Number of found documents: 29
Published from to

Souhrnný report výsledků smluvního výzkumu mezi FZU AV ČR, v.v. i. a HVM Plasma s.r.o. za rok 2016
Mates, Tomáš; Fejfar, Antonín; Ledinský, Martin; Vetushka, Aliaksi; Pikna, Peter; Bauerová, Pavla
2017 - Czech
Několika diagnostickými metodami byly zkoumány vzorky ochranných vrstev na bázi DLC (Diamond-like-Carbon) na různých substrátech (testovací tělíska i reálné součástky). Pomocí Ramanovské spektroskopie byly vyhodnocovány vazby ve vzorcích pro bližší určení strukturních variací a povrchových modifikací, a to jak pro čerstvě připravené vzorky, tak zejména pro vzorky které prošly různými zátěžovými testy.\nSkenovacím elektronovým mikroskopem (SEM) byla zkoumána povrchová struktura vrstev v různých místech vzorků a vyhledávána vhodná testovací místa pro následnou analýzu pomocí Mikroskopu atomárních sil (AFM). Mikroskopem AFM ve speciálních režimech byly měřeny mapy lokálních mechanických vlastností (tření, adheze hrotu, disipace energie, atd.). Na vybraném vzorku byla metodou Focussed Ion Beam (FIB) analyzována struktura průřezu vzorku a dále bylo zdokumentováno prvkové složení v různých tloušťkách vrstvy metodou Energy-dispersive X-ray Spectroscopy (EDS).\n Samples of protective layers based on DLC (Diamond-like-Carbon) on different substrates (test bodies and real components) were studied by several diagnostic methods.\nRaman spectroscopy was used for the detection of bindings in order to specify the structural variations, surface modifications both for as-deposited samples and particularly for samples that underwent different stress tests.\nScanning Electron Microscope (SEM) was used to examine the surface structure of layers in different locations on the sample and to search suitable test spots for the subsequent analysis by the Atomic Force Microscope (AFM). AFM in special modes was employed to measure the maps local mechanical properties (friction, tip adhesion, energy dissipation, etc.).\nOn a selected sample, the cross-sectional structure of the sample was analysed by the Focussed Ion Beam (FIB) and the elemental composition in various thicknesses was documented by the Energy-dispersive X-ray Spectroscopy (EDS).\n Keywords: diamond like carbon layers; Raman spectroscopy; Atomic Force Microscopy; Scanning Electron Microscopy; Focussed Ion Beam; Energy Dispersive Spectroscopy Available at various institutes of the ASCR
Souhrnný report výsledků smluvního výzkumu mezi FZU AV ČR, v.v. i. a HVM Plasma s.r.o. za rok 2016

Několika diagnostickými metodami byly zkoumány vzorky ochranných vrstev na bázi DLC (Diamond-like-Carbon) na různých substrátech (testovací tělíska i reálné součástky). Pomocí Ramanovské spektroskopie ...

Mates, Tomáš; Fejfar, Antonín; Ledinský, Martin; Vetushka, Aliaksi; Pikna, Peter; Bauerová, Pavla
Fyzikální ústav, 2017

Příprava vzorků pro kalibraci zvětšení elektronových mikroskopů / 2016
Olejník, Kamil
2016 - Czech
Zabývali jsme se litografickou přípravou vzorků používaných pro kalibraci zvětšení elektronových mikroskopů.We have been working on lithographical preparation of specimens used for magnification calibration of electron microscopes. We have been working on lithographical preparation of specimens used for magnification calibration of electron microscopes.\n Keywords: electron microscope calibration; electron-beam lithography Available at various institutes of the ASCR
Příprava vzorků pro kalibraci zvětšení elektronových mikroskopů / 2016

Zabývali jsme se litografickou přípravou vzorků používaných pro kalibraci zvětšení elektronových mikroskopů.We have been working on lithographical preparation of specimens used for magnification ...

Olejník, Kamil
Fyzikální ústav, 2016

Micro-Raman analysis of samples irradiated at the FLASH facility in Summer 2014 (Report v1-31_05_2016)
Toufarová, Martina; Hájková, Věra; Chalupský, Jaromír; Juha, Libor
2016 - English
The goal of micro-Raman measurements was to indicate a presence of the carbon black grown in the FEL-illuminated areas on the sample surface. Twelve samples have been investigated and results have been reported to the X-ray Optics Group at the University of Twente. Keywords: radiation damage; carbon black; free-electron laser; soft x-rays; Raman spectroscopy Available at various institutes of the ASCR
Micro-Raman analysis of samples irradiated at the FLASH facility in Summer 2014 (Report v1-31_05_2016)

The goal of micro-Raman measurements was to indicate a presence of the carbon black grown in the FEL-illuminated areas on the sample surface. Twelve samples have been investigated and results have ...

Toufarová, Martina; Hájková, Věra; Chalupský, Jaromír; Juha, Libor
Fyzikální ústav, 2016

Plazmatická příprava kovových a oxidových vrstev na keramické a plastové substráty.
Olejníček, Jiří
2016 - Czech
Smluvní výzkum byl zaměřen na přípravu a optimalizaci procesu plazmatické depozice vybraných tenkých vrstev kovů a polovodivých oxidů s požadovanými optickými vlastnostmi. Cílem bylo připravit průhledné barevné electrochromické vrstvy na teplotně citlivé substráty, vrstvy s vysokým indexem lomu na lisované plastové struktury a lesklé kovové vrstvy na porézní keramické masky.\n Contract research was focused on preparation and optimization of the plasma deposition process of selected thin metal and semiconducting oxide layers with required optical properties. The goal was to prepare transparent color electrochromic films on thermally sensitive substrates, the layers with high refractive index on the surface of pressed plastic structures and shiny metallic films on the porous ceramic masks.\n Keywords: magnetron sputtering; thin films; surface properties Available at various institutes of the ASCR
Plazmatická příprava kovových a oxidových vrstev na keramické a plastové substráty.

Smluvní výzkum byl zaměřen na přípravu a optimalizaci procesu plazmatické depozice vybraných tenkých vrstev kovů a polovodivých oxidů s požadovanými optickými vlastnostmi. Cílem bylo připravit ...

Olejníček, Jiří
Fyzikální ústav, 2016

BRK Technologies s.r.o. - Laser incineration of toxic medical wastes: towards to 100% safety
Rostohar, Danijela; Bulgakova, Nadezhda M.; Flimelová, Miroslava
2015 - English
The aim of the project is to design, construct and optimize a prototype of a laser incineration chamber (LICh) for treatment of toxic medical wastes. The LICh must provide safe incineration of organic wastes by an intense laser beam generating very high temperature of the incineration process. The LICh and involved technology must be relatively cheap and mobile for easy installation near the medical institutions producing toxic wastes. The most important aspect is the control of incineration products to ensure 100% safety of the gases issuing into atmosphere from the LICh. This is the first step of the whole project with aim to do the state of the art study and propose next steps. Keywords: laser incineration chamber; waste removal; toxic wastes Available at various institutes of the ASCR
BRK Technologies s.r.o. - Laser incineration of toxic medical wastes: towards to 100% safety

The aim of the project is to design, construct and optimize a prototype of a laser incineration chamber (LICh) for treatment of toxic medical wastes. The LICh must provide safe incineration of organic ...

Rostohar, Danijela; Bulgakova, Nadezhda M.; Flimelová, Miroslava
Fyzikální ústav, 2015

Investigation of thermal depolarization in high-power TGG ceramic rods
Lucianetti, Antonio
2015 - English
Wavefront deformation and thermal stress birefringence were evaluated for high-power TGG ceramic rods. The real laser beam profile used to heat the TGG ceramics was considered in the calculations. The numerical model was bench-marked with experimental data at about 100 W and then used to study the scalability of a similar TGG-based optical isolator up to 1 kW average power. Keywords: thermal modeling; optical isolation; birefringence Available at various institutes of the ASCR
Investigation of thermal depolarization in high-power TGG ceramic rods

Wavefront deformation and thermal stress birefringence were evaluated for high-power TGG ceramic rods. The real laser beam profile used to heat the TGG ceramics was considered in the calculations. The ...

Lucianetti, Antonio
Fyzikální ústav, 2015

Characterization of amorphous and microcrystalline Si layers and ZnO layers on glass
Vaněček, Milan; Holovský, Jakub; Poruba, Aleš; Remeš, Zdeněk; Purkrt, Adam
2015 - English
Optical and photoelectrical properties of materials from TEL Solar were characterized in the Institute of Physics, AS CR in a broad spectral region and a high dynamic range. Conclusions on material properties with respect to thin film silicon solar cells were drawn. Keywords: optical properties; amorphous silicon; microcrystalline silicon; ZnO Available at various institutes of the ASCR
Characterization of amorphous and microcrystalline Si layers and ZnO layers on glass

Optical and photoelectrical properties of materials from TEL Solar were characterized in the Institute of Physics, AS CR in a broad spectral region and a high dynamic range. Conclusions on material ...

Vaněček, Milan; Holovský, Jakub; Poruba, Aleš; Remeš, Zdeněk; Purkrt, Adam
Fyzikální ústav, 2015

AlSb/InAsSb/AlSb deep QWs for the two band high temperature superlinear luminescence
Hulicius, Eduard; Hospodková, Alice; Pangrác, Jiří; Mikhailova, M.
2015 - English
InAlAsSb/GaSb based hetero-nanostructures with deep quantum wells grown on GaSb are promising materials for the optoelectronic devices for near- and mid-IR spectral regions. Optical power and quantum efficiency of the LEDs based on the narrow bandgap semiconductor compounds (InGa)(AsSb) are limited by the nonradiative Auger recombination. Earlier we have proposed a method to increase the optical power in the bulk narrow bandgap and later in GaSb-based nanostructures with a deep QW by the effect of impact ionization on the QW with high band offset. Keywords: quantum wells; luminescence; AlSb/InAsSb/AlSb Available at various institutes of the ASCR
AlSb/InAsSb/AlSb deep QWs for the two band high temperature superlinear luminescence

InAlAsSb/GaSb based hetero-nanostructures with deep quantum wells grown on GaSb are promising materials for the optoelectronic devices for near- and mid-IR spectral regions. Optical power and quantum ...

Hulicius, Eduard; Hospodková, Alice; Pangrác, Jiří; Mikhailova, M.
Fyzikální ústav, 2015

Labio, a.s. – studie možností rozšíření plynového chromatografu
Divoký, Martin
2015 - Czech
Projekt byl zaměřen na testování a vývoj UV plynového chromatografu Labio G11. Spektrometr chromatografu byl modifikován, aby došlo k rychlejšímu propláchnutí vnitřního prostoru dusíkem (neabsorbuje v UV) a byla uspíšena připravenost k provozu. Dále byla otestována citlivost spektrometru v UV pod 150 nm a navrženy možnosti rozšíření citlivosti v této oblasti. This project aimed at testing and development of a UV gas chromatograph Labio G11. A spectrometer from the chromatograph was modified in order to increase nitrogen gas flow in the device and speed at which the inner of the spectrometer is filled with nitrogen (that doesn’t absorb in UV). This allowed decreasing startup time of the spectrometer. Additionally, sensitivity of the spectrometer in region below 150 nm was tested and ways to increase this sensitivity were proposed. Keywords: UV detection; UV absorption; gas flow; gas mixing Available at various institutes of the ASCR
Labio, a.s. – studie možností rozšíření plynového chromatografu

Projekt byl zaměřen na testování a vývoj UV plynového chromatografu Labio G11. Spektrometr chromatografu byl modifikován, aby došlo k rychlejšímu propláchnutí vnitřního prostoru dusíkem (neabsorbuje v ...

Divoký, Martin
Fyzikální ústav, 2015

Plazmatická příprava tlustých kovových vrstev pro mechanické rytí blejzovaných difrakčních mřížek
Olejníček, Jiří
2015 - Czech
Smluvní výzkum byl zaměřen přípravu a optimalizaci procesu depozice vybraných tlustých kovových vrstev o tloušťce 5 až 10 µm na leštěné skleněné substráty. Ze strany zadavatele byl kladen důraz zejména na mechanické vlastnosti vrstev: adheze, porozita, homogenita, tvrdost a časová stálost. Contract research was focused on preparation and optimization of the deposition process of the selected thick metal layers with a thickness 5 to 10 microns on a polished glass substrates. The emphasis was mainly on the mechanical properties of films: adhesion, porosity, homogeneity, hardness and time stability. Keywords: magnetron sputtering; thin films; surface properties Available at various institutes of the ASCR
Plazmatická příprava tlustých kovových vrstev pro mechanické rytí blejzovaných difrakčních mřížek

Smluvní výzkum byl zaměřen přípravu a optimalizaci procesu depozice vybraných tlustých kovových vrstev o tloušťce 5 až 10 µm na leštěné skleněné substráty. Ze strany zadavatele byl kladen důraz ...

Olejníček, Jiří
Fyzikální ústav, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases