Number of found documents: 3
Published from to

Budúcnosť miest s monofunkčným priemyslom : príklady baťovských miest = Future of tors with monofunctional industry : examples of Bata towns : zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 7. – 8. september 2006
2006 - Slovak
Available in the UTB Library.
Budúcnosť miest s monofunkčným priemyslom : príklady baťovských miest = Future of tors with monofunctional industry : examples of Bata towns : zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 7. – 8. september 2006

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006

Hutnícka analytika 2006 :
[kolektiv autorů, uspořádal Václav Helán, Gražyna S
2006 - Slovak
Keywords: hutnictví; analytická chemie Available in the NTK library.
Hutnícka analytika 2006 :

[kolektiv autorů, uspořádal Václav Helán, Gražyna S
Národní technická knihovna, 2006

TOP 2004 :
2004 - Slovak
Keywords: ochrana životního prostředí; netradiční zdroje energie Available in the NTK library.
TOP 2004 :

Národní technická knihovna, 2004

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases