčová slova: movité kulturní dědictví; movable cultural heritage; metody; zbraně; historická výzbroj; třídění; sbírky Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Symboly moci či předměty sběratelského zájmu?

Gronský, Roman; Kočan, Vladimír; Czajkowski, Petr (ed.)
Národní památkový ústav, 2017

Symboly moci či předměty sběratelského zájmu?
Protiva, Rudolf; Czajkowski, Petr (ed.)
2016 - český
Klíčová slova: degradace materiálů; materials degradation; zbraně; historická výzbroj; památková péče; metody Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Symboly moci či předměty sběratelského zájmu?

Protiva, Rudolf; Czajkowski, Petr (ed.)
Národní památkový ústav, 2016

Metodika pasportizace památky zahradního umění
Olšan, Jiří; Šnejd, Daniel; Ehrlich, Marek; Křesadlová, Lenka; Pavlátová, Marie
2016 - český
Cílem metodiky je definice postupu zpracování pasportu památ k y zahradního umění jako základního informační ho nást roj e , využitelného v činnosti správců kulturních památek a v procesech tvorby dalších nadstavbových dokumentů a koncepcí směřujících k dlouhodobé udržitelnosti kulturních památek. Dílčím cílem m etodik y je vytvoření návrhu modelu klasifikace hmotné str uktur y památek zahradního umění , využitelného v tvorbě databáze památek zahradního umění v geografickém informačním systému NPÚ. Klíčová slova: zahradní umění; pasportizace; památky; památková péče; metodiky Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Metodika pasportizace památky zahradního umění

Cílem metodiky je definice postupu zpracování pasportu památ k y zahradního umění jako základního informační ho nást roj e , využitelného v činnosti správců kulturních památek a v procesech tvorby ...

Olšan, Jiří; Šnejd, Daniel; Ehrlich, Marek; Křesadlová, Lenka; Pavlátová, Marie
Národní památkový ústav, 2016

Metodika dokumentace sakrální architektury (kostely a prostorové kaple)
Honys, Vít; Nejezchlebová, Táňa; Radová, Lucie; Veselá, Hana
2015 - český
Klíčová slova: kultovní a sakrální stavby; dokumentace; kostely; kaple Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Metodika dokumentace sakrální architektury (kostely a prostorové kaple)

Honys, Vít; Nejezchlebová, Táňa; Radová, Lucie; Veselá, Hana
Národní památkový ústav, 2015

Památky nás baví
Havlůjová, Hana; Hudec, Petr; Indrová, Martina
2015 - český
Klíčová slova: metodiky; edukační programy; památková péče; kulturní dědictví Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Památky nás baví

Havlůjová, Hana; Hudec, Petr; Indrová, Martina
Národní památkový ústav, 2015

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze