Number of found documents: 35
Published from to

Energy and Economic Efficiency
Bemš, Július
2017 - English
Available in digital repository of ČVUT.
Energy and Economic Efficiency

Bemš, Július
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Spectroscopy of the optical absorption edge of solar cell materials
Holovský, Jakub
2017 - English
The focus of this thesis is relatively narrowly defined as spectroscopy of the optical absorption edge of the actual or potential photovoltaic materials. This includes the spectroscopy methods and interpretation of results, the photovoltaic materials and their technological parameters and also the potential of certain photovoltaic technologies as a renewable source of energy. The materials presented here are either absorbers: amorphous silicon (a-Si:H), microcrystalline silicon, organo-metalhalide perovskites (CH3NH3PbI3) or materials for transparent electrodes: graphene, amorphous InZnO and amorphous ZnSnO. The physical effects studied are related to material preparation methods, ageing, exposure to light, and annealing. The methods employed here for the absorption spectroscopy are photothermal deflection spectroscopy and photocurrent spectroscopy. The two methods are briefly explained and compared. Two main issues related to correct interpretation of these measurements are discussed: effect of surface states and the effects of light scattering. The absorption spectrum in sub-bandgap region is measured to obtain mainly the slope of the absorption edge parametrized by Urbach energy. It is shown here, how theoretically and practically this parameter correlates with the maximum attainable efficiency of solar cell – if the material is used as absorber. If the material is used as transparent electrode, correlation with conductivity is found. The effect of cost evolution in the photovoltaic industry is discussed with the consequence on the efficiency as a most critical parameter dictating the cost of energy. The competitiveness of the solar energy is reviewed for different levels of autonomy. Keywords: solar cells; photovoltaics; photocurrent spectroscopy; photothermal spectroscopy; Urbach energy; sub-bandgap absorption Available in digital repository of ČVUT.
Spectroscopy of the optical absorption edge of solar cell materials

The focus of this thesis is relatively narrowly defined as spectroscopy of the optical absorption edge of the actual or potential photovoltaic materials. This includes the spectroscopy methods and ...

Holovský, Jakub
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Analysis of Heterogeneous Biomedical Data
Novák, Daniel
2016 - English
Available in digital repository of ČVUT.
Analysis of Heterogeneous Biomedical Data

Novák, Daniel
České vysoké učení technické v Praze, 2016

Integrace systémů osobní dopravy - technologie provozu přestupních uzlů
Bulíček, Josef
2015 - Czech
Soubor publikovaných vědeckých prací je zaměřen na vybraná témata z oblasti přestupních uzlů veřejné hromadné osobní dopravy. Předmětem řešení je vedení linek veřejné hromadné osobní dopravy v hvězdicovitém uspořádání, aspekty zastavování a projíždění spojů, problém sjíždění spojů na stanovištích v terminálech veřejné hromadné osobní dopravy, přípojové vazby v případě nemožnosti vytvoření uzlu ITJŘ z důvodu nedostatečně dlouhého pobytu spojů pro obousměrný přestup a simulační posouzení přestupních uzlů v kontextu spolehlivosti přestupních vazeb. Využity jsou metody dopravního modelování, včetně modelu v softwaru OmniTRANS a simulačního modelu vytvořeného autorem v prostředí Microsoft Excel. Návrhy řešení jsou zaměřeny jak na možnosti prohloubení vyhodnocovacích přístupů a nástrojů, tak na možnosti zlepšení v praxi. Stěžejním kritériem, zejména závěrečné části, je provozní spolehlivost. Keywords: jízdní řády; provozní spolehlivost; přestupní uzly; simulace; veřejná hromadná doprava; time schedules; operational reliability; interchanging nodes; simulation; public mass transport Available in the UPCE Library.
Integrace systémů osobní dopravy - technologie provozu přestupních uzlů

Soubor publikovaných vědeckých prací je zaměřen na vybraná témata z oblasti přestupních uzlů veřejné hromadné osobní dopravy. Předmětem řešení je vedení linek veřejné hromadné osobní dopravy v ...

Bulíček, Josef
Univerzita Pardubice, 2015

Flashover performance investigation of polluted and ice covered insulators exposed to the transient overvoltages
Prochazka, Radek
2015 - English
Available in digital repository of ČVUT.
Flashover performance investigation of polluted and ice covered insulators exposed to the transient overvoltages

Prochazka, Radek
České vysoké učení technické v Praze, 2015

Habilitační práce
Zimmermann, Karel
2015 - English
Available in digital repository of ČVUT.
Habilitační práce

Zimmermann, Karel
České vysoké učení technické v Praze, 2015

Geometry of Perspective Cameras – An Algebraic Approach
Pajdla, Tomáš
2015 -
Available in digital repository of ČVUT.
Geometry of Perspective Cameras – An Algebraic Approach

Pajdla, Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2015

Praxe. Výzkum. Škola
Tichý, David; Pelčák, Petr; Klokočka, Jiří; Galčanová, Lucie
2015 -
Available in digital repository of ČVUT.
Praxe. Výzkum. Škola

Tichý, David; Pelčák, Petr; Klokočka, Jiří; Galčanová, Lucie
České vysoké učení technické v Praze, 2015

Approximate Inference in Graphical Models
Werner, Tomáš
2014 - English
Available in digital repository of ČVUT.
Approximate Inference in Graphical Models

Werner, Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2014

Multimodal Human Computer Interaction in Specific Environments
Míkovec, Zdeněk
2014 - English
Available in digital repository of ČVUT.
Multimodal Human Computer Interaction in Specific Environments

Míkovec, Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases