Number of found documents: 44
Published from to

1.2.2.4 Analýza informačních potřeb potenciálních zákazníků NTK
Národní technická knihovna; Deloitte
2012 - Czech
Keywords: projekt; EFI; informační potřeba; Národní technická knihovna; project; EFI; information need; National Technical Library; knihovny; informační potřeby Available in the NTK library.
1.2.2.4 Analýza informačních potřeb potenciálních zákazníků NTK

Národní technická knihovna; Deloitte
Národní technická knihovna, 2012

1.2.2.0 Manažerské shrnutí
Národní technická knihovna; Deloitte
2012 - Czech
Keywords: shrnutí; procesní analýza; Národní technická knihovna; EFI; summary; analysis of processes; National Technical Library; EFI; analýza; knihovny Available in the NTK library.
1.2.2.0 Manažerské shrnutí

Národní technická knihovna; Deloitte
Národní technická knihovna, 2012

1.2.2.7-8 Analýza elektronických služeb NTK
Národní technická knihovna; Deloitte
2012 - Czech
Keywords: elektronické služby; SMART Administration; EFI; Národní technická knihovna; electronic services; SMART Administration; EFI; National Technical Library; analýza; knihovny; akvizice; informační služby Available in the NTK library.
1.2.2.7-8 Analýza elektronických služeb NTK

Národní technická knihovna; Deloitte
Národní technická knihovna, 2012

Vyhodnocení statistik dosavadního využití elektronických informačních zdrojů konsorcií NTK
Žižková, Štěpánka
2012 - Czech
Keywords: elektronické zdroje; uživatelské statistiky; plnotextové databáze; Národní technická knihovna; konsorcia; electronic sources; usage statistics; fulltext databases; National technical library; consortia; elektronické informační zdroje; statistická data; knihovny Available in the NTK library.
Vyhodnocení statistik dosavadního využití elektronických informačních zdrojů konsorcií NTK

Žižková, Štěpánka
Národní technická knihovna, 2012

Využití Oborové brány TECH
Janík, Marek; Nádherný, Ladislav
2012 - Czech
Keywords: oborová brána; JIB; TECH; statistiky; uživatelský průzkum; subject gateway; JIB; TECH; statistics; user survey; analýza; oborové informační systémy Available in the NTK library.
Využití Oborové brány TECH

Janík, Marek; Nádherný, Ladislav
Národní technická knihovna, 2012

České e-knihy v českých knihovnách
Národní technická knihovna; Deloitte
2012 - Czech
Keywords: e-knihy; ekonomická studie; obchodní modely; české knihovny; právní analýza; e-books; economic study; business models; czech libraries; legal analysis; elektronické knihy Available in the NTK library.
České e-knihy v českých knihovnách

Národní technická knihovna; Deloitte
Národní technická knihovna, 2012

České e-knihy v českých knihovnách
Národní technická knihovna; Deloitte
2012 - Czech
Keywords: e-knihy; ekonomická studie; obchodní modely; české knihovny; právní analýza; e-books; economic study; business models; czech libraries; legal analysis; elektronické knihy Available in the NTK library.
České e-knihy v českých knihovnách

Národní technická knihovna; Deloitte
Národní technická knihovna, 2012

Zpřístupnění bibliografických dat Katalogu NTK a Národní databáze ISSN za podmínek odpovídajících režimu Open Definition
Polčák, Radim; Myška, Matěj; Šavelka, Jaromír
2011 - Czech
Keywords: licence; licence Creative Commons; bibliografická data; katalog; Národní technická knihovna; právní analýza; licence; licence Creative Commons; bibliographic data; catalogue; National technical library; Open Data; Open Definition; legal analysis; metadata; licence; knihovny; katalogy Available in the NTK library.
Zpřístupnění bibliografických dat Katalogu NTK a Národní databáze ISSN za podmínek odpovídajících režimu Open Definition

Polčák, Radim; Myška, Matěj; Šavelka, Jaromír
Národní technická knihovna, 2011

Využití Oborové brány TECH
Kučerová, Andrea
2011 - Czech
Keywords: oborová brána; JIB; TECH; statistiky; uživatelský průzkum; subject gateway; JIB; TECH; statistics; user survey; analýza; oborové informační systémy Available in the NTK library.
Využití Oborové brány TECH

Kučerová, Andrea
Národní technická knihovna, 2011

Využití Oborové brány TECH
Kučerová, Andrea
2010 - Czech
Keywords: oborová brána; JIB; TECH; statistiky; uživatelský průzkum; subject gateway; JIB; TECH; statistics; user survey; analýza; oborové informační systémy Available in the NTK library.
Využití Oborové brány TECH

Kučerová, Andrea
Národní technická knihovna, 2010

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases