Number of found documents: 168
Published from to

SMV-2016-20: Výpočty detekčních systémů rastrovacích elektronových mikroskopů
Radlička, Tomáš; Oral, Martin; Rozbořil, Jakub
2016 - Czech
V rámci smluvního výzkumu byly analyzovány detekční systémy několika rastrovacích elektronových mikroskopů z portfolia FEI Czech Republic, pro velké množství nastavení systému. Cílem bylo jednak zmapovat detekční mechanizmy, ale také nalézt optimální nastavení systému pro detekci zvolené části spektra signálních elektronů, tak aby se maximalizoval materiálový, nebo topografický kontrast. The analysis of the detection system of scanning electron microscopes produced by FEI Czech Republic was done for many setting of the electron optical system. The main goal was to analyze the detection mechanisms and to find optimal system setting for detection of the given part of signal electron spectrum. It is used for maximization of the material or topographical contrast. Keywords: electron optics; electron microscopy; contrast optimization Available at various institutes of the ASCR
SMV-2016-20: Výpočty detekčních systémů rastrovacích elektronových mikroskopů

V rámci smluvního výzkumu byly analyzovány detekční systémy několika rastrovacích elektronových mikroskopů z portfolia FEI Czech Republic, pro velké množství nastavení systému. Cílem bylo jednak ...

Radlička, Tomáš; Oral, Martin; Rozbořil, Jakub
Ústav přístrojové techniky, 2016

SMV-2016-21: DA modul pro EOD
Radlička, Tomáš
2016 - Czech
V rámci smluvního výzkumu byla vyvinuta softwarová knihovna, která umožňuje užití metody diferenciálních algeber v programu EOD. Byla také vypočteny testovací příklady pro testování funkčnosti softwaru. The program library for integrating the differential algebraic method in the EOD program was developed. The set of examples was computed which enables testing of the software. Keywords: electron optics; differential algebraic method Available at various institutes of the ASCR
SMV-2016-21: DA modul pro EOD

V rámci smluvního výzkumu byla vyvinuta softwarová knihovna, která umožňuje užití metody diferenciálních algeber v programu EOD. Byla také vypočteny testovací příklady pro testování funkčnosti ...

Radlička, Tomáš
Ústav přístrojové techniky, 2016

SMV-2016-04: Výzkum a vývoj vysokonapěťového zdroje 100 kV
Zobač, Martin; Vlček, Ivan
2016 - Czech
Náplní je pokračování vývoje vysokonapěťového zdroje urychlovacího napětí s integrovaným\nnízkonapěťovým zdrojem napájení plovoucí části a výroba prototypu tohoto zdroje. Zdroj primárního\nnapětí je určen pro aplikaci v litografii nebo pro TEM. \n The project deals with research and development of high voltage power supply for particle optics accelerator with integrated power supply for FEG. The supply is intended for electron lithography and for TEM. Keywords: high voltage; high tension; power supply; FEG; TEM; electron lithography Available at various institutes of the ASCR
SMV-2016-04: Výzkum a vývoj vysokonapěťového zdroje 100 kV

Náplní je pokračování vývoje vysokonapěťového zdroje urychlovacího napětí s integrovaným\nnízkonapěťovým zdrojem napájení plovoucí části a výroba prototypu tohoto zdroje. Zdroj primárního\nnapětí je ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan
Ústav přístrojové techniky, 2016

SMV-2016-18: Vypracování a ověření metodiky fyzikální realizace optických tenkých vrstev metodou elektronového napařování
Pokorný, Pavel; Oulehla, Jindřich
2016 - Czech
Vypracování a ověření metodiky fyzikální realizace optických tenkých vrstev metodou elektronového napařování - konstrukce, vývoj a depozice vzorků interferenčních filtrů Design and production feasibility study of various filters production by means of electron beam evaporation - design, development and deposition of interference filters samples Keywords: thin film optics; interference filters; e-beam evaporation Available at various institutes of the ASCR
SMV-2016-18: Vypracování a ověření metodiky fyzikální realizace optických tenkých vrstev metodou elektronového napařování

Vypracování a ověření metodiky fyzikální realizace optických tenkých vrstev metodou elektronového napařování - konstrukce, vývoj a depozice vzorků interferenčních filtrů...

Pokorný, Pavel; Oulehla, Jindřich
Ústav přístrojové techniky, 2016

SMV-2016-19: Konstrukce, vývoj a depozice vzorků interferenčních filtrů a zrcadel
Pokorný, Pavel; Oulehla, Jindřich
2016 - Czech
Konstrukce, vývoj a depozice vzorků interferenčních filtrů a zrcadel Design, development and deposition of interference filters and mirrors samples Keywords: thin film optics; interference filters; e-beam evaporation Available at various institutes of the ASCR
SMV-2016-19: Konstrukce, vývoj a depozice vzorků interferenčních filtrů a zrcadel

Konstrukce, vývoj a depozice vzorků interferenčních filtrů a zrcadel


Design, development and deposition of interference filters and mirrors samples

Pokorný, Pavel; Oulehla, Jindřich
Ústav přístrojové techniky, 2016

SMV-2016-23: Kyvety pro kosmický výzkum
Hrabina, Jan; Holá, Miroslava; Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel; Lazar, Josef
2016 - Czech
Smluvní výzkum byl zaměřen na vývoj soustavy referenčních prvků pro frekvenční stabilizaci ultra kompaktních laserových zdrojů. Tyto optické reference jsou založeny na bázi absorpčních kyvet plněných čistými plyny a dovolují stabilizaci laserových zdrojů pomocí metod laserové spektroskopie. The contractual research was oriented towards development of a set of optical frequency references intended for frequency stabilization of ultra-compact laser sources. These optical references were based on absorption cells filled with ultra-pure absorption gases and they allow precise locking of the lasers with the methods of laser spectroscopy. Keywords: optical frequency references; absorption cells; laser spectroscopy Available at various institutes of the ASCR
SMV-2016-23: Kyvety pro kosmický výzkum

Smluvní výzkum byl zaměřen na vývoj soustavy referenčních prvků pro frekvenční stabilizaci ultra kompaktních laserových zdrojů. Tyto optické reference jsou založeny na bázi absorpčních kyvet plněných ...

Hrabina, Jan; Holá, Miroslava; Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel; Lazar, Josef
Ústav přístrojové techniky, 2016

SMV-2016-12: Výzkum a vývoj elektrického vakuového konektoru
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
2016 - Czech
Předmětem projektu byl výzkum a vývoj elektrického vakuového konektoru. Výsledkem projektu byl návrh uspořádání konektoru a technologie výroby skleněných zátavů. Technologie byla testována na řadě vzorků. The project dealt with research and development of an electric vacuum connector. The outcome of the project was design layout of the connector and the technology to produce glass seals. Technology was tested on series of samples. Keywords: vacuum connector Available at various institutes of the ASCR
SMV-2016-12: Výzkum a vývoj elektrického vakuového konektoru

Předmětem projektu byl výzkum a vývoj elektrického vakuového konektoru. Výsledkem projektu byl návrh uspořádání konektoru a technologie výroby skleněných zátavů. Technologie byla testována na řadě ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
Ústav přístrojové techniky, 2016

SMV-2016-15: Vývoj nerozebíratelných spojů mechanických sestav
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
2016 - Czech
Předmětem řešeného projektu byl další výzkum a vývoj nerozebiratelných spojů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem, technologie vakuového pájení, technologie lisovaných spojů a technologie skleněných zátavů. Výsledkem projektu byly konkrétní technologické postupy pro konkrétní sestavy. The subject of the project was further research and development of permanent joints by electron beam welding, vacuum brazing, pressworking and by technology of glass seals. The outcome of the project were specific technological procedures for the given assemblies. Keywords: electron beam welding; vacuum brazing; pressworking; glass seals Available at various institutes of the ASCR
SMV-2016-15: Vývoj nerozebíratelných spojů mechanických sestav

Předmětem řešeného projektu byl další výzkum a vývoj nerozebiratelných spojů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem, technologie vakuového pájení, technologie lisovaných spojů a ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
Ústav přístrojové techniky, 2016

SMV-2016-03: Přesné reliéfní struktury
Matějka, Milan; Horáček, Miroslav; Meluzín, Petr; Chlumská, Jana; Král, Stanislav; Kolařík, Vladimír; Krátký, Stanislav; Fořt, Tomáš; Oulehla, Jindřich; Šerý, Mojmír
2016 - Czech
Vývoj v oblasti realizace přesných reliéfních struktur pomocí elektronové litografie a dalších ultra precizních mikrovýrobních technik. Research and development in the field of precise relief structures using electron beam lithography and other ultra-precise micro manufacturing techniques. Keywords: relief structure; e-beam lithography; silicon etching; microlithography Available at various institutes of the ASCR
SMV-2016-03: Přesné reliéfní struktury

Vývoj v oblasti realizace přesných reliéfních struktur pomocí elektronové litografie a dalších ultra precizních mikrovýrobních technik....

Matějka, Milan; Horáček, Miroslav; Meluzín, Petr; Chlumská, Jana; Král, Stanislav; Kolařík, Vladimír; Krátký, Stanislav; Fořt, Tomáš; Oulehla, Jindřich; Šerý, Mojmír
Ústav přístrojové techniky, 2016

SMV-2016-22: Zkoumání lokálních mikrostrukturních změn nanolaminovaných povlaků vyvolaných dynamickou indentací vrstev
Sobota, Jaroslav
2016 - Czech
Smluvní výzkum spočívá v testování povrstvených materiálů namáhaných nanesených na rychlořeznou ocel. Testování probíhalo v dynamickém režimu na impaktním testeru vlastní konstrukce. Dále v identifikaci mechanismů deformace a porušení při indentačním testu nanolaminovaných povlaků a detailní interpretaci získaných závislostí. The aim of the contracted research was to study the mechanical properties of the coatings deposited on high speed steel substrate. The classification of the coatings was performed using an impact tester our own construction in a dynamic mode and enabled us to predict the behavior of the coating.\n\n Keywords: impact testing; mechanical properties; coatings Available at various institutes of the ASCR
SMV-2016-22: Zkoumání lokálních mikrostrukturních změn nanolaminovaných povlaků vyvolaných dynamickou indentací vrstev

Smluvní výzkum spočívá v testování povrstvených materiálů namáhaných nanesených na rychlořeznou ocel. Testování probíhalo v dynamickém režimu na impaktním testeru vlastní konstrukce. Dále v ...

Sobota, Jaroslav
Ústav přístrojové techniky, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases