Number of found documents: 534463
Published from to

Externí elektrický pohon čerpadla Commonrail
Emrich Miloslav; Pospíšil Jan; Červenka Libor
2017 - Czech
Bakalářská práce se zabývá osamostatněním pohonu palivového čerpadla Common Rail a výpočtem potřebného elektromotoru pro jeho pohon. Dále návrhem ozubeného řemenu pro přenos točivého momentu na čerpadlo, vytvořením 3D modelu celkové konstrukce včetně blokového schéma zapojení. Součástí práce je konstrukční výkresová dokumentace.This Bachelor work deals with the drive separation of the Common Rail fuel pump and calculations for the required electric motor. Further, design of the timing belt for transfer of the torque to the pump, design of a 3D model for drive unite assembly structure and a schematic diagram. Keywords: palivové čerpadlo; spalovací motor; elektromotor; ozubený řemen; fuel pump; combustion engine; electric motor; timing belt Available in digital repository of ČVUT.
Externí elektrický pohon čerpadla Commonrail

Bakalářská práce se zabývá osamostatněním pohonu palivového čerpadla Common Rail a výpočtem potřebného elektromotoru pro jeho pohon. Dále návrhem ozubeného řemenu pro přenos točivého momentu na ...

Emrich Miloslav; Pospíšil Jan; Červenka Libor
České vysoké učení technické v Praze, 2017

NOVÉ KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA
Florián Miloš; Císař Dominik; Buš Peter
2017 - Czech
Práce se zabývá výstavní halou pro Kongresové centrum. Velký objem haly je umístěn pod zem a přímo propojen s vestibulem metrem. Jsou přidány další obchodní prostory a je vytvořeno kryté náměstí. Podzemní dráha je využita k zásobování. Přepravu materiálu zajištují roboti. Náměstí funguje jako nedělený sdílený prostor chodců a autonomních chytrých vozidel. Jednotlivá patra jsou plynule propojena rampami. Pochozí střecha funguje jako park. Systém světlíků do interiéru propouští přirozené světlo.I design the exhibition hall for the Congress Center. The large volume of the hall is placed underground and directly connect the metro vestibule. Further commercial spaces are added and the whole building serves as a covered public space. The supply is ensured via the metro. The delivery is provided by robots. The plaza works as a shared area of pedestrians and autonomous smart vehicles. Single floors are continuously interconnected by ramps. The roof works as a park. The system of skylights allows natural light into the interior. Keywords: výstavní hala; kongresové centrum; Vyšehrad; metro; Pankrácké náměstí; exhibition hall,congress center ,Vyšehrad,metro,prague Available in digital repository of ČVUT.
NOVÉ KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA

Práce se zabývá výstavní halou pro Kongresové centrum. Velký objem haly je umístěn pod zem a přímo propojen s vestibulem metrem. Jsou přidány další obchodní prostory a je vytvořeno kryté náměstí. ...

Florián Miloš; Císař Dominik; Buš Peter
České vysoké učení technické v Praze, 2017

WELLNESS RESORT JABLONEČEK V RALSKU
Sitta Vladimír; Mrhová Monika; Kadrmanová Chytilová Lucie
2017 - Czech
Wellness s ubytováním a restaurací s bylinkovou zahradou nacházející se v Jablonečku v bývalé vojenské oblasti Ralsko. Cílem je přeměnit toto nehostinné údolí v příjemný prostor lákající nové návštěvníky toužící uniknout z dnešní uspěchané doby do oázy klidu s ohledem na životní prostředí.Wellness with accommodation and restaurant with herb garden located in Jablonec in the former military area of Ralsko. The goal is to transform this inhospitable valley into a welcoming space to attract new visitors desiring to escape from today's hurried times into an oasis of tranquility with respect to the environment. Keywords: wellness; hotel; restaurace; jabloneček; ralsko; rammed earth; voda; jabloně; moštárna,bylinková zahrada,molo; wellness; accomodation; restaurant,jabloneček; ralsko; rammed earth; water; apple trees,mustard,herb garden,pier Available in digital repository of ČVUT.
WELLNESS RESORT JABLONEČEK V RALSKU

Wellness s ubytováním a restaurací s bylinkovou zahradou nacházející se v Jablonečku v bývalé vojenské oblasti Ralsko. Cílem je přeměnit toto nehostinné údolí v příjemný prostor lákající nové ...

Sitta Vladimír; Mrhová Monika; Kadrmanová Chytilová Lucie
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Průmyslové zařízení
Tvarůžek Martin; David Kryštof; Novohradský Ivo
2017 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na zdokonalení konceptu průmyslového odvlhčovače a jeho uživatelského komfortu. Řeší témata, jakými jsou skladovatelnost, objem nádoby na kondenzát, ovládání přístroje, mobilita či estetické hledisko.Bachelors thesis is focused on improvement of industrial dehumidifier concept and its user comfort. Deals with topics such as storage ability, condensate container capacity, device control or aesthetics. Keywords: Průmysl,Odvlhčovač ,Rozkládací ,Mobilní,Vlhkost; Industrial,Dehumidifier,Folding,Mobile,Humidity Available in digital repository of ČVUT.
Průmyslové zařízení

Bakalářská práce je zaměřena na zdokonalení konceptu průmyslového odvlhčovače a jeho uživatelského komfortu. Řeší témata, jakými jsou skladovatelnost, objem nádoby na kondenzát, ovládání přístroje, ...

Tvarůžek Martin; David Kryštof; Novohradský Ivo
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Návrh elektrárny se sušením biomasy
Dlouhý Tomáš; Dlouhý Vojtěch; Havlík Jan
2017 - Czech
Tato práce se zabývá návrhy elektráren spalujících biomasu. Uvádí také různé metody sušení. V práci jsou porovnány návrhy dvou elektráren. Jedna elektrárna využívá ke spalování nevysušené palivo, druhá palivo vysušené ze sušárny, která je vytápěna odběrovou parou. V závěrečné části práce je energetické porovnání obou návrhů elektráren a zhodnocení přínosu sušení.This thesis deals with the design of biomass burning plants. It also lists various drying methods. The work of the two power plants is compared. One plant uses unspent fuel for combustion, the second fuel is dried from an oven that is heated by steam. The final part of the thesis is the energy comparison of both power plant designs and the appreciation of drying benefits. Keywords: biomasa,typy sušení biomasy,návrh elektráren; biomass,types of drying biomass,design of power stations Available in digital repository of ČVUT.
Návrh elektrárny se sušením biomasy

Tato práce se zabývá návrhy elektráren spalujících biomasu. Uvádí také různé metody sušení. V práci jsou porovnány návrhy dvou elektráren. Jedna elektrárna využívá ke spalování nevysušené palivo, ...

Dlouhý Tomáš; Dlouhý Vojtěch; Havlík Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2017

PEVNOSTNÍ MĚSTO JOSEFOV
Mádr Josef; Tomš Štěpán; Rydlo Pavel
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá chátrající bývalou vojenskou nemocnicí v Josefově. Autor navrhuje pro velkorysý dům velkorysé řešení rehabilitační a fyzioterapeutické kliniky se zázemím nejen pro klienty zdravotnického zařízení.The diploma thesis deals with the abandoned military hostpital in Josefov. Author proposes a generous attitude to the generous building. The house provides shelter for rehabilitation and physiotherapy clinic with services dedicated not only to clients of the medical facility. Keywords: Josefov,pevnost,tomš,štěpán tomš,rehabilitace,nemocnice,špitál,revizalizace,rekonstrukce; Josefov,fortress,toms,stepan toms,rehabilitation,revitalization,hospital,military Available in digital repository of ČVUT.
PEVNOSTNÍ MĚSTO JOSEFOV

Diplomová práce se zabývá chátrající bývalou vojenskou nemocnicí v Josefově. Autor navrhuje pro velkorysý dům velkorysé řešení rehabilitační a fyzioterapeutické kliniky se zázemím nejen pro klienty ...

Mádr Josef; Tomš Štěpán; Rydlo Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2017

PRAŽSKÝ MĚSTSKÝ POLYFUNKČNÍ DŮM
Sedlák Jan; Machala Marko; Šrom Ivan
2017 - Czech
Diplomová práca sa zaoberá dostavbou mestkého bloku v Prahe - Florenc. Projekt usiluje o sprehľadnenie prestupného miesta verejnej dopravy, doplnenie štruktúry, ktorá naviaže na Karlínsky blok, svojou hmotou vymedzí predprostor Muzea mesta Prahy a vytvorí "bránu" do Karlína. V neposlednom rade usiluje o vytvorenie priestoru atraktívneho k zastaveniu na mieste ktoré je dnes čisto tranzitné.The subject of the diploma thesis is the completion of urban city block in Prague - Florenc. The project seeks to simplify and make transfer between means of public transportation more easy. Aim is to complete urban block with structure which will respect Karlín block of apartments, which will define space in front of Museum of Prague and also create "gate" to Karlín.. It also aims to create space attractive to stop by on place which is currently used as transfer only. Keywords: Polyfunkční dúm; metro; Florenc,Dostavba bloku; metro,Florenc,Mixed use,Urban block Available in digital repository of ČVUT.
PRAŽSKÝ MĚSTSKÝ POLYFUNKČNÍ DŮM

Diplomová práca sa zaoberá dostavbou mestkého bloku v Prahe - Florenc. Projekt usiluje o sprehľadnenie prestupného miesta verejnej dopravy, doplnenie štruktúry, ktorá naviaže na Karlínsky blok, svojou ...

Sedlák Jan; Machala Marko; Šrom Ivan
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Čajový servis
Jaroš Jan; Mikulecká Nikola; Novák Lukáš
2017 - Czech
Čajový set ze skla s bambusovými doplňky, určený především do kaváren. Jeho design je koncipován tak, aby spojoval tradiční a nové.The tea set is made from glass and bamboo, primarily for coffee rooms. Designed to combine tradition and novelty. Keywords: Čaj; konvice; nádobí; moderní společnost; sklo,bambus; Tea; teapot; dishes; modern society; glass; bamboo Available in digital repository of ČVUT.
Čajový servis

Čajový set ze skla s bambusovými doplňky, určený především do kaváren. Jeho design je koncipován tak, aby spojoval tradiční a nové.The tea set is made from glass and bamboo, primarily for coffee ...

Jaroš Jan; Mikulecká Nikola; Novák Lukáš
České vysoké učení technické v Praze, 2017

KUCHYŇSKÉ ZAŘÍZENÍ
Tvarůžek Martin; Varanetskaya Darya; Rihák Samuel
2017 - Czech
Koncepční kuchyně je navržena tak, aby se učila záliby každého člena rodiny, stejně jako jejich rutinu, aby mohla ?přemýšlet dopředu? a personalizovat zkušenosti každého. Interaktivní zařízení učí vařit a je především zaměřené na zdravější stravování. Pomocí aplikací a návodů všech postupů bude umět vše od vytvoření vyvážené stravy v závislosti na vlastních preferencích, denní aktivity a spotřebovaných kalorií, s přihlédnutím k alergiím, doporučení a přípravy jídla až ke sledování vaření jídla dálkově.Conceptual kitchen is designed to learn the hobbies of each family member, as well as their routine to ?think ahead? and personalize everyone?s experience. Interactive equipment teaches cooking and is primarily focused on healthier eating. Due to application and tutorials, it is able to do everything from creating a balanced diet, depending on your own preferences, daily activities and consumed calories, including allergies, recommendations and food preparation to tracking food cooking remotely. Keywords: Interaktivní; inteligentní ,kuchyně,Zařízení,Kuchyňské; Interactive ,smart ,kitchen,equipment,appliance Available in digital repository of ČVUT.
KUCHYŇSKÉ ZAŘÍZENÍ

Koncepční kuchyně je navržena tak, aby se učila záliby každého člena rodiny, stejně jako jejich rutinu, aby mohla ?přemýšlet dopředu? a personalizovat zkušenosti každého. Interaktivní zařízení učí ...

Tvarůžek Martin; Varanetskaya Darya; Rihák Samuel
České vysoké učení technické v Praze, 2017

DIXOVA BRUSÍRNA DŘEVA V HORNÍM MARŠOVĚ
Girsa Václav; Bittner Linda; Kuča Karel
2017 - Czech
Předmětem práce je návrh nového využití areálů bývalé brusírny dřeva s papírnou v Temném Dole, s důrazem na obnovu historicky cenného objektu továrny. Součástí práce je návrh novostavby, revitalizace přilehlých pozemků a citlivé začlenění do historického areálu a místní krajiny. Druhou částí je prohloubení současného stavebně historického poznání o nálezy a jejich interpretace.The subject of this thesis is design for the new use of the former wood grind plant with paper mill in Temný Důl with the emphasis on the renovation of historically valuable factory object. Part of the proposal is design of the new building, revitalization of the surrounding area and sensitive intergration into the historic site and the local countryside. The second part of the thesis is improvement of the current historical research about new discovery and interpretation of it. Keywords: Temný Důl; továrna; mentálně postižení; muzeum; novostavba; památková obnova; památková péče; factory,mentally retarded,museum,new building,revitalization Available in digital repository of ČVUT.
DIXOVA BRUSÍRNA DŘEVA V HORNÍM MARŠOVĚ

Předmětem práce je návrh nového využití areálů bývalé brusírny dřeva s papírnou v Temném Dole, s důrazem na obnovu historicky cenného objektu továrny. Součástí práce je návrh novostavby, revitalizace ...

Girsa Václav; Bittner Linda; Kuča Karel
České vysoké učení technické v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases