Number of found documents: 224
Published from to

Optimalizace podmínek spalování čistírenských kalů.
Pohořelý, Michael; Moško, Jaroslav; Šyc, Michal; Svoboda, Karel; Zach, Boleslav; Punčochář, Miroslav
2017 - Czech
Ve zprávě byly zhodnoceny a popsány ideální provozní podmínky pro fluidní spalování suchých stabilizovaných čistírenských kalů. The optimum operating conditions for fluidized bed combustion of dry stabilized sewage sludge are evaluated and described in the report. Keywords: sewage sludge; fluidized bed; combustion Available at various institutes of the ASCR
Optimalizace podmínek spalování čistírenských kalů.

Ve zprávě byly zhodnoceny a popsány ideální provozní podmínky pro fluidní spalování suchých stabilizovaných čistírenských kalů....

Pohořelý, Michael; Moško, Jaroslav; Šyc, Michal; Svoboda, Karel; Zach, Boleslav; Punčochář, Miroslav
Ústav chemických procesů, 2017

Posouzení možnosti využití pevného zbytku ze zplyňování biomasy z teplárny Energo Centrum Kozomín pro výrobu sorbentu.
Pohořelý, Michael; Soukup, Karel; Moško, Jaroslav; Krček, Martin; Kohoutová, Markéta; Šnajdaufová, Hana; Skoblia, S.; Beňo, Z.
2017 - Czech
Ve zprávě je posouzena možnost využití pevného zbytku ze zplyňování biomasy z teplárny Energo Centrum Kozomín pro výrobu sorbentu. In the report, there is assessment of the possibility of utilization of the solid residue from gasification of biomass in heating plant Energo Centrum Kozomín for production of sorbent. Keywords: gasification; biomass; biochar Available at various institutes of the ASCR
Posouzení možnosti využití pevného zbytku ze zplyňování biomasy z teplárny Energo Centrum Kozomín pro výrobu sorbentu.

Ve zprávě je posouzena možnost využití pevného zbytku ze zplyňování biomasy z teplárny Energo Centrum Kozomín pro výrobu sorbentu....

Pohořelý, Michael; Soukup, Karel; Moško, Jaroslav; Krček, Martin; Kohoutová, Markéta; Šnajdaufová, Hana; Skoblia, S.; Beňo, Z.
Ústav chemických procesů, 2017

Fluidní spalování suchých stabilizovaných čistírenských kalů IV.
Pohořelý, Michael; Moško, Jaroslav; Svoboda, Karel; Šyc, Michal; Hartman, Miloslav; Punčochář, Miroslav
2017 - Czech
Ve zprávě bylo popsáno fluidní spalování stabilizovaných čistírenských kalů vzduchem obohaceným o kyslík. Fluidized bed incineration of dry stabilized sewage sludge in oxygen-enriched atmosphere is described in the report. Keywords: sewage sludge; fluidized bed; incineration Available at various institutes of the ASCR
Fluidní spalování suchých stabilizovaných čistírenských kalů IV.

Ve zprávě bylo popsáno fluidní spalování stabilizovaných čistírenských kalů vzduchem obohaceným o kyslík....

Pohořelý, Michael; Moško, Jaroslav; Svoboda, Karel; Šyc, Michal; Hartman, Miloslav; Punčochář, Miroslav
Ústav chemických procesů, 2017

Čištění surového bioplynu až na kvalitu CNG dle normy 133/2010.
Izák, Pavel; Žitková, Andrea; Vejražka, Jiří; Sedláková, Zuzana; Morávková, Lenka
2016 - Czech
Membránové separační procesy se v poslední době stále častěji používají v čištění různých plynů. Jejich zapojení do procesů zušlechťování bioplynu je logickým důsledkem tohoto vývoje. Cílem procesu je odstranit z bioplynu oxid uhličitý a další nežádoucí látky, mj, sloučeniny síry a vlhkost a získat tak plyn s vysokým podílem metanu (> 95 obj. %), který by bylo možno použít jako náhradu zemního plynu. Jak je z výsledků patrné, naše metoda se zvolenou RO membránou odpovídá normě 133/2010 pro CNG až na množství vody. Množství vody v retentátu (produkt) je však řešeno klasickou suškou. Membrane separation processes have recently been increasingly used in the purification of various gases. Their involvement in the processes of upgrading biogas is the logical consequence of this development. The aim of the process is removed from a biogas carbon dioxide and other undesirable substances, eg. sulfur compounds and moisture, and thus obtain a gas with a high proportion of methane (> 95 vol.%), which could be used as a substitute for natural gas. As is evident from the results of our method, the selected RO membrane conforms 133/2010 CNG norm exept the amount of water. The amount of water in the retentate (product) is solved by classical dryer. Keywords: membrane separation processes; gases; carbon dioxide Available at various institutes of the ASCR
Čištění surového bioplynu až na kvalitu CNG dle normy 133/2010.

Membránové separační procesy se v poslední době stále častěji používají v čištění různých plynů. Jejich zapojení do procesů zušlechťování bioplynu je logickým důsledkem tohoto vývoje. Cílem procesu je ...

Izák, Pavel; Žitková, Andrea; Vejražka, Jiří; Sedláková, Zuzana; Morávková, Lenka
Ústav chemických procesů, 2016

Termální likvidace vybraných iontoměničů (Purolit A-400 MB OH a Purolit C-100 H) s neaktivními odpadními nuklidy v procesu MSO.
Stanovský, Petr; Pohořelý, Michael; Krček, Martin; Tošnarová, Markéta; Šyc, Michal
2016 - Czech
V předkládané zprávě jsou shrnuty možnosti termického likvidace iontoměničů (Purolit A-400 MB OH a Purolit C-100 H). In the report, there are summarized the possibilities of thermal disposal of selected ion exchangers (Purolit A-400 MB OH a Purolit C-100 H). Keywords: anion exchanger; cation exchanger; MSO Available at various institutes of the ASCR
Termální likvidace vybraných iontoměničů (Purolit A-400 MB OH a Purolit C-100 H) s neaktivními odpadními nuklidy v procesu MSO.

V předkládané zprávě jsou shrnuty možnosti termického likvidace iontoměničů (Purolit A-400 MB OH a Purolit C-100 H)....

Stanovský, Petr; Pohořelý, Michael; Krček, Martin; Tošnarová, Markéta; Šyc, Michal
Ústav chemických procesů, 2016

Pervaporace směsi metanol voda pomocí asymetrických membrán PERVAPTM.
Izák, Pavel; Kačírková, Marie
2016 - Czech
Předkládaná zpráva se zabývá experimentálním testováním pervaporačního odstraňování metanolu z binární směsi metanol – voda při 35°C. K experimentům byly použity membrány PERVAPTM od firmy Sulzer a jako nástřik binární směs metanol voda v koncentraci do 6,5 hm. %. Pervaporace probíhala ve vakuovém režimu. Membrány vykazovaly separační charakteristiky vhodné pro odstraňování metanolu z vodných směsí. The report summarizes the results of experimental testing of pervaporative separation of methanol from methanol-water binary mixture at 35°C. For the separation were chosen the Sulzer´s PERVAPTM membranes. The concentration of methanol was 6.5 wt.% in water, and pervaporation was performed in vacuum mode. Membranes displayed separation properties suitable for industrial separation of methanol from water mixtures. Keywords: methanol; pervaporation; membranes Available at various institutes of the ASCR
Pervaporace směsi metanol voda pomocí asymetrických membrán PERVAPTM.

Předkládaná zpráva se zabývá experimentálním testováním pervaporačního odstraňování metanolu z binární směsi metanol – voda při 35°C. K experimentům byly použity membrány PERVAPTM od firmy Sulzer a ...

Izák, Pavel; Kačírková, Marie
Ústav chemických procesů, 2016

Syntéza polymerních částic emulzní polymerací.
Strašák, Tomáš
2016 - Czech
Tato výzkumná zpráva popisuje přípravu polystyrenových (PS) částic s úzkou distribucí velikostí emulzní polymerací (Obr. 1). Tyto částice, nazývané také PS latex, mají velikost cca 600-700 nm a jsou výchozím substrátem pro přípravu stacionárních fází pro iontově výměnnou chromatografii (IEC). This report describes preparation of polystyrene particles with narrow size distribution by emulsion polymerization. These particles called also PS latex have size around 600-700 nm and serve as starting material for preparation of stationary phase for Ion Exchange Chromatography (IEC). Keywords: chromatography; emulsion polymerization; polystyrene particles Available at various institutes of the ASCR
Syntéza polymerních částic emulzní polymerací.

Tato výzkumná zpráva popisuje přípravu polystyrenových (PS) částic s úzkou distribucí velikostí emulzní polymerací (Obr. 1). Tyto částice, nazývané také PS latex, mají velikost cca 600-700 nm a jsou ...

Strašák, Tomáš
Ústav chemických procesů, 2016

Fluidní spalování suchých stabilizovaných čistírenských kalů III.
Pohořelý, Michael; Moško, Jaroslav; Durda, Tomáš; Svoboda, Karel; Šyc, Michal; Hartman, Miloslav; Punčochář, Miroslav
2016 - Czech
In the report, it has been shown how to effectively burn dry stabilized sewage sludge in the fluidized-bed reactor with a stationary bubbling bed in oxy-fuel process. Keywords: fluidized bed; incineration; sewage sludge Available at various institutes of the ASCR
Fluidní spalování suchých stabilizovaných čistírenských kalů III.

In the report, it has been shown how to effectively burn dry stabilized sewage sludge in the fluidized-bed reactor with a stationary bubbling bed in oxy-fuel process.

Pohořelý, Michael; Moško, Jaroslav; Durda, Tomáš; Svoboda, Karel; Šyc, Michal; Hartman, Miloslav; Punčochář, Miroslav
Ústav chemických procesů, 2016

39M-IMMEDIATE Research Report: Remarks on Repeatability Experiments and Perspective Exploitation of MAE Pt/C\nElectrocatalysts.
Kaluža, Luděk; Gulková, Daniela; Soukup, Karel
2016 - English
The 36-39 months of the projekt solution were devoted to summarize aspects of the most perspective results on Pt/C electrocatalysts preparation to focus on industrial expoitation. Chellenges of Pt dispersion in the Pt/C were compared with preliminary outcomes from volumetric determination of hydrogen adsorption. Keywords: Pt/c electrocatalysts; industrial exploitation; hydrogen absorption Available at various institutes of the ASCR
39M-IMMEDIATE Research Report: Remarks on Repeatability Experiments and Perspective Exploitation of MAE Pt/C\nElectrocatalysts.

The 36-39 months of the projekt solution were devoted to summarize aspects of the most perspective results on Pt/C electrocatalysts preparation to focus on industrial expoitation. Chellenges of Pt ...

Kaluža, Luděk; Gulková, Daniela; Soukup, Karel
Ústav chemických procesů, 2016

Sulfonace polystyrenových kuliček.
Strašák, Tomáš
2016 - Czech
Tato výzkumná zpráva popisuje sulfonaci polystyrenových (PS) kuliček s úzkou distribucí velikostí typicky o průměru 2-8 µm. Tyto částice jsou využívány jako stacionární fáze pro iontově výměnnou chromatografii (IEC). Výhodou předkládaného postupu je nahrazení rizikových postupů využívajících při této modifikaci olea nebo kyselinu chlorsírovou jako sulfonačního činidla postupem, který používá koncentrovanou kyselinou sírovou. This report describes sulphonation of polystyrene beads with narrow size distribution of particles typically with diameter 2-8 µm. These particles serve as starting material for preparation of stationary phase for ion exchange chromatography (IEC). An advantage of this procedure is replace of risk procedures which worked with chlorosulphonic acid or oleum as a sulfonating agent by procedure using concentrated sulphuric acid. Keywords: sulphonation of polystyrene beads; ion exchange chromatography; chlorosulphonic acid Available at various institutes of the ASCR
Sulfonace polystyrenových kuliček.

Tato výzkumná zpráva popisuje sulfonaci polystyrenových (PS) kuliček s úzkou distribucí velikostí typicky o průměru 2-8 µm. Tyto částice jsou využívány jako stacionární fáze pro iontově výměnnou ...

Strašák, Tomáš
Ústav chemických procesů, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases