Number of found documents: 129
Published from to

Projekt „Elektronické informační zdroje z oblasti technických a aplikovaných přírodních věd pro výzkum“
Žižková, Štěpánka; Národní technická knihovna
2012 - Czech
V projektu byl s ohledem na průkazný zájem komunity VaV a v návaznosti na projekty LI a 1N sjednán a provozován přístup do elektronických zdrojů vědeckých nakladatelství Elsevier Science, Springer Verlag, Wiley/Blackwell a do citační databáze Scopus. Continuing license agreements for access to electronic full-text sources of Elsevier Science, Springer Verlag, Wiley/Blackwell and Scopus were negotiated during LI and 1N projects based on confirmative interest of R&D community. Keywords: informační zdroje; věda a výzkum; on-line přístup; citační databáze; konsorcia; information resources; R&D; on-line access; citation databases; consortia; projekty; knihovny; elektronické zdroje Available in the NTK library.
Projekt „Elektronické informační zdroje z oblasti technických a aplikovaných přírodních věd pro výzkum“

V projektu byl s ohledem na průkazný zájem komunity VaV a v návaznosti na projekty LI a 1N sjednán a provozován přístup do elektronických zdrojů vědeckých nakladatelství Elsevier Science, Springer ...

Žižková, Štěpánka; Národní technická knihovna
Národní technická knihovna, 2012

Projekt „Digitální knihovna pro šedou literaturu – funkční model a pilotní realizace“
Národní technická knihovna; Vysoká škola ekonomická
2012 - Czech
Keywords: pilotní projekt; digitální repozitář; Národní úložiště šedé literatury; NUŠL; pilot project; digital repository; National Repository of Grey Literature; NRGL; projekty; digitální knihovny; výzkum; šedá literatura Available in the NTK library.
Projekt „Digitální knihovna pro šedou literaturu – funkční model a pilotní realizace“

Národní technická knihovna; Vysoká škola ekonomická
Národní technická knihovna, 2012

OECD Zpráva o politice, stavu a vývoji životního prostředí :
[editor Jan Jelínek]
2005 - Czech
Keywords: životní prostředí; trvale udržitelný rozvoj; právo životního prostředí; mezinárodní smlouvy; mezinárodní spolupráce Available in the NTK library.
OECD Zpráva o politice, stavu a vývoji životního prostředí :

[editor Jan Jelínek]
Národní technická knihovna, 2005

Dokumentace povodně v srpnu 2002 v povodí Labe
2004 - Czech
Keywords: povodně; ochranná opatření Available in the NTK library.
Dokumentace povodně v srpnu 2002 v povodí Labe

Národní technická knihovna, 2004

Interaktivní prezentace výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bramborářského :
Milan Čížek
2004 - Czech
Keywords: brambory Available in the NTK library.
Interaktivní prezentace výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bramborářského :

Milan Čížek
Národní technická knihovna, 2004

Prezentace metod hodnocení ekologického stavu toků vyvíjených ve VÚV a MU :
Jiří Kokeš
2004 - Czech
Keywords: hydrologie řek Available in the NTK library.
Prezentace metod hodnocení ekologického stavu toků vyvíjených ve VÚV a MU :

Jiří Kokeš
Národní technická knihovna, 2004

Český výzkum a vývoj jaderných technologií :
František Klik
2004 - Czech
Keywords: jaderné inženýrství; energetika; zdravotnictví Available in the NTK library.
Český výzkum a vývoj jaderných technologií :

František Klik
Národní technická knihovna, 2004

Zpráva o finanční stabilitě :
Česká národní banka
2004 - Czech
Keywords: finanční ekonomika; makroekonomie Available in the NTK library.
Zpráva o finanční stabilitě :

Česká národní banka
Národní technická knihovna, 2004

Zajištění informačních zdrojů a služeb z oblasti techniky a příbuzných věd pro výzkum a vývoj
Svoboda, Martin
2004 - Czech
Závěrečná zpráva o řešení výzkumného záměru MSM 000010001 obsahuje v předepsané struktuře cíle záměru a jeho výsledky v oblasti zabezpečení informační infrastruktury pro VaV v oblasti techniky a příbuzných věd. Záměr umožnil stabilizovat v letech 1999 ? 2004 finanční prostředky na zabezpečení předplatného zahraničních tištěných periodik a v zajištění souvisejících služeb. Tím byla zabezpečena kontinuita v odběru periodik z hlediska VaV klíčových a částečně omezeny negativní důsledky každoročního nárůstu cen postihující zejména důležité a nákladné tituly. Zpráva sumarizuje vývoj předplatného a návaznost na projekty programu LI řešené STK, zejména na fungující konsorcia/multilicence a vztahy mezi oběma způsoby financování VaV. Doložen je rovněž vývoj služeb včetně meziknihovních poskytovaných subjektům VaV a použité nástroje.Vyčísleny jsou náklady na předplatné včetně dalších souvisejících výdajů. The final report of research objective MSM/000010001 contains in prescribed structure goals and results in the field of support of the information infrastructure for R&D in the fields of technology and related sciences. During 1999 ? 2004 period, the objective enabled stabilization of financial resources allocated for subscription of foreign printed periodicals as well as provision of related services. Thus the continuation of delivery of key periodicals for R&D was ensured and negative impacts of annual price increase of important and costly titles was partially eliminated. The report summarizes the development of subscription as well as relationship with other LI program projects managed by the STL, namely functional consortia/multilicences and relations between both schemes of R&D budgeting. The progress of information services(including interlibrary) provided to R&D as well as information tools used is also illustrated. The quantification of subscriptions and related costs is given Keywords: informační struktura; věda a výzkum; information structure; R&D; informační služby; výzkum; akvizice; periodika Available in the NTK library.
Zajištění informačních zdrojů a služeb z oblasti techniky a příbuzných věd pro výzkum a vývoj

Závěrečná zpráva o řešení výzkumného záměru MSM 000010001 obsahuje v předepsané struktuře cíle záměru a jeho výsledky v oblasti zabezpečení informační infrastruktury pro VaV v oblasti techniky a ...

Svoboda, Martin
Národní technická knihovna, 2004

Meliorace, jejich poslání, význam a výsledky výzkumu :
Karel B. Březina
2003 - Czech
Keywords: hydromeliorace; meliorované půdy; vodní hospodářství Available in the NTK library.
Meliorace, jejich poslání, význam a výsledky výzkumu :

Karel B. Březina
Národní technická knihovna, 2003

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases