Number of found documents: 31
Published from to

Mikroskopie 2008
Hozák, Pavel
2008 - Czech
Dvoudenní konference reagující na nejnovější trendy v světelné a elektronové mikroskopii a jejich dopad na mikroskopické badatele v českých zemích a na slovensku. Prezentovány jsou příspěvky jak z oblasti biomedicínské, tak z oblasti fyziky a materiálových věd. Konference se koná v lyžařském sportovním areálu v srdci českomoravské vysočiny a je zakončena opulentním rautem s ochutnávkou vín. Two-day conference responding to novel trends in light and electron microscopy and their impact on researchers in the Czech Republic and Slovakia. Contributions were presented in biomedical as well as physics and material science fields. The Conference was held in a sports area in the heart of the Czech-Moravian Heights and was closed by an opulent rout with wine degustation. Keywords: light microscopy; electron microscopy; elektronová mikroskopie Available at various institutes of the ASCR
Mikroskopie 2008

Dvoudenní konference reagující na nejnovější trendy v světelné a elektronové mikroskopii a jejich dopad na mikroskopické badatele v českých zemích a na slovensku. Prezentovány jsou příspěvky jak z ...

Hozák, Pavel
Ústav molekulární genetiky, 2008

Interakce povrchových proteinů spermií v reprodukčním procesu
Jonáková, Věra; Kraus, Marek; Maňásková, Pavla; Liberda, J.; Tichá, M.
2004 - Czech
Savčí reprodukce zahrnuje vysoce regulované biochemické interakce mezi komplementárními molekulami lokalizovanými na povrchu spermie a vajíčka a rovněž s látkami přítomnými v přirozeném okolí obou gamet. Proteiny kančí semenné plasmy AQN, AWN spermadhesiny a DQH protein, které jsou vázány na spermii během ejakulace, hrají důležitou roli v procesech reprodukce. Vazba spermie k buňkám oviduktu, rozpoznávání gamet a vazba spermie ke glykoproteinové síti zony pellucidy je zprostředkována protein-sacharidovou interakcí, lektinovou vazbou. Přirozenou funkční formou proteinů kančí semenné plasmy se zdají být jejich agregované formy, při kterých se uplatňuje další typ interakce (protein-protein). Proteinové agregáty tvoří povrchovou vrstvu spermie a její remodelování v samičím reprodukčním traktu je důležité během kapacitace spermie a pro primární vazbu spermie na vajíčko. Mammalian fertilization includes highly regulated biochemical interactions between complementary molecules located on the surfaces of both gametes as well as those present in the natural environment of the gametes. Boar seminal plasma proteins AQN, AWN spermadhesins and DQH protein that are bound to the sperm at ejaculation play important role in the reproduction process. Binding of sperm to epithelial cells, recognition of gametes and binding of sperm to glycoprotein of zona pellucida are mediated by protein-saccharide interaction, lektin-type interaction. Another type of interaction (protein-protein) participates in the formation of aggregated forms, which seem to be the natural functional forms of seminal plasma proteins. Protein aggregates form the sperm coating layers and their re-modeling in the female reproductive tract is imporatnt for the sperm capacitation and for the primary binding of spermto the ovum. Keywords: sperm surface proteins; lectin-like interaction; mammalian reproduction; bílkoviny; polygrafie Available at various institutes of the ASCR
Interakce povrchových proteinů spermií v reprodukčním procesu

Savčí reprodukce zahrnuje vysoce regulované biochemické interakce mezi komplementárními molekulami lokalizovanými na povrchu spermie a vajíčka a rovněž s látkami přítomnými v přirozeném okolí obou ...

Jonáková, Věra; Kraus, Marek; Maňásková, Pavla; Liberda, J.; Tichá, M.
Ústav molekulární genetiky, 2004

Protilátky proti receptorům spřaženým s G-proteinem
Hýblová, D.; Veselský, Leopold; Velek, Jiří; Železná, Blanka
2004 - Czech
Dvě protilátky proti angiotensinovému receptoru AT2 připravené proti dvěma krátkým sekvencím rozeznávaly receptor na Western blotech membrán různých tkání potkana a myši, v nichž se AT2 exprimuje. Obě protilátky rozeznávaly tytéž bílkoviny a po vysycení příslušným antigenním peptidem tuto schopnost ztratily. Jedna protilátka se osvědčila při imunoprecipitaci receptoru. Two antibodies against angiotensin receptor AT2 prepared against two short sequences recognized the receptor on Western blots of several rat and mouse tissues where AT2 is expressed. Both antibodies recognized the identical proteins; they lost this property after immunoabsorption with their antigen peptides. With one antibody, we were able to immunoprecipitate the receptor. Keywords: angiotensin receptor antibody; protilátky; bílkoviny Available at various institutes of the ASCR
Protilátky proti receptorům spřaženým s G-proteinem

Dvě protilátky proti angiotensinovému receptoru AT2 připravené proti dvěma krátkým sekvencím rozeznávaly receptor na Western blotech membrán různých tkání potkana a myši, v nichž se AT2 exprimuje. Obě ...

Hýblová, D.; Veselský, Leopold; Velek, Jiří; Železná, Blanka
Ústav molekulární genetiky, 2004

Different expression of house-keeping genes by quantitative real time RT-PCR
Ullmannová, V.; Truksa, Jaroslav; Haškovec, C.; Kovář, Jan
2003 - Czech
Keywords: quantitative real time RT-PCR; house-keeping genes expression Available at various institutes of the ASCR
Different expression of house-keeping genes by quantitative real time RT-PCR

Ullmannová, V.; Truksa, Jaroslav; Haškovec, C.; Kovář, Jan
Ústav molekulární genetiky, 2003

Regulace protizánětlivých imunitních reakcí v předním segmentu oka
Vítová, A.; Filipec, M.; Pindjáková, Jana; Krulová, Magdalena; Zajícová, Alena; Holáň, Vladimír
2003 - Czech
Rohovkové stroma bylo identifikováno jako zdroj nové molekuly zodpovědné za selektivní inhibici produkce protizánětlivých cytokinů. Corneal stroma was identified as a source of a novel molecule rosponsible for selective ingibitor of production of anti-inflammatory cytokines. Keywords: Rohovkové stroma; selektivní inhibice Available at various institutes of the ASCR
Regulace protizánětlivých imunitních reakcí v předním segmentu oka

Rohovkové stroma bylo identifikováno jako zdroj nové molekuly zodpovědné za selektivní inhibici produkce protizánětlivých cytokinů....

Vítová, A.; Filipec, M.; Pindjáková, Jana; Krulová, Magdalena; Zajícová, Alena; Holáň, Vladimír
Ústav molekulární genetiky, 2003

Imunita v oku jako modelu imunologicky privilegovaného místa
Zajícová, Alena; Pindjáková, Jana; Plšková, J.; Krulová, Magdalena; Filipec, M.; Holáň, Vladimír
2003 - Czech
Výsledky ukazují na významnou roli CD4+ T buněk, makrofágů a makrofágy produkovaného NO v procesu rejekce alo- i xenotransplantátů rohovek. The results show the significant role of CD4+ T cells, macrophages and NO produced by macophages during the rejection of the corneal allo- and xenografts. Keywords: cornea, rejection, cytokines; oko; cytokiny Available at various institutes of the ASCR
Imunita v oku jako modelu imunologicky privilegovaného místa

Výsledky ukazují na významnou roli CD4+ T buněk, makrofágů a makrofágy produkovaného NO v procesu rejekce alo- i xenotransplantátů rohovek....

Zajícová, Alena; Pindjáková, Jana; Plšková, J.; Krulová, Magdalena; Filipec, M.; Holáň, Vladimír
Ústav molekulární genetiky, 2003

Identifikace proteinů pólů mitotického vřeténka pomocí nových monoklonálních protilátek
Šmejkalová, Barbora; Dráberová, Eduarda; Dráber, Pavel
2002 - Czech
Keywords: mitotic spindle; centrosome; monoclonal antibody Available at various institutes of the ASCR
Identifikace proteinů pólů mitotického vřeténka pomocí nových monoklonálních protilátek

Šmejkalová, Barbora; Dráberová, Eduarda; Dráber, Pavel
Ústav molekulární genetiky, 2002

Povrchové proteiny spermií a semenné plazmy ve fertilizaci
Jonáková, Věra; Maňásková, Pavla; Jelínková, Petra; Balínová, P.; Tichá, M.
2002 - Czech
Savčí fertilizace zahrnuje vysoce regulované biochemické děje. My jsme se zaměřili na studium interakce proteinů semenné plasmy se spermií a na vzájemné interakce proteinů ze semenné plasmy. Mammalian fertilization involves highly regulated biochemical events. We aimed at study of interaction of seminal plasma proteins with sperm and at mutual interactions of proteins from seminal plasma. Keywords: fertilization; proteins of seminal plasma; spermatozoa; hnojení Available at various institutes of the ASCR
Povrchové proteiny spermií a semenné plazmy ve fertilizaci

Savčí fertilizace zahrnuje vysoce regulované biochemické děje. My jsme se zaměřili na studium interakce proteinů semenné plasmy se spermií a na vzájemné interakce proteinů ze semenné ...

Jonáková, Věra; Maňásková, Pavla; Jelínková, Petra; Balínová, P.; Tichá, M.
Ústav molekulární genetiky, 2002

Využití RT-PCR pro detekci exprese genů pro cytokiny a inducibilní syntázyoxidu dusnatého v transplantátech rohovky
Rychnavská, Z.; Sedláková, K.; Plšková, Jarmila; Filipec, M.; Holáň, Vladimír
2002 - Czech
Exprese genů pro cytokiny a další imunoregulační molekuly byla detekována vxenotransplantátech rohovky pomocí RT-PCR. Expression of the genes for cytokines and other immunoregulatory molecules inrejected cornea xenografts was detected by means of RT-PCR. Keywords: nitric oxide; cytokines; cytokiny Available at various institutes of the ASCR
Využití RT-PCR pro detekci exprese genů pro cytokiny a inducibilní syntázyoxidu dusnatého v transplantátech rohovky

Exprese genů pro cytokiny a další imunoregulační molekuly byla detekována vxenotransplantátech rohovky pomocí RT-PCR....

Rychnavská, Z.; Sedláková, K.; Plšková, Jarmila; Filipec, M.; Holáň, Vladimír
Ústav molekulární genetiky, 2002

Současná genomika
Pačes, Václav
2001 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Současná genomika

Pačes, Václav
Ústav molekulární genetiky, 2001

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases