Number of found documents: 7
Published from to

Pěstební opatření pro zvýšení biodiverzity v lesích v chráněných územích
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.; IDS; Skog + Landskap
2015 - Czech
Keywords: pěstování lesa; ponechání samovolnému vývoji; pařeziny; přestárlé stromy; mrtvé dřevo; lesní okraje; lesní pastva; malá bezlesí; řídkolesy; silviculture; spontaneous development of forests; coppice forests; overmature trees; dead wood; stand margins; grazing; small fragmented forests; lesnictví; ochrana životního prostředí; biodiverzita; lesní porosty Available in a digital repository NRGL
Pěstební opatření pro zvýšení biodiverzity v lesích v chráněných územích

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.; IDS; Skog + Landskap
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 2015

Brnosafety 2014
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
2014 - Czech
Keywords: dopravní řidiči; drivers; dopravní nehody; dopravní výchova; silniční doprava Available in a digital repository NRGL
Brnosafety 2014

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2014

Aktuální problémy pěstování lesa
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., Výzkumná stanice Opočno; Novák, Jiří; Slodičák, Marian; Kacálek, Dušan; Dušek, David
2013 - Czech
Keywords: pěstování lesa; lesní dřeviny; sadební materiál; zalesňování zemědělských půd; borovice; smrk; douglaska; silviculture; forest trees; planting stock; afforestation of agricultural soils; pine; spruce; Douglas fir; lesní hospodářství Available in a digital repository NRGL
Aktuální problémy pěstování lesa

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., Výzkumná stanice Opočno; Novák, Jiří; Slodičák, Marian; Kacálek, Dušan; Dušek, David
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 2013

Douglaska tisolistá - příměstské lesy
Novák, Jíří; Slodičák, Marian; Novák, František
2013 - Czech
Keywords: douglaska tisolistá; příměstské lesy; pěstování; Douglas fir; municipal forests; silviculture; lesní porosty; lesní hospodářství; dřevozpracující průmysl Available in a digital repository NRGL
Douglaska tisolistá - příměstské lesy

Novák, Jíří; Slodičák, Marian; Novák, František
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 2013

Bezpečnost extravilánových silnic
Pokorný, Petr; Ambros, Jiří; Skládaný, Pavel; Biler, Stanislav; Andres, Josef; Striegler, Radim; Šenk, Petr
2012 - Czech
Keywords: doprava; pozemní komunikace; extravilánové silnice; silniční provoz; bezpečnost; bezpečnostní audit; dopravní nehody; nehodové lokality; hloubková analýza dopravních nehod; transport; roads; traffic; safety; accident; accident black spot; doprava; silniční provoz; bezpečnost; dopravní nehody; silnice; dopravní provoz Available in a digital repository NRGL
Bezpečnost extravilánových silnic

Pokorný, Petr; Ambros, Jiří; Skládaný, Pavel; Biler, Stanislav; Andres, Josef; Striegler, Radim; Šenk, Petr
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2012

Mezinárodní konference Dopravní VaV centrum CDV PLUS
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
2011 - Czech
Keywords: doprava; výzkum; silniční provoz; bezpečnost; dopravní nehody; dopravní infrastruktura; životní prostředí; dopravní psychologie; transport; research; road traffic; safety; traffic accidents; transport infrastructure; environment; transport psychology; doprava; výzkum; silniční provoz; bezpečnost; dopravní nehody; dopravní infrastruktura; životní prostředí; dopravní psychologie Available in a digital repository NRGL
Mezinárodní konference Dopravní VaV centrum CDV PLUS

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2011

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ - XXXIII. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin
Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.
2002 - Czech
Ve sborníku je uvedeno celkem 94 příspěvků ze symposia, pojednávajících o nových poznatcích v potravinářské vědě a v potravinářské výrobě a získaných na odborných pracovištích převážně v České a Slovenské republice. In Proceedings indicated a total of 94 posts from the symposium, dealing with new findings in food science and food production, gained in professional workplaces predominantly in the Czech and Slovak Republics. Keywords: věda o potravinách; technologické aspekty potravin; fyzikální vlastnosti potravin; chemie potravin; zdravotní a hygienická hlediska; food science; technological aspects of food; food chemistry; health and hygiene point of view; potravinářská chemie; potravinářství; biochemie; mikrobiologie Available in a digital repository NRGL
SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ - XXXIII. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin

Ve sborníku je uvedeno celkem 94 příspěvků ze symposia, pojednávajících o nových poznatcích v potravinářské vědě a v potravinářské výrobě a získaných na odborných pracovištích převážně v České a ...

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.
VUPP – Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i., 2002

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases