Number of found documents: 3
Published from to

Metodika vypracování akutního a transgenního modelu Huntingtonovy choroby u miniaturních prasat a jeho aplikace pro testování nových léčebných postupů a léčiv v oblasti neurodegenerativních chorob
Motlík, Jan; Juhás, Štefan; Juhásová, Jana; Vodička, Petr; Baxa, Monika
2014 - Czech
Cílem metodiky je vypracování biomedicínského modelu Huntingtonovy choroby u miniaturních prasat a jeho využití v preklinické praxi pro testování nových léčebných postupů jak farmakologických, tak pomocí nových molekulárně biologických metod. The aim of this methodology is to develop a biomedical model of Huntington's disease in miniature pigs and its use in practice for preclinical testing of new treatments both pharmacological and using new molecular biological methods. Keywords: Huntington´s disease Available at various institutes of the ASCR
Metodika vypracování akutního a transgenního modelu Huntingtonovy choroby u miniaturních prasat a jeho aplikace pro testování nových léčebných postupů a léčiv v oblasti neurodegenerativních chorob

Cílem metodiky je vypracování biomedicínského modelu Huntingtonovy choroby u miniaturních prasat a jeho využití v preklinické praxi pro testování nových léčebných postupů jak farmakologických, tak ...

Motlík, Jan; Juhás, Štefan; Juhásová, Jana; Vodička, Petr; Baxa, Monika
Ústav živočišné fyziologie a genetiky, 2014

Metodika vypracování modelu traumatického poškození míchy u miniaturních prasat a jeho aplikace pro testování nových léčebných postupů a léčiv
Maršala, M.; Motlík, Jan; Juhás, Štefan; Juhásová, Jana
2014 - Czech
Cílem předložené metodiky je popsat možnosti využití reprodukovatelného a nastavitelného modelu míšního poškození miniaturních prasat v preklinické praxi pro testování nových léčebných postupů a terapeutik potenciálně vhodných pro léčbu akutního nebo chronického poškození míchy u lidí. Metodika vznikla jako součást řešení programu aplikovaného výzkumu ALFA Technologické Agentury ČR, podprogramu Progresivní technologie, materiály a systémy (TA01011466; 80%) a operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (projekt ExAM - CZ.1.05./2.1.00/03.0124; 20%). The goal of proposed methodology is to describe the possibilities of reproducible and adjustable minipigs spinal cord injury model utilization in preclinical practice for new methods of treatment and drugs testing potentially favorable for therapy of acute and chronic spinal cord injury in human. The methodology has been developed as a part of solution to program of applied research and experimental development ALFA Technology Agency of the Czech Republic, subprogram Progressive technologies, materials and systems (TA01011466; 80%) and Operational Program Research and Development for Innovation Ministry of Education, Youth and Sports (project ExAM - CZ.1.05./2.1.00/03.0124; 20%). Keywords: spinal cord injury; minipig; mícha; aplikovaný výzkum Available at various institutes of the ASCR
Metodika vypracování modelu traumatického poškození míchy u miniaturních prasat a jeho aplikace pro testování nových léčebných postupů a léčiv

Cílem předložené metodiky je popsat možnosti využití reprodukovatelného a nastavitelného modelu míšního poškození miniaturních prasat v preklinické praxi pro testování nových léčebných postupů a ...

Maršala, M.; Motlík, Jan; Juhás, Štefan; Juhásová, Jana
Ústav živočišné fyziologie a genetiky, 2014

Stanovení anaerobní houby rodu Anaeromyces v mikrobiálním ekosystému metodou kvantitativní polymerázové reakce
Fliegerová, Kateřina; Mrázek, Jakub; Štrosová, Lenka
2012 - Czech
Cílem předkládaného metodického postupu je kvantitativní monitorování mikroskopické anaerobní vláknité houby rodu Anaeromyces ve složitém mikrobiálním ekosystému anaerobního fermentoru. Metoda je založena na kvantitativní PCR metodě s použitím primerů forward ITS1F a reverzního primeru. Amplifikace se provádí pomocí komerčního kitu qPCR 2x SYBR Master mixu (Top-Bio, ČR) na přístroji Mx3005P (Stratagene, USA). The aim of method is quantitative monitoring of anaerobic rumen fungus Anaeromyces in complex microbial ecosystem of anaerobic fermenter. Method is based on qPCR approach using following primer pair: forward ITS1F and reverse NeoQPCR rev. Amplification is performed using commercial kit qPCR 2x SYBR Master mix (Top-Bio, Czech Republic) by quantitative PCR cycler machine Mx3005P (Stratagene, USA). Keywords: Anaeromyces Available at various institutes of the ASCR
Stanovení anaerobní houby rodu Anaeromyces v mikrobiálním ekosystému metodou kvantitativní polymerázové reakce

Cílem předkládaného metodického postupu je kvantitativní monitorování mikroskopické anaerobní vláknité houby rodu Anaeromyces ve složitém mikrobiálním ekosystému anaerobního fermentoru. Metoda je ...

Fliegerová, Kateřina; Mrázek, Jakub; Štrosová, Lenka
Ústav živočišné fyziologie a genetiky, 2012

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases