Number of found documents: 3
Published from to

Ochrana obyvateĺstva pre prípad mimoriadnej udalosti spojenej s únikom nebezpečných látok v Považských chemických závodoch, a.s. Žlina
Andrisek, Ladislav; Bartlová, Ivana
1997 - Slovak
Available to registered users in the VŠB-TUO
Ochrana obyvateĺstva pre prípad mimoriadnej udalosti spojenej s únikom nebezpečných látok v Považských chemických závodoch, a.s. Žlina

Andrisek, Ladislav; Bartlová, Ivana
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 1997

Návrh dislokacie požiarnych jednotiek v okrese Povážska Bystrica
Jurdík, Michal; Kvarčák, Miloš
1990 - Slovak
Available to registered users in the VŠB-TUO
Návrh dislokacie požiarnych jednotiek v okrese Povážska Bystrica

Jurdík, Michal; Kvarčák, Miloš
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 1990

Likvidacia požiaru veľkokapacitných skládok uhlia a odvalov v podmienkach SUB Baňa Cígeľ, odštepný závod P r i e v i d z a
Lovecký, Gabriel; Damec, Jaroslav
1990 - Slovak
Available to registered users in the VŠB-TUO
Likvidacia požiaru veľkokapacitných skládok uhlia a odvalov v podmienkach SUB Baňa Cígeľ, odštepný závod P r i e v i d z a

Lovecký, Gabriel; Damec, Jaroslav
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 1990

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases