Number of found documents: 27
Published from to

Ohodnocovanie podnikov ťažobného priemyslu v podmienkach SR
Zuzik, Jozef
2016 - Slovak
Available to registered users in the VŠB-TUO
Ohodnocovanie podnikov ťažobného priemyslu v podmienkach SR

Zuzik, Jozef
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016

Snímanie fyzikálních veličín vo vybraných technologických procesoch
Lupták, Miloslav
2015 - Slovak
Available to registered users in the VŠB-TUO
Snímanie fyzikálních veličín vo vybraných technologických procesoch

Lupták, Miloslav
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015

Progresívne metódy zberu a spracovania geografických údajov v lesníctve
Koreň, Milan
2015 - Slovak
Available to registered users in the VŠB-TUO
Progresívne metódy zberu a spracovania geografických údajov v lesníctve

Koreň, Milan
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015

Trendy v analýzach vzoriek životného prostredia a enviromentálnom inženierstve
Hroncová, Emilia
2014 - Slovak
Available to registered users in the VŠB-TUO
Trendy v analýzach vzoriek životného prostredia a enviromentálnom inženierstve

Hroncová, Emilia
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014

Rastliny ako indikatory stavu životného prostredia v prírodných a kontaminovaných územiach
Turisová, Ingrid
2014 - Slovak
Available to registered users in the VŠB-TUO
Rastliny ako indikatory stavu životného prostredia v prírodných a kontaminovaných územiach

Turisová, Ingrid
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014

Analýzy vplyvov politík a projekcie vývoja v poľnohospodárstve Slovenska
Božík, Marian
2010 - Slovak
Keywords: zemědělství Slovenska; zemědělská politika Available to registered users in the Library of Mendel University.
Analýzy vplyvov politík a projekcie vývoja v poľnohospodárstve Slovenska

Božík, Marian
Mendelova univerzita v Brně, 2010

Príspevok k rozvoju UNS, strojového učenia a ich efektivna aplikácia v ekonomických predikčných systémoch organizácií
Marček, Milan
2009 - Slovak
Available to registered users in the VŠB-TUO
Príspevok k rozvoju UNS, strojového učenia a ich efektivna aplikácia v ekonomických predikčných systémoch organizácií

Marček, Milan
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2009

Príprava a vlastnosti nano-kompozitných materiálov na báze nitridu a karbidu kremičitého
Hnatko, Miroslav
2009 - Slovak
Available to registered users in the VŠB-TUO
Príprava a vlastnosti nano-kompozitných materiálov na báze nitridu a karbidu kremičitého

Hnatko, Miroslav
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2009

Tepelné a opto-elektrické vlastnosti keramiky na bázi nitridu kremičitého
Lenčéš, Zoltán
2009 - Slovak
Available to registered users in the VŠB-TUO
Tepelné a opto-elektrické vlastnosti keramiky na bázi nitridu kremičitého

Lenčéš, Zoltán
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2009

Problematika bezpečnej prevádzky a tepelno-emisných parametrov teplovodných kotlovpri spaľování biomasy
Müllerová, Jana
2009 - Slovak
Available to registered users in the VŠB-TUO
Problematika bezpečnej prevádzky a tepelno-emisných parametrov teplovodných kotlovpri spaľování biomasy

Müllerová, Jana
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2009

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases