Number of found documents: 445
Published from to

Vymáhání pohledávek v podmínkách OSSZ
ZEZULOVÁ, Lucie
2018 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Vymáhání pohledávek v podmínkách OSSZ

ZEZULOVÁ, Lucie
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Přezkum rozhodnutí o přestupku se zaměřením na odvolání
STORZEROVÁ, Dominika; MADLEŇÁKOVÁ, Lucia; PETERKOVÁ, Magdaléna
2018 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Přezkum rozhodnutí o přestupku se zaměřením na odvolání

STORZEROVÁ, Dominika; MADLEŇÁKOVÁ, Lucia; PETERKOVÁ, Magdaléna
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Užití projektivních vlastností kvadrik při jejich zobrazování ve středovém promítání
MOTALOVÁ, Veronika
2018 - Czech
Tato práce se věnuje zobrazení rotačních i nerotačních kvadrik ve středovém promítání. Je strukturována jako sbírka řešených úloh s důrazem na odvození středového průmětu kvadriky z projektivních vlastností. This thesis is focused on displaying rotational and non-rotational quadrics in the central projection. It is structured as a collection of solved problems, with the emphasis on the derivation of the center projection of the quadric from the projective properties. Keywords: středové promítání; kvadrika; projektivní vlastnosti; central projection; quadric; projective properties Available in digital repository of UPOL.
Užití projektivních vlastností kvadrik při jejich zobrazování ve středovém promítání

Tato práce se věnuje zobrazení rotačních i nerotačních kvadrik ve středovém promítání. Je strukturována jako sbírka řešených úloh s důrazem na odvození středového průmětu kvadriky z projektivních ...

MOTALOVÁ, Veronika
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Francouzský princip laicité ve vztahu ke svobodě náboženského projevu na veřejnosti.
HREBIČKOVÁ, Andrea; KOKEŠ, Marian; PAVLÍČEK, Václav
2018 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Francouzský princip laicité ve vztahu ke svobodě náboženského projevu na veřejnosti.

HREBIČKOVÁ, Andrea; KOKEŠ, Marian; PAVLÍČEK, Václav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

A HIDDEN THREAT: SUICIDAL TERRORISM
HOUDKOVÁ, Ludmila; AAA-NEUVEDEN, --
2018 - English
Rigorous thesis is focused on the problematics of suicide terrorism. This work further describes suicide terrorists, their characteristics, aims and motivations. The success of suicide terrorist depends upon a moment of surprise. Female suicide terrorism is a phenomenon which attracts attention with its social effect on public opinion. Nevertheless, the issue of suicide terrorism is not a new phenomenon. A crucial part of the thesis is dedicated to the approximate psycho-social profile of the recruits and their estimated reasons for committing such a crime. Rigorous thesis is focused on the problematics of suicide terrorism. This work further describes suicide terrorists, their characteristics, aims and motivations. The success of suicide terrorist depends upon a moment of surprise. Female suicide terrorism is a phenomenon which attracts attention with its social effect on public opinion. Nevertheless, the issue of suicide terrorism is not a new phenomenon. A crucial part of the thesis is dedicated to the approximate psycho-social profile of the recruits and their estimated reasons for committing such a crime. Keywords: threat; suicide; terrorism; women; threat; suicide; terrorism; women Available in digital repository of UPOL.
A HIDDEN THREAT: SUICIDAL TERRORISM

Rigorous thesis is focused on the problematics of suicide terrorism. This work further describes suicide terrorists, their characteristics, aims and motivations. The success of suicide terrorist ...

HOUDKOVÁ, Ludmila; AAA-NEUVEDEN, --
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Ochranná opatření se zaměřením na zabezpečovací detenci
KRAUSOVÁ, Natálie; VICHEREK, Roman
2018 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Ochranná opatření se zaměřením na zabezpečovací detenci

KRAUSOVÁ, Natálie; VICHEREK, Roman
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Vývoj metody pro stanovení vybraných vitamínů metodou kapalinové chromatografie ve spojení s hmotnostní detekcí
UŘINOVSKÁ, Romana; KUČERA, Lukáš
2018 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Vývoj metody pro stanovení vybraných vitamínů metodou kapalinové chromatografie ve spojení s hmotnostní detekcí

UŘINOVSKÁ, Romana; KUČERA, Lukáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Nakládání se zajištěným zbožím a majetkem státu celními orgány
MAGÁT, Jan; KOHAJDA, Michael
2018 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Nakládání se zajištěným zbožím a majetkem státu celními orgány

MAGÁT, Jan; KOHAJDA, Michael
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Správní trestání v Celní správě České republiky
DERNEROVÁ, Renata; FRUMAROVÁ, Kateřina
2018 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Správní trestání v Celní správě České republiky

DERNEROVÁ, Renata; FRUMAROVÁ, Kateřina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Studium antimikrobiálních vlastností fenolických látek vyskytujících se v medu proti bakterii Paenibacillus larvae
KOLÁŘOVÁ, Tereza
2018 - Czech
Paenibacillus larvae je původcem závažného onemocnění moru včelího plodu (Apis mellifera L.). V současné době reprezentuje jeden z největších problémů pro včelaře z důvodu ekonomických ztrát a z důvodu absence efektivního terapeutického léčiva. Účelem této práce bylo analyzovat antimikrobiální účinek proti P. larvae, genotyp ERIC I (CCUG 48979) a genotyp ERIC II (CCUG 48972) devíti fenolických látek izolovaných z českých medů kyselin p-kumarové, t-skořicové, ferulové, gallové, chlorogenové, vanillové, 3- a 4-hydroxybenzoové a kávové. Antimikrobiální účinek byl sledován měřením růstových křivek bakterií v tekutém MYPGP médiu (sledování minimální inhibiční koncentrace, MIC) a také pomocí difuzních testů. Ukázalo se, že koncentrace fenolických látek přirozeně se vyskytujících v medu (v řádu fmol/mg) nemají na patogena P. larvae vliv, avšak ve vyšších koncentracích má např. kyselina p-kumarová v rámci trvání testu úplný inhibiční účinek (MIC=1 mg/ml), následována kyselinami 3- a 4-hydroxybenzoovou (MIC=2 mg/ml). Dále byly vytvořeny směsi látek o koncentraci přirozeně se vyskytujících v medu (fmol/mg) a studován jejich inhibiční účinek na patogena P. larvae. Účinek však nebyl prokázán ani na jeden z genotypů patogena. Klastrovou (shlukovou) analýzou bylo možné rozdělit medy s ohledem jejich původ (květový, medovicový, smíšený). Touto analýzou byly také sloučeny látky patřící do stejné biosyntetické dráhy (např. kyseliny p-kumarová a ferulová). Tato práce přispěla k hlubšímu porozumění problematiky antimikrobiálního působení fenolických složek medu a jejich možného použití proti bakterii P. larvae. Paenibacillus larvae is a bacterium causes American foulbrood disease of honeybee (Apis mellifera L.). American foulbrood is the most deleterious bee disease. The disease is still not able to be cure, thus, it causes the great finacial losses to beekeepers. The aim of this study is to assess the antimicrobial properties of nine phenolic compounds p-coumaric, t-cinnamic, ferulic, gallic, chlorogenic, vanillic, 3- and 4-hydroxybenzoic and caffeic acids - from several samples of Czech honey. The antimicrobial properties were tested against two genotypes of P. larvae, genotype ERIC I (CCUG 48979) and genotype ERIC II (CCUG 48972). The ability of phenolic compounds tested to inhibit the bacterial growth rate in liquid MYPGP medium and the difuse tests were tested. The results showed that the growth of P. larvae was not affected by concentrations of phenolic compounds naturally occurring in honey (fmol/mg). However, for example, p-coumaric acid (minimal inhibitory concentration MIC, MIC=1mg/ml), 3-hydroxybenzoic acid and 4-hydroxybenzoic acid (MIC=2mg/ml) had a total inhibitory effect. The mixtures of phenolic compounds tested were also prepared and they were used in concentrations naturally occurring in honey (fmol/mg) and their inhibitory effects on P. larvae pathogen were studied. However, they had no effect on the growth of both genotypes of P. larvae. Besides, the samples of honey from different parts of Czech republic were categorized based on their origin (floral, honeydew and mixed) using cluster analysis. Moreover, the samples of honey were separated into different clusters based on biosyntetic pathway that they belong to. This study contributed to a deeper understanding of the antimicrobial effects of phenolic compound of honey and their possible use against bacterium P. larvae. Keywords: Med; fenolické látky; minimální inhibiční koncentrace (MIC); růstové křivky; Paenibacillus larvae; klastrová analýza; Honey; phenolic compounds; minimal inhibitory concentration; growth curves; Paenibacillus larvae Available in digital repository of UPOL.
Studium antimikrobiálních vlastností fenolických látek vyskytujících se v medu proti bakterii Paenibacillus larvae

Paenibacillus larvae je původcem závažného onemocnění moru včelího plodu (Apis mellifera L.). V současné době reprezentuje jeden z největších problémů pro včelaře z důvodu ekonomických ztrát a z ...

KOLÁŘOVÁ, Tereza
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases