Number of found documents: 465
Published from to

Rosika a sovětika ve fondech Edvarda Beneše a jeho spolupracovníků
Šťovíček, Ivan
2011 - Czech
Příspěvek představuje rosika a sovětika v archivních fondech E. Beneš, J. Smutný, E. Táborský a H. Ripka z let 1918-1948. The article deals with Russian and Soviet documents and notes in the archival personal papers of E. Beneš, J. Smutný, E. Táborský and H. Ripka from the years 1918-1948. Keywords: Beneš, Edvard; USSR, historical sources Available at various institutes of the ASCR
Rosika a sovětika ve fondech Edvarda Beneše a jeho spolupracovníků

Příspěvek představuje rosika a sovětika v archivních fondech E. Beneš, J. Smutný, E. Táborský a H. Ripka z let 1918-1948....

Šťovíček, Ivan
Masarykův ústav a Archiv, 2011

O ideovém a politickém odkazu českého básníka
Tomeš, Josef
2011 - Czech
Příspěvek shrnuje ideové a politické postoje i konkrétní politickou činnost Viktora Dyka od počátku 20. století do jeho smrti v roce 1931. Snaží se ukázat specifičnost jeho nacionalismu, vyznačujícího se výrazným mravním fundamentem i kritikou do řad vlastního národa a postulujícího náročný, maximalistický národně politický program, a stručně se zastavuje u podstaty Dykových sporů a polemik s T. G. Masarykem. The contribution sums up the ideological and political attitudes and the actual political activity of Viktor Dyk from the beginning of the 20th century to his death in 1931. It attempts to show the specificity of his nationalism which was significant for its strong morale foundation and for the criticism towards his own nation, which also postulated a demanding national-political program of maximum possible. It briefly looks into essential of the differences and controversies between Dyk and T. G. Masaryk. Keywords: Dyk, Viktor; politické postoje; smrt Available at various institutes of the ASCR
O ideovém a politickém odkazu českého básníka

Příspěvek shrnuje ideové a politické postoje i konkrétní politickou činnost Viktora Dyka od počátku 20. století do jeho smrti v roce 1931. Snaží se ukázat specifičnost jeho nacionalismu, vyznačujícího ...

Tomeš, Josef
Masarykův ústav a Archiv, 2011

Sudetoněmecký katolicismus (1918-1945) v pohledu současné německé a české historiografie
Kunštát, Miroslav
2010 - Czech
Příspěvek se zabývá novějšími pracemi německých a českých historiků (např. Kurta A. Hubera, Daniela Langhanse, Rainera Bendela, Rudolfa Grulicha, Emila Valaseka, Ines Luftové , Jaroslava Šebka a dalších) k problematice sudetoněmeckého katolicismu v letech 1918-1945, tj. formováním jeho identity a svébytné spirituality, rozvojem jeho moderních církevních a politických institucí a vztahem k národnostním otázkám obecně, od raných 30. let pak především k nacionálnímu socialismu. The contribution deals with the latest publications of German and Czech historians (e.g. Kurt A. Huber, Daniel Langhans, Rainer Bendel, Rudolf Grulich, Emil Valasek, Ines Luft, Jaroslav Šebek and others) on the issue of Sudeten German catholicism in the years 1918-1945, i.e. on the formation of its modern identity and distinctive spirituality, on the development of its modern religious and political institutions and on the perceptions of national issues in general, from the early 1930s primarily of the German national socialism. Keywords: Sudeten German Catholicism; historiography; historiografie Available at various institutes of the ASCR
Sudetoněmecký katolicismus (1918-1945) v pohledu současné německé a české historiografie

Příspěvek se zabývá novějšími pracemi německých a českých historiků (např. Kurta A. Hubera, Daniela Langhanse, Rainera Bendela, Rudolfa Grulicha, Emila Valaseka, Ines Luftové , Jaroslava Šebka a ...

Kunštát, Miroslav
Masarykův ústav a Archiv, 2010

Miloslav Ferles. Inventář osobního fondu 1944-2009
Barvíková, Hana
2010 - Czech
Keywords: Ferles, Miloslav; fondy; listiny Available at various institutes of the ASCR
Miloslav Ferles. Inventář osobního fondu 1944-2009

Barvíková, Hana
Masarykův ústav a Archiv, 2010

Srovnání demokratických ústav ČSR, Německa a Rakouska
Broklová, Eva
2010 - Czech
Keywords: Czechoslovakia, history; Czechoslovakia, Constitution 1920; ústava; historie Available at various institutes of the ASCR
Srovnání demokratických ústav ČSR, Německa a Rakouska

Broklová, Eva
Masarykův ústav a Archiv, 2010

The Role of Religion in the Formation of National Identity of the Czechs and Slovaks
Rychlík, Jan
2010 - English
The essay explains that no religion served as identification factor in the process of development of modern Czech and Slovak nations. Keywords: modern nations; Central Europe; religion; náboženství Available at various institutes of the ASCR
The Role of Religion in the Formation of National Identity of the Czechs and Slovaks

The essay explains that no religion served as identification factor in the process of development of modern Czech and Slovak nations.

Rychlík, Jan
Masarykův ústav a Archiv, 2010

Karel Wenig. Inventář osobního fondu [1930]-1959
Bahenská, Marie
2010 - Czech
Karel Wenig (1878-1964) vystudoval klasickou filologii, působil jako profesor na gymnáziu a od roku 1920 přednášel na Univerzitě Karlově antickou literaturu. Je autorem třísvazkových Dějin řečnictví řeckého a řady studií o římském písemnictví. Byl členem ČAVU, KČSN a Jednoty klasických filologů při ČSAV. Karel Wenig (1878-1964) studied the classical philology, he was a professor at gymnasium and since 1920 he lectured on the classical literature at Charles University in Prague. He is a author of three-volume writing Dějiny řečnictví řeckého and of many papers about Roman literature. He was the member of ČAVU, KČSN and Jednota klasických filologů. Keywords: Wenig, Karel; classical philology; personal papers; antická literatura; listiny Available at various institutes of the ASCR
Karel Wenig. Inventář osobního fondu [1930]-1959

Karel Wenig (1878-1964) vystudoval klasickou filologii, působil jako profesor na gymnáziu a od roku 1920 přednášel na Univerzitě Karlově antickou literaturu. Je autorem třísvazkových Dějin řečnictví ...

Bahenská, Marie
Masarykův ústav a Archiv, 2010

Hana Benešová. Inventář osobního fondu (1900-1974)
Bílek, K.; Bílek, Jan; Quagliatová, Vlasta
2010 - Czech
Keywords: Benešová, Hana; personal papers; listiny; fondy Available at various institutes of the ASCR
Hana Benešová. Inventář osobního fondu (1900-1974)

Bílek, K.; Bílek, Jan; Quagliatová, Vlasta
Masarykův ústav a Archiv, 2010

Jaroslav Vávra. Inventář osobního fondu (1952-1963)
Franc, Martin; Šoukal, Jiří
2010 - Czech
Keywords: Vávra, Jaroslav; personal papers; listiny; fondy Available at various institutes of the ASCR
Jaroslav Vávra. Inventář osobního fondu (1952-1963)

Franc, Martin; Šoukal, Jiří
Masarykův ústav a Archiv, 2010

Zdeněk Wirth a Pelhřimov - Karel Polesný, Pavel Janák a pelhřimovská pobočka Klubu Za starou Prahu (1908-1914)
Kábová, Hana
2010 - Czech
Příspěvek sleduje vztah mladého uměnovědce Zdeňka Wirtha k Pelhřimovu. Všímá si kulturního života ve městě a na klíčové osobnosti Karla Polesného (1880-1971) gymnaziálního profesora, historika a někdejšího Wirthova spolužáka v uměnovědném semináři ukazuje poměr maloměstského prostředí k moderním tendencím v architektuře a památkové péči. Popisuje vznik jedné z prvních knih o malém městě (Z. Wirth – K. Polesný, Pelhřimov, 1911) a ustavení a činnost pelhřimovské pobočky Klubu Za starou Prahu, jejímž předsedou se stal K. Polesný. Ten, za Wirthovy podpory, přivádí do Pelhřimova přední architekty, Pavla Janáka, Otakara Novotného a Josefa Chochola. Autorka příspěvku poukazuje na hlubší souvislosti Janákových realizací v Pelhřimově. Oceňuje při tom hodnotnou korespondenci K. Polesného Z. Wirthovi, uloženou v Ústavu dějin umění AV ČR. The young scholar of arts Zdeněk Wirth had close links with Pelhřimov. One of the key figures in the cultural life of the town was Karel Polesný (1880-1971), a grammar school teacher, a historian and a former fellow-student of Wirth at the art studies seminar. He can be used as an example to demonstrate links between the environment of a provincial town and modern tendencies in architecture and monument conservation. Important events were the creation of the first book about this small town (Wirth - Polesný, Pelhřimov, 1911), and the foundation and activities of the Pelhřimov branch of the Club for Old Prague, of which Polesný became president. With Wirth’s support Polesný brought the leading architects Pavel Janák, Otakar Novotný, and Josef Chochol to Pelhřimov. The background context of the buildings Janák designed in Pelhřimov is of interest either. Keywords: Wirth, Zdeněk; Pehlřimov, Czech Republic; Polesný, Karel; památková péče; školní mluvnice Available at various institutes of the ASCR
Zdeněk Wirth a Pelhřimov - Karel Polesný, Pavel Janák a pelhřimovská pobočka Klubu Za starou Prahu (1908-1914)

Příspěvek sleduje vztah mladého uměnovědce Zdeňka Wirtha k Pelhřimovu. Všímá si kulturního života ve městě a na klíčové osobnosti Karla Polesného (1880-1971) gymnaziálního profesora, historika a ...

Kábová, Hana
Masarykův ústav a Archiv, 2010

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases