Number of found documents: 1
Published from to

Das wirtschaftliche Hinterland der frühmittelalterlichen Zentren
Poláček, Lumír
2008 - German
Sammelband aus der internationalen Tagung in Mikulčice, 25. - 27. Mai 2005. Das Hauptthema besteht in der Problematik der Besiedlungsstruktur in der Umgebung der frühmittelalterlichen Zentren Mitteleuropas ("landwirtschaftliches Hinterland") und den Fragen der Sicherung des Wirtschaftsbetriebs dieser Zentren. Der Sammelband beinhaltet 25 meist archäologische, aber auch archäobotanische Beiträge aus Deutschland, Polen, Tschechien, Slowakei und Ungarn. Er handelt sich um einen Beitrag zu wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen des Frühmittelalters. Sborník z mezinárodní konference konané v Mikulčicích 25. - 27. května 2005. Hlavními tématy jsou problematika struktury osídlení v okolí raně středověkých center ("zemědělské" zázemí) a otázky zajištění provozu těchto center. Sborník obsahuje 25 převážně archeologických příspěvků z Německa, Polska, Česka, Slovenska, Rakouska a Maďarska. Je příspěvkem k hospodářské a sociální problematice raného středověku. Volume from the international meeting at Mikulčice in the days 25th - 27th May 2005. The main topic is problematic of the structure of settlement in the surroundings of the Early Mediaeval centres ("agrarian" hinterland) and questions of ability running-up a centre. Volume contains 25 mostly archaeological articles from Germany, Poland, Czech, Slovakia, Austria and Hungary. It is a contribution to the economical and social problematic of the Early Middle Ages. Keywords: early medieval centres; economic hinterland; archaeology; Middle Europe Available at various institutes of the ASCR
Das wirtschaftliche Hinterland der frühmittelalterlichen Zentren

Sammelband aus der internationalen Tagung in Mikulčice, 25. - 27. Mai 2005. Das Hauptthema besteht in der Problematik der Besiedlungsstruktur in der Umgebung der frühmittelalterlichen Zentren ...

Poláček, Lumír
Archeologický ústav, Brno, 2008

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases