Number of found documents: 25
Published from to

X. sjezd českých historiků. Ostrava 14.-16. 9. 2011. Svazek II
Hlavačka, Milan; Řepa, Milan
2013 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
X. sjezd českých historiků. Ostrava 14.-16. 9. 2011. Svazek II

Hlavačka, Milan; Řepa, Milan
Historický ústav, 2013

Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii
Pánek, Jaroslav; Procházková, E.
2012 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii

Pánek, Jaroslav; Procházková, E.
Historický ústav, 2012

Česko-ruské vztahy v 19. a 20. století. Češsko-rossijskije otnošenija v 19-20 vekach
Němeček, Jan; Voráček, Emil
2011 -
Keywords: History; Czech-Russian Relations; Documents; historie; dokumenty Available at various institutes of the ASCR
Česko-ruské vztahy v 19. a 20. století. Češsko-rossijskije otnošenija v 19-20 vekach

Němeček, Jan; Voráček, Emil
Historický ústav, 2011

Dvory a rezidence ve středověku. III. Všední a sváteční život na středověkých dvorech
Dvořáčková-Malá, Dana
2009 - Czech
Keywords: dvory; středověk Available at various institutes of the ASCR
Dvory a rezidence ve středověku. III. Všední a sváteční život na středověkých dvorech

Dvořáčková-Malá, Dana
Historický ústav, 2009

Dvory a rezidence ve středověku. II. Skladba a kultura dvorské společnosti
Dvořáčková-Malá, Dana; Zelenka, Jan
2008 - Czech
Keywords: dvory; středověk Available at various institutes of the ASCR
Dvory a rezidence ve středověku. II. Skladba a kultura dvorské společnosti

Dvořáčková-Malá, Dana; Zelenka, Jan
Historický ústav, 2008

Židé v boji a odboji. Rezistence československých Židů v letech druhé světové války
Zudová-Lešková, Zlatica
2007 - Czech
Keywords: světová válka; boj Available at various institutes of the ASCR
Židé v boji a odboji. Rezistence československých Židů v letech druhé světové války

Zudová-Lešková, Zlatica
Historický ústav, 2007

František Alexandr Zach 1807-2007
Hladký, Ladislav; Štěpánek, V.
2007 - Czech
Sborník z konference k připomenutí 200. výročí narození Františka Alexandra Zacha – propagátora slovanské vzájemnosti a česko-srbské spolupráce v 19. století, zakladatele srbského vojenského školství a prvního srbského generála. A collection from the conference commemorating the 200th anniversary of the birth of Frantisek Alexandr Zach – a promoter of Slavic reciprocity and the Czech-Serbian collaboration in the 19th century, the founder of the Serbian military school system and the first Serbian general. Keywords: Czechs and Serbs; history; Czech-Serbian relations; historie Available at various institutes of the ASCR
František Alexandr Zach 1807-2007

Sborník z konference k připomenutí 200. výročí narození Františka Alexandra Zacha – propagátora slovanské vzájemnosti a česko-srbské spolupráce v 19. století, zakladatele srbského vojenského školství ...

Hladký, Ladislav; Štěpánek, V.
Historický ústav, 2007

Historik v proměnách doby a prostředí
Vlček, Radomír; Hanuš, J.
2007 - Czech
Trendy profesionalizujícího se dějepisectví v západní a východní Evropě a také v USA. Role vzájemné interakce mezi historikem a dobou, v níž žil, formování historiografických proudů spojených s ideologiemi 19. století, zejména s nacionalismem, ale i otázkami politickými, společenskými a kulturními. Trends in historiography undergoing professionalization in Western and Eastern Europe and the USA. The role of interaction between a historian and the period in which they live; the formation of historiographic streams related to ideologies of the 19th century, especially nationalism, and political, social and cultural issues. Keywords: historiography; 19th century; historiografie Available at various institutes of the ASCR
Historik v proměnách doby a prostředí

Trendy profesionalizujícího se dějepisectví v západní a východní Evropě a také v USA. Role vzájemné interakce mezi historikem a dobou, v níž žil, formování historiografických proudů spojených s ...

Vlček, Radomír; Hanuš, J.
Historický ústav, 2007

Jakou Evropu ohlašovala bitva u Slavkova? Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, která se konala u příležitosti dvoustého výročí bitvy u Slavkova. Praha 28.-29. listopadu 2005
2006 - Czech
Konference se věnovala politickým, ideologickým, hospodářským, sociálním a kulturním důsledkům francouzského revolučního osvícenství na evropský vývoj v 19. století. The conference was devoted to the impact of French revolutionary Enlightenment on the European development in politics, ideology, economy, society, and culture. Keywords: history; modern; historie Available at various institutes of the ASCR
Jakou Evropu ohlašovala bitva u Slavkova? Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, která se konala u příležitosti dvoustého výročí bitvy u Slavkova. Praha 28.-29. listopadu 2005

Konference se věnovala politickým, ideologickým, hospodářským, sociálním a kulturním důsledkům francouzského revolučního osvícenství na evropský vývoj v 19. století....

Historický ústav, 2006

Studia Balcanica Bohemo-Slovaca VI. Příspěvky přednesené na VI. mezinárodním balkanistickém sympoziu v Brně ve dnech 25. - 27. dubna 2005
2006 - Czech
Sborník obsahuje 103 konferenčních příspěvků přednesených v dubnu 2005 na 6. mezinárodním balkanistickém sympoziu v Brně. Sympozia se zúčastnilo 115 badatelů z České republiky, Slovenska, Rakouska, Slovinska, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Srbska a Bulharska, kteří reprezentovali několik vědních oborů – historiografii, politologii, etnologii, literární vědu, kulturologii a jazykovědu. The collection includes 103 conference contributions presented at the 6th International Symposium of Balkan Studies held in Brno in April 2005. 115 researchers from the Czech Republic, Slovakia, Austria, Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Serbia and Bulgaria attended the symposium; the researchers represented several scientific disciplines – historiography, political science, ethnology, literary science, cultural science and linguistics. Keywords: Balkans studies sympozium Brno 2005; history, political science; etnography, literary science; culturology, linguistic; literární věda; dějiny vědy Available at various institutes of the ASCR
Studia Balcanica Bohemo-Slovaca VI. Příspěvky přednesené na VI. mezinárodním balkanistickém sympoziu v Brně ve dnech 25. - 27. dubna 2005

Sborník obsahuje 103 konferenčních příspěvků přednesených v dubnu 2005 na 6. mezinárodním balkanistickém sympoziu v Brně. Sympozia se zúčastnilo 115 badatelů z České republiky, Slovenska, Rakouska, ...

Historický ústav, 2006

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases