Počet nalezených dokumentů: 5093
Publikováno od do

Ochratoxin A - hodnocení zdravotního rizika pro vybrané populační skupiny v ČR
Ostrý, Vladimír; Škarková, Jarmila; Státní zdravotní ústav
2014 - český
Klíčová slova: toxikologie; environmentální vědy; onkologie; kontaminace potravin; mykotoxiny; ochratoxiny; karcinogeneze; nádory ledvin; populační skupiny; rizikové faktory; nemoci přenášené potravou; analýza potravin; muži; ženy; lidé středního věku; lékařství Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Ochratoxin A - hodnocení zdravotního rizika pro vybrané populační skupiny v ČR

Ostrý, Vladimír; Škarková, Jarmila; Státní zdravotní ústav
Národní lékařská knihovna, 2014

Autosomálně recesívní typ dědičné neuropatie CMT4C - analýza genu SH3TC2 a klinicko genetická studie u českých pacientů s demyelinizačním typem neuropatie pro efektivní a cílenou diagnostiku a terapii CMT
Seeman, Pavel; Laššuthová, Petra; Fakultní nemocnice v Motole (Praha, Česko)
2014 - český
Klíčová slova: neurologie; genetika, lékařská genetika; biologie; Charcotova-Marieova-Toothova nemoc; genetická predispozice k nemoci; časná diagnóza; genetické poradenství; src homologní domény; mutace; diagnostické techniky molekulární; dědičné senzorické a autonomní neuropatie; fenotyp; prenatální diagnóza; lékařství Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Autosomálně recesívní typ dědičné neuropatie CMT4C - analýza genu SH3TC2 a klinicko genetická studie u českých pacientů s demyelinizačním typem neuropatie pro efektivní a cílenou diagnostiku a terapii CMT

Seeman, Pavel; Laššuthová, Petra; Fakultní nemocnice v Motole (Praha, Česko)
Národní lékařská knihovna, 2014

Genetické aspekty sekundárních forem syndromu neklidných nohou
Kemlink, David; Šonka, Karel; Všeobecná fakultní nemocnice (Praha, Česko)
2014 - český
Klíčová slova: genetika, lékařská genetika; neurologie; syndrom neklidných nohou; prevalence; genetické asociační studie; těhotenství; roztroušená skleróza; chronické selhání ledvin; kvalita života; polymorfismus jednoho nukleotidu; farmakoterapie - management; individualizovaná medicína; biologie; biologie Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Genetické aspekty sekundárních forem syndromu neklidných nohou

Kemlink, David; Šonka, Karel; Všeobecná fakultní nemocnice (Praha, Česko)
Národní lékařská knihovna, 2014

Kvantitativní analýza somatostatinových receptorů v adenomech hypofýzy
Čáp, Jan; Beránek, Martin; Univerzita Karlova.
2014 - český
Klíčová slova: biologie; neurologie; onkologie; nádory hypofýzy; receptory somatostatinu; exprese genu; polymerázová řetězová reakce; akromegalie; somatostatin; dopamin; klinické lékařství; biologie Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Kvantitativní analýza somatostatinových receptorů v adenomech hypofýzy

Čáp, Jan; Beránek, Martin; Univerzita Karlova.
Národní lékařská knihovna, 2014

Mukoadhezivní filmy určené ke krytí slizničních defektů dutiny ústní
Vetchý, David; Štembírek, Jan; Veterinární a farmaceutická univerzita Brno.
2014 - český
Klíčová slova: otorinolaryngologie; farmacie a farmakologie; technologie farmaceutická; aplikace orální; fyziologické účinky léků; povrchové vlastnosti; buněčná adheze; biofilmy; aftózní stomatitida; celulosa oxidovaná; nosiče léků; lékové formy; imunita slizniční; léky s prodlouženým účinkem; farmakologie Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Mukoadhezivní filmy určené ke krytí slizničních defektů dutiny ústní

Vetchý, David; Štembírek, Jan; Veterinární a farmaceutická univerzita Brno.
Národní lékařská knihovna, 2014

Farmaceutická analýza, studium farmakokinetiky a biotransformace nových thiosemikarbazonových protinádorových léčiv
Kovaříková, Petra; Univerzita Karlova.
2014 - český
Klíčová slova: farmacie a farmakologie; nádory; cytostatické látky; thiosemikarbazony; biotransformace; vztahy mezi strukturou a aktivitou; klinické laboratorní techniky; proliferace buněk; medicína založená na důkazech; farmakologie Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Farmaceutická analýza, studium farmakokinetiky a biotransformace nových thiosemikarbazonových protinádorových léčiv

Kovaříková, Petra; Univerzita Karlova.
Národní lékařská knihovna, 2014

Aplikace moderních kalkulačních metod pro účely optimalizace nákladů ve zdravotnictví
Popesko, Boris; Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.
2014 - český
Klíčová slova: management, organizace a řízení zdravotnictví; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví; náklady a analýza nákladů; náklady na zdravotní péči; výdaje na zdravotnictví; investiční náklady; ekonomika a organizace zdravotní péče; kvalita zdravotní péče; ekonomika nemocniční; management Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Aplikace moderních kalkulačních metod pro účely optimalizace nákladů ve zdravotnictví

Popesko, Boris; Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.
Národní lékařská knihovna, 2014

Kalkulace nákladů ve zdravotnických organizacích
Popesko, Boris
2014 - český
Klíčová slova: ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví; management, organizace a řízení zdravotnictví; zdravotnická zařízení; poskytování zdravotní péče; náklady a analýza nákladů; výdaje na zdravotnictví; investiční náklady; management Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Kalkulace nákladů ve zdravotnických organizacích

Popesko, Boris
Národní lékařská knihovna, 2014

Dietní intervence u nemocných s diabetem 2. typu - vliv frekvence a složení jídel na metabolismus glukózy a další projevy metabolického syndromu
Pelikánová, Terezie; Kahleová, Hana; Institut klinické a experimentální medicíny
2014 - český
Klíčová slova: diabetologie; nutriční terapie, dietoterapie a výživa; diabetes mellitus 2. typu; fyziologie výživy; inzulinová rezistence; inzulin; ztučnělá játra; glukosa; oxidační stres; přijímání potravy; adipokiny; gastrointestinální hormony; kalorická restrikce; randomizované kontrolované studie jako téma; lékařství Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Dietní intervence u nemocných s diabetem 2. typu - vliv frekvence a složení jídel na metabolismus glukózy a další projevy metabolického syndromu

Pelikánová, Terezie; Kahleová, Hana; Institut klinické a experimentální medicíny
Národní lékařská knihovna, 2014

Interakce cisplatiny s Na+ /K+ -ATPasou
Kubala, Martin; Univerzita Palackého
2014 - český
Klíčová slova: onkologie; farmakoterapie; nefrologie; nádory; cisplatina; sodíko-draslíková ATPasa; nemoci ledvin; diagnostické techniky molekulární; hmotnostní spektrometrie; nežádoucí účinky léčiv; lékařství Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Interakce cisplatiny s Na+ /K+ -ATPasou

Kubala, Martin; Univerzita Palackého
Národní lékařská knihovna, 2014

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze