Počet nalezených dokumentů: 6
Publikováno od do

Projekt „Elektronické informační zdroje z oblasti technických a aplikovaných přírodních věd pro výzkum“
Žižková, Štěpánka; Národní technická knihovna
2012 - český
V projektu byl s ohledem na průkazný zájem komunity VaV a v návaznosti na projekty LI a 1N sjednán a provozován přístup do elektronických zdrojů vědeckých nakladatelství Elsevier Science, Springer Verlag, Wiley/Blackwell a do citační databáze Scopus. Continuing license agreements for access to electronic full-text sources of Elsevier Science, Springer Verlag, Wiley/Blackwell and Scopus were negotiated during LI and 1N projects based on confirmative interest of R&D community. Klíčová slova: informační zdroje; věda a výzkum; on-line přístup; citační databáze; konsorcia; information resources; R&D; on-line access; citation databases; consortia; projekty; knihovny; elektronické zdroje Plné texty jsou dostupné v knihovně NTK
Projekt „Elektronické informační zdroje z oblasti technických a aplikovaných přírodních věd pro výzkum“

V projektu byl s ohledem na průkazný zájem komunity VaV a v návaznosti na projekty LI a 1N sjednán a provozován přístup do elektronických zdrojů vědeckých nakladatelství Elsevier Science, Springer ...

Žižková, Štěpánka; Národní technická knihovna
Národní technická knihovna, 2012

Projekt „Digitální knihovna pro šedou literaturu – funkční model a pilotní realizace“
Národní technická knihovna; Vysoká škola ekonomická
2012 - český
Klíčová slova: pilotní projekt; digitální repozitář; Národní úložiště šedé literatury; NUŠL; pilot project; digital repository; National Repository of Grey Literature; NRGL; projekty; digitální knihovny; výzkum; šedá literatura Plné texty jsou dostupné v knihovně NTK
Projekt „Digitální knihovna pro šedou literaturu – funkční model a pilotní realizace“

Národní technická knihovna; Vysoká škola ekonomická
Národní technická knihovna, 2012

Projekt „Digitální knihovna pro šedou literaturu – funkční model a pilotní realizace“
Národní technická knihovna; Vysoká škola ekonomická
2012 - český
Klíčová slova: pilotní projekt; digitální repozitář; Národní úložiště šedé literatury; NUŠL; pilot project; digital repository; National Repository of Grey Literature; NRGL; projekty; digitální knihovny; výzkum; šedá literatura Plné texty jsou dostupné v knihovně NTK
Projekt „Digitální knihovna pro šedou literaturu – funkční model a pilotní realizace“

Národní technická knihovna; Vysoká škola ekonomická
Národní technická knihovna, 2012

Zajištění informačních zdrojů a služeb z oblasti techniky a příbuzných věd pro výzkum a vývoj
Svoboda, Martin
2004 - český
Závěrečná zpráva o řešení výzkumného záměru MSM 000010001 obsahuje v předepsané struktuře cíle záměru a jeho výsledky v oblasti zabezpečení informační infrastruktury pro VaV v oblasti techniky a příbuzných věd. Záměr umožnil stabilizovat v letech 1999 ? 2004 finanční prostředky na zabezpečení předplatného zahraničních tištěných periodik a v zajištění souvisejících služeb. Tím byla zabezpečena kontinuita v odběru periodik z hlediska VaV klíčových a částečně omezeny negativní důsledky každoročního nárůstu cen postihující zejména důležité a nákladné tituly. Zpráva sumarizuje vývoj předplatného a návaznost na projekty programu LI řešené STK, zejména na fungující konsorcia/multilicence a vztahy mezi oběma způsoby financování VaV. Doložen je rovněž vývoj služeb včetně meziknihovních poskytovaných subjektům VaV a použité nástroje.Vyčísleny jsou náklady na předplatné včetně dalších souvisejících výdajů. The final report of research objective MSM/000010001 contains in prescribed structure goals and results in the field of support of the information infrastructure for R&D in the fields of technology and related sciences. During 1999 ? 2004 period, the objective enabled stabilization of financial resources allocated for subscription of foreign printed periodicals as well as provision of related services. Thus the continuation of delivery of key periodicals for R&D was ensured and negative impacts of annual price increase of important and costly titles was partially eliminated. The report summarizes the development of subscription as well as relationship with other LI program projects managed by the STL, namely functional consortia/multilicences and relations between both schemes of R&D budgeting. The progress of information services(including interlibrary) provided to R&D as well as information tools used is also illustrated. The quantification of subscriptions and related costs is given Klíčová slova: informační struktura; věda a výzkum; information structure; R&D; informační služby; výzkum; akvizice; periodika Plné texty jsou dostupné v knihovně NTK
Zajištění informačních zdrojů a služeb z oblasti techniky a příbuzných věd pro výzkum a vývoj

Závěrečná zpráva o řešení výzkumného záměru MSM 000010001 obsahuje v předepsané struktuře cíle záměru a jeho výsledky v oblasti zabezpečení informační infrastruktury pro VaV v oblasti techniky a ...

Svoboda, Martin
Národní technická knihovna, 2004

Zajištění informačních zdrojů a služeb z oblasti techniky a příbuzných věd pro výzkum a vývoj
Svoboda, Martin
2004 - český
Závěrečná zpráva o řešení výzkumného záměru MSM 000010001 obsahuje v předepsané struktuře cíle záměru a jeho výsledky v oblasti zabezpečení informační infrastruktury pro VaV v oblasti techniky a příbuzných věd. Záměr umožnil stabilizovat v letech 1999 ? 2004 finanční prostředky na zabezpečení předplatného zahraničních tištěných periodik a v zajištění souvisejících služeb. Tím byla zabezpečena kontinuita v odběru periodik z hlediska VaV klíčových a částečně omezeny negativní důsledky každoročního nárůstu cen postihující zejména důležité a nákladné tituly. Zpráva sumarizuje vývoj předplatného a návaznost na projekty programu LI řešené STK, zejména na fungující konsorcia/multilicence a vztahy mezi oběma způsoby financování VaV. Doložen je rovněž vývoj služeb včetně meziknihovních poskytovaných subjektům VaV a použité nástroje.Vyčísleny jsou náklady na předplatné včetně dalších souvisejících výdajů. The final report of research objective MSM/000010001 contains in prescribed structure goals and results in the field of support of the information infrastructure for R&D in the fields of technology and related sciences. During 1999 ? 2004 period, the objective enabled stabilization of financial resources allocated for subscription of foreign printed periodicals as well as provision of related services. Thus the continuation of delivery of key periodicals for R&D was ensured and negative impacts of annual price increase of important and costly titles was partially eliminated. The report summarizes the development of subscription as well as relationship with other LI program projects managed by the STL, namely functional consortia/multilicences and relations between both schemes of R&D budgeting. The progress of information services(including interlibrary) provided to R&D as well as information tools used is also illustrated. The quantification of subscriptions and related costs is given Klíčová slova: informační struktura; věda a výzkum; information structure; R&D; informační služby; výzkum; akvizice; periodika Plné texty jsou dostupné v knihovně NTK
Zajištění informačních zdrojů a služeb z oblasti techniky a příbuzných věd pro výzkum a vývoj

Závěrečná zpráva o řešení výzkumného záměru MSM 000010001 obsahuje v předepsané struktuře cíle záměru a jeho výsledky v oblasti zabezpečení informační infrastruktury pro VaV v oblasti techniky a ...

Svoboda, Martin
Národní technická knihovna, 2004

Zajištění informačních zdrojů a služeb z oblasti techniky a příbuzných věd pro výzkum a vývoj
Svoboda, Martin
2004 - český
Závěrečná zpráva o řešení výzkumného záměru MSM 000010001 obsahuje v předepsané struktuře cíle záměru a jeho výsledky v oblasti zabezpečení informační infrastruktury pro VaV v oblasti techniky a příbuzných věd. Záměr umožnil stabilizovat v letech 1999 ? 2004 finanční prostředky na zabezpečení předplatného zahraničních tištěných periodik a v zajištění souvisejících služeb. Tím byla zabezpečena kontinuita v odběru periodik z hlediska VaV klíčových a částečně omezeny negativní důsledky každoročního nárůstu cen postihující zejména důležité a nákladné tituly. Zpráva sumarizuje vývoj předplatného a návaznost na projekty programu LI řešené STK, zejména na fungující konsorcia/multilicence a vztahy mezi oběma způsoby financování VaV. Doložen je rovněž vývoj služeb včetně meziknihovních poskytovaných subjektům VaV a použité nástroje.Vyčísleny jsou náklady na předplatné včetně dalších souvisejících výdajů. The final report of research objective MSM/000010001 contains in prescribed structure goals and results in the field of support of the information infrastructure for R&D in the fields of technology and related sciences. During 1999 ? 2004 period, the objective enabled stabilization of financial resources allocated for subscription of foreign printed periodicals as well as provision of related services. Thus the continuation of delivery of key periodicals for R&D was ensured and negative impacts of annual price increase of important and costly titles was partially eliminated. The report summarizes the development of subscription as well as relationship with other LI program projects managed by the STL, namely functional consortia/multilicences and relations between both schemes of R&D budgeting. The progress of information services(including interlibrary) provided to R&D as well as information tools used is also illustrated. The quantification of subscriptions and related costs is given Klíčová slova: informační struktura; věda a výzkum; information structure; R&D; informační služby; výzkum; akvizice; periodika Plné texty jsou dostupné v knihovně NTK
Zajištění informačních zdrojů a služeb z oblasti techniky a příbuzných věd pro výzkum a vývoj

Závěrečná zpráva o řešení výzkumného záměru MSM 000010001 obsahuje v předepsané struktuře cíle záměru a jeho výsledky v oblasti zabezpečení informační infrastruktury pro VaV v oblasti techniky a ...

Svoboda, Martin
Národní technická knihovna, 2004

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze