Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 17
Published from to

Mezináboženský dialog a misijní působení Církve
Wojdyła, Stefan; Pelc, Bogdan; Ryšková, Mireia
2007 - Polish
Résumé "The Interreligious Dialogue And Missionary Aktivity of the Church" by Stefan Wojdyla This thesis deals with the interreligious dialogue and the missionary activity of the Church. The main goal of this work is to point out the relationship between the dialogue and missionary activity, i.e. whether these two are interrelated or not. The first chapter explains basic terms, such as dialogue, religion, interreligious dialogue and missionary activities in relation to the dialogue. The second chapter gives a description of the dialogue between Christianity and Judaism. The third chapter deals with the dialogue between Christianity and Islam. The fourth and last chapter is concerned with the dialogue between Christianity and Buddhism. The Catholic Church enhances a connection between the interreligious dialogue and its missionary activity. This desire was formulated in the conciliar documents Ad Gentes and Nostra Aetate. A sincere dialogue is connected with missionary activity, because Christianity entails a desire to share Christian faith with other people. Interreligious dialogue must be the fundament of Christian missionary activity, otherwise it does not respond with the Christian identity: one cannot exist without the other. In this sense it can be stated that missionary activities and interreligious... Resumé "Mezináboženský dialog a misijní působení Církve" Stefan Wojdyla Tato diplomová práce pojednává o mezináboženském dialogu a misijní činnosti Církve. Tato práce chce poukázat na vztah mezi dialogem a misijní činností, tj. zda toto souvisí či nikoliv. První kapitola vysvětluje základní pojmy, jako například dialog, náboženství, mezináboženský dialog a misijní činnost ve vztahu k dialogu. Druhá kapitola podává popis dialogu mezi křesťanstvím a judaismem. Třetí kapitola pojednává o dialogu mezi křesťanstvím a islámem. Čtvrtá a poslední kapitola se zabývá dialogem mezi křesťanstvím a buddhismem. Katolická církev propojuje mezináboženský dialog a misijní činnost. Tato touha byla formulována II. vatikánským koncilem v dokumentech Ad Gentes a Nostra Aetate. Opravdový dialog je propojený s misijní činností, protože křesťanství chce sdílet víru s jinými lidmi. Mezináboženský dialog má být základem křesťanské víry, jinak neodpovídá křesťanské identitě: jedno nemůže existovat bez druhého. V tomto pohledu můžeme říci, že misijní činnosti a mezináboženský dialog se prolínají, i když nejsou totožné. Nemůžeme volit jedno a opomíjet druhé. Tento způsob dialogu, jako součást misijní činnosti Církve má svůj zdroj v Bohu, což znamená, že dialog patří ke křesťanskému povolání. Available in a digital repository NRGL
Mezináboženský dialog a misijní působení Církve

Résumé "The Interreligious Dialogue And Missionary Aktivity of the Church" by Stefan Wojdyla This thesis deals with the interreligious dialogue and the missionary activity of the Church. The main goal ...

Wojdyła, Stefan; Pelc, Bogdan; Ryšková, Mireia
Univerzita Karlova, 2007

Dva obrazy světa v písňových textech Karla Kryla a Jacka Kaczmarskiho
Pergelová, Klára; Kostecka, Anna; Rusin Dybalska, Renata
2007 - Polish
Available in a digital repository NRGL
Dva obrazy světa v písňových textech Karla Kryla a Jacka Kaczmarskiho

Pergelová, Klára; Kostecka, Anna; Rusin Dybalska, Renata
Univerzita Karlova, 2007

Dramatická a esejistická tvorba Zbigniewa Herberta
Novotná, Jarmila; Pajak, Aleksandra; Poslední, Petr
2006 - Polish
Available in a digital repository NRGL
Dramatická a esejistická tvorba Zbigniewa Herberta

Novotná, Jarmila; Pajak, Aleksandra; Poslední, Petr
Univerzita Karlova, 2006

Soubor publikovaných referátů, vědeckých zpráv a článků :
Leczykiewicz, Tadeusz
2002 - Polish
Keywords: vojenství; mezinárodní bezpečnost; bezpečnostní politika; vězeňství; vojenské školství Available in the NTK library.
Soubor publikovaných referátů, vědeckých zpráv a článků :

Leczykiewicz, Tadeusz
Národní technická knihovna, 2002

noTitle
Sachno, Sergiusz
1970 - Polish
Available in a digital repository NRGL
noTitle

Sachno, Sergiusz
Univerzita Karlova, 1970

Wybrane problemy współczesnej młodziezy akademickiej
Sachno, Sergiusz
1970 - Polish
Available in a digital repository NRGL
Wybrane problemy współczesnej młodziezy akademickiej

Sachno, Sergiusz
Univerzita Karlova, 1970

Reformacijna nauka o predestynacji
Jelínek, Emil,
1936 - Polish
Available in a digital repository NRGL
Reformacijna nauka o predestynacji

Jelínek, Emil,
Univerzita Karlova, 1936

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases