Number of found documents: 1521
Published from to

Zoologické dny České Budějovice 2016: sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2016
Bryja, Josef; Sedláček, F.; Fuchs, R.
2016 -
Keywords: zoology; conference Fulltext is available at external website.
Zoologické dny České Budějovice 2016: sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2016

Bryja, Josef; Sedláček, F.; Fuchs, R.
Ústav biologie obratlovců, 2016

Moderní trendy v oblasti energetického využití odpadů.
Šyc, Michal
2016 - Czech
Keywords: waste; energy; trends Available at various institutes of the ASCR
Moderní trendy v oblasti energetického využití odpadů.

Šyc, Michal
Ústav chemických procesů, 2016

Využití membránových postupů v energetice.
Pěnkavová, Věra; Kárászová, Magda; Vejražka, Jiří; Veselý, Václav
2016 - Czech
Keywords: membrane; energy sector Available at various institutes of the ASCR
Využití membránových postupů v energetice.

Pěnkavová, Věra; Kárászová, Magda; Vejražka, Jiří; Veselý, Václav
Ústav chemických procesů, 2016

Topical Problems of Fluid Mechanics 2016
Šimurda, David; Bodnár, T.
2016 - English
The aim of the conference is to publish and to discuss the latest results of research in fluid mechanics. Keywords: experimental fluid mechanics; mathematical modelling; atmospheric boundary layer; turbulence; multiphase flow; magnetohydrodynamics Available at various institutes of the ASCR
Topical Problems of Fluid Mechanics 2016

The aim of the conference is to publish and to discuss the latest results of research in fluid mechanics.

Šimurda, David; Bodnár, T.
Ústav termomechaniky, 2016

30th Symposium on Anemometry: proceedings
Chára, Zdeněk; Klaboch, L.
2016 -
Sborník z konference 30th symposium o anemometrii. Konference byla zaměřena na experimentální techniky používané v mechanice tekutin.\n Proceedings of 30th Symposium on Anemometry. The conference was oriented on the experimental techniques applied in fluid mechanics. Keywords: anemometry; conference; turbulence Available at various institutes of the ASCR
30th Symposium on Anemometry: proceedings

Sborník z konference 30th symposium o anemometrii. Konference byla zaměřena na experimentální techniky používané v mechanice tekutin.\n...

Chára, Zdeněk; Klaboch, L.
Ústav pro hydrodynamiku, 2016

Career in Polymers VIII, Book of Abstracts
Studenovská, Hana
2016 - English
The book of abstracts contains the summaries of all the contributions to the workshop Career in Polymers VIII. organized in Prague, July 15, 2016 by the Institute of Macromolecular Chemistry AS CR, v. v. i. under the auspices of Central and East European Polymer Network and UNESCO/IUPAC course in Polymer Science. Keywords: polymer science; career in polymers; Central and East European Polymer Network; UNESCO course in Polymer Science Available at various institutes of the ASCR
Career in Polymers VIII, Book of Abstracts

The book of abstracts contains the summaries of all the contributions to the workshop Career in Polymers VIII. organized in Prague, July 15, 2016 by the Institute of Macromolecular Chemistry AS CR, v. ...

Studenovská, Hana
Ústav makromolekulární chemie, 2016

DYMAMESI 2016 - proceedings
Zolotarev, Igor; Pešek, Luděk
2016 -
Proceedings of the Colloquium DYNAMICS OF MACHINES AND MECHANICAL SYSTEMS WITH INTERACTIONS (DYMAMESI), that was held in the Institute of Thermomechanics in Prague, March 1 - 2, 2016 deal with problems structural and multibody dynamics, in coupled interacting systems as aero-elasticity, hydro-elasticity, biomechanics, systems with feedbacks and mechatronics. The published papers was divided into the two parts: Interactions - vibration of dynamic systems coupled with surroundings, mechanical systems with feedbacks, mechatronic active elements, measurement methods and identification in interaction problems, interactions in biomechanics, aero- and hydro-elasticity in rotational engines (bearings, blades, sealings, spaces), analytical and numerical methods in solutions of interactions and Dynamics of Machines - dynamics and vibrations of mechanical systems and solids, non-linear systems - stability, bifurcations, chaos, damping technologies - materials, active elements, methods, identification, vibrodiagnostics, fatigue, computational mechanics and experiments. Keywords: vibration; aeroelasticity; interactions; vibrodiagnostics; biomechanics Available at various institutes of the ASCR
DYMAMESI 2016 - proceedings

Proceedings of the Colloquium DYNAMICS OF MACHINES AND MECHANICAL SYSTEMS WITH INTERACTIONS (DYMAMESI), that was held in the Institute of Thermomechanics in Prague, March 1 - 2, 2016 deal with ...

Zolotarev, Igor; Pešek, Luděk
Ústav termomechaniky, 2016

Aktuální environmentální hrozby a jejich impakt v krajině
Zapletalová, Jana; Kirchner, Karel
2016 - Czech
Workswhop Aktuální environmentální hrozby a jejich impact v krajině byl organizován v rámci Strategie Akademie Věd AV21, programu Přírodní hrozby. Tematicky byly zastoupeny jak přírodní hrozby (geologicko-geomorfologické hrozby - svahové deformace, eroze, hydrometeorologické extrémy - povodně, sucho, biologické invaze) a jejich hodnocení a predikce, tak i sociální i právní důsledky přírodních i aktivitami člověka vyvolaných hrozeb a jejich dopady v krajině (např. změny urbánního prostředí, antropogenní impakty v důlních oblastech). Významná byla témata zaměřená na hodnocení přírodních a environmentálních hrozeb a řešení vybraných mimořádných a krizových situací s využitím geoinformačních technologií. Workshop Current environmental threats and their impact on the landscape was organized in the framework of the Strategy AV21 of the Academy of Sciences, the program Natural threats.\nThe papers were oriented both on natural threats (geological and geomorphological threats - slope deformation, erosion, hydrometeorological extremes floods, droughs, biological invasions) and their evaluation and prediction, and social and legal implications of natural and human activities caused by threats and their impacts on the landscape (e. g. changes in the urban environment, anthropogenic impacts in the mining areas). Important topics were focused on the assessment of natural and environmental threats and their solving in selected emergency and crisis situations using geoinformation technologies. \n Keywords: natural hazards; man-made disasters; GIS tools application; drought; legal issues Available in a digital repository NRGL
Aktuální environmentální hrozby a jejich impakt v krajině

Workswhop Aktuální environmentální hrozby a jejich impact v krajině byl organizován v rámci Strategie Akademie Věd AV21, programu Přírodní hrozby. Tematicky byly zastoupeny jak přírodní hrozby ...

Zapletalová, Jana; Kirchner, Karel
Ústav geoniky, 2016

Epigraphica & Sepulcralia VII. Fórum epigrafických a sepulkrálních studií
Roháček, Jiří
2016 - Czech
Keywords: proceedings; sepulchral monuments; art history; history; epigraphy; interdisciplinarity; methodology; Central Europe; 15th-20th centuries Available at various institutes of the ASCR
Epigraphica & Sepulcralia VII. Fórum epigrafických a sepulkrálních studií

Roháček, Jiří
Ústav dějin umění, 2016

XIVth Youth symposium on Experimental Solid Mechanics
Major, Z.; Kytýř, Daniel
2016 - English
The Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics traditionally brings together young researchers and engineers, students and PhD students, who are actively involved in the experimental solids mechanics, theoretically and practically, in order to exchange their experience, to report on the present state-of-art as well as on running research projects, to discuss due questions and problems and to promote the cooperation among individuals as well as among institutions. The XIVth symposium continues both, the long tradition of this conference series and introduces novel elements. The combination of the experimental mechanics with modern numerical methods was focused. This year, participants from 12 countries attended the symposium. Based on their presentations, 19 papers were selected for the publication in this issue of Acta Polytechnica CTU Proceedings. Keywords: experimental solids mechanics; numerical methods Available at various institutes of the ASCR
XIVth Youth symposium on Experimental Solid Mechanics

The Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics traditionally brings together young researchers and engineers, students and PhD students, who are actively involved in the experimental solids ...

Major, Z.; Kytýř, Daniel
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases