Počet nalezených dokumentů: 44
Publikováno od do

Národní centrum pro elektronické informační zdroje CzechELib
Svoboda, Martin
2014 - český
Dokument shrnuje východiska a uvádí rámcový návrh potřebných kroků k tomu, aby mohlo být zřízeno národní licenční centrum. The document summarizes background and presents an outline proposal of the necessary steps to establish the national licensing centre. Klíčová slova: licencování; centrální nákup; licensing; central procurement; elektronické zdroje; licence; akvizice Plné texty jsou dostupné v knihovně NTK
Národní centrum pro elektronické informační zdroje CzechELib

Dokument shrnuje východiska a uvádí rámcový návrh potřebných kroků k tomu, aby mohlo být zřízeno národní licenční centrum....

Svoboda, Martin
Národní technická knihovna, 2014

Informace o projektu SCOAP3
Dostál, Ondřej
2014 - český
Klíčová slova: Národní technická knihovna; NTK; National Library of Technology; mezinárodní spolupráce; otevřený přístup; vědecká komunikace Plné texty jsou dostupné v knihovně NTK
Informace o projektu SCOAP3

Dostál, Ondřej
Národní technická knihovna, 2014

Využití Oborové brány TECH
Hvězdová, Lenka; Janík, Marek
2014 - český
Klíčová slova: JIB; oborová brána; oborové informační systémy; TECH; uživatelský průzkum; JIB; subject gateway; TECH; user survey; analýza; statistická data; kvantitativní metody Plné texty jsou dostupné v knihovně NTK
Využití Oborové brány TECH

Hvězdová, Lenka; Janík, Marek
Národní technická knihovna, 2014

Zpráva o analýze požadavků a průzkumu
Di-XL
2014 - český
Klíčová slova: analýza; celoživotní vzdělávání; knihovny; informační potřeby Plné texty jsou dostupné v knihovně NTK
Zpráva o analýze požadavků a průzkumu

Di-XL
Národní technická knihovna, 2014

Návrh implementace jednotného systému pro nákup EIZ
Národní technická knihovna
2013 - český
Klíčová slova: EFI; Efektivní informační služby; elektronické informační zdroje; jednotný systém; EFI; Effective information services; electronic information resources; integrated system; akvizice; projekty; knihovny Plné texty jsou dostupné v knihovně NTK
Návrh implementace jednotného systému pro nákup EIZ

Národní technická knihovna
Národní technická knihovna, 2013

1.2.5.-7. Strategické dokumenty a metodiky k posílení výkonu, kvality a efektivity služeb NTK
Národní technická knihovna
2013 - český
Klíčová slova: EFI; Efektivní informační služby; knihovní služby; strategický plán; EFI; Effective information services; library services; strategic plan; strategické plánování; knihovny; projekty Plné texty jsou dostupné v knihovně NTK
1.2.5.-7. Strategické dokumenty a metodiky k posílení výkonu, kvality a efektivity služeb NTK

Národní technická knihovna
Národní technická knihovna, 2013

Využití Oborové brány TECH
Janík, Marek; Hvězdová, Lenka
2013 - český
Klíčová slova: oborová brána; JIB; TECH; statistiky; uživatelský průzkum; subject gateway; JIB; TECH; statistics; user survey; analýza; oborové informační systémy Plné texty jsou dostupné v knihovně NTK
Využití Oborové brány TECH

Janík, Marek; Hvězdová, Lenka
Národní technická knihovna, 2013

1.2.2.9 Personální audit zabezpečení služeb NTK
Národní technická knihovna; Deloitte
2012 - český
Klíčová slova: organizační struktura; personální audit; Národní technická knihovna; EFI; organizational structure; personnel audit; National Technical Library; EFI; audit; knihovny Plné texty jsou dostupné v knihovně NTK
1.2.2.9 Personální audit zabezpečení služeb NTK

Národní technická knihovna; Deloitte
Národní technická knihovna, 2012

1.2.2.9 Personální audit zabezpečení služeb NTK
Národní technická knihovna; Deloitte
2012 - český
Klíčová slova: organizační struktura; personální audit; Národní technická knihovna; EFI; organizational structure; personnel audit; National Technical Library; EFI; audit; knihovny Plné texty jsou dostupné v knihovně NTK
1.2.2.9 Personální audit zabezpečení služeb NTK

Národní technická knihovna; Deloitte
Národní technická knihovna, 2012

1.2.2.10 Analýza současného stavu včetně SWOT a STEP analýz
Národní technická knihovna; Deloitte
2012 - český
Klíčová slova: SWOT; Národní technická knihovna; EFI; SWOT; National Technical Library; EFI; analýza; knihovny Plné texty jsou dostupné v knihovně NTK
1.2.2.10 Analýza současného stavu včetně SWOT a STEP analýz

Národní technická knihovna; Deloitte
Národní technická knihovna, 2012

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze