Number of found documents: 1028
Published from to

METODIKA HODNOCENÍ PORUCH HLASU Z VIDEOKYMOGRAFICKÝCH ZÁZNAMŮ
Vydrová, J.; Švec, J. G.; Zitová, Barbara; Novozámský, Adam; Zita, Aleš; Šorel, Michal
2017 - Czech
Cílem metodiky „Hodnocení poruch hlasu z videokymografických záznamů“ je podat ucelený soubor\ninformací o nové diagnostické metodě vyšetřování funkčních i organických poruch hlasu – videokymografii (VKG). Metodika je určena pro lékaře otorinolaryngology a foniatry, kteří poruchy\nhlasu diagnostikují a léčí. Metodika bude rovněž sloužit jako studijní materiál pro školitele i školence\ncertifikovaného kurzu „Videokymografie v lékařské praxi“. Diagnostická metoda sestává z techniky vyšetření pacienta a z vyhodnocení výsledku vyšetření. Výsledkem vyšetření je vibrační vzorec hlasivek. Tento vzorec je automaticky vyhodnocen softwarem, který byl k VKG diagnostice vytvořen. The aim of the methodology „Evaluating voice disorders from videkymographic data“ is to provide a comprehensive information on a new diagnostic method for diagnosis of functional and organic disorders of the voice - videokymography (VKG). The methodology is intended for otorinolaryngology and phoniatry specialists. The methodology will also serve as a study material for both trainers and trainees of the certified course „Videokymography in Medical Practice“. The diagnostic method consists of a patient examination technique and of an evaluation of the examination results. Thie data are automatically evaluated by software created to support the VKG diagnostics. Keywords: vocal fold analysis; videokymography; computer aided diagnosis Available at various institutes of the ASCR
METODIKA HODNOCENÍ PORUCH HLASU Z VIDEOKYMOGRAFICKÝCH ZÁZNAMŮ

Cílem metodiky „Hodnocení poruch hlasu z videokymografických záznamů“ je podat ucelený soubor\ninformací o nové diagnostické metodě vyšetřování funkčních i organických poruch hlasu – videokymografii ...

Vydrová, J.; Švec, J. G.; Zitová, Barbara; Novozámský, Adam; Zita, Aleš; Šorel, Michal
Ústav teorie informace a automatizace, 2017

Alternative Formulation of Pay-as-clear Auction in Electricity Markets
Aussel, D.; Červinka, Michal; Henrion, R.; Pištěk, Miroslav
2017 - English
In widely used formulation of pay-as-clear electricity market the clearing price is given by the Lagrange multiplier of the demand sat- isfaction constraint in the problem of the Independent System Operator (ISO). Following this idea, one may usually calculate the market clearing\nprice analytically even for problems of higher dimensions. However, the economic interpretation of such a market setting is in question, since the minimized criterion does not correspond neither to the cost of production nor to the overall payment of consumers. This observation motivated us\nto propose an alternative clearing mechanism where the total payment of consumers is explicitly minimized. We show existence and uniqueness of the clearing price in such a setting. Keywords: electricity market; Lagrange multiplier; Independent System Operator Available at various institutes of the ASCR
Alternative Formulation of Pay-as-clear Auction in Electricity Markets

In widely used formulation of pay-as-clear electricity market the clearing price is given by the Lagrange multiplier of the demand sat- isfaction constraint in the problem of the Independent System ...

Aussel, D.; Červinka, Michal; Henrion, R.; Pištěk, Miroslav
Ústav teorie informace a automatizace, 2017

Metodika určování svislých průhybů mostních konstrukcí pomocí technologie radarové interferometrie
Antoš, Filip; Talich, Milan; Glöckner, M.; Böhm, Ondřej; Soukup, Lubomír; Havrlant, Jan; Závrská, M.; Šolc, Jakub
2016 - Czech
Metodika poskytuje návod pro určování svislých průhybů mostních konstrukcí pomocí technologie radarové interferometrie. Svislé průhyby mostních konstrukcí jsou vyvolány především zatížením při průjezdy vozidel. Průhyby jsou radarem měřeny v celé délce sledované konstrukce současně. Měření je kontinuální s vysokou vzorkovací frekvencí (až 200 Hz) a zároveň i s vysokou přesností (až 0,01 mm). Předpokládá se použití interferometrického radaru IBIS-S italského výrobce IDS. Obecná doporučení a závěry jsou však platná pro každý radar tohoto druhu. The methodology provides guidance for determining the vertical deflection of bridge structures using radar interferometry technology. The vertical deflection of bridges are primarily caused by stress during transit of vehicles. The deflections are simultaneously measured by radar throughout the length of the monitored structure. The measurement is continuous with a high sampling frequency (200 Hz) and with high precision (0.01 mm). It is believed the use of interferometric radar IBIS-S Italian manufacturer IDS. General recommendations and conclusions are valid for every kind of radar. Keywords: radar interferometry; geodesy; vertical deflections; bridge construction Available at various institutes of the ASCR
Metodika určování svislých průhybů mostních konstrukcí pomocí technologie radarové interferometrie

Metodika poskytuje návod pro určování svislých průhybů mostních konstrukcí pomocí technologie radarové interferometrie. Svislé průhyby mostních konstrukcí jsou vyvolány především zatížením při ...

Antoš, Filip; Talich, Milan; Glöckner, M.; Böhm, Ondřej; Soukup, Lubomír; Havrlant, Jan; Závrská, M.; Šolc, Jakub
Ústav teorie informace a automatizace, 2016

Metodika určování vodorovných pohybů výškových objektů pomocí technologie radarové interferometrie
Antoš, Filip; Talich, Milan; Glöckner, M.; Böhm, O.; Soukup, Lubomír; Havrlant, Jan; Závrská, M.; Šolc, Jakub
2016 - Czech
Tato metodika poskytuje návod pro určování vodorovných pohybů výškových objektů pomocí technologie radarové interferometrie. Vodorovné pohyby výškových objektů jsou vyvolány buď vlivem povětrnostních podmínek, nestabilitou základů objektu nebo působením vlastních sil, vyvolaných mechanickým zařízením na objektu. Pohyby výškových objektů jsou pozemním radarem měřeny v celé délce sledovaného objektu současně. Měření je kontinuální s vysokou vzorkovací frekvencí (až 200 Hz) a zároveň i s vysokou přesností (až 0,01 mm). S využitím přirozených odražečů radarového signálu na povrchu objektu je možno pohyby měřit na dálku bez nutnosti přístupu k objektu. Pokud těleso objektu, případně kovové části na něm upevněné, neposkytuje dostatečně kvalitní odraz, je nutné na vhodná místa upevnit kovové koutové odražeče. Předpokládá se použití interferometrického radaru IBIS-S italského výrobce IDS. Obecná doporučení a závěry jsou však platná pro každý radar tohoto druhu. The Methodics provides a user with an instruction for horizontal movements determination of height objetcs by the radar interferometric technology. The horizontal movements of height objetcs are roused by the weather conditions or by the object fundament instability or by influence of intrinsic forces caused by a mechanic component attached to the object. The movements of the height objetcs are measured simultaneously in the whole length of the monitored object. The measurement is continuous with high frequency (up to 200 Hz) and very precise (up to 0,01 mm). It is possible to measure remotely, without need of accesss to the object, when natural reflectors of radar signal are parts of the object's surface. If the body of the object, resp. attached metal parts have poor reflection, metal corner reflectors have to be attached to suitable places on the object. Interferometric radar IBIS-S of Italian production is supposed to be used. Nevertheless, the general recomendations and conclusions are valid for any other radar device of this kind. Keywords: radar interferometry; GB-InSAR; horizontal movements; geodesy Available at various institutes of the ASCR
Metodika určování vodorovných pohybů výškových objektů pomocí technologie radarové interferometrie

Tato metodika poskytuje návod pro určování vodorovných pohybů výškových objektů pomocí technologie radarové interferometrie. Vodorovné pohyby výškových objektů jsou vyvolány buď vlivem povětrnostních ...

Antoš, Filip; Talich, Milan; Glöckner, M.; Böhm, O.; Soukup, Lubomír; Havrlant, Jan; Závrská, M.; Šolc, Jakub
Ústav teorie informace a automatizace, 2016

DCTOOL-A3
Bakule, Lubomír; Papík, Martin; Rehák, Branislav
2016 - English
DCTOOL-A3 is a documentation of Matlab routines developed for the design of decentralized control of large scale complex systems. The current beta version covers three areas as follows:\nReport 4.1 deals with the event-triggered control design for unstructured uncertain systems. Both non-quantized and quantized feedback is analyzed. The results are given in terms of linear matrix inequalities (LMIs). Logarithmic quantizer is used. Numerical example illustrates the effectiveness of the presented results.\nReport 4.2 presents a new decentralized overlapping wireless control design with a switched communication protocol. The method is applied by simulations on the 20-story building structure including the test of robustness of the methods against sensor failures and network node dropouts of a digital network.\nReport 4.3 presents the construction of a new decentralized wireless controller and a set of heuristic algorithms for evaluation of packet dropouts, sensor faults and actuator faults. The digital network operates at the standard frequency used in well-known widely-used industrial protocols. The results are tested at the Benchmark model decomposed into two disjoint substructures. The results are published. Thus, the details are omitted here. Keywords: event-triggered control; networked control systems; large scale complex systems Available at various institutes of the ASCR
DCTOOL-A3

DCTOOL-A3 is a documentation of Matlab routines developed for the design of decentralized control of large scale complex systems. The current beta version covers three areas as follows:\nReport 4.1 ...

Bakule, Lubomír; Papík, Martin; Rehák, Branislav
Ústav teorie informace a automatizace, 2016

Variational Analysis and Its Applications
Červinka, Michal
2015 - English
The purpose of this meeting is to bring together researchers with common interest in the field. There will be opportunities for informal discussions. Graduate students and others beginning their mathematical career are encouraged to participate. Keywords: variational analysis; data applications; geometry Available at various institutes of the ASCR
Variational Analysis and Its Applications

The purpose of this meeting is to bring together researchers with common interest in the field. There will be opportunities for informal discussions. Graduate students and others beginning their ...

Červinka, Michal
Ústav teorie informace a automatizace, 2015

DCTOOL-A2
Bakule, Lubomír; Papík, Martin; Rehák, Branislav
2015 - English
DCTOOL-A2 is a documentation of Matlab routines developed for the design of decentralized control of large scale complex systems in 2015. Keywords: decentralized control; event-triggered networked control systems; large scale complex systems Available at various institutes of the ASCR
DCTOOL-A2

DCTOOL-A2 is a documentation of Matlab routines developed for the design of decentralized control of large scale complex systems in 2015.

Bakule, Lubomír; Papík, Martin; Rehák, Branislav
Ústav teorie informace a automatizace, 2015

Recursive Estimation of High-Order Markov Chains: Approximation by Finite Mixtures
Kárný, Miroslav
2015 - English
A high-order Markov chain is a universal model of stochastic relations between discrete-valued variables. The exact estimation of its transition probabilities suers from the curse of dimensionality. It requires an excessive amount of informative observations as well as an extreme memory for storing the corresponding su cient statistic. The paper bypasses this problem by considering a rich subset of Markov-chain models, namely, mixtures of low dimensional Markov chains, possibly with external variables. It uses Bayesian approximate estimation suitable for a subsequent decision making under uncertainty. The proposed recursive (sequential, one-pass) estimator updates a product of Dirichlet probability densities (pds) used as an approximate posterior pd, projects the result back to this class of pds and applies an improved data-dependent stabilised forgetting, which counteracts the dangerous accumulation of approximation errors. Keywords: Markov chain; approximate parameter estimation; Bayesian recursive estimation; adaptive systems; Kullback-Leibler divergence; forgetting Available at various institutes of the ASCR
Recursive Estimation of High-Order Markov Chains: Approximation by Finite Mixtures

A high-order Markov chain is a universal model of stochastic relations between discrete-valued variables. The exact estimation of its transition probabilities suers from the curse of dimensionality. ...

Kárný, Miroslav
Ústav teorie informace a automatizace, 2015

DCTOOL - A1
Bakule, Lubomír; Papík, Martin; Rehák, Branislav
2014 - English
DCTOOL - A1 is a documentation of MATLAB routines developed for the design of decentralized control of large scale complex systems. Keywords: decentralized control; networked control systems; LQG design Available at various institutes of the ASCR
DCTOOL - A1

DCTOOL - A1 is a documentation of MATLAB routines developed for the design of decentralized control of large scale complex systems.

Bakule, Lubomír; Papík, Martin; Rehák, Branislav
Ústav teorie informace a automatizace, 2014

Message Embedded Synchronization for the Generalized Lorenz System and Its Use for Chaotic Masking
Čelikovský, Sergej; Lynnyk, Volodymyr
2013 - English
This paper implements and analyzes the well-known message embedded synchronization scheme for the case of the generalized Lorenz system. Such a synchronization may be used for chaotic masking scheme using a single channel only. This method was already discussed in the earlier literature for the particular classes of systems. In this paper, a more general class wheremessage embedded synchronization is possible is described. Then, it is shown that the generalized Lorenz system falls within that class. Furthermore, using the resulting synchronization, the novel secure encryption scheme is proposed. It requires very reasonable amount of data to encrypt and time to decrypt one bit. Basically, to encrypt one bit, only one iteration (i.e. only one real number of 6 valid digits) is needed. At the same time, 100 percent of the carrying chaotic signal can be used. The method is also demonstrated by numerical simulations of a digital data encryption and decryption. Keywords: chaos synchronization; secury encryption Available at various institutes of the ASCR
Message Embedded Synchronization for the Generalized Lorenz System and Its Use for Chaotic Masking

This paper implements and analyzes the well-known message embedded synchronization scheme for the case of the generalized Lorenz system. Such a synchronization may be used for chaotic masking scheme ...

Čelikovský, Sergej; Lynnyk, Volodymyr
Ústav teorie informace a automatizace, 2013

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases