Number of found documents: 464
Published from to

Studium cesno-hafničitého chloridu metodami termické analýzy
Král, Robert; Zemenová, Petra; Bystřický, Aleš; Vaněček, Vojtěch; Kohoutková, M.
2018 - Czech
Tato práce se zabývá studiem procesů probíhajících při tepelném zatížení připraveného chloridu cesno-hafničitého (Cs2HfCl6) a jeho monokrystalu metodami termické analýzy: simultánní diferenciální skenovací kalorimetrií a termogravimetrií (DSC-TG) a termomechanickou analýzou (TMA). Výsledky prokázaly tepelnou nestabilitu Cs2HfCl6 a jeho rozklad na chlorid cesný a hafničitý nad eutektickou teplotou.\n This work deals with the study of processes in cesium hafnium chloride (Cs2HfCl6) and its single crystal under thermal treatment by thermal analyses (different scanning calorimetry, thermogravimetry and thermomechanical analysis). Results showed thermal instability of Cs2HfCl6 and its significant decomposition to cesium and hafnium chloride above the eutectic temperature. Keywords: Cs2HfCl6; DSC-TG; TMA; krystal Available at various institutes of the ASCR
Studium cesno-hafničitého chloridu metodami termické analýzy

Tato práce se zabývá studiem procesů probíhajících při tepelném zatížení připraveného chloridu cesno-hafničitého (Cs2HfCl6) a jeho monokrystalu metodami termické analýzy: simultánní diferenciální ...

Král, Robert; Zemenová, Petra; Bystřický, Aleš; Vaněček, Vojtěch; Kohoutková, M.
Fyzikální ústav, 2018

Mechanical properties of Cr-DLC layers prepared by hybrid laser technology
Písařík, Petr; Jelínek, Miroslav; Remsa, J.; Tolde, Z.
2017 - English
Diamond like carbon (DLC) layers have excellent biological properties for use in medicine for coating implants, but poor adhesion to biomedical alloys (titanium alloys, chromium alloys and stainless steel). The adhesion can be improved by doping the DLC layer by chromium, as described in this article. Chromium doped diamond like carbon layers (Cr DLC) were deposited by hybrid deposition system using KrF excimer laser (deposition diamond like carbon - graphite target) and\nmagnetron sputtering (deposition chromium - chromium target). Carbon and chromium contents were determined by wavelength dispersive X-ray spectroscopy.\n Keywords: DLC; chromium doped; mechanical properties; PLD Available at various institutes of the ASCR
Mechanical properties of Cr-DLC layers prepared by hybrid laser technology

Diamond like carbon (DLC) layers have excellent biological properties for use in medicine for coating implants, but poor adhesion to biomedical alloys (titanium alloys, chromium alloys and stainless ...

Písařík, Petr; Jelínek, Miroslav; Remsa, J.; Tolde, Z.
Fyzikální ústav, 2017

Correlated microscopy of electronic and material properties of graphene grown on diamond thin films
Rezek, Bohuslav; Čermák, Jan; Varga, Marián; Tulic, S.; Skákalová, V.; Waitz, T.; Kromka, Alexander
2017 - English
In this work we compare growth of graphene on diamond thin films that enable large area processing. We use films with different crystal size and surface roughness to obtain deeper insight into formation and properties of GoD. The diamond films are coated by a nm thin sputtered Ni layer and heated to 900°C in a forming gas atmosphere (H2/Ar) to initiate catalytic thermal CVD process. The samples are cleaned from residual Ni after the growth process. We employ scanning electron microscopy, Raman micro-spectroscopy and Kelvin probe force microscopy to correlate material, structural, and electronic properties of graphene on diamond. We show how grain size and grain boundaries influence graphene growth and material and electronic properties. For instance we show that the grain boundaries (with non-diamond carbon phases) in diamond films have an important role. They influence the electronic properties and they are beneficial for forming graphene on diamond higher quality. Keywords: graphene; diamond; microscopy; micro-spectroscopy; electronic properties Available at various institutes of the ASCR
Correlated microscopy of electronic and material properties of graphene grown on diamond thin films

In this work we compare growth of graphene on diamond thin films that enable large area processing. We use films with different crystal size and surface roughness to obtain deeper insight into ...

Rezek, Bohuslav; Čermák, Jan; Varga, Marián; Tulic, S.; Skákalová, V.; Waitz, T.; Kromka, Alexander
Fyzikální ústav, 2017

Characterization and tribological testing of a carbon-based nanolayer prepared by ion beam assisted deposition
Horažďovský, T.; Kovač, J.; Drbohlav, Ivo
2017 - English
Carbon-based nanolayers have been attracting much attention due to their excellent low-friction properties, their high hardness and their good wear resistance. In this work we present the results of material research aimed at reducing the friction of the functional surfaces of titanium implants, and thus extending their lifetime to reoperation. An analysis of the chemical composition showed that the modified surface is composed of a carbon-based nanolayer, a mixed interface, and a nitrogen-enriched sublayer. Raman spectroscopy showed the DLC character of the carbon-based nanolayer with sp2 rich bonds. A TiN compound was detected by X-ray diffraction in the modified surface area.\n Keywords: nanolayer; friction; nanohardness Available at various institutes of the ASCR
Characterization and tribological testing of a carbon-based nanolayer prepared by ion beam assisted deposition

Carbon-based nanolayers have been attracting much attention due to their excellent low-friction properties, their high hardness and their good wear resistance. In this work we present the results of ...

Horažďovský, T.; Kovač, J.; Drbohlav, Ivo
Fyzikální ústav, 2017

Analýza geometrických vlastností otvorů vrtaných v oxidové keramice pomocí pevnolátkového Nd:YaG laseru a kvazikontinuálního ytterbiového vláknového laseru
Řiháková, L.; Chmelíčková, Hana
2017 - Czech
Technická keramika jako např. Al2O3 v současné době nalezla uplatnění v mnoha odvětvích lidské činnosti díky jejím typickým vlastnostem.Tato práce je zaměřena na vrtání oxidové keramiky Al2O3 pomocí pevnolátkového Nd:YAG laseru a kvazikontinuálního (QCW) ytterbiového vláknového laseru s cílem vytvořit kvalitní otvory. Procesy vrtání těmito lasery byly porovnávány a byl zkoumán vliv parametrů použitých laserů na kvalitu a rozměry otvorů. Konkrétně se jednalo o studium vlivu energie pulsu, délky pulsu a počtu pulsů na průměr a kruhovitost vstupního a výstupního otvoru, „aspect ratio“ a přítomnost taveniny na okrajích otvoru. Pro oba lasery byly stanoveny optimální parametry procesu, při jejichž použití docházelo k vytvoření kvalitních otvorů bez nečistot a vzniku trhlin. Vytvořené otvory byly pozorovány a hodnoceny pomocí skenovacího konfokálního mikroskopu OLYMPUS LEXT 3100.\n Technical ceramic such as Al2O3 can be found in many fields of human activity due to its characteristic properties, like high hardness and brittleness, high thermal conductivity and wear, and chemical resistance. In this paper the percussion drilling of alumina ceramics was performed by Nd:YAG laser and quasi-continuous-wave ytterbium fiber laser with the aim to produce holes with high quality. Both processes were compared and the effects of the laser parameters on the holes quality and geometry were examined. Namely, the effects of wavelength, pulse energy, pulse length and number of pulses on the entrance and exit holes diameter and circularity, taper, aspect ratio and the presence of the melt were analyzed. The optimum parameters were found for both lasers ensuring the production of high duality holes without cracks or impurities. The holes were observed by scanning confocal microscope OLYMPUS LEXT 3100. Keywords: laser technology applied research Available at various institutes of the ASCR
Analýza geometrických vlastností otvorů vrtaných v oxidové keramice pomocí pevnolátkového Nd:YaG laseru a kvazikontinuálního ytterbiového vláknového laseru

Technická keramika jako např. Al2O3 v současné době nalezla uplatnění v mnoha odvětvích lidské činnosti díky jejím typickým vlastnostem.Tato práce je zaměřena na vrtání oxidové keramiky Al2O3 pomocí ...

Řiháková, L.; Chmelíčková, Hana
Fyzikální ústav, 2017

The intrinsic submicron ZnO thin films prepared by reactive magnetron sputtering
Remeš, Zdeněk; Stuchlík, Jiří; Purkrt, Adam; Chang, Yu-Ying; Jirásek, Vít; Štenclová, Pavla; Prajzler, V.; Nekvindová, P.
2017 - English
The DC reactive magnetron sputtering of metallic target in oxide atmosphere is a simple method of depositing the intrinsic (undoped) nanocrystalline layers of metal oxides. We have optimized the deposition of the intrinsic ZnO thin films with submicron thickness 50-500 nm on fused silica glass substrates and investigated the localized defect states below the optical absorption edge down to 0.01 % using photothermal deflection spectroscopy from UV to IR. We have shown that the defect density, the optical absorptance and the related optical attenuation in planar waveguides can be significantly reduced by annealing in air at 400 °C. Keywords: ZnO; reactive magnetron sputtering; plasma treatment; photothermal deflection spectroscopy; optical spectroscopy Available at various institutes of the ASCR
The intrinsic submicron ZnO thin films prepared by reactive magnetron sputtering

The DC reactive magnetron sputtering of metallic target in oxide atmosphere is a simple method of depositing the intrinsic (undoped) nanocrystalline layers of metal oxides. We have optimized the ...

Remeš, Zdeněk; Stuchlík, Jiří; Purkrt, Adam; Chang, Yu-Ying; Jirásek, Vít; Štenclová, Pavla; Prajzler, V.; Nekvindová, P.
Fyzikální ústav, 2017

Hydrogen plasma treatment of ZnO thin films
Chang, Yu-Ying; Neykova, Neda; Stuchlík, Jiří; Purkrt, Adam; Remeš, Zdeněk
2017 - English
ZnO is an attractive wide band gap semiconductor with large exciton binding energy, high refractive index, high biocompatibility and diversety of nanostructure shapes which makes it suitable for many applications in the optoelectronic devices, optical sensors, and biosensors. We study the effect of hydrogen plasma treatment of the nominally undoped ZnO thin film deposited by DC reactive magnetron sputtering of Zn target in the gas mixture of argon and oxygen plasma. The SEM images show that the crystal size increases with film thickness. We confirm, that the electrical conductivity significantly increases after hydrogen plasma treatment by 4 orders of magnitude. Moreover, the increase of the infrared optical absorption, related to free carrier concentration, was detected below the optical absorption edge by the photothermal deflection spectroscopy.\n Keywords: ZnO; reactive magnetron sputtering; hydrogen plasma treatment Available at various institutes of the ASCR
Hydrogen plasma treatment of ZnO thin films

ZnO is an attractive wide band gap semiconductor with large exciton binding energy, high refractive index, high biocompatibility and diversety of nanostructure shapes which makes it suitable for many ...

Chang, Yu-Ying; Neykova, Neda; Stuchlík, Jiří; Purkrt, Adam; Remeš, Zdeněk
Fyzikální ústav, 2017

Preparation of zinc oxide nanorods colloid from thin layers
Mičová, Júlia; Remeš, Zdeněk; Chang, Yu-Ying; Neykova, Neda
2017 - English
The interest in ZnO (zinc oxide) nanoparticles is increasing due to low cost of their processing as well as the ability of fabricating ZnO nanostructures with controllable morphology such as size, shape and orientation. Our choice of method of the preparation of the nanostructured thin ZnO layers is the hydrothermal growth of ZnO nanorods on glass substrates coated by the nucleation layer deposited by the reactive magnetron sputtering. We have developed and optimized conditions of the thin layer growth with controllable dimensions of nanorods followed by the ultrasound peeling. The colloid of ZnO nanorods was characterized by measuring the size of particles using the dynamic light scattering (DLS) and the scanning electron microscopy (SEM). We found that the dynamic light scattering (DLS) can’t be directly used for size evaluation of ZnO nanorods due to their non- sperical shape. \n Keywords: ZnO; method hydrothermal growth; thin layer; nanorods Available at various institutes of the ASCR
Preparation of zinc oxide nanorods colloid from thin layers

The interest in ZnO (zinc oxide) nanoparticles is increasing due to low cost of their processing as well as the ability of fabricating ZnO nanostructures with controllable morphology such as size, ...

Mičová, Júlia; Remeš, Zdeněk; Chang, Yu-Ying; Neykova, Neda
Fyzikální ústav, 2017

Transfer of electrons or holes between localized states. Application to polymer electric conductivity
Král, Karel; Menšík, Miroslav
2017 - English
Basing on the quantum transport formalizm a formula for the irreversible transfer of charged particles has been introduced by us recently. This formula is expected to be suitable for the theoretical description of the electron or hole transfer between quantum dots, other nanoparticles, molecules, and so on. We discuss shortly the main physical properties of the formula. We also demonstrate the use of the formula for the theoretical analysis of the electronic physical properties of some electrically conductive polymers.\n Keywords: electron transfer; electron-phonon interaction; quantum nanostructures; transfer rate formula; polymer conductivity Available at various institutes of the ASCR
Transfer of electrons or holes between localized states. Application to polymer electric conductivity

Basing on the quantum transport formalizm a formula for the irreversible transfer of charged particles has been introduced by us recently. This formula is expected to be suitable for the theoretical ...

Král, Karel; Menšík, Miroslav
Fyzikální ústav, 2017

DLC/TI thin films properties prepared by hybrid laser technologies
Mikšovský, Jan; Jelínek, Miroslav; Písařík, Petr; Kocourek, Tomáš; Remsa, J.; Jurek, Karel
2017 - English
Layers of diamond-like carbon are usable in many fields of industry as well as in medicine. Many scientific groups have worked with different types of deposition techniques to prepare DLC layers with improved or unique properties. The DLC properties could be improved by various dopations. In this study, we focused on DLC layers doped by titanium, prepared by hybrid laser depositions. Two techniques were used: Dual pulse laser deposition (DualPLD) and pulse laser deposition in combination with magnetron sputtering (PLD/MS). Preliminary tests for morphology, wettability, adhesion, hardness, corrosion, friction and wearability were examined. DLC samples were prepared on Si(100) wafer and on Ti6Al4V alloy substrates with titanium concentration from pure up to 25 at.%. Friction of the prepared layers ranged from 0.09 to 0.18. The films exhibited very low wear for loads 1 N and 2 N.\n Keywords: DLC Friction; titanium doped; hybrid deposition Available at various institutes of the ASCR
DLC/TI thin films properties prepared by hybrid laser technologies

Layers of diamond-like carbon are usable in many fields of industry as well as in medicine. Many scientific groups have worked with different types of deposition techniques to prepare DLC layers with ...

Mikšovský, Jan; Jelínek, Miroslav; Písařík, Petr; Kocourek, Tomáš; Remsa, J.; Jurek, Karel
Fyzikální ústav, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases