Počet nalezených dokumentů: 2
Publikováno od do

Záchranný archeologický výzkum v Chomutově na Žižkově náměstí
Lissek, Petr; Nový, Miroslav; Sýkora, Milan
2009 - český
Archeologický výzkum v l. 2007-2008 odkryl pozůstatky komendy (později přestavěné na zámek) a části města, včetně objektů zbořených v r. 1946. Výzkum poskytl cenný materiál pro studium středověké a renesanční každodennosti společenských elit. Klíčová slova: archeologický výzkum; město; zámek; komenda; středověk; town; palace; cloister; middle age; historie; města; firma; stavební průzkum; archeologie; výzkum Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Záchranný archeologický výzkum v Chomutově na Žižkově náměstí

Archeologický výzkum v l. 2007-2008 odkryl pozůstatky komendy (později přestavěné na zámek) a části města, včetně objektů zbořených v r. 1946. Výzkum poskytl cenný materiál pro studium středověké a ...

Lissek, Petr; Nový, Miroslav; Sýkora, Milan
Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i., 2009

Archeologický výzkum tvrze v Bílém Újezdě
Sýkora, Milan
2008 - český
Tvrz v Bílém Újezdě byla podrobena stavebně historickému průzkumu, a díky probíhající rekonstrukci i archeologickému výzkumu. Ten spolu s novými stavebně historickými poznatky upřesnil a částečně i vyvrátil doposud zažité představy o vývoji tohoto sídla. Klíčová slova: tvrze; středověk; archeologický výzkum; noble seats; middle age; archaeological excavation; historie; výzkum; archeologie; tvrze Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Archeologický výzkum tvrze v Bílém Újezdě

Tvrz v Bílém Újezdě byla podrobena stavebně historickému průzkumu, a díky probíhající rekonstrukci i archeologickému výzkumu. Ten spolu s novými stavebně historickými poznatky upřesnil a částečně i ...

Sýkora, Milan
Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i., 2008

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze