Number of found documents: 82
Published from to

Land.Technik 2012 :
VDI-MEG
2012 - German
Keywords: zemědělská technika; zemědělské stroje a zařízení Available in the NTK library.
Land.Technik 2012 :

VDI-MEG
Národní technická knihovna, 2012

Schwingungen von Windenergie-anlagen 2010 :
VDI Schwingungstechnik
2010 - German
Keywords: kmitání; větrné elektrárny; větrné turbíny Available in the NTK library.
Schwingungen von Windenergie-anlagen 2010 :

VDI Schwingungstechnik
Národní technická knihovna, 2010

Partnerschaften für neue Innovationspotenziale :
VDI-MEG
2010 - German
Keywords: zemědělská technika; biopaliva; zemědělské stroje a zařízení Available in the NTK library.
Partnerschaften für neue Innovationspotenziale :

VDI-MEG
Národní technická knihovna, 2010

Das wirtschaftliche Hinterland der frühmittelalterlichen Zentren
Poláček, Lumír
2008 - German
Sammelband aus der internationalen Tagung in Mikulčice, 25. - 27. Mai 2005. Das Hauptthema besteht in der Problematik der Besiedlungsstruktur in der Umgebung der frühmittelalterlichen Zentren Mitteleuropas ("landwirtschaftliches Hinterland") und den Fragen der Sicherung des Wirtschaftsbetriebs dieser Zentren. Der Sammelband beinhaltet 25 meist archäologische, aber auch archäobotanische Beiträge aus Deutschland, Polen, Tschechien, Slowakei und Ungarn. Er handelt sich um einen Beitrag zu wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen des Frühmittelalters. Sborník z mezinárodní konference konané v Mikulčicích 25. - 27. května 2005. Hlavními tématy jsou problematika struktury osídlení v okolí raně středověkých center ("zemědělské" zázemí) a otázky zajištění provozu těchto center. Sborník obsahuje 25 převážně archeologických příspěvků z Německa, Polska, Česka, Slovenska, Rakouska a Maďarska. Je příspěvkem k hospodářské a sociální problematice raného středověku. Volume from the international meeting at Mikulčice in the days 25th - 27th May 2005. The main topic is problematic of the structure of settlement in the surroundings of the Early Mediaeval centres ("agrarian" hinterland) and questions of ability running-up a centre. Volume contains 25 mostly archaeological articles from Germany, Poland, Czech, Slovakia, Austria and Hungary. It is a contribution to the economical and social problematic of the Early Middle Ages. Keywords: early medieval centres; economic hinterland; archaeology; Middle Europe Available at various institutes of the ASCR
Das wirtschaftliche Hinterland der frühmittelalterlichen Zentren

Sammelband aus der internationalen Tagung in Mikulčice, 25. - 27. Mai 2005. Das Hauptthema besteht in der Problematik der Besiedlungsstruktur in der Umgebung der frühmittelalterlichen Zentren ...

Poláček, Lumír
Archeologický ústav, Brno, 2008

Automation 2012 :
VDI/VDE-Gesellschaft für Mess- und Automatisierungstechnik
German
Keywords: automatické řízení; automatizace Available in the NTK library.
Automation 2012 :

VDI/VDE-Gesellschaft für Mess- und Automatisierungstechnik
Národní technická knihovna

Zylinderlaufbahn, Kolben, Pleuel :
VDI-Gesellschaft Materials Engineering
German
Keywords: spalovací motory Available in the NTK library.
Zylinderlaufbahn, Kolben, Pleuel :

VDI-Gesellschaft Materials Engineering
Národní technická knihovna

Neue Entwicklungen bei der Messung und Beurteilung der Luftqualität :
VDI-Kommission Reinhaltung der Luft im VDI und DIN
German
Keywords: znečištění vzduchu; měření Available in the NTK library.
Neue Entwicklungen bei der Messung und Beurteilung der Luftqualität :

VDI-Kommission Reinhaltung der Luft im VDI und DIN
Národní technická knihovna

Nutzfahrzeuge 2011 :
VDI Fahrzeug- und Verkehrstechnik
German
Keywords: autobusy; nákladní automobily; spolehlivost; bezpečnost; životní prostředí Available in the NTK library.
Nutzfahrzeuge 2011 :

VDI Fahrzeug- und Verkehrstechnik
Národní technická knihovna

Technische Zuverlässigkeit 2011 :
VDI-Gesellschaft Produkt- und Prozessgestaltung
German
Keywords: spolehlivost; technika Available in the NTK library.
Technische Zuverlässigkeit 2011 :

VDI-Gesellschaft Produkt- und Prozessgestaltung
Národní technická knihovna

Useware 2010 :
VDI/VDE Mess- und Automatisierungstechnik
German
Keywords: interakce člověk - počítač; inženýrská psychologie; mikroelektronika Available in the NTK library.
Useware 2010 :

VDI/VDE Mess- und Automatisierungstechnik
Národní technická knihovna

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases