Počet nalezených dokumentů: 40
Publikováno od do

Douglaska tisolistá - příměstské lesy
Novák, Jíří; Slodičák, Marian; Novák, František
2013 - český
Klíčová slova: douglaska tisolistá; příměstské lesy; pěstování; Douglas fir; municipal forests; silviculture; lesní porosty; lesní hospodářství; dřevozpracující průmysl Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Douglaska tisolistá - příměstské lesy

Novák, Jíří; Slodičák, Marian; Novák, František
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 2013

Vliv předosevní přípravy na klíčivost a vzcházivost semen jedle bělokoré
Bezděčková, Lena
2013 - český
Klíčová slova: jedle bělokorá; klíčivost; vzcházivost; stratifikace; dormance; silver fir; germination; emergence; stratification; dormancy; lesní hospodářství Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vliv předosevní přípravy na klíčivost a vzcházivost semen jedle bělokoré

Bezděčková, Lena
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 2013

Množství opadu v různě vychovávaných mladých borových porostech
Novák, Jiří; Dušek, David; Slodičák, Marian
2013 - český
Klíčová slova: borovice lesní; opad; výchova; klimatické faktory; Scots pine; litter-fall; thinning; climatic factors; lesní hospodářství; lesní porosty Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Množství opadu v různě vychovávaných mladých borových porostech

Novák, Jiří; Dušek, David; Slodičák, Marian
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 2013

Výzkumný demonstrační objekt Jizerka, 23 let zkušeností s prosperitou dřevin v horských podmínkách
Balcar, Vratislav; Kacálek, Dušan; Špulák, Ondřej; Kuneš, Ivan
2013 - český
Klíčová slova: obnova lesa; Jizerské hory; lesní dřeviny; prosperita; forest regeneration; the Jizera Mountains; forest tree species; prosperity of tree species; lesní hospodářství Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Výzkumný demonstrační objekt Jizerka, 23 let zkušeností s prosperitou dřevin v horských podmínkách

Balcar, Vratislav; Kacálek, Dušan; Špulák, Ondřej; Kuneš, Ivan
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 2013

Změny délky stínu stromu
Souček, Jiří
2013 - český
Klíčová slova: sluneční záření; délka stínu stromu; výpočet; solar radiation; tree shade length; calculation; dřeviny; lesní porosty Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Změny délky stínu stromu

Souček, Jiří
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 2013

Vliv pozdního mrazu na změnu fluorescence chlorofylu sazenic jedle bělokoré v závislosti na způsobu pěstování
Špulák, Ondřej; Martincová, Jarmila
2013 - český
Klíčová slova: jedle bělokorá; rašení; pozdní mráz; poškození; fluorescence chlorofylu; silver fir; sprouting; late frost; damage; chlorophyll fluorescence; lesní hospodářství; dřeviny; jedle Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vliv pozdního mrazu na změnu fluorescence chlorofylu sazenic jedle bělokoré v závislosti na způsobu pěstování

Špulák, Ondřej; Martincová, Jarmila
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 2013

Výroční zpráva Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. za rok 2012
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti
2013 - český
Klíčová slova: lesnický výzkum; forestry; game management; lesnictví; myslivost Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Výroční zpráva Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. za rok 2012

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 2013

Kvalita odtékajících vod z lesního a zemědělského povodí na základě porovnání vyplavování dusíku
Černohous, Vladimír; Švihla, Vladimír
2013 - český
Klíčová slova: lesní povodí; zemědělské povodí; odtok; kvalita vody; vyplavování dusíku; forest catchment; agriculture catchment; water quality; nitrogen output; jakost vody; jakost; dusík Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Kvalita odtékajících vod z lesního a zemědělského povodí na základě porovnání vyplavování dusíku

Černohous, Vladimír; Švihla, Vladimír
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 2013

Rozvoj monitoringu zdravotního stavu lesa v rámci projektu Life+ „FutMon“ v České republice
Boháčová, Ludmila; Lomský, Bohumír; Šrámek, Vít; Buriánek, V.; Čapek, M.; Fabiánek, P.; Fadrhonsová, V.; Hellebrandová, K.; Lachmanová, Z.; Novotný, R.; Vortelová, L.
2011 - český
Data z plošného periodického monitoringu zdravotního stavu lesa Systematic and periodical monitoring of forest health state in the Czech Republic (2009-2011). Klíčová slova: lesní porosty; zdravotní stav; monitoring; vitalita; živiny; vodní bilance; Česko; forest stands; forest conditions; monitoring; vitality; nutrients; water balance; Czechia Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Rozvoj monitoringu zdravotního stavu lesa v rámci projektu Life+ „FutMon“ v České republice

Data z plošného periodického monitoringu zdravotního stavu lesa


Systematic and periodical monitoring of forest health state in the Czech Republic (2009-2011).

Boháčová, Ludmila; Lomský, Bohumír; Šrámek, Vít; Buriánek, V.; Čapek, M.; Fabiánek, P.; Fadrhonsová, V.; Hellebrandová, K.; Lachmanová, Z.; Novotný, R.; Vortelová, L.
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 2011

Monitoring zdravotního stavu lesa v České republice
Boháčová, Ludmila; Lomský, Bohumír; Šrámek, Vít; Buriánek, V.; Čapek, M.; Fabiánek, P.; Fadrhonsová, V.; Lachmanová, Z.; Novotný, R.; Uhlířová, H.; Vortelová, L.
2010 - český
Ročenka uvádí metody hodnocení a získané výsledky hodnocení stavu lesa na plochách systematické sítě a plochách intenzivního monitoringu (úrovně I a úrovně II). In the yearbook the methods of assessment and evaluation are presented, and the results in the systematic network of plots and intensive monitoring plots (level I and level II). Klíčová slova: lesní porosty; zdravotní stav; monitoring; Česko; forest stands; forest condition; monitoring; Czechia Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Monitoring zdravotního stavu lesa v České republice

Ročenka uvádí metody hodnocení a získané výsledky hodnocení stavu lesa na plochách systematické sítě a plochách intenzivního monitoringu (úrovně I a úrovně II)....

Boháčová, Ludmila; Lomský, Bohumír; Šrámek, Vít; Buriánek, V.; Čapek, M.; Fabiánek, P.; Fadrhonsová, V.; Lachmanová, Z.; Novotný, R.; Uhlířová, H.; Vortelová, L.
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 2010

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze