Počet nalezených dokumentů: 232
Publikováno od do

Europa Postmediaevalis 2018. Post-medieval pottery between (its) borders. 16-19 April 2018
Matějková, K.; Blažková, Gabriela
2018 - anglický
There are many ways how to deal with ceramic finds from archaeological research. The ceramic is introduced to cross borders and work on a multinational platform. There were 13 countries presented. Klíčová slova: Early Modern Age; ceramic; Europe Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Europa Postmediaevalis 2018. Post-medieval pottery between (its) borders. 16-19 April 2018

There are many ways how to deal with ceramic finds from archaeological research. The ceramic is introduced to cross borders and work on a multinational platform. There were 13 countries presented.

Matějková, K.; Blažková, Gabriela
Archeologický ústav, Praha, 2018

Počítačová podpora v archeologii 17/2018. Kouty, 28.-30. 5. 2018. Sborník abstraktů
Novák, David
2018 - český
Dvojjazyčný sborník shrnuje příspěvky přednesené na mezinárodní konferenci Počítačová podpora v archeologii 2018, a to formou rozšířených abstraktů. Hlavním tématem konference byla “velká data” v archeologii, mezi dalšími pak sběr archeologických dat pomocí moderních metod, archeologický dálkový průzkum a 3D modelování a vizualizace v archeologii. V rámci konference byla přednesena přednáška zahraničního odborníka (Christopher Green, University of Oxford) a proběhl workshop L. Šmejdy zaměřený na práci nástrojem Google Earth Engine. The bilingual proceedings summarise the contributions presented at the international conference Computer Applications in Archaeology 2018, in the form of extended abstracts. The main topic of the conference was “big data” in archaeology, among others the collection of archaeological data using modern methods, archaeological remote sensing and 3D modeling and visualization in archaeology. The key-note lecture was given by a foreign expert (Christopher Green, University of Oxford). The conference included a workshop by L. Šmejda focused on working with Google Earth Engine. Klíčová slova: digital humanities; archaeological theory and method; big data; 3D; remote sensing Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Akademie Věd.
Počítačová podpora v archeologii 17/2018. Kouty, 28.-30. 5. 2018. Sborník abstraktů

Dvojjazyčný sborník shrnuje příspěvky přednesené na mezinárodní konferenci Počítačová podpora v archeologii 2018, a to formou rozšířených abstraktů. Hlavním tématem konference byla “velká data” v ...

Novák, David
Archeologický ústav, Praha, 2018

Archaeological textiles - links between past and present. NESAT XIII
Bravermanová, M.; Březinová, Helena; Malcolm-Davies, J.
2017 - anglický
Proceedings from the international conference NESAT XIII (North European Symposium for Archaeological Textiles). Klíčová slova: NESAT XIII; archaeological textiles Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Archaeological textiles - links between past and present. NESAT XIII

Proceedings from the international conference NESAT XIII (North European Symposium for Archaeological Textiles).

Bravermanová, M.; Březinová, Helena; Malcolm-Davies, J.
Archeologický ústav, Praha, 2017

Aktuelle Aspekte des Studiums mehrfarbiger Perlen aus dem frühmittelalterlichen Böhmen
Tomková, Kateřina; Křížová, Šárka
2017 - německý
Eine Zusammenfassung der Funde mittelalterlicher Funde von bunten Perlen aus Böhmen, einschließlich des grundlegenden typologischen Schemas, das auf dem Inventar dieser Perlen beruht. Besondere Aufmerksamkeit wird Perlen mit einfachen und besonders Millefiori-Augen in Kombination mit Kreuzfaden geschenkt. Die unterschiedliche chemische Zusammensetzung der Gläser beider Arten von Perlen, wie sie durch die SEM-EDS-Methode bestimmt wird, kann auf verschiedene Produktionszentren hinweisen. Die Topographie der mitteleuropäischen Funde deutet darauf hin, dass diese Perlen aus dem Karpatenbecken nach Böhmen gelangt sind, das der Vermittler kultureller Einflüsse aus Süd- und Osteuropa war. A summary of the findings of early medieval finds of polychrome beads from Bohemia, including the basic typological scheme based on the inventory of these beads. Special attention is paid to beads with simple and especially millefiori eyes in combination with crossing trails. The different chemical composition of glasses of both types of beads, as determined by the SEM-EDS method, may indicate different production centers. The topography of Central European findings suggests that these beads have spread to Bohemia from the Carpathian basin, which has been the mediator of cultural influence from Southern and Eastern Europe. Klíčová slova: Early Middle Ages; Bohemia; glass; multicoloured bead; chemical composition Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Aktuelle Aspekte des Studiums mehrfarbiger Perlen aus dem frühmittelalterlichen Böhmen

Eine Zusammenfassung der Funde mittelalterlicher Funde von bunten Perlen aus Böhmen, einschließlich des grundlegenden typologischen Schemas, das auf dem Inventar dieser Perlen beruht. Besondere ...

Tomková, Kateřina; Křížová, Šárka
Archeologický ústav, Praha, 2017

An interpretation of the 'bombastic' Cham culture spindle whorls by an archaeological experiment
Chylíková, Judita
2017 - anglický
One group of artefacts characteristic of Cham culture are the so-called bombastic whorls. These spindle whorls each weigh about 100 g in biconical, bell-shaped or cylindrical forms. Their specific function has been discussed by Czech archaeologists and their connection to textile production questioned. The assumption that Cham culture was based on a pastoral economy led the 'bombastic' whorls to be traditionally associated with wool processing. This myth survived in Czech archaeological literature, even though agricultural production has long since been shown to be relevant to Cham culture and any connection between the 'bombastic' whorls and wool has no justification in terms of textile manufacturing. The aim of the experiments reported here was to disprove the relationship between 'bombastic' whorls and sheep's wool, and on the contrary, to demonstrate their suitability for the processing of vegetal fibres. For the purposes of the experiment, two sets of spindle whorls were documented: Cham culture whorls from the hill-top settlement of Velká skála and those of the Řivnáč culture from the hillfort Denemark. Řivnáč culture existed at the same time as Cham culture in the adjacent regions. Small spindle whorls, usually conical in shape, are typical for this culture. However, the Cham and Řivnáč whorls do not constitute two completely separate categories in terms of size, weight and shape. A representative sample of ten specimens was selected from the documented whorls and their duplicates were made. Five spinners spun wool, flax and linden bast. Besides the interpretation of the 'bombastic' spindle whorls, the aim of the experiment was to provide a better understanding of the relationship between the processed raw material, the spindle whorl used, and the quality of spun threads. Klíčová slova: 'bombastic' whorls; Cham culture; Eneolithic; experiment; textile production; wool Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
An interpretation of the 'bombastic' Cham culture spindle whorls by an archaeological experiment

One group of artefacts characteristic of Cham culture are the so-called bombastic whorls. These spindle whorls each weigh about 100 g in biconical, bell-shaped or cylindrical forms. Their specific ...

Chylíková, Judita
Archeologický ústav, Praha, 2017

Non-invasive material and traceological research of the stone head from Celtic settlement Závist near Prague
Cihla, M.; Trefný, M.; Drda, Petr; Hradil, David; Hradilová, J.
2017 - anglický
The sandstone head sculpture from the hillfort of Závist in the southern periphery of Prague has been subjected to a non-invasive survey by mechanoscopic and analytical approaches. A 3D model of a sculpture has been created using laser scanning and photogrammetry. A reconstruction of stonemason's working tools was derived from longitudinal and transversal sections of the traces on the head's surface. Further screening of the surface by handheld X-ray fluorescence identified increased contents of lead and tin suggesting a former intentional coloring of the sculpture's surface. Traces of gold could indicate that the surface was gilded. It was confirmed that the sculpture was originally not a part of a human figure, but was intended to represent only a self-standing head. The way of making as well as the nature of the original surface treatment has excluded the possibility that the stone head from Závist was a modern replica. Klíčová slova: Celtic sculpture; sandstone; traceology; X-ray fluorescence Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Non-invasive material and traceological research of the stone head from Celtic settlement Závist near Prague

The sandstone head sculpture from the hillfort of Závist in the southern periphery of Prague has been subjected to a non-invasive survey by mechanoscopic and analytical approaches. A 3D model of a ...

Cihla, M.; Trefný, M.; Drda, Petr; Hradil, David; Hradilová, J.
Archeologický ústav, Praha, 2017

Místo a metody archeologie: kauza Roztoky
Kuna, Martin
2017 - český
Práce se zabývá vztahem mezi historií a archeologií při rekonstrukci raných období dějin. Autor upozorňuje na potenciální rizika pojetí archeologie jako historické disciplíny v užším slova smyslu. Používá příklad raně středověkého naleziště v Roztokách, na kterém ukazuje soubor otázek, které lze zodpovědět pouze pomocí archeologických metod. Zakotvení těchto metod není ve společenskovědní oblasti, nýbrž v přírodních vědách. The paper discusses the relationship between history and archeology in the reconstruction of early history. The author highlights the potential risks of subordinating archeology to history. Using the case of the Roztoky archeological site as an example, he presents a set of questions that can only be answered using archeological methods, these methods are grounded not in the humanities, but in the natural sciences. Klíčová slova: archaeology; history; method; Roztoky; research; Early Middle Ages Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Místo a metody archeologie: kauza Roztoky

Práce se zabývá vztahem mezi historií a archeologií při rekonstrukci raných období dějin. Autor upozorňuje na potenciální rizika pojetí archeologie jako historické disciplíny v užším slova smyslu. ...

Kuna, Martin
Archeologický ústav, Praha, 2017

Glass in fashion and trade in Bohemia in the 9th-11th century (archaeology and archaeometry)
Tomková, Kateřina; Jonášová, Šárka; Zlámalová Cílová, Z.
2017 - anglický
An overview of the archaeological typology of early medieval glass beads and chemical glass types in Bohemia in the 9th-11th centuries, with examples of local production of some types of beads from imported glass. Klíčová slova: Early Middle Ages; Central Europe; glass beads; archaeometry Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Glass in fashion and trade in Bohemia in the 9th-11th century (archaeology and archaeometry)

An overview of the archaeological typology of early medieval glass beads and chemical glass types in Bohemia in the 9th-11th centuries, with examples of local production of some types of beads from ...

Tomková, Kateřina; Jonášová, Šárka; Zlámalová Cílová, Z.
Archeologický ústav, Praha, 2017

Archaeological textile research in the Czech Republic
Bravermanová, M.; Březinová, Helena
2017 - anglický
The paper is a synoptical summary of scientific research focused on research of archaeological textiles in the Czech Republic. It maps the development of this discipline from the 19th century to present, lists the most important experts involved in the research of the historical development of textile production and its archaeological evidence. Klíčová slova: textile research; Czech Republic; archaeological textiles Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Archaeological textile research in the Czech Republic

The paper is a synoptical summary of scientific research focused on research of archaeological textiles in the Czech Republic. It maps the development of this discipline from the 19th century to ...

Bravermanová, M.; Březinová, Helena
Archeologický ústav, Praha, 2017

Bibliografie české, moravské a slezské archeologie
Šlesingerová, Lada
2017 - český
Příspěvek podává přehled o historickém vývoji, excerpční základně a současném stavu oborové bibliografie zpracovávané v Archeologickém ústavu AV ČR v Praze a informuje o řešených grantových projektech. Bibliografie české, moravské a slezské archeologie zahrnuje tištěné bibliografie, článkové databáze Analytika a Pražský hrad a bibliografie ústavních časopisů. This article presents an overview of the historical development, excerption base and current state of the specialist bibliography compiled at the CAS Institute of Archaeology in Prague, and provides information on the recent grant projects. The bibliography of Bohemian, Moravian and Silesian archaeology includes printed bibliographies, the Analytics and Prague Castle article databases and the bibliographies of institute journals. Klíčová slova: CAS Institute of Archaeology; archaeology; article bibliographies Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Bibliografie české, moravské a slezské archeologie

Příspěvek podává přehled o historickém vývoji, excerpční základně a současném stavu oborové bibliografie zpracovávané v Archeologickém ústavu AV ČR v Praze a informuje o řešených grantových ...

Šlesingerová, Lada
Archeologický ústav, Praha, 2017

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze