Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 36448
Published from to

HABITAT V OÁZE SIWA. EGYPT
Florián Miloš; Fišera Jakub; Šimkovič Vladimír
2018 - English
Cílem projektu je vytvořit obytnou krajinu pro kočovné kmeny saharské Afriky bez nutnosti importovat stavební techniky a návyky a styl architektury vyspělých zemí a zachovat tak život na který jsou nomádi zvyklý.Theme of this thesis is to create habitable landscape for african nomadic tribes without need to import foregn buliding thechniques amd customs and style of architecture, so the nomads can mantain their own life. Keywords: Poušt,udržitelná architektura,ekologie prostředí,3d tisk,parametrcký design; desert,sustainable architecture,enviromental ecology,3D print,parametric design Available at various departments of the ČVUT.
HABITAT V OÁZE SIWA. EGYPT

Cílem projektu je vytvořit obytnou krajinu pro kočovné kmeny saharské Afriky bez nutnosti importovat stavební techniky a návyky a styl architektury vyspělých zemí a zachovat tak život na který jsou ...

Florián Miloš; Fišera Jakub; Šimkovič Vladimír
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Modelování syntetických hydrologických řad v systému stanic
Fošumpaur Pavel; Grešík Waldemar; Ledvinka Ondřej
2018 - English
Based on its applicability and features, two approaches for multivariate time series modelling were discussed. The first, method based Principal Component Analysis is much more simple and direct method, having the advantage of closed form computational processes and therefore holding much smaller computational burden. Its disadvantage is, that it theoretically destroys part of the mutual information that the multivariate data contain, because it preserves only raw mutual correlations between stations but not higher order dependencies. The basis is that it searches for transformation that has been designed based on the covariance matrix, which is a low order statistical characteristic of data. The second, method based on Independent component analysis, theoretically preserves even those higher order dependencies, because it extracts from the data more mutual information and is therefore able to reapply this information to independent univariate synthetic time series that were generated individually. The practical part of this thesis involved construction of the PCA method based multivariate model and evaluation of its performance. Regarding the preservation of the correlation structure the model performed arguably quite well, having total error as a performance measure explained in section 7.4 around 3.40% for the autocorrelation structure of lag 1 of the data set and total error of 7.86% for the cross-correlation structure describing mutual relationships of the multivariate data. In traditional applications of streamflow data the generated time series did not deviate extensively from expected outcomes, making the model's output usable in some classical water management solutions. However, there were some drawback of the model's performance especially in water reservoir operation solutions, where the model produced data that underestimated storage capacity requirements for longer time series.Based on its applicability and features, two approaches for multivariate time series modelling were discussed. The first, method based Principal Component Analysis is much more simple and direct method, having the advantage of closed form computational processes and therefore holding much smaller computational burden. Its disadvantage is, that it theoretically destroys part of the mutual information that the multivariate data contain, because it preserves only raw mutual correlations between stations but not higher order dependencies. The basis is that it searches for transformation that has been designed based on the covariance matrix, which is a low order statistical characteristic of data. The second, method based on Independent component analysis, theoretically preserves even those higher order dependencies, because it extracts from the data more mutual information and is therefore able to reapply this information to independent univariate synthetic time series that were generated individually. The practical part of this thesis involved construction of the PCA method based multivariate model and evaluation of its performance. Regarding the preservation of the correlation structure the model performed arguably quite well, having total error as a performance measure explained in section 7.4 around 3.40% for the autocorrelation structure of lag 1 of the data set and total error of 7.86% for the cross-correlation structure describing mutual relationships of the multivariate data. In traditional applications of streamflow data the generated time series did not deviate extensively from expected outcomes, making the model's output usable in some classical water management solutions. However, there were some drawback of the model's performance especially in water reservoir operation solutions, where the model produced data that underestimated storage capacity requirements for longer time series. Keywords: Synthetic time series,stochastic models in hydrology,modelling of time series; Synthetic time series,stochastic models in hydrology,modelling of time series Available at various departments of the ČVUT.
Modelování syntetických hydrologických řad v systému stanic

Based on its applicability and features, two approaches for multivariate time series modelling were discussed. The first, method based Principal Component Analysis is much more simple and direct ...

Fošumpaur Pavel; Grešík Waldemar; Ledvinka Ondřej
České vysoké učení technické v Praze, 2018

SKODA MUSEUM, PRAGUE
Achten Henri Hubertus; Baćević Ognjen; Obůrka Jakub
2018 - English
Muzeum aut inspirované jednou z nejproslulejších českých značek, Škoda. Motivace vychází také z faktu, že Praha jako hlavní město nemá muzeum Škody. Tím, že Praha je jedním z nejnavštěvovanějších měst v Evropě, Škoda může být tímto způsobem viditelná a představena velkému počtu turistů, kteří do Prahy jezdí z celého světa. Designovaná lokace je v městské části Michle. Nachází se hned vedle magistrály, která je perfektním příležitostí pro svou frekventovanost a vysokou koncetraci lidí, kde představit auta. Dále díky vysoké urbanizaci se zde objeví stále více částí se zelení, která zvedá kvalitu života v přilehlém okolí. Tím na této lokaci vzniká přirozená spojnice mezi bloky. Šíkmá místa v budově vedou k ušetření místa spojením komunikačního systému a výstavní plochy. Organizace interiérů vede k vysoké flexibilitě budoucího vývoje nebo změny funkční organizace. Fasáda slouží jako prezentační nástroj vozů v muzeu.Car museum inspired by one of the most famous Czech brands, Škoda car company. Motivation is also fund in the fact that Prague does not have Škoda museum. By using the fact that Prague is one of the most visited cities in Europe, Czech brand Škoda can be promoted to the large number of the tourist all around the world. Design location is at Michle district. It is next to the highway, which is recognised as good opportunity for presenting the cars. This prediction is even more supported, if we know that, highway has a huge density of the people, in the traffic. Furthermore, urbanisation of the area brings green areas which will increase the quality of the life in the neighborhood areas. Area becomes communication promenade between blocks. Sloped plates in the building lead to space saving by becoming both communication system and exibition area. Interior organisation leads to high flexibility of the future development or change in the functional organisation. Facade acts as representation tool of the cars in the museum. Keywords: muzeum,skoda,auto,fasada,flexibilite; museum,landscape,urbanism,cars,auto,skoda,exibition Available at various departments of the ČVUT.
SKODA MUSEUM, PRAGUE

Muzeum aut inspirované jednou z nejproslulejších českých značek, Škoda. Motivace vychází také z faktu, že Praha jako hlavní město nemá muzeum Škody. Tím, že Praha je jedním z nejnavštěvovanějších měst ...

Achten Henri Hubertus; Baćević Ognjen; Obůrka Jakub
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Emise zážehového motoru a modelování třícestného řízeného katalytického systému
Klír Vojtěch; Shanmughanathan Shankar Balaji; Bolehovský Ondřej
2018 - English
Automobiles are an important part of life in today's world. These machines are the main escorts for our daily travels. Automobiles are also one of the source of air pollution. So, reducing engine out emission is a great challenge for OEM?s and all of them work to continuously improve their control strategies to reduce pollutants as much as possible from the engine out emissions. Three way catalyst is a efficient element of the exhaust system for gasoline engine because it removes the pollutants (NOx, CO, HC)1 significantly from the combustion residues before they are released into the environment. Toyota is one of the world?s leading car manufacturers. Toyota takes serious responsibilities to help protect the environment that means creating the vehicles which have a little impact as possible on the natural world around us. Toyota?s research and technology roadmap brings together a broad range of environmental technologies for cleaner, more efficient future mobility. This thesis mainly deals with the development of aged TWC2 models because Toyota wants to ensure the clean mobility of Toyota cars along their entire life period .Usually, the ageing of the catalyst are done on specific test benches. This is time consuming and have high cost for testing and prototyping. Model Based Design (MBD) team of R&D Powertrain in Toyota Motor Europe is responsible for developing the TWC predictive models for Toyota cars. Previously, MBD team was calibrating each aged TWC model individually. To improve the process of TWC modeling, I took the responsibility to develop TWC ageing laws in order to reduce prototype, testing cost and model calibration time. Therefore, I proposed a methodology by extracting an ageing law from the existing models. As an outcome, two ageing laws were proposed, one for full catalyst, the other one depending on the washcoat properties. Final accuracy is similar as the existing models. As a next step , the ageing law was applied on the new generation fresh TWC to validate the ageing law. Detailed investigation indicates that ageing law prediction is accurate. Even the improvement of fresh model OSC3 reactions and thermal behaviour could improve the final accuracy.Automobiles are an important part of life in today's world. These machines are the main escorts for our daily travels. Automobiles are also one of the source of air pollution. So, reducing engine out emission is a great challenge for OEM?s and all of them work to continuously improve their control strategies to reduce pollutants as much as possible from the engine out emissions. Three way catalyst is a efficient element of the exhaust system for gasoline engine because it removes the pollutants (NOx, CO, HC)1 significantly from the combustion residues before they are released into the environment. Toyota is one of the world?s leading car manufacturers. Toyota takes serious responsibilities to help protect the environment that means creating the vehicles which have a little impact as possible on the natural world around us. Toyota?s research and technology roadmap brings together a broad range of environmental technologies for cleaner, more efficient future mobility. This thesis mainly deals with the development of aged TWC2 models because Toyota wants to ensure the clean mobility of Toyota cars along their entire life period .Usually, the ageing of the catalyst are done on specific test benches. This is time consuming and have high cost for testing and prototyping. Model Based Design (MBD) team of R&D Powertrain in Toyota Motor Europe is responsible for developing the TWC predictive models for Toyota cars. Previously, MBD team was calibrating each aged TWC model individually. To improve the process of TWC modeling, I took the responsibility to develop TWC ageing laws in order to reduce prototype, testing cost and model calibration time. Therefore, I proposed a methodology by extracting an ageing law from the existing models. As an outcome, two ageing laws were proposed, one for full catalyst, the other one depending on the washcoat properties. Final accuracy is similar as the existing models. As a next step , the ageing law was applied on the new generation fresh TWC to validate the ageing law. Detailed investigation indicates that ageing law prediction is accurate. Even the improvement of fresh model OSC3 reactions and thermal behaviour could improve the final accuracy. Keywords: : Three way catalyst,Predictive TWC ageing model,Axisuite(software),Gasoline emissions ( NOX,CO,THC),WLTC driving cycle; : Three way catalyst,Predictive TWC ageing model,Axisuite(software),Gasoline emissions ( NOX,CO,THC),WLTC driving cycle Available in digital repository of ČVUT.
Emise zážehového motoru a modelování třícestného řízeného katalytického systému

Automobiles are an important part of life in today's world. These machines are the main escorts for our daily travels. Automobiles are also one of the source of air pollution. So, reducing engine out ...

Klír Vojtěch; Shanmughanathan Shankar Balaji; Bolehovský Ondřej
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Ověření mikromechanických vlastností feriticko-martenzitických ocelí pomocí vysokoteplotní nanoindentace
Dostál Václav; Růžička Jan; Kříž Antonín
2018 - English
Tato diplomová práce se zabývá vysokoteplotní nanoindentací feriticko-martenzitických ocelí, konkrétně oceli EUROFER 97. Obsah práce začíná studií o současných reaktorových ocelích, jejich chování a degradaci. Následuje stručný popis metod mechanického testování ozářených materiálů za účelem porovnání s technikou nanoindentace, která je popsána v širším kontextu. Experimentální část zahrnuje metalografickou přípravu, analýzu pomocí několika metod mikroskopie a samotnou nanoindentaci. Ta byla provedena na třech oblastech s odlišnou finální povrchovou úpravou - elektrolytické leptání/leštění a OPS, při teplotách od 23°C do 700°C, v rozsahu zatížení - 5, 10, 50 a 100 mN. Na závěr jsou uvedena doporučení týkající se postupu přípravy vzorků i nanoindentace založená na diskutovaných výsledcích.This master´s thesis deals with high-temperature nanoindentation testing of ferritic/martensitic steels, specifically the EUROFER 97. The content of this work starts with a study of present reactor materials, their behaviour and degradation. Conventional methods of mechanical testing to determine the irradiated material properties are briefly described, to be able to compare them with nanoindentation technique that is introduced in greater context. The work then continues with an experimental part that contains metallography, microscopy and the nanoindentation itself. The nanoindentation was conducted on three areas - electro etching/polishing and OPS, at temperatures ranging from 23°C up to 700°C under load range of - 5, 10, 50 and 100 mN. Finally, a series of recommendations based on presented results and subsequent discussion was derived as a conclusion of this thesis. Keywords: feriticko-martenzitické oceli,EUROFER 97,nanoindentace,tvrdost,redukovaný modul pružnosti,vysokoteplotní zkoušky; ferritic/martensitic steel,EUROFER 97,nanoindentation,hardness,reduced modulus,high-temperature testing Available in digital repository of ČVUT.
Ověření mikromechanických vlastností feriticko-martenzitických ocelí pomocí vysokoteplotní nanoindentace

Tato diplomová práce se zabývá vysokoteplotní nanoindentací feriticko-martenzitických ocelí, konkrétně oceli EUROFER 97. Obsah práce začíná studií o současných reaktorových ocelích, jejich chování a ...

Dostál Václav; Růžička Jan; Kříž Antonín
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Systém a řízení kompenzátoru objemu VVER-1000 v prostředí Dymola
Dostál Václav; Fořtová Anna; Vyskočil Ladislav
2018 - English
Kompenzátor objemu je součást primárního okruhu zodpovědná za vyrovnávání tlakových a teplotních změn v primárním okruhu tlakovodních jaderných elektráren. Jedná se v podstatě o tlakovou nádobu, částečně zaplněnou vodou a částečně parou při parametrech nasycených par. Proces řízení této komponenty může být popsán dvěma způsoby. Samoregulací nebo automatickým řízením. Tato práce se zabývá zjednodušeným automatickým řízením na modelu kompenzátoru objemu primárního okruhu VVER 1000. Fyzikální model komponenty obsahuje důležité vazby a vlastnosti reálného kompenzátoru. Tento model je popsán v závislosti na možnostech knihovny ClaRa. Finální model je použit po dynamické simulace chování kompenzátoru. Model obsahuje popis a samotný systém řízení tlaku a hladiny chladiva využívaný při normálních a jistých přechodových stavech. Celý tento model je součástí primárního okruhu, taktéž vytvořeného pomocí knihoven ClaRa a funkčnost tohoto modelu je ověřena na několika simulacích přechodových jevů.The pressurizer is responsible for controlling the pressure and temperature in the primary circuit of nuclear power plant. It is basically a pressure vessel, that is partially filled with water and partially with steam at saturation state. The controlling process can be described by two regimes, either by the self-control regime or by the automatic control regime. This work deal with the simplified automatic control regime on the model of pressurizer in the primary circuit of VVER. The physical model contains important physical properties of the real pressurizer and is described with respect to ClaRa features. This model is used for dynamic simulation of the pressurizer behaviour. Control of the coolant level and pressure in the pressurizer during normal operation (with transient) is described and implemented into the model. The pressurizer model is integrated to the primary circuit and its functionality is verified by several simulations of the transient. Keywords: Kompenzátor objemu,řízení,tlak,hladina chladiva,Dymola,ClaRa; Pressurizer,control,pressure,coolant level,Dymola,ClaRa Available at various departments of the ČVUT.
Systém a řízení kompenzátoru objemu VVER-1000 v prostředí Dymola

Kompenzátor objemu je součást primárního okruhu zodpovědná za vyrovnávání tlakových a teplotních změn v primárním okruhu tlakovodních jaderných elektráren. Jedná se v podstatě o tlakovou nádobu, ...

Dostál Václav; Fořtová Anna; Vyskočil Ladislav
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Optimalizace vyhořívajících absorbátorů pro reaktor EPR
Škoda Radek; Zeman Michal; Lovecký Martin
2018 - English
Výzkum vyhořívajících absorbátorů je velmi důležité téma, jelikož vyhořívající absorbátory ovlivňují regulaci a kontrolu reaktivity v reaktoru. Vyhořívající absorbátory kompenzují počáteční přebytek reaktivity v reaktoru, a proto umožňují delší palivový cyklus použitím paliva s vyšším obohacením. Tato práce se zabývá výpočtem vyhořívání jaderného paliva reaktoru EPR s různými typy vyhořívajících absorbátorů, a dále optimalizací absorbátoru pro tento reaktor. V palivu je uvažováno uniformní rozdělení vyhořívajícího absorbátoru. Jednotlivé prvky jsou rozděleny na dvě skupiny, rychlé a pomalé vyhořívající absorbátory. Na bázi tohoto rozdělení je vytvořeno a následně spočítáno několik kombinací vyhořívajícího absorbátoru složeného ze dvou prvků. Následně je provedeno vyhodnocení jednotlivých kombinací vyhořívajícího absorbátoru a zvolena nejvhodnější varianta.The research of burnable absorber (BA) is a very important issue, due to BA influence on regulation and control of reactivity in the reactor. Burnable absorbers compensate initial excess reactivity in the reactor and thus allow longer fuel cycle with higher fuel enrichment. This thesis deals with the depletion calculation of EPR nuclear fuel with different types of BA, and with optimization of the BA. The distribution of BA in the fuel is assumed uniform. Based on depletion calculation, elements are divided into two groups, the so-called fast and slow BA. Several combinations of two elements BA are then calculated based on this division. The evaluation of each BA combination is made, and the most appropriate one is selected. Keywords: Vyhořívající absorbátory,EPR,Výpočet vyhořívání; Burnable absorbers,EPR,Depletion calculation Available in digital repository of ČVUT.
Optimalizace vyhořívajících absorbátorů pro reaktor EPR

Výzkum vyhořívajících absorbátorů je velmi důležité téma, jelikož vyhořívající absorbátory ovlivňují regulaci a kontrolu reaktivity v reaktoru. Vyhořívající absorbátory kompenzují počáteční přebytek ...

Škoda Radek; Zeman Michal; Lovecký Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Vyhodnocování dat z hlediska teorie chaosu
Kroha Petr; Škoula Miroslav; Vašata Daniel
2018 - English
Časové řady popisující chování trhů obsahují směs trendů a chaotických úseků. Cílem této práce je ukázat, zda nový indikátor, postavený na ukazatelích míry chaosu (např. Hurst exponent), je použitelný při technické analíze a jaká je jeho profitabilita v porovnání s ostatními parametry.Time series that describe behavior of markets contain a mixture of trends and chaotic segments. The goal of this thesis is to find whether a new indicator that is based on variables describing a measure of chaos (e.g., Hurst exponent) can be included into the technical analysis, and how much profit it can bring. Keywords: časové řady,obchodní signály,fraktální dimenze,Hurstův exponent; time series,trading signals,fractal dimension,Hurst exponent Available at various departments of the ČVUT.
Vyhodnocování dat z hlediska teorie chaosu

Časové řady popisující chování trhů obsahují směs trendů a chaotických úseků. Cílem této práce je ukázat, zda nový indikátor, postavený na ukazatelích míry chaosu (např. Hurst exponent), je použitelný ...

Kroha Petr; Škoula Miroslav; Vašata Daniel
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Rešerše a ukázka zabezpečení platformy (TPM)
Buček Jiří; Holoubková Andrea; Zahradnický Tomáš
2018 - English
Bakalářská práce se zaměřuje na průzkum řešení pro realizaci důvěryhodné platformy. Podrobnější popis je věnován standardům organizací Trusted Computing Group (TCG) a GlobalPlatform. Jedná se o bezpečnostní čip Trusted Platform Module (TPM) a integrovanou bezpečnou zónou procesoru nazývanou Trusted Execution Environment (TEE). Součástí řešení bakalářské práce je také praktická ukázka použití čipu TPM na běžném počítači pod operačním systémem Linux. Praktická část se věnuje šifrování externího média (USB disku) a uložení klíče do TPM.The bachelor thesis focuses on survey of solutions to implement a trusted platform. A more detailed description is devoted to the standards of Trusted Computing Group (TCG) and GlobalPlatform organizations. It concerns a Trusted Platform Module (TPM) security chip and an integrated secure processor zone called Trusted Execution Environment (TEE). Part of the bachelor thesis is also a practical demonstration of using a TPM chip on a regular PC computer under the Linux operating system. Practical part is devoted to encryption of external media (USB disk) and storing the key in the TPM. Keywords: Trusted Computing,Trusted Platform,Trusted Platform Module,Trusted Execution Environment,šifrování disku,bezpečnost; Trusted Computing,Trusted Platform,Trusted Platform Module,Trusted Execution Environment,disk encryption,security Available at various departments of the ČVUT.
Rešerše a ukázka zabezpečení platformy (TPM)

Bakalářská práce se zaměřuje na průzkum řešení pro realizaci důvěryhodné platformy. Podrobnější popis je věnován standardům organizací Trusted Computing Group (TCG) a GlobalPlatform. Jedná se o ...

Buček Jiří; Holoubková Andrea; Zahradnický Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Srovnání dodavatelských systémů používaných ve stavebnictví v ČR a Argentině
Tomek Aleš; Zilcher Rostislav; Čásenský Martin
2018 - English
Tato diplomová práce se zabývá dodavatelskými systémy využívanými ve stavebnictví v ČR a v Argentině. Popisuje a analyzuje jednotlivé dodavatelské systémy, typy smluv využívaných pro provedení stavebních prací či zhotovení stavebního díla z hlediska tvorby ceny a zabývá se i legislativní úpravou závazkových vztahů ve stavebnictví a využitím všeobecných obchodních podmínek. První kapitola se zabýva vysvětlením základních pojmů, které jsou pro další kapitoly práce klíčové, druhá kapitola popisuje dodavatelské systémy používané v ČR, třetí kapitola popisuje systémy používané v Argentině a konečně čtvrtá kapitola oba státy porovnává pomocí analýzy. Ta je založena na duležitých vlastnostech daných dodavatelských systému a typech smluv používaných ve stavebnictví.This diploma thesis deals with supply systems used in construction in the Czech Republic and Argentina. Describes and analyzes individual supply systems, types of contracts used to perform construction works or construction works in terms of pricing and deals with the legislative modification of the obligations of the construction industry and the use of general business conditions. The first chapter deals with the explanation of the basic concepts that are crucial for the next chapters of the thesis. The second chapter describes the supply systems used in the Czech Republic, the third chapter describes the systems used in Argentina and the last fourth chapter compares the two countries with the analysis. This is based on the important characteristics of the given supply system and the types of contracts used in the construction industry. Keywords: dodavatelský systém,typy smluv,investor,dodavatel,všeobecné obchodní podmínky,stavební povolení; supply delivery methods,types of contracts,investor,supplier,general business terms and conditions,building permition Available at various departments of the ČVUT.
Srovnání dodavatelských systémů používaných ve stavebnictví v ČR a Argentině

Tato diplomová práce se zabývá dodavatelskými systémy využívanými ve stavebnictví v ČR a v Argentině. Popisuje a analyzuje jednotlivé dodavatelské systémy, typy smluv využívaných pro provedení ...

Tomek Aleš; Zilcher Rostislav; Čásenský Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases