Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 184714
Published from to

Taxonomy and ecology of Neotropical Cassidinae (Coleoptera: Chrysomelidae)
SEKERKA, Lukáš
2017 - Czech
This thesis investigates the systematics and biology of Neotropical Cassidinae and summarizes available knowledge of all tribes occurring in the Neotropics. This study uses a multidisciplinary framework to evaluate various issues in the taxonomy of this diverse group of beetles as a result of extensive field research. This thesis investigates the systematics and biology of Neotropical Cassidinae and summarizes available knowledge of all tribes occurring in the Neotropics. This study uses a multidisciplinary framework to evaluate various issues in the taxonomy of this diverse group of beetles as a result of extensive field research. Keywords: Coleoptera; Chrysomelidae; Cassidinae; taxonomy; nomenclature; classification; natural history Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Taxonomy and ecology of Neotropical Cassidinae (Coleoptera: Chrysomelidae)

This thesis investigates the systematics and biology of Neotropical Cassidinae and summarizes available knowledge of all tribes occurring in the Neotropics. This study uses a multidisciplinary ...

SEKERKA, Lukáš
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Investice v transmisním mechanismu cílování inflace
Kučera, Lukáš; Brůna, Karel; Slaný, Martin; Mach, Miloš
2017 - Czech
Disertační práce je věnována tématu investic s důrazem na jejich pozici v rámci transmisního mechanismu cílování inflace. Diskutuje východiska režimu cílování inflace, dílčí transmisní kanály měnové politiky včetně jejich vzájemných souvislostí, a také cesty, skrze které může centrální banka ovlivnit investice. Jsou rozebrány vybrané investiční teorie a další teoretické přístupy, které jsou s investicemi spojeny. Průnikem těchto dvou analyzovaných oblastí jsou získány faktory, jejichž změny mohou vyvolávat změny investic. Jde o veličiny, které plynou z teoretického rozboru transmisních kanálů, stejně jako o veličiny, které v těchto kanálech přímo akcentovány nejsou, avšak centrální banka je může ovlivnit. Spadají mezi ně ale také faktory, jež nejsou v poli působnosti centrální banky. S využitím dostupných údajů jsou zdroje variability investic verifikovány na datech za Českou republiku. Je provedena základní empirická analýza časových řad, korelační analýza a je sestaven vektorový model korekce chyby. The dissertation thesis is devoted to the topic of investment with emphasis on their position within the transmission mechanism of inflation targeting. It discusses starting-points of inflation targeting regime, individual transmission channels of monetary policy including their connections, and routes through which the central bank may influence the investment. There are analyzed selected investment theories and other theoretical models that are associated with the investment. Factors, whose changes may induce changes in investment, are derived using the intersection of these two analyzed aspects. They are variables, which flow from a theoretical analysis of transmission channels, as well as variables, that are not directly accented within these channels, but they can be affected by the central bank. Even factors, that are not within the competence of the central bank, are included among the variables. Using available data, sources of investment variability are verified on data for the Czech Republic. Basic empirical analysis of time series and correlation analysis are performed and the vector error correction model is compiled. Keywords: úroková míra; vektorový model korekce chyby; investice; měnová politika; cílování inflace; interest rate; vector error correction model; investment; monetary policy; inflation targeting Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Investice v transmisním mechanismu cílování inflace

Disertační práce je věnována tématu investic s důrazem na jejich pozici v rámci transmisního mechanismu cílování inflace. Diskutuje východiska režimu cílování inflace, dílčí transmisní kanály měnové ...

Kučera, Lukáš; Brůna, Karel; Slaný, Martin; Mach, Miloš
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Infant handling in male Barbary macaques
KUBĚNOVÁ, Barbora
2017 - English
Nemateřská manipulace s mláďaty u samců makaka magota přitahuje vědeckou pozornosti svou intenzitou v kombinaci s promiskuitou druhu, která by měla působit proti otcovské péči. Tato disertační práce se skládá ze čtyř studií, které zkoumají samčí manipulaci s mláďaty v skupině divoce žijících makaků v Maroku. Tyto studie jsou založeny na původních datech a výsledky poskytují nové informace o chování, a tím významně přispívají k jeho vysvětlení. Zaprvé nabízíme nový pohled na vztah mezi distribucí páření a manipulací, a ptáme se, zda jej lze vysvětlit jako otcovskou investici nebo snahou samců zvýšit šance na budoucí páření s matkami mláďat. Zadruhé poskytujeme nové detaily k vysvětlení triadických interakcí, při nichž dva samci společně manipulují s jedním mládětem. Zatřetí řešíme otázku, zda samci využívají znalosti o vztahu třetí strany při výběru partnerů pro triadické interakce. Začtvrté, práce ukazuje, že zájem samců manipulovat dokonce i s mláďaty pocházejícími z jiné skupiny může přispět k re-introdukci mláďat konfiskovaných z nelegálního obchodu. Non-maternal manipulation of infants also called infant handling in male Barbary macaques attracts scientific attention due to its intensity in combination with promiscuity of the species that should select against paternal care. This PhD thesis consists of four studies that investigate male infant handling in wild group of Barbary macaques in Morocco. The studies are based on original data and the results provide new information about the behaviour and thus significantly contribute to its explanation. First, we offer new insights into the relationship between distribution of mating and infant handling, and ask whether it can be better explained by paternal effort or future mating success with infants' mothers. Second, we broaden the range of explanations beyond the original hypothesis of relationship management for male-infant-male interactions. Third, we focus on the question whether males use knowledge of third party relationship when distributing infant handling interactions. Fourth, we demonstrate how care of infants can surprisingly contribute to the reintroduction of an infant who is not native in its group. Keywords: Makak magot; manipulace s mláďaty; nemateřská péče; otcovská investice; pářicí úsilí; sociální vztahy; triadické interakce; znalost vztahů třetí strany; sociální inteligence Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Infant handling in male Barbary macaques

Nemateřská manipulace s mláďaty u samců makaka magota přitahuje vědeckou pozornosti svou intenzitou v kombinaci s promiskuitou druhu, která by měla působit proti otcovské péči. Tato disertační práce ...

KUBĚNOVÁ, Barbora
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Circadian clock genes in insects
BAZALOVÁ, Olga
2017 - English
This thesis focuses on molecular characterization of circadian clock genes in insects. It explores genetic diversity of circadian clock genes by molecular characterization of several insect species including two dipteran flies (Musca domestica and Drosophila melanogaster), two cockroach species representing ancestral insects, and the linden bug, Pyrrhocoris apterus. Furthermore it considers various roles of circadian clock genes in insect physiology. Application of molecular-biology methods in Pyrrhocoris apterus, non-model insect species, enable us to investigate involvement of circadian clock genes in photoperiod induced physiological responses. Application of molecular-biology methods in Periplaneta americana and Blattella germanica was used to explore involvement of circadian clock genes in magnetoreception. This thesis focuses on molecular characterization of circadian clock genes in insects. It explores genetic diversity of circadian clock genes by molecular characterization of several insect species including two dipteran flies (Musca domestica and Drosophila melanogaster), two cockroach species representing ancestral insects, and the linden bug, Pyrrhocoris apterus. Furthermore it considers various roles of circadian clock genes in insect physiology. Application of molecular-biology methods in Pyrrhocoris apterus, non-model insect species, enable us to investigate involvement of circadian clock genes in photoperiod induced physiological responses. Application of molecular-biology methods in Periplaneta americana and Blattella germanica was used to explore involvement of circadian clock genes in magnetoreception. Keywords: circadian; photoperiodic; clock; genes; insects; magnetoreception Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Circadian clock genes in insects

This thesis focuses on molecular characterization of circadian clock genes in insects. It explores genetic diversity of circadian clock genes by molecular characterization of several insect species ...

BAZALOVÁ, Olga
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Nutritional requirements of ticks.
PERNER, Jan
2017 - English
Ticks acquire nutrients only by a parasitic nature of feeding on animals, including humans. During this process, a wide array of pathogens is transmitted. Ticks of the Ixodidae family receive exactly one blood meal in each active developmental. Knowing the trophic dependence of tick metabolism on the host blood meal components may enable discovering processes essential for the tick physiology and development. Exploiting a membrane system of tick feeding and whole blood fractionation, we have revealed that adult ticks need to acquire host haemoglobin-derived haem so that they can produce viable larvae, and reproduce. Haem is not further catabolised in ticks, and iron is thus acquired via independent route with the host serum transferrin as a source molecule. Using RNA-seq, we compared transcriptome compositions between guts of blood- and serum-fed ticks. We identified fifteen gut transcripts that change their levels with respect to the presence/absence of dietary red blood cells. Glutathione S-transferase, one of the identified encoded molecules, shows a clear haeminresponsive expression at both transcript and protein levels. Its apparent haem-binding properties suggest that this protein is directly involved in haem homeostasis maintenance within the tick gut. The ultimate goal of such research is to identify and verify targets that, when blocked, would render the acquisition and/or distribution system of haem in ticks nonfunctional. This would represent a novel way of anti-tick interventions in veterinary and human medicine. Ticks acquire nutrients only by a parasitic nature of feeding on animals, including humans. During this process, a wide array of pathogens is transmitted. Ticks of the Ixodidae family receive exactly one blood meal in each active developmental. Knowing the trophic dependence of tick metabolism on the host blood meal components may enable discovering processes essential for the tick physiology and development. Exploiting a membrane system of tick feeding and whole blood fractionation, we have revealed that adult ticks need to acquire host haemoglobin-derived haem so that they can produce viable larvae, and reproduce. Haem is not further catabolised in ticks, and iron is thus acquired via independent route with the host serum transferrin as a source molecule. Using RNA-seq, we compared transcriptome compositions between guts of blood- and serum-fed ticks. We identified fifteen gut transcripts that change their levels with respect to the presence/absence of dietary red blood cells. Glutathione S-transferase, one of the identified encoded molecules, shows a clear haeminresponsive expression at both transcript and protein levels. Its apparent haem-binding properties suggest that this protein is directly involved in haem homeostasis maintenance within the tick gut. The ultimate goal of such research is to identify and verify targets that, when blocked, would render the acquisition and/or distribution system of haem in ticks nonfunctional. This would represent a novel way of anti-tick interventions in veterinary and human medicine. Keywords: tick; haem; iron; RNAi; vaccine; glutathione S-transferase; auxotrophy Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Nutritional requirements of ticks.

Ticks acquire nutrients only by a parasitic nature of feeding on animals, including humans. During this process, a wide array of pathogens is transmitted. Ticks of the Ixodidae family receive exactly ...

PERNER, Jan
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Genomic and Cellular Integration in the Tripartite Nested Mealybug Symbiosis
HUSNÍK, Filip
2017 - English
The PhD thesis is composed of three publications on genomic, metabolic, and cellular integration between the host and its symbionts in the tripartite nested mealybug system. The articles revealed a path to an intimate endosymbiosis that can be compared to what we think happened before (and to some extent after) bacterial ancestors of key eukaryotic organelles, mitochondria and plastids, became highly integrated into their host cells. I argue that these much younger symbioses may tell us something about how the mitochondria and plastids came to be, at the very least by revealing what types of evolutionary events are possible as stable intracellular relationships proceed along the path of integration. The PhD thesis is composed of three publications on genomic, metabolic, and cellular integration between the host and its symbionts in the tripartite nested mealybug system. The articles revealed a path to an intimate endosymbiosis that can be compared to what we think happened before (and to some extent after) bacterial ancestors of key eukaryotic organelles, mitochondria and plastids, became highly integrated into their host cells. I argue that these much younger symbioses may tell us something about how the mitochondria and plastids came to be, at the very least by revealing what types of evolutionary events are possible as stable intracellular relationships proceed along the path of integration. Keywords: eukaryogenesis; protein import; endosymbiosis; horizontal gene transfer Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Genomic and Cellular Integration in the Tripartite Nested Mealybug Symbiosis

The PhD thesis is composed of three publications on genomic, metabolic, and cellular integration between the host and its symbionts in the tripartite nested mealybug system. The articles revealed a ...

HUSNÍK, Filip
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

The involvement of the Hippo signalling pathway in the first two cell-fate decisions of pre-implantation mouse embryo development
MIHAJLOVIĆ, Aleksandar
2017 - English
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
The involvement of the Hippo signalling pathway in the first two cell-fate decisions of pre-implantation mouse embryo development

MIHAJLOVIĆ, Aleksandar
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Pricing and modeling credit risk
Kolman, Marek; Witzany, Jiří; Kodera, Jan; Lukáš, Ladislav
2017 - English
Disertační práce pokrývá širší spektrum témat v oblasti modelování kreditního rizika a to s důrazem na oceňování instrumentů, jejichž hodnota je od kreditního rizika odvozena. Práce je uvedena obecným rámcem oceňování finančních instrumentů na nějž navazují tři stěžejní části: modely hodnoty firmy, redukované modely a modely portfoliové, s případným dalším jemnějším členěním. Každá část obsahuje teoretický základ, vlastní metodologie a aplikace, které jsou vybrány tak, aby byly blízko reálným úlohám. V práci je prezetováno několik nových zjištění z různých oblastí modelování kreditního rizika: (i) je provedena analýza se závěrem, že data z opčního trhu překvapivě obsahují relevantní kreditní informace, (ii) je uvedeno, jak rozšířit rámec redukovaných modelů k zachycení a řešení složitějších úloh, (iii) je demonstrováno, jak double t copula model ve spojení s vlastním portfoliovým modelem může přinášet vhodnější výsledky než jaké produkuje standardní Gaussovská copula. Mnoho dalších, dílčích výsledků je prezentováno v příslušných kapitolách a též v apendixu. The thesis covers a wide range of topics from the credit risk modeling with the emphasis put on pricing of the claims subject to the default risk. Starting with a separate general contingent claim pricing framework the key topics are classified into three fundamental parts: firm-value models, reduced-form models, portfolio problems, with a possible finer sub-classification. Every part provides a theoretical discussion, proposal of self-developed methodologies and related applications that are designed so as to be close to the real-world problems. The text also reveals several new findings from various fields of credit risk modeling. In particular, it is shown (i) that the stock option market is a good source of credit information, (ii) how the reduced-form modeling framework can be extended to capture more complicated problems, (iii) that the double t copula together with a self-developed portfolio modeling framework outperforms the classical Gaussian copula approaches. Many other, partial findings are presented in the relevant chapters and some other results are also discussed in the Appendix. Keywords: Riziko portfolia; Kreditní riziko; Redukované modely; Credit risk; Reduced-form models; Portfolio risk Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Pricing and modeling credit risk

Disertační práce pokrývá širší spektrum témat v oblasti modelování kreditního rizika a to s důrazem na oceňování instrumentů, jejichž hodnota je od kreditního rizika odvozena. Práce je uvedena obecným ...

Kolman, Marek; Witzany, Jiří; Kodera, Jan; Lukáš, Ladislav
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Spektrální charakteristiky fotosyntetických pigmentů a jejich vztah ke strukturně-funkčním aspektům pigment-proteinových komplexů in vivo a in vitro
KARLICKÝ, Václav; ŠPUNDA, Vladimír; AAA-NEUVEDEN, --
2017 - English
V této práci jsou studovány spektrální charakteristiky fotosyntetického aparátu smrku ztepilého pomocí spektroskopie cirkulárního dichroismu a nízkoteplotní fluorescenční spektroskopie a porovnány vůči vybraným modelovým rostlinám (huseníček rolní, ječmen jarní). Hlavním cílem této práce bylo získat informace o pigment-proteinových komplexech smrku, jejich makro-organizaci a stabilitě v thylakoidní membráně. In this thesis, spectral characteristics of Norway spruce photosynthetic apparatus are studied using circular dichroism and low temperature fluorescence spectroscopy and compare to those of model plants Arabidopsis thaliana and spring barley. Main goal of this thesis was to obtain new information about the pigment-protein complexes of spruce, their supramolecular organization and stability in the thylakoid membranes. Keywords: Smrk ztepilý; Ječmen jarní; Arabidopsis thaliana; Fluorescenční spektra; Cirkulární dichroismus; Organizace fotosystému II; Thylakoidní membrána; Teplotní stabilita; Norway spruce; Spring barley; Arabidopsis thaliana; Fluorescence spectra; Circular dichroism; Photosystem II organization; Thylakoid membrane; Thermal stability Available in digital repository of UPOL.
Spektrální charakteristiky fotosyntetických pigmentů a jejich vztah ke strukturně-funkčním aspektům pigment-proteinových komplexů in vivo a in vitro

V této práci jsou studovány spektrální charakteristiky fotosyntetického aparátu smrku ztepilého pomocí spektroskopie cirkulárního dichroismu a nízkoteplotní fluorescenční spektroskopie a porovnány ...

KARLICKÝ, Václav; ŠPUNDA, Vladimír; AAA-NEUVEDEN, --
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Pravomoc rozhodců pro projednávání majetkových sporů (z pohledu jejich nezávislosti a nestrannosti)
RYŠAVÝ, Lukáš
2017 - Czech
Disertační práce se zaměřuje na fenomén mimosoudního řešení sporů rozhodčí řízení. Předmětem této práce jsou podmínky kladené právními předpisy na osobu rozhodce a to především ohledně jeho nezávislosti a nestrannosti. Nezávislost a nestrannost rozhodce představují jednu z velmi důležitých a přitom velmi problematických stránek rozhodčího řízení. Nezávislý a nestranný rozhodující subjekt je nedílnou součástí práva na spravedlivý proces zakotvený v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Přestože se v těchto právních předpisech hovoří o soudu ve smyslu státního soudu, bylo v průběhu práce ukázáno, že se tyto atributy vztahují i na rozhodce, byť musí být v rozhodčím řízení vykládány s ohledem na charakteristiky rozhodčího řízení. Práce konkrétními příklady dokládá, že je požadavek nezávislého a nestranného rozhodce a rozhodování obsažen v nějaké podobě ve všech moderních úpravách rozhodčího řízení, ať už se jedná o vnitrostátní zákony, mezinárodní smlouvy nebo například řády stálých rozhodčích institucí. Právě proto, že je zejména v mezinárodním obchodu tento způsob řešení sporů nejvíce využívanou alternativou, zaměřila se disertační práce na zkoumání otázek nezávislosti a nestrannosti ve vztahu české úpravy obsažené především v ZRŘ a německé úpravy, která je obsažena zejména v 10. knize německého občanského soudního řádu (Zivilprozessordnung). Disertační práce se zabývá obsahovou a právní analýzou pojmů nezávislost a nestrannost, to, jakým způsobem jsou tyto pojmy v právních řádech obou zemí chápány a vykládány, resp. jakým způsobem mají být vykládány v rozhodčím řízení, a zda jsou rozdíly mezi nezávislostí a nestranností soudce a nezávislostí a nestranností rozhodce. Zkoumána tak byla otázka, jestli má nezávislost a nestrannost vlastní obsah v závislosti na tom, zda se jedná o rozhodce či soudce, a především jaký je význam a praktické důsledky těchto pojmů pro rozhodčí řízení. Disertační práce se tak s ohledem na nezávislost a nestrannost rozhodce věnuje terminologickému vymezení obou centrálních pojmů a představuje možné teoretické přístupy k těmto pojmům. Vedle nezávislosti a nestrannosti nejsou v práci opomenuty ani další důležité pojmy (ne)podjatost a neutralita. V předkládané práci je rovněž provedena stručná charakteristika rozhodčího řízení včetně základních výhod a nevýhod. Disertační práce poukazuje na to, že právě v otázce nezávislosti je mezi rozhodčím řízením a soudním řízením zásadní rozdíl, neboť v řízení před soudem má nezávislost jiný obsahový význam zahrnující především nezávislost soudů na moci zákonodárné a moci výkonné a tím zejména ochranu před vnějším ovlivňováním. Z pohledu rozhodčího řízení je nezávislost ve srovnání s nestranností objektivním kritériem, zahrnujícím především vztah rozhodce ke straně sporu či k předmětu řízení. Nedostatečná nestrannost se pak jako subjektivní kritérium projeví typicky až v průběhu rozhodčího řízení. Na problematiku nezávislosti a nestrannosti je nahlíženo chronologicky od konstituování rozhodčího senátu, přes průběh rozhodčího řízení až do jeho skončení, a opomenuta nezůstává ani fáze po skončení rozhodčího řízení. Disertační práce detailně rozebírá stěžejní instituty, kterými může být zajištěno spravedlivé rozhodování nezávislým a nestranným rozhodcem - vyloučení a odmítnutí rozhodce. Disertační práce dochází k závěru, že institut nezávislosti a nestrannosti představuje jednu z centrálních podmínek realizace spravedlivého soudnictví a tím tedy i rozhodčího řízení, ale je nezbytné, aby nezávislost a nestrannost byly vykládány v souladu s charakteristikami rozhodčího řízení a při respektování odlišností mezi řízením před obecnými soudy a před rozhodci. Česká i německá právní úprava uznávají rozhodčí řízení jako svébytný způsob řešení sporů, ale stávající úprava není v otázkách nezávislosti a nestrannosti prosta nejasností a nejednoznačností a dává de lege ferenda prostor k pozitivním změnám. The main focus of this doctoral thesis is arbitration. The subject of this work are the conditions imposed by law on the person of the arbitrator, especially regarding their independence and impartiality. Independence and impartiality of the arbitrator are very important and at the same time very problematic aspects of arbitration. Independent and impartial decision-makers are an integral part of the right to a fair trial enshrined in Art. 36 subsection 1 of the Charter of Fundamental Rights and Freedoms and Art. 6 subsection 1 of the European Convention on Human Rights. Although such legislation refers to the court in terms of a state court, these attributes are also applicable to arbitrators, even though they must be interpreted in arbitration proceedings with respect to the characteristics of arbitration. This doctoral thesis proves by means of concrete examples, that the requirement of an independent and impartial arbitrator is included in all modern legislations of arbitration in some form. Due to the fact that resolving disputes in this way is the most common approach in international trade, the main focus of this thesis is to depict the issues of independence and impartiality in relation of the Czech regulation to the German regulation. This dissertation deals with the content and legal analysis of the concepts of independence and impartiality, the way these concepts are understood and interpreted in the legal systems of both countries, respectively, how they should be interpreted in the arbitration proceedings, and whether there are differences between the independence and impartiality of judges and the independence and impartiality of arbitrators. Not only the question was examined, whether the independence and impartiality have their own content, depending on whether it is an arbitrator or judge but also, what the meaning and practical implications of these concepts represent for arbitration. With regard to the independence and impartiality of arbitrators there are parts in the thesis dedicated to the terminological definition of the two central concepts and the possible theoretical approaches to these concepts are presented. Even though mainly independence and impartiality are taken into account other important concepts such as bias and neutrality are not neglected. There is a brief characterization of the arbitration proceedings. This doctoral thesis points out, that precisely in the question of independence there is a fundamental difference between arbitration and court proceedings. From the perspective of arbitration, independence is an objective criterion and as such includes especially the relationship between arbitrator and the parties of the dispute or the subject matter of the proceedings. Lack of impartiality is then a subjective criterion, which typically shows up during the arbitration. The issue of independence and impartiality is viewed chronologically from the constitution of the arbitral tribunal, over the course of the arbitration, until its termination, and even the phase after the termination of arbitral proceedings is not omitted. The key institutes guarantying a fair decision making are thoroughly analysed by the means of an independent and impartial arbitrator - disqualification and challenge of arbitrator. This doctoral thesis concludes that the concept of independence and impartiality is one of the central conditions for realization of fair justice, and thereby arbitration, but it is necessary that the independence and impartiality are interpreted in accordance with the characteristics of the arbitration proceedings and respecting the differences between the proceedings before the general courts and arbitrators. Czech and German legislation recognize arbitration as a peculiar way of resolving disputes; however the current regulation in matters of independence and impartiality is not free from obscurity and ambiguity, which gives de lege ferenda space for positive changes. Keywords: Autonomie vůle stran; civilní soud; institucionalizované rozhodčí řízení; mezinárodní obchodní arbitráž; mezinárodní právo soukromé; mezinárodní rozhodčí řízení; nestrannost; neutralita; nezávislost; podjatost; rozhodce; rozhodčí řízení ad hoc; rozhodčí soud; rozhodčí smlouva; soudce; spravedlivý proces; Party Autonomy; Civil Court; Institutional Arbitration; International Commercial Arbitration; Private International Law; International Arbitration; Impartiality; Neutrality; Independence; Bias; Arbitrator; Arbitration; Ad hoc Arbitration; Arbitration Court; Arbitration Agreement; Judge; Fair Trial Available in digital repository of UPOL.
Pravomoc rozhodců pro projednávání majetkových sporů (z pohledu jejich nezávislosti a nestrannosti)

Disertační práce se zaměřuje na fenomén mimosoudního řešení sporů rozhodčí řízení. Předmětem této práce jsou podmínky kladené právními předpisy na osobu rozhodce a to především ohledně jeho ...

RYŠAVÝ, Lukáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases