Number of found documents: 40
Published from to

Výsledky kurzu in vivo IBD na minipraseti
Juhás, Štefan; Juhásová, Jana
2017 - Czech
Testování inovativních postupů léčby IBD na miniaturních prasatech. Innovative approaches testing of Inflammatory Bowel Disease on minipigs. Keywords: minipig; IBD; operational equipment Available at various institutes of the ASCR
Výsledky kurzu in vivo IBD na minipraseti

Testování inovativních postupů léčby IBD na miniaturních prasatech.


Innovative approaches testing of Inflammatory Bowel Disease on minipigs.

Juhás, Štefan; Juhásová, Jana
Ústav živočišné fyziologie a genetiky, 2017

Realizace pokusů na laboratorních zvířatech
Juhás, Štefan; Juhásová, Jana
2017 - Czech
Návrh způsobu ověření funkčnosti inovativních náhrad, řešení tohoto návrhu včetně implantací a souvisejících aktivit. A design of methods to test a functionality of inovative replacements, solution of the replacement incl. implantation and connected agenda. Keywords: implants; experimental animals Available at various institutes of the ASCR
Realizace pokusů na laboratorních zvířatech

Návrh způsobu ověření funkčnosti inovativních náhrad, řešení tohoto návrhu včetně implantací a souvisejících aktivit....

Juhás, Štefan; Juhásová, Jana
Ústav živočišné fyziologie a genetiky, 2017

Výzkum v oboru oftalmologie, implantologie a buněčné biologie
Ardan, Taras
2017 - Czech
Výzkum v oblasti reakce organismu a specifických buněk oka na inovativní implantát vyvinutý objednatelem. Research on the reaction of the organism and specific eye cells on the innovative implant developer by the contractor. Keywords: intraocular; cells; implant Available at various institutes of the ASCR
Výzkum v oboru oftalmologie, implantologie a buněčné biologie

Výzkum v oblasti reakce organismu a specifických buněk oka na inovativní implantát vyvinutý objednatelem....

Ardan, Taras
Ústav živočišné fyziologie a genetiky, 2017

Protokol o vedení implantací včetně výsledků
Juhás, Štefan; Juhásová, Jana
2017 - Czech
Ověření a analýza funkčnosti implantačního materiálu a designu v reálném prostředí. Testing and analysis of implant material and design in real environment. Keywords: implant; material; in vivo Available at various institutes of the ASCR
Protokol o vedení implantací včetně výsledků

Ověření a analýza funkčnosti implantačního materiálu a designu v reálném prostředí.


Testing and analysis of implant material and design in real environment.

Juhás, Štefan; Juhásová, Jana
Ústav živočišné fyziologie a genetiky, 2017

Výsledky in vivo testů nanomateriálů na minipraseti
Juhás, Štefan; Juhásová, Jana
2017 - Czech
Pomocí in vivo experimentů jsme testovali hojení čerstvé rány ošetřené pomocí nanovlákenného krytu. Z předem definovaných ran se v pravidelných intervalech odebírali vzorky na histologickou analýzu, provádělo se měření ran a fotodokumentace. Using in vivo experiments we tested healing of a fresh wound treated with a nanofibrous cover. From predefined wounds, samples were taken at regular intervals for histological analysis, wound measurements and photodocumentation were performed. Keywords: minipig; skin wound; nanomaterial Available at various institutes of the ASCR
Výsledky in vivo testů nanomateriálů na minipraseti

Pomocí in vivo experimentů jsme testovali hojení čerstvé rány ošetřené pomocí nanovlákenného krytu. Z předem definovaných ran se v pravidelných intervalech odebírali vzorky na histologickou analýzu, ...

Juhás, Štefan; Juhásová, Jana
Ústav živočišné fyziologie a genetiky, 2017

Výsledky testování nanomateriálů pro ošetření kožných ran
Juhás, Štefan; Juhásová, Jana
2017 - Czech
Pomocí experimentů na miniprasatech jsme testovali hojení čerstvé rány ošetřené pomocí různých nanovlákenných materiálu a porovnávali se standardním ošetřením. Z předem definovaných ran se v pravidelných intervalech odebírali vzorky na histologickou analýzu, mikrobiologii, provádělo se měření ran a fotodokumentace. Z miniprasat se taky odebírala krev pro stanovení prozánětlivých cytokinů. Using minipigs experiments, we tested the healing of fresh wounds treated with different nanofibrous materials and compared them with standard treatment. From predefined wounds, samples were taken at regular intervals for histological analysis, microbiology, wound measurements and photodocumentation. Blood was also collected from the miniprasate to determine pro-inflammatory cytokines. Keywords: minipig; skin wound; nanomaterial; bandage Available at various institutes of the ASCR
Výsledky testování nanomateriálů pro ošetření kožných ran

Pomocí experimentů na miniprasatech jsme testovali hojení čerstvé rány ošetřené pomocí různých nanovlákenných materiálu a porovnávali se standardním ošetřením. Z předem definovaných ran se v ...

Juhás, Štefan; Juhásová, Jana
Ústav živočišné fyziologie a genetiky, 2017

Mendel Forum 2014
Matalová, Eva; Matalová, A.
2014 - Czech
Keywords: Mendel Available at various institutes of the ASCR
Mendel Forum 2014

Matalová, Eva; Matalová, A.
Ústav živočišné fyziologie a genetiky, 2014

Metodika vypracování akutního a transgenního modelu Huntingtonovy choroby u miniaturních prasat a jeho aplikace pro testování nových léčebných postupů a léčiv v oblasti neurodegenerativních chorob
Motlík, Jan; Juhás, Štefan; Juhásová, Jana; Vodička, Petr; Baxa, Monika
2014 - Czech
Cílem metodiky je vypracování biomedicínského modelu Huntingtonovy choroby u miniaturních prasat a jeho využití v preklinické praxi pro testování nových léčebných postupů jak farmakologických, tak pomocí nových molekulárně biologických metod. The aim of this methodology is to develop a biomedical model of Huntington's disease in miniature pigs and its use in practice for preclinical testing of new treatments both pharmacological and using new molecular biological methods. Keywords: Huntington´s disease Available at various institutes of the ASCR
Metodika vypracování akutního a transgenního modelu Huntingtonovy choroby u miniaturních prasat a jeho aplikace pro testování nových léčebných postupů a léčiv v oblasti neurodegenerativních chorob

Cílem metodiky je vypracování biomedicínského modelu Huntingtonovy choroby u miniaturních prasat a jeho využití v preklinické praxi pro testování nových léčebných postupů jak farmakologických, tak ...

Motlík, Jan; Juhás, Štefan; Juhásová, Jana; Vodička, Petr; Baxa, Monika
Ústav živočišné fyziologie a genetiky, 2014

Metodika vypracování modelu traumatického poškození míchy u miniaturních prasat a jeho aplikace pro testování nových léčebných postupů a léčiv
Maršala, M.; Motlík, Jan; Juhás, Štefan; Juhásová, Jana
2014 - Czech
Cílem předložené metodiky je popsat možnosti využití reprodukovatelného a nastavitelného modelu míšního poškození miniaturních prasat v preklinické praxi pro testování nových léčebných postupů a terapeutik potenciálně vhodných pro léčbu akutního nebo chronického poškození míchy u lidí. Metodika vznikla jako součást řešení programu aplikovaného výzkumu ALFA Technologické Agentury ČR, podprogramu Progresivní technologie, materiály a systémy (TA01011466; 80%) a operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (projekt ExAM - CZ.1.05./2.1.00/03.0124; 20%). The goal of proposed methodology is to describe the possibilities of reproducible and adjustable minipigs spinal cord injury model utilization in preclinical practice for new methods of treatment and drugs testing potentially favorable for therapy of acute and chronic spinal cord injury in human. The methodology has been developed as a part of solution to program of applied research and experimental development ALFA Technology Agency of the Czech Republic, subprogram Progressive technologies, materials and systems (TA01011466; 80%) and Operational Program Research and Development for Innovation Ministry of Education, Youth and Sports (project ExAM - CZ.1.05./2.1.00/03.0124; 20%). Keywords: spinal cord injury; minipig; mícha; aplikovaný výzkum Available at various institutes of the ASCR
Metodika vypracování modelu traumatického poškození míchy u miniaturních prasat a jeho aplikace pro testování nových léčebných postupů a léčiv

Cílem předložené metodiky je popsat možnosti využití reprodukovatelného a nastavitelného modelu míšního poškození miniaturních prasat v preklinické praxi pro testování nových léčebných postupů a ...

Maršala, M.; Motlík, Jan; Juhás, Štefan; Juhásová, Jana
Ústav živočišné fyziologie a genetiky, 2014

Produkce bioplynu a mikrobiální profil bioplynové stanice
Fliegerová, Kateřina; Mrázek, Jakub; Štrosová, Lenka; Bubíková, Hana; Křepelková, M.; Hašek, L.; Erban, I.; Lhota, T.
2014 - Czech
Keywords: biogas Available at various institutes of the ASCR
Produkce bioplynu a mikrobiální profil bioplynové stanice

Fliegerová, Kateřina; Mrázek, Jakub; Štrosová, Lenka; Bubíková, Hana; Křepelková, M.; Hašek, L.; Erban, I.; Lhota, T.
Ústav živočišné fyziologie a genetiky, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases