Počet nalezených dokumentů: 415
Publikováno od do

Optimization of photochemical vapor generation of molybdenum as a sample introduction for ICP-MS
Šoukal, Jakub; Musil, Stanislav
2018 - anglický
Conditions of photochemical vapor generation of molybdenum with ICP-MS detection have been in detail investigated. Klíčová slova: ICP-MS; molybdenum; photochemical vapor generation Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Optimization of photochemical vapor generation of molybdenum as a sample introduction for ICP-MS

Conditions of photochemical vapor generation of molybdenum with ICP-MS detection have been in detail investigated.

Šoukal, Jakub; Musil, Stanislav
Ústav analytické chemie, 2018

Microfluidic device for cell counting and electrical lysis
Václavek, Tomáš; Křenková, Jana; Foret, František
2018 - anglický
This lecture presents two microfluidic devices as essential units for single cell proteomic analysis; firstly a device for cell counting based on resistive pulse sensing as an alternative to optical platforms based on visual control over the sample input, secondly a unit for electrical lysis of cells using direct current voltage pulses to lyse cells one by one with a possibility to analyze the distinct lysate zones by electrospray ionization mass spectrometry. Klíčová slova: microfluidic devices; microextraction of basic drugs; single cell proteomic analysis; electrospray ionization mass spectrometry; cell lysis Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Microfluidic device for cell counting and electrical lysis

This lecture presents two microfluidic devices as essential units for single cell proteomic analysis; firstly a device for cell counting based on resistive pulse sensing as an alternative to optical ...

Václavek, Tomáš; Křenková, Jana; Foret, František
Ústav analytické chemie, 2018

Capillary electrophoresis in clinical diagnosis and monitoring
Kubáň, Petr
2018 - anglický
There is a significant potential of CE to provide a useful analytical tool to analyze noninvasive samples of body fluids and stimulate the cooperation between analytical chemists and clinicians in this interdisciplinary field. Klíčová slova: CE; CE-LIF; clinical diagnosis Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Akademie Věd.
Capillary electrophoresis in clinical diagnosis and monitoring

There is a significant potential of CE to provide a useful analytical tool to analyze noninvasive samples of body fluids and stimulate the cooperation between analytical chemists and clinicians in ...

Kubáň, Petr
Ústav analytické chemie, 2018

Supercritical water in etching and morphing of siliceous surfaces for analytical separations
Karásek, Pavel; Horká, Marie; Planeta, Josef; Roth, Michal
2018 - anglický
Applications of supercritical water in etching and morphing of siliceous surfaces for analytical separations are briefly reviewed. Klíčová slova: supercritical water; fused silica capillary; electromigration methods Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Akademie Věd.
Supercritical water in etching and morphing of siliceous surfaces for analytical separations

Applications of supercritical water in etching and morphing of siliceous surfaces for analytical separations are briefly reviewed.

Karásek, Pavel; Horká, Marie; Planeta, Josef; Roth, Michal
Ústav analytické chemie, 2018

Measuring photon-upconversion luminiscence from droplets in microfluidic chips
Hlaváček, Antonín; Křivánková, Jana; Přikryl, Jan
2018 - anglický
UCNPs are lanthanide-doped nanocrystals that can be excited by near-infrared light and emit light of shorter wavelengths. Advantages of UCNPs include multiple and narrow emission bands, negligible autofluorescence and high photostability, which make UCNPs ideal luminescence label for use in droplet microfluidic. Here, we introduce the instrumentation for reading photon-upconversion luminescence of nanoparticles, which are dispersed in water droplets in a microfluidic chip. Klíčová slova: photon-upconversion; microfluidic chip; microdroplets; nanoparticles Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Measuring photon-upconversion luminiscence from droplets in microfluidic chips

UCNPs are lanthanide-doped nanocrystals that can be excited by near-infrared light and emit light of shorter wavelengths. Advantages of UCNPs include multiple and narrow emission bands, negligible ...

Hlaváček, Antonín; Křivánková, Jana; Přikryl, Jan
Ústav analytické chemie, 2018

Hollow fibre-liquid phase microextraction of basic drugs from dried dried blood spots
Dvořák, Miloš; Miková, B.; Šlampová, Andrea; Kubáň, Pavel
2018 - anglický
Hollow fibre-liquid phase microextraction (HF-LPME) was applied for rapid and efficient extraction of basic drugs from dried blood spots (DBS). Basic drugs from DBS were first extracted into 10 mM NaOH solution, which acted as the HF-LPME donor solution, and simultaneously the neutralized drugs were transferred across the HF and preconcentrated in 10 mM HCl acceptor solution inside the HF lumen. Mixture (1:1, v:v) of 1-ethyl-2-nitrobenzene and dihexyl ether was used for impregnation of the porous HF membrane. Analytes in the acceptor solution were injected directly from the HF into capillary electrophoresis instrument for further separation, detection and quantification. Repeatability of the hyphenated analytical system ranged from 9.8 to 13.8 % (RSD) and enrichment factors of 52 – 78 were obtained for model basic drugs spiked to DBS extracts at a concentration level of 0.1 mg/L. Klíčová slova: hollow fibre-liquid phase microextraction; microextraction of basic drugs; dried blood spots Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Hollow fibre-liquid phase microextraction of basic drugs from dried dried blood spots

Hollow fibre-liquid phase microextraction (HF-LPME) was applied for rapid and efficient extraction of basic drugs from dried blood spots (DBS). Basic drugs from DBS were first extracted into 10 mM ...

Dvořák, Miloš; Miková, B.; Šlampová, Andrea; Kubáň, Pavel
Ústav analytické chemie, 2018

Vliv inhalovaných nanočástic oxidů kovů na orgány exponovaných myší
Mikuška, Pavel; Večeřa, Zbyněk; Dočekal, Bohumil; Čapka, Lukáš; Křůmal, Kamil; Coufalík, Pavel; Moravec, Pavel; Buchtová, Marcela; Míšek, Ivan; Vrlíková, Lucie; Smutná, Tereza; Dumková, J.; Hampl, A.; Fictum, P.
2018 - český
Dospělé myši byly kontinuálně vystaveny nanočásticím oxidů kovů v různých časových intervalech. Na konci experimentu byly orgány myší (plíce, mozek, ledviny, játra a slezina) analyzovány chemickými, biochemickými, histologickými a elektron mikroskopickými analýzami. Adult mice were continuously exposed to metal oxide nanoparticles for different time intervals. At the end of experiment, mice organs (lung, brain, kidney, liver and spleen) were collected for chemical, biochemical, histological and electron microscopical analyses. Klíčová slova: nanoparticles; inhalation; mice Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Akademie Věd.
Vliv inhalovaných nanočástic oxidů kovů na orgány exponovaných myší

Dospělé myši byly kontinuálně vystaveny nanočásticím oxidů kovů v různých časových intervalech. Na konci experimentu byly orgány myší (plíce, mozek, ledviny, játra a slezina) analyzovány chemickými, ...

Mikuška, Pavel; Večeřa, Zbyněk; Dočekal, Bohumil; Čapka, Lukáš; Křůmal, Kamil; Coufalík, Pavel; Moravec, Pavel; Buchtová, Marcela; Míšek, Ivan; Vrlíková, Lucie; Smutná, Tereza; Dumková, J.; Hampl, A.; Fictum, P.
Ústav analytické chemie, 2018

Složení prachových částic v emisích ze spalování uhlí v různých typech kotlů používaných pro vytápění domácností
Křůmal, Kamil; Mikuška, Pavel; Horák, J.; Hopan, F.
2018 - český
Organické sloučeniny (polycyklické aromatické uhlovodíky, alkany) a organické markery (hopany) používané pro identifikaci emisních zdrojů aerosolů byly měřeny v emisích ze spalování černého a hnědého uhlí. Uhlí bylo spalováno v různých typech kotlů (prohořívací, odhořívací, automatický kotel) používaných pro vytápění domácností v České republice. Organic compounds (polycyclic aromatic hydrocarbons, alkanes) and organic markers (hopanes) used for the identification of aerosol emission sources were measured in emissions from the combustion of hard and brown coal. Coal was combusted in different boilers (overfire boiler, boiler with down-draft combustion and automatic boiler) used for residential heating in the Czech Republic. Klíčová slova: residential heating; household heating; coal combustion Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Složení prachových částic v emisích ze spalování uhlí v různých typech kotlů používaných pro vytápění domácností

Organické sloučeniny (polycyklické aromatické uhlovodíky, alkany) a organické markery (hopany) používané pro identifikaci emisních zdrojů aerosolů byly měřeny v emisích ze spalování černého a hnědého ...

Křůmal, Kamil; Mikuška, Pavel; Horák, J.; Hopan, F.
Ústav analytické chemie, 2018

Generování těkavých specií přechodných kovů pro analytickou atomovou spektrometrii se zaměřením na účinnost generování, prekoncentraci, identitu těkavých specií a studium mechanismu generování
Musil, Stanislav
2018 - český
Předkládaný soubor 8 publikovaných prací a jednoho patentu se věnuje právě této problematice. Zaměřili jsme se na studium mechanismu generování a identifikaci těkavých specií v plynné fázi při generovaní Ag1, Au3 a Cu9 s detekcí AAS. Pomocí přístrojů pro charakterizaci velikosti částic aerosolu a transmisní elektronové mikroskopie jsme identifikovali nanočástice těchto kovů v plynné fázi. Klíčová slova: volatile species; atomic absorption spectrometry; generation of volatile species Plné texty jsou dostupné na vyžádání prostřednictvím repozitáře Akademie věd.
Generování těkavých specií přechodných kovů pro analytickou atomovou spektrometrii se zaměřením na účinnost generování, prekoncentraci, identitu těkavých specií a studium mechanismu generování

Předkládaný soubor 8 publikovaných prací a jednoho patentu se věnuje právě této problematice. Zaměřili jsme se na studium mechanismu generování a identifikaci těkavých specií v plynné fázi při ...

Musil, Stanislav
Ústav analytické chemie, 2018

Photon-upconverting nanoparticles as a novel background-free label in immunoassays
Farka, Z.; Hlaváček, Antonín; Mickert, M. J.; Skládal, P.; Gorris, H H.
2018 - anglický
Photon-upconverting nanoparticles (UCNPs) have become an attractive label in immunoassays because their anti-Stokes luminescence can be excited by the NIR laser and detected in the VIS region without optical background interference. Further advantages of UCNPs include good photostability, large anti-Stokes shifts, and multiple narrow emission bands that can be used for multiplexed detection. We have developed a competitive upconversion-linked immunosorbent assay (ULISA) for detection of the pharmaceutical diclofenac (DCF) in surface waters. Silica-coated UCNPs (50 nm in diameter) with carboxyl groups on the surface were synthesized and conjugated with the secondary anti-IgG antibody. The structure and monodispersity of the nanoconjugates was studied by TEM and agarose gel electrophoresis. Using a highly affine anti-DCF primary antibody, the optimized ULISA provided a detection limit of 50 pg·mL−1. Klíčová slova: photon-upconversion nanoparticle; immunoassay; bioconjugation; antibody; diclofenac Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Photon-upconverting nanoparticles as a novel background-free label in immunoassays

Photon-upconverting nanoparticles (UCNPs) have become an attractive label in immunoassays because their anti-Stokes luminescence can be excited by the NIR laser and detected in the VIS region without ...

Farka, Z.; Hlaváček, Antonín; Mickert, M. J.; Skládal, P.; Gorris, H H.
Ústav analytické chemie, 2018

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze