Number of found documents: 4
Published from to

Transformation of Kinds and Subkinds into Relational Databases: A Running Example
Rybola, Zdeněk; Pergl, Robert
2017 - English
This technical report contains a complete running example documenting the transformation of an OntoUML Platform Independent Model (PIM) into an SQL Implementation Specific Model (ISM). It does not provide the theory, explanations and discussion, the reader is advised to refer to the referenced resources. Keywords: OntoUML; UML; Model-driven Engineering; Relational Databases Available in digital repository of ČVUT.
Transformation of Kinds and Subkinds into Relational Databases: A Running Example

This technical report contains a complete running example documenting the transformation of an OntoUML Platform Independent Model (PIM) into an SQL Implementation Specific Model (ISM). It does not ...

Rybola, Zdeněk; Pergl, Robert
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Enterprise Engineering theories -- Introduction and overview
Dietz, Jan L.G.; Hoogervorst, J.A.P.
2015 - English
In order to illustrate the basic idea of the Ciao! Network concerning the development of the discipline of enterprise engineering (EE), the tree metaphor is presented. The roots of the tree are the theories, the trunk contains the methodologies built on these roots, and the leafs and flowers stand for the flourishing enterprises that are achieved by applying the methodologies. The common theoretical basis for establishing EE, is the Ciao! paradigm that has its origins in the communication-centric view on information systems (engineering) that emerged around 2000. It replaces the information-centric view, which increasingly fails to support the theory and practice of information systems engineering effectively. The Ciao! paradigm provides a~coherent and integrated understanding of these four core notions: communication, information, action, and organisation. After the discussion of the paradigm, the current seven EE theories are discussed briefly, after having been ordered in an appropriate classification scheme. Keywords: Enterprise engineering; enterprise ontology; system ontology; enterprise architecture; system architecture; enterprise design; system design; organisation design; information system design; enterprise management; enterprise governance Available in digital repository of ČVUT.
Enterprise Engineering theories -- Introduction and overview

In order to illustrate the basic idea of the Ciao! Network concerning the development of the discipline of enterprise engineering (EE), the tree metaphor is presented. The roots of the tree are the ...

Dietz, Jan L.G.; Hoogervorst, J.A.P.
České vysoké učení technické v Praze, 2015

Průběžná zpráva o výsledcích laboratorního studia geochemických a transportních procesů
ÚJV Řež, a.s.; Rajlich, Petr
2003 - Czech
V přehledu jsou zhodnoceny laboratorní experimenty provedené k charakterizaci podmínek geochemického chování uranové mineralizace a hostitelských hornin – terciérních a kaolinitických jílů. Jako testovací materiál byly pro experimenty použity vzorky hornin odebrané jednak z vrtů provedených ve výzkumné lokalitě během vrtné kampaně 2002 a současně i z vrtů, které byly jako monitorovací vrty pro připravovanou otvírku ložiska kaolínu provedeny firmou Gekon s.r.o. v roce 2003. Keywords: uranová mineralizace; uranium mineralisation; geochemie; horniny; radioaktivní odpad Available in a digital repository NRGL
Průběžná zpráva o výsledcích laboratorního studia geochemických a transportních procesů

V přehledu jsou zhodnoceny laboratorní experimenty provedené k charakterizaci podmínek geochemického chování uranové mineralizace a hostitelských hornin – terciérních a kaolinitických jílů. Jako ...

ÚJV Řež, a.s.; Rajlich, Petr
Správa úložišť radioaktivních odpadů, 2003

Vývoj úspor a finančních aktiv domácností v letech 1993-1998
Čutková, Jindra
1999 - Czech
Tato práce rozebírá a hodnotí vývoj úspor a finančních aktiv domácností pro období pěti let. A zabývá se změnami, které je nutné provést, a podmínkami, které je nutné splnit, pro vstup do Evropské unie. This paper analyzes and evaluates the development of savings and household financial assets for a period of five years. And consider the changes that must be made, and the conditions that must be met for entry into the European Union. Keywords: Czech national bank; financial assets; pojištění; finanční aktiva; úspory; domácnost Available in a digital repository NRGL
Vývoj úspor a finančních aktiv domácností v letech 1993-1998

Tato práce rozebírá a hodnotí vývoj úspor a finančních aktiv domácností pro období pěti let. A zabývá se změnami, které je nutné provést, a podmínkami, které je nutné splnit, pro vstup do Evropské ...

Čutková, Jindra
Česká národní banka, 1999

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases