Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 347
Published from to

Globální ekonomický výhled - květen 2016
Česká národní banka
2016 - Czech
Květnové vydání měsíčníku Globální ekonomický výhled přináší pravidelný přehled aktuálního i očekávaného vývoje ve vybraných teritoriích se zaměřením na hlavní ekonomické veličiny: inflaci, růst HDP, předstihové ukazatele, úrokové sazby, měnové kurzy a ceny komodit. V tomto čísle dále zaostřujeme naši pozornost na jednu z nejčastěji kladených otázek v aplikované ekonomii, a to na fenomén konkurenceschopnosti. Zde se zaměřujeme na srovnání vývoje konkurenceschopnosti zemí sledovaných v rámci tohoto měsíčníku, a to pomocí několika souhrnných indikátorů. Z multikriteriálního hodnocení se nejvíce konkurenceschopnou ekonomikou napříč sledovaným obdobím a zeměmi jeví Spojené státy. V popředí žebříčku se nachází rovněž další vyspělá teritoria, jako jsou Německo, Japonsko, eurozóna a rovněž Česká republika. The May issue of Global Economic Outlook presents the regular monthly overview of recent and expected developments in selected territories, focusing on key economic variables: inflation, GDP growth, leading indicators, interest rates, exchange rates and commodity prices. In this issue we also look at one of the most frequently addressed topics in applied economics: competitiveness. We focus on comparing the competitiveness of the countries monitored in this monthly publication using several aggregate indicators. A multi-criteria assessment reveals the USA to be the most competitive country among the monitored countries in the period under review. Other developed territories such as Germany, Japan, the euro area and the Czech Republic also rank highly. Keywords: hrubý domácí produkt; inflace; úroková míra; měnový kurz; komodita; konkurence; makroekonomie Available in a digital repository NRGL
Globální ekonomický výhled - květen 2016

Květnové vydání měsíčníku Globální ekonomický výhled přináší pravidelný přehled aktuálního i očekávaného vývoje ve vybraných teritoriích se zaměřením na hlavní ekonomické veličiny: inflaci, růst HDP, ...

Česká národní banka
Česká národní banka, 2016

Globální ekonomický výhled - červen 2016
Česká národní banka
2016 - Czech
Červnové vydání měsíčníku Globální ekonomický výhled přináší pravidelný přehled aktuálního i očekávaného vývoje ve vybraných teritoriích se zaměřením na hlavní ekonomické veličiny: inflaci, růst HDP, předstihové ukazatele, úrokové sazby, měnové kurzy a ceny komodit. V tomto čísle je naše pozornost dále zaostřena na vyhodnocení přesnosti předpovědí pro rok 2015 publikovaných v Globálním ekonomickém výhledu v loňském a předloňském roce. Srovnávané instituce relativně přesně prognózovaly růst HDP (vyjma neočekávané hloubky propadu HDP v Brazílii a Rusku) a nadhodnocovaly (opět bez Brazílie a Ruska) prognózy inflace a v souladu s tím i úrokových sazeb. The June issue of Global Economic Outlook presents the regular monthly overview of recent and expected developments in selected territories, focusing on key economic variables: inflation, GDP growth, leading indicators, interest rates, exchange rates and commodity prices. In this issue, we also assess the accuracy of the forecasts for 2015 published in Global Economic Outlook in 2015 and 2014. The institutions under comparison forecasted GDP growth relatively accurately (except for an unexpectedly deep GDP contraction in Brazil and Russia) and overestimated their inflation forecasts and consequently also their interest rate forecasts (again with the exception of Brazil and Russia). Keywords: hrubý domácí produkt; inflace; komodita; měnový kurz; úroková míra; makroekonomie Available in a digital repository NRGL
Globální ekonomický výhled - červen 2016

Červnové vydání měsíčníku Globální ekonomický výhled přináší pravidelný přehled aktuálního i očekávaného vývoje ve vybraných teritoriích se zaměřením na hlavní ekonomické veličiny: inflaci, růst HDP, ...

Česká národní banka
Česká národní banka, 2016

Souhrnná zpráva o životním prostředí v krajích ČR 2015
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
2016 - Czech
Zprávy o životním prostředí v krajích ČR jsou počínaje rokem 2015 (tedy počínaje Zprávami o životním prostředí v krajích ČR za rok 2014) každoročně zpracovávány na základě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zprávy o životním prostředí v krajích České republiky navazují na každoročně vydávané publikace Zpráva o životním prostředí ČR a Statistická ročenka životního prostředí ČR a zabývají se charakteristikou stavu a vývoje životního prostředí v jednotlivých krajích ČR, aktuálními problémy a aktivitami v jednotlivých krajích ČR. Představují významný podklad informací pro politické činitele, odborné pracovníky státní a veřejné správy, i pro širokou veřejnost na národní a regionální úrovni. Každá Krajská zpráva za rok 2015 obsahuje celkem 9 tematických celků, a to Ovzduší; Voda; Příroda; Lesy; Půda a krajina; Zemědělství; Průmysl a Energetika; Doprava a Odpady. Tyto tematické celky jsou doplněny o další aktivity a problematiku jednotlivých krajů a o úvodní informaci o každém kraji. Souhrn a vzájemné srovnání 14 Krajských zpráv představuje navíc Souhrnná zpráva o životním prostředí v krajích ČR 2015. Zprávy jsou zveřejněny v elektronické podobě (http://www.cenia.cz, http://www.mzp.cz) a jsou rovněž distribuovány vybraným cílovým skupinám na USB nosičích spolu se Zprávou o životním prostředí ČR 2015 a Statistickou ročenkou životního prostředí ČR 2015. Keywords: životní prostředí; ovzduší; vodní hospodářství; jakost vody; příroda a evoluce; voda; lesy; půda; krajina; zemědělství; průmysl; energetika; doprava; odpady Available in a digital repository NRGL
Souhrnná zpráva o životním prostředí v krajích ČR 2015

Zprávy o životním prostředí v krajích ČR jsou počínaje rokem 2015 (tedy počínaje Zprávami o životním prostředí v krajích ČR za rok 2014) každoročně zpracovávány na základě zákona č. 123/1998 Sb., o ...

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CENIA, 2016

Zpráva o životním prostředí v Karlovarském kraji 2015
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
2016 - Czech
Zprávy o životním prostředí v krajích ČR jsou počínaje rokem 2015 (tedy počínaje Zprávami o životním prostředí v krajích ČR za rok 2014) každoročně zpracovávány na základě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zprávy o životním prostředí v krajích České republiky navazují na každoročně vydávané publikace Zpráva o životním prostředí ČR a Statistická ročenka životního prostředí ČR a zabývají se charakteristikou stavu a vývoje životního prostředí v jednotlivých krajích ČR, aktuálními problémy a aktivitami v jednotlivých krajích ČR. Představují významný podklad informací pro politické činitele, odborné pracovníky státní a veřejné správy, i pro širokou veřejnost na národní a regionální úrovni. Každá Krajská zpráva za rok 2015 obsahuje celkem 9 tematických celků, a to Ovzduší; Voda; Příroda; Lesy; Půda a krajina; Zemědělství; Průmysl a Energetika; Doprava a Odpady. Tyto tematické celky jsou doplněny o další aktivity a problematiku jednotlivých krajů a o úvodní informaci o každém kraji. Souhrn a vzájemné srovnání 14 Krajských zpráv představuje navíc Souhrnná zpráva o životním prostředí v krajích ČR 2015. Zprávy jsou zveřejněny v elektronické podobě (http://www.cenia.cz, http://www.mzp.cz) a jsou rovněž distribuovány vybraným cílovým skupinám na USB nosičích spolu se Zprávou o životním prostředí ČR 2015 a Statistickou ročenkou životního prostředí ČR 2015. Keywords: životní prostředí; ovzduší; vodní hospodářství; jakost vody; příroda a evoluce; voda; lesy; půda; krajina; zemědělství; průmysl; energetika; doprava; odpady Available in a digital repository NRGL
Zpráva o životním prostředí v Karlovarském kraji 2015

Zprávy o životním prostředí v krajích ČR jsou počínaje rokem 2015 (tedy počínaje Zprávami o životním prostředí v krajích ČR za rok 2014) každoročně zpracovávány na základě zákona č. 123/1998 Sb., o ...

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CENIA, 2016

Globální ekonomický výhled - srpen 2015
Česká národní banka; Sekce měnová a statistiky; Odbor vnějších ekonomických vztahů
2015 - Czech
Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva analýzu "Čínské renminbi v koši SDR: reálné či ne?". This issue of Global Economic Outlook presents its regular overview of recent and expected developments in selected territories, focusing on key economic variables: inflation, GDP growth, leading indicators, interest rates, exchange rates and commodity prices. It contains analysis "The Chinese renminbi in the SDR basket: A realistic prospect?" Keywords: hrubý domácí produkt; inflace; úroková míra; měnový kurz; měna; komodita; makroekonomie Available in a digital repository NRGL
Globální ekonomický výhled - srpen 2015

Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva analýzu "Čínské renminbi v koši SDR: reálné či ...

Česká národní banka; Sekce měnová a statistiky; Odbor vnějších ekonomických vztahů
Česká národní banka, 2015

Globální ekonomický výhled - červenec 2015
Česká národní banka; Sekce měnová a statistiky; Odbor vnějších ekonomických vztahů
2015 - Czech
Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva Roční vyhodnocení předpovědí obsažených v GEVu. The November issue of Global Economic Outlook presents its regular overview of recent and expected developments in selected territories, focusing on key economic variables: inflation, GDP growth, leading indicators, interest rates, exchange rates and commodity prices. Annual assessment of the forecasts included in GEO. Keywords: hrubý domácí produkt; inflace; komodita; makroekonomie Available in a digital repository NRGL
Globální ekonomický výhled - červenec 2015

Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva Roční vyhodnocení předpovědí obsažených v GEVu....

Česká národní banka; Sekce měnová a statistiky; Odbor vnějších ekonomických vztahů
Česká národní banka, 2015

Monitoring centrálních bank - červen 2015
Česká národní banka
2015 - Czech
Obsahuje rozbor posledního vývoj měnové politiky vybraných centrálních bank a výběr zajímavých událostí týkajících se měnové politiky centrálních bank. Článek z rubriky Téma pod lupou: „Indická cesta k cílování inflace“. Vybraný projev: „Inflační cíl, cenotvorba a mzdové vyjednávání" přednesl Henry Ohlsson, viceguvernér švédské centrální banky. Latest monetary policy developments at selected central banks and news. Spotlight: India's path to inflation targeting. Selected speech: „The inflation target - a benchmark for price-setting and wage formation" by Henry Ohlsson, Deputy Governor of the Sveriges Riksbank. Keywords: Indie; India; centrální banka cedulová; monetární politika; banky; inflace Available in a digital repository NRGL
Monitoring centrálních bank - červen 2015

Obsahuje rozbor posledního vývoj měnové politiky vybraných centrálních bank a výběr zajímavých událostí týkajících se měnové politiky centrálních bank. Článek z rubriky Téma pod lupou: „Indická cesta ...

Česká národní banka
Česká národní banka, 2015

Globální ekonomický výhled - červen 2015
Česká národní banka; Sekce měnová a statistiky; Odbor vnějších ekonomických vztahů
2015 - Czech
Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva analýzu Sezónní cenové pohyby na komoditních trzích. The November issue of Global Economic Outlook presents its regular overview of recent and expected developments in selected territories, focusing on key economic variables: inflation, GDP growth, leading indicators, interest rates, exchange rates and commodity prices. Analysis "Seasonal price movements in the commodity markets". Keywords: makroekonomie; komodita; hrubý domácí produkt; monetární politika; inflace Available in a digital repository NRGL
Globální ekonomický výhled - červen 2015

Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva analýzu Sezónní cenové pohyby na komoditních ...

Česká národní banka; Sekce měnová a statistiky; Odbor vnějších ekonomických vztahů
Česká národní banka, 2015

Monitoring centrálních bank - březen 2015
Česká národní banka
2015 - Czech
Obsahuje rozbor posledního vývoj měnové politiky vybraných centrálních bank a výběr zajímavých událostí týkajících se měnové politiky centrálních bank. Článek z rubriky Téma pod lupou: „Reakce centrálních bank na propad ceny ropy“ se věnuje hospodářským důsledkům propadu světových ceny ropy a souvisejícím reakcím měnové politiky ve vybraných zemích. Vybraný projev: „Ukončení švýcarského kurzového závazku“ od guvernéra SNB Thomase Jordana, který vysvětluje důvody pro opuštění režimu minimálního kurzu švýcarského franku k euru. Latest monetary policy developments at selected central banks and news. Spotlight: Central banks' response to the oil price decline. Selected speech: „Between independence and interdependece“ by Thomas Jordan, Chairman of the Governing Board of the Swiss National Bank. Keywords: centrální banka cedulová; monetární politika; inflace; komodita; měnový kurz Available in a digital repository NRGL
Monitoring centrálních bank - březen 2015

Obsahuje rozbor posledního vývoj měnové politiky vybraných centrálních bank a výběr zajímavých událostí týkajících se měnové politiky centrálních bank. Článek z rubriky Téma pod lupou: „Reakce ...

Česká národní banka
Česká národní banka, 2015

Globální ekonomický výhled - únor 2015
Česká národní banka; Sekce měnová a statistiky; Odbor vnějších ekonomických vztahů
2015 - Czech
Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva analýzu Krizové a pokrizové zkušenosti s úvěry ve švýcarských francích mimo Švýcarsko. The November issue of Global Economic Outlook presents its regular overview of recent and expected developments in selected territories, focusing on key economic variables: inflation, GDP growth, leading indicators, interest rates, exchange rates and commodity prices. Analysis "The crisis and post-crisis experience with Swiss franc loans outside Switzerland" summarise the ideas presented at a Swiss National Bank seminar on foreign currency lending. Keywords: hrubý domácí produkt; inflace; komodita; úroková míra; úvěry; monetární politika Available in a digital repository NRGL
Globální ekonomický výhled - únor 2015

Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva analýzu Krizové a pokrizové zkušenosti s úvěry ve ...

Česká národní banka; Sekce měnová a statistiky; Odbor vnějších ekonomických vztahů
Česká národní banka, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases