Počet nalezených dokumentů: 5
Publikováno od do

Tematická a strukturální proměna zdravotnických periodik v ČR v letech 1993-2003
Kováčová, Petra; Univerzita Karlova.
2005 - český
Klíčová slova: knihovnictví, informační věda a muzeologie; lékařství; periodika jako téma; publikování; žurnalistika lékařská (masmédia); noviny; seriály; Česká republika; knihovnictví Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Tematická a strukturální proměna zdravotnických periodik v ČR v letech 1993-2003

Kováčová, Petra; Univerzita Karlova.
Národní lékařská knihovna, 2005

Projektování a implementace virtuálních knihoven v oblasti medicíny a zdravotnictví :
Kříž, Filip; Univerzita Karlova.
2004 - český
Klíčová slova: lékařská informatika; knihovnictví, informační věda a muzeologie; lékařské knihovny; digitální knihovny; automatizace knihoven; informační systémy; integrované informační systémy; katalogy souborné; systémová integrace; software - navrhování; informační služby; internet; knihovnictví Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Projektování a implementace virtuálních knihoven v oblasti medicíny a zdravotnictví :

Kříž, Filip; Univerzita Karlova.
Národní lékařská knihovna, 2004

Hepatocyty potkana jako relevantní model v genetické toxikologii
Topinka, Jan; Akademie věd České republiky
2004 - český
Klíčová slova: biologie; toxikologie; mutageny; karcinogeny; hepatocyty; krysy; toxikogenetika; genetika, lékařská genetika; genetika Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Hepatocyty potkana jako relevantní model v genetické toxikologii

Topinka, Jan; Akademie věd České republiky
Národní lékařská knihovna, 2004

Příspěvek k poznání polymorfie farmaceutických substancí
Kratochvíl, Bohumil; Akademie věd České republiky
2004 - český
Klíčová slova: přírodní vědy; farmacie a farmakologie; chemie farmaceutická; farmakologické a toxikologické jevy a procesy; lékové formy; farmakologie Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Příspěvek k poznání polymorfie farmaceutických substancí

Kratochvíl, Bohumil; Akademie věd České republiky
Národní lékařská knihovna, 2004

Využití cytogenetické analýzy periferních lymfocytů pro hodnocení expozice genotoxickým látkám v prostředí :
Rössner, Pavel; Akademie věd České republiky
2004 - český
Klíčová slova: biologie; genetika, lékařská genetika; toxikologie; cytologie, klinická cytologie; lymfocyty; chromozomální aberace; toxikogenetika; cytogenetické vyšetření; genetické testování; biologie Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Využití cytogenetické analýzy periferních lymfocytů pro hodnocení expozice genotoxickým látkám v prostředí :

Rössner, Pavel; Akademie věd České republiky
Národní lékařská knihovna, 2004

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze