Number of found documents: 54
Published from to

Morfologie, chemická a toxikologická charakteristika pouličního prachu a suspendovaných prachových částic, včetně určení zdrojů původu
Adamec, Vladimír; Huzlík, Jiří; Ličbinský, Roman; Effenberger, Karel; Mikuška, Pavel; Večeřa, Zbyněk; Dočekal, Bohumil; Vojtěšek, Martin
2010 - Czech
Projekt přinesl nové vědecké poznatky v oblasti chemického složení, fyzikální a toxikologické charakterizace pouličního prachu a aerosolů, identifikace jejich zdrojů na základě provedených analýz chemického složení a s využitím statistických metod a receptorového modelování. Project brought new scientific results in the field of chemical composition, physical and toxicological characterization of street dust and particulate matter. Chemical analyses and statistical methods including receptor modelling result in identification their sources. Keywords: životní prostředí; morfologie; toxikologie; pouliční prach; pevné částice; chemické složení; statistická analýza; environment; morphology; toxicology; street dust; particulate matter; chemical composition; statistical analysis; znečištění vzduchu; odběry vzorků; hodnocení Available in a digital repository NRGL
Morfologie, chemická a toxikologická charakteristika pouličního prachu a suspendovaných prachových částic, včetně určení zdrojů původu

Projekt přinesl nové vědecké poznatky v oblasti chemického složení, fyzikální a toxikologické charakterizace pouličního prachu a aerosolů, identifikace jejich zdrojů na základě provedených analýz ...

Adamec, Vladimír; Huzlík, Jiří; Ličbinský, Roman; Effenberger, Karel; Mikuška, Pavel; Večeřa, Zbyněk; Dočekal, Bohumil; Vojtěšek, Martin
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2010

Výroční zpráva Centra dopravního výzkumu, v.v.i. 2009
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
2010 - Czech
Keywords: doprava; výzkum; transport; research; doprava; výzkum Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva Centra dopravního výzkumu, v.v.i. 2009

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2010

Výroční zpráva Centra dopravního výzkumu, v.v.i. 2008
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
2009 - Czech
Keywords: doprava; výzkum; transport; research; doprava; výzkum Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva Centra dopravního výzkumu, v.v.i. 2008

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2009

Výroční zpráva Centra dopravního výzkumu, v.v.i. 2007
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
2008 - Czech
Keywords: doprava; výzkum; transport; research; doprava; výzkum Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva Centra dopravního výzkumu, v.v.i. 2007

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2008

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases