Number of found documents: 331
Published from to

Kvalita prostředí a potravní chování kapra ve vztahu k přikrmování v polointenzivní rybniční akvakultuře
Adámek, Zdeněk; Jurajda, Pavel; Zukal, Jan; Janáč, Michal; Mikl, Libor; Šlapanský, Luděk; Všetičková, Lucie; Prášek, Václav; Šútovský, I.; Chytka, V.; Mrkvová, Markéta
2017 - Czech
Kombinací čtyř metod terénního výzkumu (telemetrie, elektrolov, potravní analýzy a měření parametrů vody) se ukázalo, že ryby nejsou v polointenzivním rybničním chovu rozmístěny rovnoměrně. Dominantní jedinci se koncentrují v krmných místech v hustotě, která může snížit obsah kyslíku až k hranici fyziologického minima, což vede k horšímu využití krmiv. Menší ryby se zdržují spíše mimo krmná místa a v okrajích rybníka a živí se převážně přirozenou potravu. Kromě menší hmotnosti mají i nižší obsah tuku. Rozdělení obsádky kapra na větší jedince s vyšším obsahem tuku, významně se orientující na krmná místa, a na menší s nižším obsahem tuku živící se více přirozenou potravou vede k doporučení vhodnosti rozšíření aplikace krmiv na více krmných míst, případně jejich střídání. Keywords: carp; food; aquaculture Fulltext is available at external website.
Kvalita prostředí a potravní chování kapra ve vztahu k přikrmování v polointenzivní rybniční akvakultuře

Kombinací čtyř metod terénního výzkumu (telemetrie, elektrolov, potravní analýzy a měření parametrů vody) se ukázalo, že ryby nejsou v polointenzivním rybničním chovu rozmístěny rovnoměrně. Dominantní ...

Adámek, Zdeněk; Jurajda, Pavel; Zukal, Jan; Janáč, Michal; Mikl, Libor; Šlapanský, Luděk; Všetičková, Lucie; Prášek, Václav; Šútovský, I.; Chytka, V.; Mrkvová, Markéta
Ústav biologie obratlovců, 2017

Morfologické rozdíly v rámci chovaných skupin lososovitých ryb
Halačka, Karel
2016 - Czech
Cílem studie je posouzení vlivu druhu/linie a podmínek chovu. Tato práce zachycuje první průběžné výsledky získané na základě tří skupin lososovitých ryb – pstruha duhového původem z Itálie, z Dánska a hybridních jedinců sivena (S. fontinalis x S. alpinus). Sledovány byly vybrané morfologické parametry – stavba těla, hmotnost vnitřních orgánů, struktura pokožky a žáber a velikost krvinek. The aim of this study was examination of a influence species/line and stock conditions. This paper record first results form three groups of salmonid fishes – rainbow trout (from Italy and Denmark) and brook trout hybrides (S. fontinalis x S. alpinus). There were choosen morphological parameters observed – body contruction, weigth of intestine organs, epidermal and gill structure and erythrocyte size. Keywords: morphology; brook trout; rainbow trout; hybrids Fulltext is available at external website.
Morfologické rozdíly v rámci chovaných skupin lososovitých ryb

Cílem studie je posouzení vlivu druhu/linie a podmínek chovu. Tato práce zachycuje první průběžné výsledky získané na základě tří skupin lososovitých ryb – pstruha duhového původem z Itálie, z Dánska ...

Halačka, Karel
Ústav biologie obratlovců, 2016

Seasonal dynamics of ergasilosis in reservoir fish
Jelínková, E.; Krechler, I.; Jurajda, Pavel; Papežíková, I.; Navrátil, S.; Marková, Z.; Kosour, D.; Palíková, M.
2016 - English
We evaluated ergasilosis seasonal dynamics at two reservoirs (Hubenov, Korycany) in the Morava River Basin (Czech Republic). Samples of fish were obtained at monthly intervals between April and October 2014. In total, 189 fish of 11 species were caught using electrofishing and seine nets. Highest overall values for E. sieboldi infection intensity and abundance were recorded at Hubenov in June and September. Prevalence ranged between 80 and 100%. Two highest peaks of infection intensity and abundance were recorded at Korycany in May and the second around September and October, prevalence ranging between 33 and 100%. As the nauplius and copepod stages of arthropods form part of the zooplankton assemblage, they will be found at highest numbers in reservoirs with low predatory pressure, i.e. where predatory fish suppress zooplanktonophagic fish species. Keywords: Copepoda; parasite; Ergasilus sieboldi; arthropods; predatory pressure; biomanipulation Available at various institutes of the ASCR
Seasonal dynamics of ergasilosis in reservoir fish

We evaluated ergasilosis seasonal dynamics at two reservoirs (Hubenov, Korycany) in the Morava River Basin (Czech Republic). Samples of fish were obtained at monthly intervals between April and ...

Jelínková, E.; Krechler, I.; Jurajda, Pavel; Papežíková, I.; Navrátil, S.; Marková, Z.; Kosour, D.; Palíková, M.
Ústav biologie obratlovců, 2016

Toxic effect of fluorescence pigment on zebra fish (Danio rerio)
Poštulková, E.; Mareš, J.; Halačka, Karel; Kopp, R.
2016 - English
The aim of the study was to determine the toxic effects of organic pigments Alizarin Red S and Alizarin Complexone on zebra fish (Danio rerio). For short-term acute toxicity tests on zebra fish concentration of 150; 300 and 600 mg/L were chosen for both dyes. Toxic effect of dyes was observed even in the variant with 10 g/L of sodium chloride. Addition of sodium chloride increases the deposition of dyes in the bone structures of the fish. LC50 values were analyzed graphically by using probit analysis. There was no mortality during the acute toxicity test with Alizarin Red S even at the highest concentration. Toxicity value (72hLC50) for zebra fish with a combination of Alizarin Red S + 10 g/L of sodium chloride is 546.42 mg/L. Mortality for Alizarin Complexone was 100% in 24 hours at\nconcentrations of 300 and 600 mg/L, with concentrations of 150 mg/L there was no mortality. In Alizarin Complexone supplemented with 10 g/L of sodium chloride was 100% mortality at all\nconcentrations up to 72 hours. Keywords: Alizarin Red S; Alizarin Complexone; LC50; fish; marking Available at various institutes of the ASCR
Toxic effect of fluorescence pigment on zebra fish (Danio rerio)

The aim of the study was to determine the toxic effects of organic pigments Alizarin Red S and Alizarin Complexone on zebra fish (Danio rerio). For short-term acute toxicity tests on zebra fish ...

Poštulková, E.; Mareš, J.; Halačka, Karel; Kopp, R.
Ústav biologie obratlovců, 2016

Zdrojový materiál pro produkci lososovitých ryb v ČR – minulost a současnost. Dotazník - chovná praxe v ČR
Mendel, Jan
2016 - Czech
Pro zjištění současného stavu byl připraven dotazník s 17 otázkami mapujícími okruhy: kontrola a znalost chované linie, nástin používaných reprodukčních technologií a alternativních geneticky vylepšovaných technik, znak a typ prováděna selekce, typ používané šlechtitelské metody, znalost a míra používání genetických nástrojů, informovanost o nejnovějších chovných programech v zahraničí. To determine the present state a questionnaire was prepared with 17 questions mapping the following topics: control and knowledge of the lineage bred, outline of the reproduction technologies and alternative genetically improved techniques used, sign and type of the selection made, type of the breeding method involved, knowledge and degree of utilization of genetic tools, knowledge of the latest breeding programs used abroad. Keywords: genetic tools; breeding practice; Salmonidae Fulltext is available at external website.
Zdrojový materiál pro produkci lososovitých ryb v ČR – minulost a současnost. Dotazník - chovná praxe v ČR

Pro zjištění současného stavu byl připraven dotazník s 17 otázkami mapujícími okruhy: kontrola a znalost chované linie, nástin používaných reprodukčních technologií a alternativních geneticky ...

Mendel, Jan
Ústav biologie obratlovců, 2016

Kontrolovaný chov - přínos genetiky pro účely chovu lososovitých ryb
Mendel, Jan
2016 - Czech
Byl učiněn stručný přehled praktického využití genetiky v oblastech: identifikace linií, druhů a hybridů, využití genomické informace v chovných programech a selekčních procedurách, sex determinace, vyhledávání významných QTL. There was made a short survey of practical utilization of genetics in the following spheres: identification of lineages, species and hybrids, utilization of genomic information in breeding programs and selection procedures, sex determination, searching for important QTLs. Keywords: genetics; breeding programs; selection; Salmonidae Fulltext is available at external website.
Kontrolovaný chov - přínos genetiky pro účely chovu lososovitých ryb

Byl učiněn stručný přehled praktického využití genetiky v oblastech: identifikace linií, druhů a hybridů, využití genomické informace v chovných programech a selekčních procedurách, sex determinace, ...

Mendel, Jan
Ústav biologie obratlovců, 2016

Hodnocení rybářského využití koupacích vod v povodí řeky Moravy s ohledem na možné interakce s vývojem kvality vody
Adámek, Zdeněk; Jurajda, Pavel
2015 - Czech
S použitím dostupných údajů o rybářském managementu na celkem 24 koupacích vodách v povodí řeky Moravy bylo provedeno vyhodnocení jeho možného vztahu ke kvalitě vody pro koupání, prezentované na webových stránkách krajských hygienických stanic. Na lokalitách, které jsou rybářskými revíry, je patrný vztah mezi podílem dravých ryb vyjádřeným v biomase vysazovaných i ulovených ryb (F/C index) a zařazením příslušné lokality do jedné z pěti kategorií vhodnosti vody ke koupání (od vody vhodné ke koupání až po vodu ke koupání nebezpečnou). Průměrné hodnoty F/C indexu v úlovcích, jakožto nejvhodnějším kritériu, činily 17,8 pro vody vhodné ke koupání a 21,5 pro vody vhodné ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi. Je tedy zřejmé, že kvalita vody s ohledem na její vhodnost ke koupání reflektuje v jistém rozsahu základní charakteristiku rybářského managementu, vyjádřenou zastoupením dravých ryb. V produkčních rybnících, zařazených mezi koupací vody není tento trend tak zjevný. The evaluation of possible relationship between fisheries management and water quality in bathing sites in the Morava River catchment area, as presented on public web pages www.koupacivody. cz, was performed on an example of 24 evaluated waterbodies. On the sites, which belong to the angling grounds, an obvious relationship between the proportion of predatory fish biomass in fish yields (F/C index) and bathing quality of appropriate sites was recorded. Mean F/C values in fish catches, as the most appropriate criterion, amounted to 17.8 and 21.5 in bathing suitable water and bathing suitable water with deteriorated sensory properties, \nrespectively. It seems apparent that the bathing water quality reflects in certain extent the principal characteristics of fisheries management. In carp farming ponds, incorporated legally among bathing sites, this tendency was not so obvious and it seems that not even the intensity of supplementary feeding was the main reason limiting the suitability for bathing. Keywords: fisheries management; bathing sites; angling ground; fishpond; F/C index Available on request at various institutes of the ASCR
Hodnocení rybářského využití koupacích vod v povodí řeky Moravy s ohledem na možné interakce s vývojem kvality vody

S použitím dostupných údajů o rybářském managementu na celkem 24 koupacích vodách v povodí řeky Moravy bylo provedeno vyhodnocení jeho možného vztahu ke kvalitě vody pro koupání, prezentované na ...

Adámek, Zdeněk; Jurajda, Pavel
Ústav biologie obratlovců, 2015

Populace sekavců na území České republiky
Halačka, Karel; Vetešník, Lukáš; Mendel, Jan
2014 - Czech
There are currently ongoing molecular genetic analysis specifies the characteristics of loachs in our territory. Monitored are individual populations in terms of their reproductive success and degree of threat. Significant are especially findings remains of the possible genome of C. taenia and C. tanaitica in some populations, whose presence will have to be clarified. Keywords: loachs; Czech Republic Available on request at various institutes of the ASCR
Populace sekavců na území České republiky

There are currently ongoing molecular genetic analysis specifies the characteristics of loachs in our territory. Monitored are individual populations in terms of their reproductive success and degree ...

Halačka, Karel; Vetešník, Lukáš; Mendel, Jan
Ústav biologie obratlovců, 2014

Mezidruhové a sezónní změny ve struktuře pokožky hybridních jedinců karasa stříbřitého (Carassius gibelio) a kapra obecného (Cyprinus carpio)
Halačka, Karel; Vetešník, Lukáš
2014 - Czech
Morphology of epidermis Carassius gibelio and Cyprinus carpio shows specific differences in dependence on both sexual activity (reduction epidermal thickness in spawning period) and given species (epidermal thickness and prevalance of single types of secretory cells). Epidermis of hybrids shows similar seasonal changes as parental species, its structure was similar to epidermis of C. carpio. Keywords: Carassius gibelio; Cyprinus carpio Available on request at various institutes of the ASCR
Mezidruhové a sezónní změny ve struktuře pokožky hybridních jedinců karasa stříbřitého (Carassius gibelio) a kapra obecného (Cyprinus carpio)

Morphology of epidermis Carassius gibelio and Cyprinus carpio shows specific differences in dependence on both sexual activity (reduction epidermal thickness in spawning period) and given species ...

Halačka, Karel; Vetešník, Lukáš
Ústav biologie obratlovců, 2014

Růst značkované násady kapra obecného (Cyprinus carpio) ve vybraných údolních nádržích v povodí řeky Moravy
Prokeš, Miroslav; Baruš, Vlastimil; Habán, V.; Mareš, J.; Peňáz, Milan; Halačka, Karel; Krejčí, R.; Vetešník, Lukáš
2014 - Czech
The project monitoring the growth of tagged two-season-old common carp (K2) being stocked into the selected reservoirs managed by the Moravian Angler Association was initiated in 2001 in the reservoir of Nové Mlýny. Few other reservoirs, namely the Dalešická, Brněnská, Vranovská and Letovická, were then also studied in course of the following period up today. The altitude of investigated reservoirs ranges 171-382 m a.s.l., the flooded area of water bodies 104-1600 hectares. The stocking series in every of reservoirs were performed in the course of subsequent five years and two thousands of tagged carps (K2) were always yearly stocked in every of reservoirs. In total, 50 335 (17.61 inds per hectare) tagged carps have been stocked and 1361 individuals (0.48 inds per hectare) were recaptured and reported by the anglers. The mean recapture rate of tagged fish reached thus 2.70 % (1.02 - 4.74 %). A significant negative relationship was also ascertained of altitude (in m a.s.l.) and growth indices. The maximum growth rate was found in the Novomlýnská reservoir (mean annual weight increment 1725 g). Gradually lower weight increments were found out in the Vranovská reservoir (1064 - 1200 g), Dalešická R. (1050 g), Brněnská R. (1070 g) and Letovická R. (630 g). A similar sequence existed also in growth of other parameters studied, i.e. total length (TL), specific growth rate (SGR), and weight condition expressed by means of the Fulton condition factor (FCF). On the basis of these results, some new, more convenient, rules were suggested for stocking of common carp. Keywords: common carp Available on request at various institutes of the ASCR
Růst značkované násady kapra obecného (Cyprinus carpio) ve vybraných údolních nádržích v povodí řeky Moravy

The project monitoring the growth of tagged two-season-old common carp (K2) being stocked into the selected reservoirs managed by the Moravian Angler Association was initiated in 2001 in the reservoir ...

Prokeš, Miroslav; Baruš, Vlastimil; Habán, V.; Mareš, J.; Peňáz, Milan; Halačka, Karel; Krejčí, R.; Vetešník, Lukáš
Ústav biologie obratlovců, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases