Number of found documents: 10
Published from to

Jan Hus, husitství a východní Čechy. Příspěvky z konference
Frolík, Jan
2015 - Czech
Příspěvky shrnují historický vývoj během husitského hnutí, archeologické doklady o životě v Chrudimi a na Chrudimsku ve 14. a 15. století. Přiblížen je vývoj názorů na Jana Husa a husitství od 19. století. Připomenuty jsou oslavy Jana Husa a jeho pomníky. Articles summarize the historical development during the Hussite movement in Eastern Bohemia and archaeological evidence of life in Chrudim and in Chrudim region during the 14th and 15th centuries. The development of opinions on Jan Hus and the Hussite movement during the 19th century is described. The celebration activities of Jan Hus and his monuments are mentioned, too. Keywords: Jan Hus; Hussite movement; Jerome of Prague; Utraquism; archaeology Available at various institutes of the ASCR
Jan Hus, husitství a východní Čechy. Příspěvky z konference

Příspěvky shrnují historický vývoj během husitského hnutí, archeologické doklady o životě v Chrudimi a na Chrudimsku ve 14. a 15. století. Přiblížen je vývoj názorů na Jana Husa a husitství od 19. ...

Frolík, Jan
Archeologický ústav, Praha, 2015

Počítačová podpora v archeologii 13. Sborník abstraktů
Dreslerová, Dagmar
2014 -
Sborník abstraktů z mezinárodní konference Počítačová podpora v archeologii 13, konané v České republice. Abstract book from the international conference Computer application in archaeology 13 held in the Czech Republic. Keywords: computer application; archaeology Fulltext is available at external website.
Počítačová podpora v archeologii 13. Sborník abstraktů

Sborník abstraktů z mezinárodní konference Počítačová podpora v archeologii 13, konané v České republice....

Dreslerová, Dagmar
Archeologický ústav, Praha, 2014

Mitteleuropa zur Zeit Marbods. Tagung Roztoky u Křivoklátu 4.-8.12.2006. 19. Internationales Symposium Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum
Salač, Vladimír; Bemmann, J.
2009 -
Keywords: Maroboduus; early Roman period; Central Europe; otáčení; roztoky Available at various institutes of the ASCR
Mitteleuropa zur Zeit Marbods. Tagung Roztoky u Křivoklátu 4.-8.12.2006. 19. Internationales Symposium Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum

Salač, Vladimír; Bemmann, J.
Archeologický ústav, Praha, 2009

Sites of Memory. Between Scientific and Collective Representations
Maříková-Kubková, Jana; Schlanger, N.; Lévin, S.
2008 -
Proceedings of the Area IV seminar at Prague Castle Sborník příspěvků přednesených na konferenci projektu AREA IV. Keywords: sites of memory; archaeology; history of archaeology; archeologie Available at various institutes of the ASCR
Sites of Memory. Between Scientific and Collective Representations

Proceedings of the Area IV seminar at Prague Castle


Sborník příspěvků přednesených na konferenci projektu AREA IV.

Maříková-Kubková, Jana; Schlanger, N.; Lévin, S.
Archeologický ústav, Praha, 2008

Castrum Bene 9
Durdík, Tomáš
2006 -
Sammelband der internationalen burgenkundlichen Tagung zum Thema Burg und Bauplatz Sborník mezinárodní kastellologické konference věnované vztahu hradu a jeho staveniště Publication of interternational castellological conefrence concerning castle and its building place Keywords: castellology; historical archeology; building place; kastellologie Available at various institutes of the ASCR
Castrum Bene 9

Sammelband der internationalen burgenkundlichen Tagung zum Thema Burg und Bauplatz...

Durdík, Tomáš
Archeologický ústav, Praha, 2006

Svatý Prokop, Čechy a střední Evropa
Sommer, Petr
2006 - Czech
Doba opata Prokopa je dobou vzniku raně středověkých středoevropských států s církevní organizací a novou politickou a křesťanskou kulturou. V tomto ohledu Čechy přesně kopírují vývoj v sousedních zemích. Epoch of abbot Procopius is a time when early medieval states oroginated with church organization and new political culture. At this point of view Bohemia's development is same like in neighboring countries. Keywords: christianisation; benedictins; monastic buildings; politická kultura; vývoj Available at various institutes of the ASCR
Svatý Prokop, Čechy a střední Evropa

Doba opata Prokopa je dobou vzniku raně středověkých středoevropských států s církevní organizací a novou politickou a křesťanskou kulturou. V tomto ohledu Čechy přesně kopírují vývoj v sousedních ...

Sommer, Petr
Archeologický ústav, Praha, 2006

Hora hor
Mařík, T.; Maříková-Kubková, Jana
2005 - Czech
Sborník přináší příspěvky o pojetí svatých hor v různých kulturách a obdobích od starověkého Egypta, přes Sýrii, Čínu až po domorodou Mezoameriku. Proceedings brings contributions about the concept of holy mountains in various cultures and time periods, from ancient Egypt, through Syria, China to indigenous Mesoamerica. Keywords: archaeology; history of art; history of religion; archeologie Available at various institutes of the ASCR
Hora hor

Sborník přináší příspěvky o pojetí svatých hor v různých kulturách a obdobích od starověkého Egypta, přes Sýrii, Čínu až po domorodou Mezoameriku....

Mařík, T.; Maříková-Kubková, Jana
Archeologický ústav, Praha, 2005

Život ve středověkém klášteře
2005 - Czech
Život klášterních komunit lze tématizovat řadou hledisek, podle nichž jej lze studovat jako součást duchovní, ale i praktické kultury středověku. Life of cloister communities is possible to study like part of spiritual likewise functional culture of the Middle Ages. Keywords: monastery; order; monastic culture; duchovní kultura; kultura Available at various institutes of the ASCR
Život ve středověkém klášteře

Život klášterních komunit lze tématizovat řadou hledisek, podle nichž jej lze studovat jako součást duchovní, ale i praktické kultury středověku....

Archeologický ústav, Praha, 2005

Archeologická památková péče v Kutné Hoře
Frolík, Jan; Tomášek, Martin
2004 - Czech
Práce pojednává o archeologické památkové péči v Kutné Hoře. Contribution on the protection of archaeological monuments in the town of Kutná Hora. Keywords: the town of Kutná Hora; archaeology; middle ages; archeologie; středověk Available at various institutes of the ASCR
Archeologická památková péče v Kutné Hoře

Práce pojednává o archeologické památkové péči v Kutné Hoře.


Contribution on the protection of archaeological monuments in the town of Kutná Hora.

Frolík, Jan; Tomášek, Martin
Archeologický ústav, Praha, 2004

Stabilizace archeologických železných nálezů
Šilhová, Alena; Pražák, M.
2003 - Czech
Keywords: stabilisation; iron objects; železo; starší doba železná Available at various institutes of the ASCR
Stabilizace archeologických železných nálezů

Šilhová, Alena; Pražák, M.
Archeologický ústav, Praha, 2003

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases