Number of found documents: 290
Published from to

Statistická ročenka Jihočeského kraje - 2015
Český statistický úřad; Krajská správa Českého statistického úřadu v Českých Budějovicích
2015 - Czech
Základní údaje o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji kraje v letech 2012 až 2014, ve vybraných ukazatelích v delší časové řadě. Meziokresní srovnání, vybrané údaje o správních obvodech obcí s rozšířenou působností a městech, přehled všech obcí. Stručná charakteristika kraje, grafy a kartogramy. Basic data on demographic, social and economic development in the region in 2012 - 2014, selected indicators cover longer time period. Interregional comparisons, selected data on administrative territories of municipalities with extended powers and on towns, a list of all municipalities. Brief characteristics of the region, graphs and cartograms. Keywords: demografie; ekonomie; průmysl; trh práce; zemědělství; životní prostředí Available in a digital repository NRGL
Statistická ročenka Jihočeského kraje - 2015

Základní údaje o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji kraje v letech 2012 až 2014, ve vybraných ukazatelích v delší časové řadě. Meziokresní srovnání, vybrané údaje o správních obvodech obcí ...

Český statistický úřad; Krajská správa Českého statistického úřadu v Českých Budějovicích
Český statistický úřad, 2015

Statistická ročenka Kraje Vysočina - 2015
Český statistický úřad; Krajská správa Českého statistického úřadu v Jihlavě
2015 - Czech
Základní údaje o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji kraje v letech 2012 až 2014, ve vybraných ukazatelích v delší časové řadě. Meziokresní srovnání, vybrané údaje o správních obvodech obcí s rozšířenou působností a městech, přehled všech obcí. Stručná charakteristika kraje, grafy a kartogramy. Basic data on demographic, social and economic development in the region in 2012 - 2014, selected indicators cover longer time period. Interregional comparisons, selected data on administrative territories of municipalities with extended powers and on towns, a list of all municipalities. Brief characteristics of the region, graphs and cartograms. Keywords: demografie; ekonomie; průmysl; trh práce; zemědělství; životní prostředí Available in a digital repository NRGL
Statistická ročenka Kraje Vysočina - 2015

Základní údaje o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji kraje v letech 2012 až 2014, ve vybraných ukazatelích v delší časové řadě. Meziokresní srovnání, vybrané údaje o správních obvodech obcí ...

Český statistický úřad; Krajská správa Českého statistického úřadu v Jihlavě
Český statistický úřad, 2015

Statistická ročenka Karlovarského kraje - 2015
Český statistický úřad; Krajská správa Českého statistického úřadu v Karlových Varech
2015 - Czech
Základní údaje o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji kraje v letech 2012 až 2014, ve vybraných ukazatelích v delší časové řadě. Meziokresní srovnání, vybrané údaje o správních obvodech obcí s rozšířenou působností a městech, přehled všech obcí. Stručná charakteristika kraje, grafy a kartogramy. Basic data on demographic, social and economic development in the region in 2012 - 2014, selected indicators cover longer time period. Interregional comparisons, selected data on administrative territories of municipalities with extended powers and on towns, a list of all municipalities. Brief characteristics of the region, graphs and cartograms. Keywords: Karlovarský kraj; Karlovy Vary Region; demografie; životní prostředí; geografie obyvatelstva; makroekonomie; průmysl Available in a digital repository NRGL
Statistická ročenka Karlovarského kraje - 2015

Základní údaje o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji kraje v letech 2012 až 2014, ve vybraných ukazatelích v delší časové řadě. Meziokresní srovnání, vybrané údaje o správních obvodech obcí ...

Český statistický úřad; Krajská správa Českého statistického úřadu v Karlových Varech
Český statistický úřad, 2015

Statistická ročenka Olomouckého kraje - 2015
Český statistický úřad; Krajská správa Českého statistického úřadu v Olomouci
2015 - Czech
Základní údaje o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji kraje v letech 2012 až 2014, ve vybraných ukazatelích v delší časové řadě. Meziokresní srovnání, vybrané údaje o správních obvodech obcí s rozšířenou působností a městech, přehled všech obcí. Stručná charakteristika kraje, grafy a kartogramy. Basic data on demographic, social and economic development in the region in 2012 - 2014, selected indicators cover longer time period. Interregional comparisons, selected data on administrative territories of municipalities with extended powers and on towns, a list of all municipalities. Brief characteristics of the region, graphs and cartograms. Keywords: demografie; životní prostředí; geografie obyvatelstva Available in a digital repository NRGL
Statistická ročenka Olomouckého kraje - 2015

Základní údaje o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji kraje v letech 2012 až 2014, ve vybraných ukazatelích v delší časové řadě. Meziokresní srovnání, vybrané údaje o správních obvodech obcí ...

Český statistický úřad; Krajská správa Českého statistického úřadu v Olomouci
Český statistický úřad, 2015

Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2014
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
2015 - Czech
Periodická publikace Statistická ročenka životního prostředí České republiky, v pořadí již dvacátá pátá, vychází v souladu se zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů a se směrnicí Rady EK č. 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003, o přístupu k informacím o životním prostředí. Podává ucelený pohled na stav životního prostředí v ČR. Čtenář tu najde konkrétní údaje o základních příčinách změn životního prostředí a ovlivňujících faktorech, údaje o stavu složek životního prostředí, některých důsledcích změn a nástrojích, kterými lze řídit a ovlivňovat politiku tvorby a ochrany životního prostředí. Keywords: životní prostředí Available in a digital repository NRGL
Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2014

Periodická publikace Statistická ročenka životního prostředí České republiky, v pořadí již dvacátá pátá, vychází v souladu se zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve ...

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CENIA, 2015

Statistická ročenka České republiky - 2015
Český statistický úřad
2015 - Czech
Údaje o stavu a vývoji nejdůležitějších oblastí hospodářského, sociálního a kulturního života ČR; dlouhodobé časové řady (2000 až 2014) za vybrané ukazatele národního hospodářství. Data on the state and development of the most important areas of economic, social and cultural life in the Czech Republic; selected national economy indicators cover the period 2000 - 2014. Keywords: demografie; ekonomie; průmysl; trh práce; zemědělství; životní prostředí Available in a digital repository NRGL
Statistická ročenka České republiky - 2015

Údaje o stavu a vývoji nejdůležitějších oblastí hospodářského, sociálního a kulturního života ČR; dlouhodobé časové řady (2000 až 2014) za vybrané ukazatele národního hospodářství....

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2015

Statistická ročenka Královéhradeckého kraje - 2015
Krajská správa Českého statistického úřadu v Hradci Králové; Český statistický úřad
2015 - Czech
Základní údaje o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji kraje v letech 2012 až 2014, ve vybraných ukazatelích v delší časové řadě. Meziokresní srovnání, vybrané údaje o správních obvodech obcí s rozšířenou působností a městech, přehled všech obcí. Stručná charakteristika kraje, grafy a kartogramy. Basic data on demographic, social and economic development in the region in 2012 - 2014, selected indicators cover longer time period. Interregional comparisons, selected data on administrative territories of municipalities with extended powers and on towns, a list of all municipalities. Brief characteristics of the region, graphs and cartograms. Keywords: demografie; ekonomie; průmysl; trh práce; zemědělství; životní prostředí Available in a digital repository NRGL
Statistická ročenka Královéhradeckého kraje - 2015

Základní údaje o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji kraje v letech 2012 až 2014, ve vybraných ukazatelích v delší časové řadě. Meziokresní srovnání, vybrané údaje o správních obvodech obcí ...

Krajská správa Českého statistického úřadu v Hradci Králové; Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2015

Statistická ročenka Jihočeského kraje 2014
Český statistický úřad; Krajská správa Českého statistického úřadu v Českých Budějovicích
2014 - Czech
Základní údaje o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji kraje v letech 2011 až 2013, ve vybraných ukazatelích v delší časové řadě. Meziokresní srovnání, vybrané údaje o správních obvodech obcí s rozšířenou působností a městech, přehled všech obcí. Stručná charakteristika kraje, grafy a kartogramy. Basic data on demographic, social and economic development in the region in 2011 - 2013, selected indicators cover longer time period. Interregional comparisons, selected data on administrative territories of municipalities with extended powers and on towns, a list of all municipalities. Brief characteristics of the region, graphs and cartograms. Keywords: Jihočeský kraj; demography; geography of population; environment; economy; culture; crime; elections; Jihočeský Region; demografie; geografie obyvatelstva; životní prostředí; ekonomie; kultura; kriminalita; volby Available in a digital repository NRGL
Statistická ročenka Jihočeského kraje 2014

Základní údaje o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji kraje v letech 2011 až 2013, ve vybraných ukazatelích v delší časové řadě. Meziokresní srovnání, vybrané údaje o správních obvodech obcí ...

Český statistický úřad; Krajská správa Českého statistického úřadu v Českých Budějovicích
Český statistický úřad, 2014

Statistická ročenka Jihomoravského kraje 2014
Český statistický úřad; Krajská správa Českého statistického úřadu v Brně
2014 - Czech
Základní údaje o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji kraje v letech 2011 až 2013, ve vybraných ukazatelích v delší časové řadě. Meziokresní srovnání, vybrané údaje o správních obvodech obcí s rozšířenou působností a městech, přehled všech obcí. Stručná charakteristika kraje, grafy a kartogramy. Basic data on demographic, social and economic development in the region in 2011 - 2013, selected indicators cover longer time period. Interregional comparisons, selected data on administrative territories of municipalities with extended powers and on towns, a list of all municipalities. Brief characteristics of the region, graphs and cartograms. Keywords: Jihomoravský kraj; Jihomoravský Region; demography; geography of population; environment; economy; culture; crimne; elections; demografie; geografie obyvatelstva; životní prostředí; ekonomie; kultura; kriminalita; volby Available in a digital repository NRGL
Statistická ročenka Jihomoravského kraje 2014

Základní údaje o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji kraje v letech 2011 až 2013, ve vybraných ukazatelích v delší časové řadě. Meziokresní srovnání, vybrané údaje o správních obvodech obcí ...

Český statistický úřad; Krajská správa Českého statistického úřadu v Brně
Český statistický úřad, 2014

Statistická ročenka Zlínského kraje 2014
Český statistický úřad; Krajská správa Českého statistického úřadu ve Zlíně
2014 - Czech
Základní údaje o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji kraje v letech 2011 až 2013, ve vybraných ukazatelích v delší časové řadě. Meziokresní srovnání, vybrané údaje o správních obvodech obcí s rozšířenou působností a městech, přehled všech obcí. Stručná charakteristika kraje, grafy a kartogramy. Basic data on demographic, social and economic development in the region in 2011 - 2013, selected indicators cover longer time period. Interregional comparisons, selected data on administrative territories of municipalities with extended powers and on towns, a list of all municipalities. Brief characteristics of the region, graphs and cartograms. Keywords: Zlínský kraj; Zlínský Region; criminality; culture; demography; economics; elections; environment; geography of population; demografie; ekonomie; geografie obyvatelstva; kriminalita; kultura; volby; životní prostředí Available in a digital repository NRGL
Statistická ročenka Zlínského kraje 2014

Základní údaje o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji kraje v letech 2011 až 2013, ve vybraných ukazatelích v delší časové řadě. Meziokresní srovnání, vybrané údaje o správních obvodech obcí ...

Český statistický úřad; Krajská správa Českého statistického úřadu ve Zlíně
Český statistický úřad, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases