Number of found documents: 259
Published from to

Stanovení rtuti a methylrtuti ve specifických antarktických půdách z okolí uhynulých tuleňů
Zvěřina, O.; Kuta, J.; Coufalík, Pavel; Komárek, J.
2017 - Czech
Tato práce se zabývá stanovením celkové rtuti a methylrtuti ve specifických antarktických půdách, vyskytujících se v okolí uhynulých tuleňů. This work is dealing with the determination of total mercury and methylmercury in specific Antarctic soils, which occur in the surroundings of seal carcasses. Keywords: methylmercury; soil; Antarctica Available at various institutes of the ASCR
Stanovení rtuti a methylrtuti ve specifických antarktických půdách z okolí uhynulých tuleňů

Tato práce se zabývá stanovením celkové rtuti a methylrtuti ve specifických antarktických půdách, vyskytujících se v okolí uhynulých tuleňů....

Zvěřina, O.; Kuta, J.; Coufalík, Pavel; Komárek, J.
Ústav analytické chemie, 2017

Determination of Inorganic Arsenic in Samples of Marine Origin
Marschner, Karel; Matoušek, Tomáš; Dědina, Jiří; Musil, Stanislav
2017 - English
A fast screening method for determination of inorganic arsenic in marine samples was developed. This method is based on selective\nhydride generationanddetectionby inductively coupled plasmamass spectrometry. Using a high concentration of hydrochloric acid\ntogether with hydrogen peroxide for hydride generation leads to selective conversion of inorganic arsenic species into arsane. The\naccuracy of this method was verified by comparative analyse by high performance liquid chromatography coupled with hydride generationandatomic\nfluorescence detection. Keywords: arsenic speciation; inorganic arsenic; hydride generation Available on request at various institutes of the ASCR
Determination of Inorganic Arsenic in Samples of Marine Origin

A fast screening method for determination of inorganic arsenic in marine samples was developed. This method is based on selective\nhydride generationanddetectionby inductively coupled plasmamass ...

Marschner, Karel; Matoušek, Tomáš; Dědina, Jiří; Musil, Stanislav
Ústav analytické chemie, 2017

Stanovení levoglukosanu a dehydroabietové kyseliny v městském aerosolu
Coufalík, Pavel; Čmelík, Richard; Křůmal, Kamil; Čapka, Lukáš; Mikuška, Pavel
2017 - Czech
Cílem této práce byl vývoj analytické metody pro stanovení levoglukosanu a dehydroabietové kyseliny v aerosolu pomocí LC-MS s využitím přímého vzorkování aerosolu do vody. The analytical method involving aerosol sampling into water, quantitative pre-concentration of levoglucosan and dehydroabietic acid, and their determination by LC-MS was developed in this work. Keywords: CGU-ACTJU sampler; levoglucosan; dehydroabietic acid Available at various institutes of the ASCR
Stanovení levoglukosanu a dehydroabietové kyseliny v městském aerosolu

Cílem této práce byl vývoj analytické metody pro stanovení levoglukosanu a dehydroabietové kyseliny v aerosolu pomocí LC-MS s využitím přímého vzorkování aerosolu do vody....

Coufalík, Pavel; Čmelík, Richard; Křůmal, Kamil; Čapka, Lukáš; Mikuška, Pavel
Ústav analytické chemie, 2017

Stanovení anorganických aniontů v ovzduší pomocí modernizovaného aerosolového vzorkovače
Čapka, Lukáš; Mikuška, Pavel; Večeřa, Zbyněk
2017 - Czech
Spojení původního vzorkovače ACTJU s kondenzační růstovou jednotkou na bázi vody (CGU), umístěné před ACTJU, umožnilo vzorkovat částice aerosolu o rozměrech v řádech nanometrů. Odtah z ACTJU je kontinuálně odsáván a v něm obsažené vodou rozpustné sloučeniny online analyzovány pomocí iontové chromatografie. Combination of original ACTJU sampler with water-based condensation growth unit (CGU) located upstream of the ACTJU allows quantitative sampling of aerosol particles down to a few nm in diameter. The ACTJU effluent is permanently sucked out from the sampler and online analysed for particulate water-soluble species by ion chromatography. Keywords: CGU-ACTJU sampler; on-line analysis; atmospheric aerosol Available at various institutes of the ASCR
Stanovení anorganických aniontů v ovzduší pomocí modernizovaného aerosolového vzorkovače

Spojení původního vzorkovače ACTJU s kondenzační růstovou jednotkou na bázi vody (CGU), umístěné před ACTJU, umožnilo vzorkovat částice aerosolu o rozměrech v řádech nanometrů. Odtah z ACTJU je ...

Čapka, Lukáš; Mikuška, Pavel; Večeřa, Zbyněk
Ústav analytické chemie, 2017

Charakterizace organických sloučenin v PM1 aerosolu v Košeticích a v Brně v zimním období 2017
Křůmal, Kamil; Mikuška, Pavel; Večeřa, Zbyněk
2017 - Czech
V této práci byly měřeny organické sloučeniny a markery, které slouží pro identifikaci zdrojů atmosférických aerosolů. Byly analyzovány anhydridy monosacharidů (emise ze spalování biomasy), polycyklické aromatické uhlovodíky (emise z dopravy a nedokonalého spalování), hopany a sterany (doprava, spalování uhlí) a alkany. In this work, the organic compounds and organic markers used for the identification of sources of aerosols were measured. Monosaccharide anhydrides and resin acids (emissions from biomass combustion) and polycyclic aromatic hydrocarbons (emissions from traffic and incomplete combustion) were observed especially. Hopanes, steranes (traffic, coal combustion) and alkanes were next groups of analysed organic compounds. Keywords: atmospheric aerosol; PM1; organic markers Available at various institutes of the ASCR
Charakterizace organických sloučenin v PM1 aerosolu v Košeticích a v Brně v zimním období 2017

V této práci byly měřeny organické sloučeniny a markery, které slouží pro identifikaci zdrojů atmosférických aerosolů. Byly analyzovány anhydridy monosacharidů (emise ze spalování biomasy), ...

Křůmal, Kamil; Mikuška, Pavel; Večeřa, Zbyněk
Ústav analytické chemie, 2017

SMV-2016-719: Detekce a identifikace zdrojů nanočástic produkovaných činností vojenské techniky
Večeřa, Zbyněk
2016 - Czech
V rámci studie, která probíhala ve vojenském výcvikovém prostoru „Vyškov“ a na trenažerech Univerzity obrany v Brně, se sledovaly zdroje nanočástic produkovaných různými druhy vojenské techniky. Předběžné výsledky ukazují, že zdrojem nanočástic jsou zejména výfukové zplodiny motorů pohánějících studovanou vojenskou techniku a povýstřelové zplodiny. Možný vliv nanočástic na obsluhu vojenské techniky se v současnosti vyhodnocuje. In the study, which took place in a military training area "Vyškov" and simulators University of Defence, we monitored and identified the sources nanoparticles produced various kinds of military equipment. Preliminary results indicate that the source of nanoparticles are especially exhaust gases of engines powering military equipment and studied after shoot fumes. Potential impact of nanoparticles on the service staff of military equipment is currently being evaluated. Keywords: nanoparticles Available on request at various institutes of the ASCR
SMV-2016-719: Detekce a identifikace zdrojů nanočástic produkovaných činností vojenské techniky

V rámci studie, která probíhala ve vojenském výcvikovém prostoru „Vyškov“ a na trenažerech Univerzity obrany v Brně, se sledovaly zdroje nanočástic produkovaných různými druhy vojenské techniky. ...

Večeřa, Zbyněk
Ústav analytické chemie, 2016

Metodika aplikace esenciálních olejů a jejich složek k dosažení fungiastického účinku v depozitářích papírových artefaktů ohrožených mikrobiálním napadením vlivem vysoké relativní vlhkosti
Milichovský, M.; Večeřa, Zbyněk; Neuvirt, J.
2016 - Czech
Metodika se týká ochrany artefaktů na papíře s použitím esenciálních olejů. Je souhrnem znalostí, zásad a postupů, jak tyto látky nebo jejich analogy připravené uměle používat a vyvarovat se tak zbytečných chyb až negativních dopadů na ochraňované lignocelulózové materiály. Methodology concerns the protection of artifacts on paper using essential oils. It is the sum of knowledge, policies and procedures, as these substances or their analogs artificially prepared to use so as to avoid unnecessary mistakes to be protected negative impact on lignocellulosic materials. Keywords: essential oils; archived paper materials; relative humidity; microbial attack Available on request at various institutes of the ASCR
Metodika aplikace esenciálních olejů a jejich složek k dosažení fungiastického účinku v depozitářích papírových artefaktů ohrožených mikrobiálním napadením vlivem vysoké relativní vlhkosti

Metodika se týká ochrany artefaktů na papíře s použitím esenciálních olejů. Je souhrnem znalostí, zásad a postupů, jak tyto látky nebo jejich analogy připravené uměle používat a vyvarovat se tak ...

Milichovský, M.; Večeřa, Zbyněk; Neuvirt, J.
Ústav analytické chemie, 2016

Screening of acyclovir permeation through skin using alaptide
Bobálová, Janette; Černíková, A.; Bobáľ, P.; Jampílek, J.
2016 - English
This investigation deals with the affection of the permeation of acyclovir through fullthickness\npig ear skin using a Franz diffusion cell from the donor vehicle of propylene\nglycol/water (1:1) using synthesised (S)-8-methyl-6,9-diazaspiro[4.5]decane-7,10-\ndione, alaptide as a potential transdermal permeation enhancer. Keywords: acyclovir permeation; chemical permeation enhancers; skin permeation experiments Available on request at various institutes of the ASCR
Screening of acyclovir permeation through skin using alaptide

This investigation deals with the affection of the permeation of acyclovir through fullthickness\npig ear skin using a Franz diffusion cell from the donor vehicle of propylene\nglycol/water (1:1) ...

Bobálová, Janette; Černíková, A.; Bobáľ, P.; Jampílek, J.
Ústav analytické chemie, 2016

SMV-2016-736: Odezva vegetace na přítomnost nanočástic CdO v ovzduší
Večeřa, Zbyněk
2016 - Czech
Studie vlivu zvýšené koncentrace nanočástic oxidu kademnatého v ovzduší na obsah Cd v jehličnatém smrku ztepilém (Picea abies) a listnatém buku lesním (Fagus sylvatica). Odhad citlivosti městských lesů a dřevin k působení abiotických stresů a extrémních klimatických událostí. Study of the impact of elevated concentrations of nanoparticles of cadmium oxide in the air on Cd content in coniferous Norway spruce (Picea abies) and deciduous beech (Fagus sylvatica). Estimation of the sensitivity of urban forests and woody species to the effects of abiotic stresses and extreme climatic events. Keywords: CdO nanoparticles; plants; Picea abies; Fagus sylvatica Available on request at various institutes of the ASCR
SMV-2016-736: Odezva vegetace na přítomnost nanočástic CdO v ovzduší

Studie vlivu zvýšené koncentrace nanočástic oxidu kademnatého v ovzduší na obsah Cd v jehličnatém smrku ztepilém (Picea abies) a listnatém buku lesním (Fagus sylvatica). Odhad citlivosti městských ...

Večeřa, Zbyněk
Ústav analytické chemie, 2016

Organické sloučeniny na prachových částicích v emisích benzínových automobilů
Mikuška, Pavel; Křůmal, Kamil; Coufalík, Pavel; Večeřa, Zbyněk; Vojtíšek, M.
2015 - Czech
V této studii bylo porovnáváno chemické složení prachových částic v emisích dvou vozidel s benzínovým motorem, Ford-Focus (motor s přímým vstřikováním, DISI) a Škoda Fabia (motor s vícebodovým vstřikováním, MPI). Při testech byla použita rozdílná paliva a různé provozní cykly. In this study, chemical composition of emissions of two gasoline cars (Ford-Focus; DISI and Skoda Fabia; MPI) was compared. Two different fuels and working cycles were applied during experiments. Keywords: gasoline; traffic emission; organic compounds Available on request at various institutes of the ASCR
Organické sloučeniny na prachových částicích v emisích benzínových automobilů

V této studii bylo porovnáváno chemické složení prachových částic v emisích dvou vozidel s benzínovým motorem, Ford-Focus (motor s přímým vstřikováním, DISI) a Škoda Fabia (motor s vícebodovým ...

Mikuška, Pavel; Křůmal, Kamil; Coufalík, Pavel; Večeřa, Zbyněk; Vojtíšek, M.
Ústav analytické chemie, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases