Number of found documents: 8831
Published from to

Vítězství nad postmodernou
Dzeverin, Vladimír
2018 - Czech
Keywords: Vítězné náměstí v Praze; Praha; postmodernismus; architektura; městská doprava podzemní; metro Available in the NTK library.
Vítězství nad postmodernou

Dzeverin, Vladimír
Národní technická knihovna, 2018

Cestovní zpráva IFLA ILDS 2017 Paris
Skenderija, Sasha
2017 - Czech
Tématem letošního ročníku konference bylo "No Library Left Behind: Cross-Border Resource Sharing". Projednávali jsme široké škála témat, od mezinárodního sdílení zdrojů, nástrojů a způsobů sdílení, Open Access a rozvoje zaměstnanců až po technologie v prosíťovaném světě a specializované knihovny včetně případových studií. Autorovi se dostalo ujištění členů IFLA Document Delivery and Resource Sharing Section Standing Committee, že podpoří kandidaturu NTK na pořádání příští 16. ILDS konference v roce 2019 v Praze. The theme of this year's conference was "No Library Left Behind: Cross-Border Resource Sharing". Discussed was a wide range of topics, from international resource sharing, tools and ways of sharing, Open Access and employee development strategies to technology in the networked world. The author was assured by the IFLA Documentation and Resource Sharing Section Standing Committee members that they will support the NTL's candidacy for the next 16th ILDS Conference in 2019 in Prague. Keywords: vědecká setkání; mezinárodní meziknihovní výpůjční služby; meziknihovní výpůjční služby; elektronické dodávání dokumentů Available in the NTK library.
Cestovní zpráva IFLA ILDS 2017 Paris

Tématem letošního ročníku konference bylo "No Library Left Behind: Cross-Border Resource Sharing". Projednávali jsme široké škála témat, od mezinárodního sdílení zdrojů, nástrojů a způsobů sdílení, ...

Skenderija, Sasha
Národní technická knihovna, 2017

Jak mohou knihovny pomoci při ověřování informací?
Szarzec, Jakub
2017 - Czech
Keywords: mediální gramotnost; dezinformace; media literacy; desinformation; fake news; informační gramotnost; knihovny Available in the NTK library.
Jak mohou knihovny pomoci při ověřování informací?

Szarzec, Jakub
Národní technická knihovna, 2017

Zprávy s problematickým obsahem
Němcová Tejkalová, Alice
2017 - Czech
Keywords: mediální gramotnost; dezinformace; desinformation; fake news; media literacy; média Available in the NTK library.
Zprávy s problematickým obsahem

Němcová Tejkalová, Alice
Národní technická knihovna, 2017

Informace versus dezinformace
Strašíková, Lucie
2017 - Czech
Keywords: dezinformace; falešné zprávy; fake news; disinformation; sociální sítě; nová média; informační prameny Available in the NTK library.
Informace versus dezinformace

Strašíková, Lucie
Národní technická knihovna, 2017

Informace a dezinformace v symbióze
Papík, Richard
2017 - Czech
Keywords: dezinformace; disinformation; informační gramotnost; rešeršní služby; vyhledávání informací Available in the NTK library.
Informace a dezinformace v symbióze

Papík, Richard
Národní technická knihovna, 2017

Informace v mnoha podobách prostřednictvím Googlu
Dvořáková, Drahomíra
2017 - Czech
Keywords: informace; vyhledávání informací; vyhledávače; vzdělání Available in the NTK library.
Informace v mnoha podobách prostřednictvím Googlu

Dvořáková, Drahomíra
Národní technická knihovna, 2017

Cestovní zpráva: odborná stáž v UC Berkeley Library 2017
Chodounská, Alena; Strych, Filip
2017 - Czech
Odborná stáž v knihovně Kalifornské univerzity v Berkeley (UC Berkeley Library) proběhla od 16. 09. – 26. 09. 2017 a jejím cílem bylo podnítit a umožnit výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe mezi pracovníky NTK a knihovny UC Berkeley a navázat pracovní vztahy se zahraničními profesionály. Hlavními tématy byly: informační podpora studentů a vyučujících; zapojování studentů a vyučujících do tvorby služeb knihovny; propojování dlouhodobé vize knihovny s potřebami univerzity a interní komunikace v rámci knihovny; pokročilá informační podpora akademické komunikace. An internship at the UC Berkeley Library in Berkeley took place from September 16 to September 26, 2017 and aimed to encourage and enable the exchange of experience and good practice among NTK staff and the UC Berkeley Library and to establish working relationships with foreign professionals. The main themes were: information support for students and teachers; involving students and teachers in creation of library services; linking the library's long-term vision with the needs of the university and internal communication within the library; advanced information support for academic communication. Keywords: profesní spolupráce; informační podpora; akademická komunikace; professional collaboration; information support; scholary communication; informační služby; vzdělání Available in the NTK library.
Cestovní zpráva: odborná stáž v UC Berkeley Library 2017

Odborná stáž v knihovně Kalifornské univerzity v Berkeley (UC Berkeley Library) proběhla od 16. 09. – 26. 09. 2017 a jejím cílem bylo podnítit a umožnit výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe mezi ...

Chodounská, Alena; Strych, Filip
Národní technická knihovna, 2017

Seznámení s přípravou platformy pro zajištění služeb dodávaní dokumentů včetně MVS: ZÍSKEJ
Chára, Luboš
2017 - Czech
Spuštěním portálu Knihovny.cz, který centralizuje fondy českých knihoven, se také zvýšila poptávka z řad odborné veřejnosti knihovníků na návazné služby. Od počátku projektu Centrálního portálu knihoven se počítalo se službou dodávání dokumentů, kterou poskytne Národní technická knihovna. Logickým výsledkem je tedy centralizovaná platforma, která bude s portálem Knihovny.cz sdílet potřebná data, což jí ve výsledku umožní nabídnout službu dodávaní dokumentů včetně MVS. Ambicí připravované platformy je zjednodušit a zatraktivnit přístup čtenářů k fondům knihoven v prostředí internetu, a poskytnout knihovnám přehledný nástroj pro agendu služeb v rámci dodávání dokumentů. Nezbytnou součástí příprav i provozu systému bude aktivní přístup knihoven zejména k parametrizaci služeb. Následující příspěvek chápeme nejen jako možnost informovat o aktuálním stavu příprav nové platformy, ale i jako zahájení vzájemné diskuze a spolupráce napříč odbornou veřejností v knihovnách. Keywords: dodávání dokumentů; Knihovny.cz; document delivery; meziknihovní výpůjční služby Available in the NTK library.
Seznámení s přípravou platformy pro zajištění služeb dodávaní dokumentů včetně MVS: ZÍSKEJ

Spuštěním portálu Knihovny.cz, který centralizuje fondy českých knihoven, se také zvýšila poptávka z řad odborné veřejnosti knihovníků na návazné služby. Od počátku projektu Centrálního portálu ...

Chára, Luboš
Národní technická knihovna, 2017

Cestovní zpráva: IFLA WLIC 2017 Vratislav
Chodounská, Alena; Krueger, Stephanie; Minaříková, Pavla; Skenderija, Sasha; Stehlík, Martin
2017 - Czech
Náplní služební cesty byla návštěva a aktivní vystoupení na konferenci IFLA World Library and Information Congress 2017 v polské Vratislavi. Přínos akce spočíval nejen ve vyměňování zkušeností a identifikaci trendů, ale i navázání cenných kontaktů s informačními profesionály z různých částí světa. Zároveň bylo možno s knihovníky z celého světa prodiskutovat modely zpřístupnění odborných elektronických zdrojů fungující v jejich zemích a představit jim cíle projektu CzechElib. The purpose of the business trip was to attend and actively contribute to IFLA World Library and Information Congress 2017 in Wrocław, Poland. Keywords: meziknihovní sdílení zdrojů; management výzkumných dat; resource sharing; research data management; informační služby; informační prameny; vzdělání Available in the NTK library.
Cestovní zpráva: IFLA WLIC 2017 Vratislav

Náplní služební cesty byla návštěva a aktivní vystoupení na konferenci IFLA World Library and Information Congress 2017 v polské Vratislavi. Přínos akce spočíval nejen ve vyměňování zkušeností a ...

Chodounská, Alena; Krueger, Stephanie; Minaříková, Pavla; Skenderija, Sasha; Stehlík, Martin
Národní technická knihovna, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases