Počet nalezených dokumentů: 5093
Publikováno od do

Farmakologická blokáda metabolické cesty cytochromu P450 jako možný přístup k léčbě hypertenze
Bürgelová, Marcela; Institut klinické a experimentální medicíny
2014 - český
Klíčová slova: kardiologie; angiologie; farmacie a farmakologie; farmakoterapie; hypertenze; systém (enzymů) cytochromů P-450; kyseliny hydroxyeikosatetraenové; epoxidhydrolasy; receptor typu 2 angiotensinu II - blokátory; klinické lékařství; farmakologie Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Farmakologická blokáda metabolické cesty cytochromu P450 jako možný přístup k léčbě hypertenze

Bürgelová, Marcela; Institut klinické a experimentální medicíny
Národní lékařská knihovna, 2014

Neuralgie trigeminu v experimentálním MR zobrazení :
Urgošík, Dušan; Hořínek, Daniel; Nemocnice Na Homolce (Praha, Česko)
2014 - český
Klíčová slova: neurologie; neuralgie trigeminu; syndrom horní hrudní apertury; atrofie; magnetická rezonanční tomografie; počítačová tomografie s kuželovým svazkem; radiochirurgie; mikrovaskulární dekomprese - chirurgie; zobrazování difuzních tenzorů; lékařství Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Neuralgie trigeminu v experimentálním MR zobrazení :

Urgošík, Dušan; Hořínek, Daniel; Nemocnice Na Homolce (Praha, Česko)
Národní lékařská knihovna, 2014

Určení funkčního stavu cirkadiánního systému člověka a jeho změny u depresivní a bipolární poruchy
Sumová, Alena; Praško, Ján; Fyziologický ústav (Akademie věd ČR)
2014 - český
Klíčová slova: fyziologie; psychiatrie; cirkadiánní rytmus - signální peptidy a proteiny; proteiny CLOCK; melatonin; ústní sliznice; depresivní poruchy; bipolární porucha; polymerázová řetězová reakce s reverzní transkripcí; fyziologie člověka Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Určení funkčního stavu cirkadiánního systému člověka a jeho změny u depresivní a bipolární poruchy

Sumová, Alena; Praško, Ján; Fyziologický ústav (Akademie věd ČR)
Národní lékařská knihovna, 2014

Imunohistochemické a ultrastrukturální hodnocení remodelace stěny dýchacích cest u experimentálně vyvolaného bronchiálního astmatu
Uhlík, Jiří; Vajner, Luděk; Univerzita Karlova.
2014 - český
Klíčová slova: pneumologie a ftizeologie; alergologie a imunologie; bronchiální astma; remodelace dýchacích cest; imunohistochemie; elektronová mikroskopie; modely u zvířat; krysy; lékařství Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Imunohistochemické a ultrastrukturální hodnocení remodelace stěny dýchacích cest u experimentálně vyvolaného bronchiálního astmatu

Uhlík, Jiří; Vajner, Luděk; Univerzita Karlova.
Národní lékařská knihovna, 2014

Studium vhodnosti použití v ČR meningokokových vakcín vyrobených metodami reverzní vakcinologie
Křížová, Pavla; Kozáková, Jana; Státní zdravotní ústav
2014 - český
Klíčová slova: infekční lékařství; biologie; meningokokové vakcíny; polymerázová řetězová reakce s reverzní transkripcí; meningokokové infekce; Neisseria meningitidis, séroskupina B; molekulární biologie; databáze genetické; zdravotní politika; biologie Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Studium vhodnosti použití v ČR meningokokových vakcín vyrobených metodami reverzní vakcinologie

Křížová, Pavla; Kozáková, Jana; Státní zdravotní ústav
Národní lékařská knihovna, 2014

Tkáňové inženýrství autologní perikardiální chlopenní náhrady
Pirk, Jan; Straka, František; Institut klinické a experimentální medicíny
2014 - český
Klíčová slova: kardiologie; kardiochirurgie; srdeční chlopně; transplantace autologní; perikard; srdce - implantace chlopenních protéz; srdeční chlopně umělé; tkáňové inženýrství; biomechanika; kardiochirurgické výkony; hrudní chirurgické výkony; lékařství Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Tkáňové inženýrství autologní perikardiální chlopenní náhrady

Pirk, Jan; Straka, František; Institut klinické a experimentální medicíny
Národní lékařská knihovna, 2014

Archivace a online zpřístupnění plných textů vědeckých publikací pro podporu rozvoje vědy a vzdělávání lékařských a nelékařských oborů
Bouzková, Helena; Národní lékařská knihovna (Praha, Česko)
2014 - český
Klíčová slova: lékařská informatika; knihovnictví, informační věda a muzeologie; lékařské knihovny; digitální knihovny; počítačové systémy; archivy; webová vysílání jako téma; internet; software; uživatelské rozhraní počítače; ukládání a vyhledávání informací; on-line systémy; výzkum; publikace; přístup k informacím; publikování; databáze bibliografické; impakt faktor časopisů; Medical Subject Headings; knihovnické služby; knihovnictví Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Archivace a online zpřístupnění plných textů vědeckých publikací pro podporu rozvoje vědy a vzdělávání lékařských a nelékařských oborů

Bouzková, Helena; Národní lékařská knihovna (Praha, Česko)
Národní lékařská knihovna, 2014

Pilotní projekt databáze operací ve všeobecné hrudní chirurgii
Jedlička, Václav; Čapov, Ivan; Masarykova univerzita
2014 - český
Klíčová slova: chirurgie; vnitřní lékařství; hrudní chirurgie; hrudní chirurgické výkony; databáze jako téma; internet; interpretace statistických dat; mezioborová komunikace; lékařství Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Pilotní projekt databáze operací ve všeobecné hrudní chirurgii

Jedlička, Václav; Čapov, Ivan; Masarykova univerzita
Národní lékařská knihovna, 2014

Ovlivnění intrakraniálních parametrů v průběhu nebiologické eliminační léčby akutního selhání jater v experimentu
Ryska, Miroslav; Pantoflíček, Tomáš; Univerzita Karlova.
2014 - český
Klíčová slova: hepatologie; neurologie; akutní selhání jater; extracelulární tekutina; mozkomíšní mok; plazmatické buňky; mozek; glutamin; hemodynamika; experimenty na zvířatech; prasata; klinické lékařství; lékařství Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Ovlivnění intrakraniálních parametrů v průběhu nebiologické eliminační léčby akutního selhání jater v experimentu

Ryska, Miroslav; Pantoflíček, Tomáš; Univerzita Karlova.
Národní lékařská knihovna, 2014

Molekulárně-genetická charakterizace alfa-talasemií a biochemická a molekulárně-genetická charakterizace enzymopatií způsobujících vrozenou hemolytickou anémii
Mojzíková, Renáta; Univerzita Palackého
2014 - český
Klíčová slova: hematologie a transfuzní lékařství; biochemie; biologie; diagnostické techniky molekulární; talasemie alfa; hemoglobinopatie; molekulární biologie; erytrocyty; erytrocytární membrána; hypoplastická kongenitální anemie; biologie Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Molekulárně-genetická charakterizace alfa-talasemií a biochemická a molekulárně-genetická charakterizace enzymopatií způsobujících vrozenou hemolytickou anémii

Mojzíková, Renáta; Univerzita Palackého
Národní lékařská knihovna, 2014

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze