Number of found documents: 20
Published from to

Liniové sčítání druhů. Metodika pro spolupracovníky
Česká společnost ornitologická; Reif, Jiří; Telenský, Tomáš; Voříšek, Petr; Vermouzek, Zdeněk; Flousek, Jiří
2018 - Czech
Keywords: Liniové sčítání druhů; Line species count; metody; ptáci; monitoring Available in a digital repository NRGL
Liniové sčítání druhů. Metodika pro spolupracovníky

Česká společnost ornitologická; Reif, Jiří; Telenský, Tomáš; Voříšek, Petr; Vermouzek, Zdeněk; Flousek, Jiří
Česká společnost ornitologická, 2018

Školní zahrady a legislativa
Nadace Proměny
2015 - Czech
praktický rádce pro oblast bezpečnosti, certifikace herních prvků a hygienických požadavků na provoz školních zahrad a pobyt dětí venku Keywords: školní zahrada; herní prvky; hřiště; certifikace; hygiena; bezpečnost; provozní řád; návštěvní řád; rekonstrukce; obnova; údržba; péče; kontrola; udržitelnost; místní rozvoj; komunita; děti; pedagog; učitel; architekt; vegetační úpravy; projekt; vzdělávání Available in a digital repository NRGL
Školní zahrady a legislativa

praktický rádce pro oblast bezpečnosti, certifikace herních prvků a hygienických požadavků na provoz školních zahrad a pobyt dětí venku

Nadace Proměny
Nadace Proměny Karla Komárka, 2015

Jak proměnit park ve spolupráci s veřejností a odborníky
Nadace Proměny
2015 - Czech
metodika pro tvorbu a obnovu městského parku nebo jiného veřejného prostoru, ve spolupráci s odborníky a s veřejností Keywords: park; veřejný prostor; zeleň; projekt; obnova; revitalizace; údržba; péče; udržitelnost; místní rozvoj; participace; zapojení veřejnosti; občané; komunita; město; architekt; architektonická soutěž; projektová dokumentace; stavební úpravy; vegetační úpravy Available in a digital repository NRGL
Jak proměnit park ve spolupráci s veřejností a odborníky

metodika pro tvorbu a obnovu městského parku nebo jiného veřejného prostoru, ve spolupráci s odborníky a s veřejností

Nadace Proměny
Nadace Proměny Karla Komárka, 2015

Bohouš a Dáša: Lednička plná potravin
Člověk v tísni, o. p. s.; Millerová Prášková, Dagmar; Blažková, Blanka; Sobotková, Kateřina; Špániková, Eva
2014 - Czech
Keywords: potraviny; vzdělání; vyučování; příjem potravy Available in a digital repository NRGL
Bohouš a Dáša: Lednička plná potravin

Člověk v tísni, o. p. s.; Millerová Prášková, Dagmar; Blažková, Blanka; Sobotková, Kateřina; Špániková, Eva
Člověk v tísni, o.p.s, 2014

Jak proměnit zahradu na míru dětem a jejich vzdělávání
Nadace Proměny
2014 - Czech
metodika pro tvorbu a obnovu školních zahrad a dětských hřišť realizovaných na míru uživatelům, ve spolupráci s dětmi, učiteli, rodiči a odborníky Keywords: školní zahrada; herní prvky; hřiště; rekonstrukce; obnova; údržba; péče; udržitelnost; místní rozvoj; komunita; děti; pedagog; učitel; rodič; architekt; vegetační úpravy; projekt; vzdělávání Available in a digital repository NRGL
Jak proměnit zahradu na míru dětem a jejich vzdělávání

metodika pro tvorbu a obnovu školních zahrad a dětských hřišť realizovaných na míru uživatelům, ve spolupráci s dětmi, učiteli, rodiči a odborníky

Nadace Proměny
Nadace Proměny Karla Komárka, 2014

Metodika dobrovolnictví v obci - jak na to?
Tošner, Jiří; a kol
2014 - Czech
Metodika "Dobrovolnictví v obci - jak na to?" nabízí možnosti zapojení dobrovolníků do života společnosti, a to formou komunitního dobrovolnictví jako prostředku vytváření místních i regionálních sociálních sítí. Metodika představuje staletou historii i současný stav dobrovolné spolupráce občanů i organizací, uvádí konkrétní příklady dnešní spolupráce od menšího města - Soběslav, přes větší města - Prachatice, Vsetín, Opava, včetně krajského města Ústí nad Labem, až po oblast Vysočina a také zahraniční příklad z rakouského Deggendorfu. Metodika popisuje doporučené postupy vytváření komunit na základě koordinace dobrovolnické spolupráce, kterou nazýváme management dobrovolnictví. Také představuje konkrétní možnosti zapojení a spolupráci veřejné správy, dobrovolnických center s využitím podpůrných pracovních - obvykle dobrovolných - skupin občanů a zástupců veřejné správy i dalších organizací. Dobrovolné zapojení občanů do komunitních aktivit je přirozený a tvořivý prostředek, jehož cílem je podpora sociální integrace a zvýšení kvality života občanů díky dobře fungujícímu partnerství občanské, veřejné a komerční sféry na místní i regionální úrovni. Methodology "Municipal Volunteering - How To Do It?" offers options to include volunteers into the social life through municipal volunteering, which is a tool for creating local and regional social net. The methodology introduces a hundreds of years of history and current state of voluntary work of citizens and organizations, presents specific examples of contemporary cooperation from a smaller city - Soběslav, to larger cities - Prachatice, Vsetín, Opava, including the regional city of Ústí nad Labem, to the area of Vysočina and also to the Austrian Deggendorf. The methodology describes recommended procedures of establishing communities based on coordination of volunteering. It also depicts particular opportunities for including the public administration, volunteering centres with the help of citizen work groups and various representatives from public and private spheres. Voluntary involvement of citizens to communitary activities is natural and creative mean with the objective to support social integration and enhancing the life quality of citizens through effective partnership of civic, public and commercial zones. Keywords: společnost; dobrovolnictví; občanská společnost; methodology; volunteering; community; civic; citizen; cooperation; partnership; sociální solidarita; občanská společnost; občanská iniciativa; společnost; sociologie Available in a digital repository NRGL
Metodika dobrovolnictví v obci - jak na to?

Metodika "Dobrovolnictví v obci - jak na to?" nabízí možnosti zapojení dobrovolníků do života společnosti, a to formou komunitního dobrovolnictví jako prostředku vytváření místních i regionálních ...

Tošner, Jiří; a kol
HESTIA, 2014

Metodika supervize v sociálních službách
Tošner, Jiří
2013 - Czech
Nedílnou součástí vzdělávání a praxe je supervize. Je nástrojem propojení teorie s praxí a integrace osobnosti s profesí. Zahrnuje složku podpůrnou, kontrolní a vzdělávací. Supervize tudíž plní v procesu deinstitucionalizace nezastupitelnou roli. Publikace byla vytvořena Národním centrem podpory transformace sociálních služeb v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR "Podpora transformace sociálních služeb". An inseparable part of educatong and practise is supervision. It is a tool of connecting theory with practise and integration of individuals with profession. It includes supporting, supervisory and educational areas. Hence supervision fulfills an irreplacible role within the process of deinstitutionalization. The publication was created by The National Centre for Support of the Transformation of Social Services through the project of The Czech Ministry of Labour and Social Affairs "Support of Transformation of Social Services". Keywords: dobrovolnictví; supervize; metodika; volunteering; supervision; methodology; sociální solidarita; občanská společnost Available in a digital repository NRGL
Metodika supervize v sociálních službách

Nedílnou součástí vzdělávání a praxe je supervize. Je nástrojem propojení teorie s praxí a integrace osobnosti s profesí. Zahrnuje složku podpůrnou, kontrolní a vzdělávací. Supervize tudíž plní v ...

Tošner, Jiří
HESTIA, 2013

Náš společný svět
Člověk v tísni, o. p. s.; Blažková, Blanka; Belhová, Miroslava; Nuslauerová, Martina; Bjaloň, Martin
2012 - Czech
Keywords: vyučování; globalismus; vývoj; studenti; lidská práva přirozená Available in a digital repository NRGL
Náš společný svět

Člověk v tísni, o. p. s.; Blažková, Blanka; Belhová, Miroslava; Nuslauerová, Martina; Bjaloň, Martin
Člověk v tísni, o.p.s, 2012

Bohouš a Dáša: šance pro rozvoj
Člověk v tísni, o.p.s.; Bendová, Hana; Divišová, Veronika; Látalová Jirků, Gabriela; Mrkvička, Jan; Pavelka, Jan; Pavelová Lucia; Pernicová, Zuzana; Schmied, Petr; Skalická, Petra; Sobotová, Lenka; Vozka, Marek; Kociánová, Kateřina; Novotná, Martina
2010 - Czech
Keywords: vzdělání; vyučování; vývoj; chudoba; rozvojové země; kooperace Available in a digital repository NRGL
Bohouš a Dáša: šance pro rozvoj

Člověk v tísni, o.p.s.; Bendová, Hana; Divišová, Veronika; Látalová Jirků, Gabriela; Mrkvička, Jan; Pavelka, Jan; Pavelová Lucia; Pernicová, Zuzana; Schmied, Petr; Skalická, Petra; Sobotová, Lenka; Vozka, Marek; Kociánová, Kateřina; Novotná, Martina
Člověk v tísni, o.p.s, 2010

10krát s MKV
Člověk v tísni, o.p.s.; Černá, Monika; Formanová, Mariana; Hajská, Markéta; Jarošová, Tereza; Kabelková, Magdalena; Kociánová, Kateřina; Košák, Pavel; Lábusová, Adéla; Pivoňková, Lucie; Synková, Hana; Vaňurová, Zdeňka
2010 - Czech
Keywords: multikulturní výchova; osobnost; vyučování Available in a digital repository NRGL
10krát s MKV

Člověk v tísni, o.p.s.; Černá, Monika; Formanová, Mariana; Hajská, Markéta; Jarošová, Tereza; Kabelková, Magdalena; Kociánová, Kateřina; Košák, Pavel; Lábusová, Adéla; Pivoňková, Lucie; Synková, Hana; Vaňurová, Zdeňka
Člověk v tísni, o.p.s, 2010

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases