Počet nalezených dokumentů: 5093
Publikováno od do

Optimalizace detekce a ultramikrostaging sentinelových uzlin karcinomů endometria
Rob, Lukáš; Univerzita Karlova.
2014 - český
Klíčová slova: gynekologie a porodnictví; onkologie; nádory endometria; biopsie sentinelové lymfatické uzliny; staging nádorů; prognóza; lymfadenektomie; technecium 99mTc-koloidní síra; technecium 99mTc-agregovaný albumin; kolorimetrie; methylenová modř; metastázy nádorů; mikrometastázy; kvalita života; gynekologie Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Optimalizace detekce a ultramikrostaging sentinelových uzlin karcinomů endometria

Rob, Lukáš; Univerzita Karlova.
Národní lékařská knihovna, 2014

Transformační růstový faktor beta (TGF-β ) a Vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGF) v plasmě u pacientek s karcinomem prsu a jeho závislost na resistenci k antiestrogenové terapii
Petruželka, Luboš; Závadová, Eva; Všeobecná fakultní nemocnice (Praha, Česko)
2013 - český
Klíčová slova: onkologie; gynekologie a porodnictví; biologie; nádory prsu; progrese nemoci; chemorezistence; nádorové biomarkery; imunita buněčná; transformující růstový faktor beta; vaskulární endoteliální růstové faktory; transformující růstový faktor beta1; nádory závislé na hormonech; individualizovaná medicína; modulátory estrogenních receptorů; chemoprevence; biologie Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Transformační růstový faktor beta (TGF-β ) a Vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGF) v plasmě u pacientek s karcinomem prsu a jeho závislost na resistenci k antiestrogenové terapii

Petruželka, Luboš; Závadová, Eva; Všeobecná fakultní nemocnice (Praha, Česko)
Národní lékařská knihovna, 2013

Incidence, objem a rizikové stavy fetomaternální hemoragie při invazivních výkonech prenatální diagnostiky (odběru choriových klků, amniocentéze)
Ľubušký, Marek; Šimetka, Ondřej; Fakultní nemocnice (Olomouc, Česko)
2013 - český
Klíčová slova: gynekologie a porodnictví; gynekologie a porodnictví; perinatologie a neonatologie; prenatální diagnóza; fetomaternální transfuze; neonatální anemie; průtoková cytometrie; Rh izoimunizace; Rho(D) imunoglobulin; amniocentéza; gynekologie Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Incidence, objem a rizikové stavy fetomaternální hemoragie při invazivních výkonech prenatální diagnostiky (odběru choriových klků, amniocentéze)

Ľubušký, Marek; Šimetka, Ondřej; Fakultní nemocnice (Olomouc, Česko)
Národní lékařská knihovna, 2013

PET/CT a ultrastrukturální změny mitochondrií jako prediktivní faktory u karcinomu pankreatu
Havlík, Roman; Univerzita Palackého
2013 - český
Klíčová slova: onkologie; chirurgie; gastroenterologie; nádory slinivky břišní; multimodální zobrazování; staging nádorů; mitochondrie; hypoxie; patologie molekulární; inzulární karcinom pankreatu; lékařství Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
PET/CT a ultrastrukturální změny mitochondrií jako prediktivní faktory u karcinomu pankreatu

Havlík, Roman; Univerzita Palackého
Národní lékařská knihovna, 2013

Farmakogenetické aspekty účinnosti remifentanilu u pacientek s hypertenzí/preeklampsií podstupujících císařský řez v celkové anestezii
Slanař, Ondřej; Univerzita Karlova.
2013 - český
Klíčová slova: farmacie a farmakologie; gynekologie a porodnictví; opioidní analgetika; císařský řez; celková anestezie; hypertenze; preeklampsie; adaptace fyziologická; novorozenec; mnohočetná léková rezistence; P-glykoprotein; cytochrom P-450 CYP3A; receptory opiátové mu; farmakogenetika; těhotné ženy; individualizovaná medicína; hodnocení léčiv; farmakologie Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Farmakogenetické aspekty účinnosti remifentanilu u pacientek s hypertenzí/preeklampsií podstupujících císařský řez v celkové anestezii

Slanař, Ondřej; Univerzita Karlova.
Národní lékařská knihovna, 2013

Transluminální terapeutická endoskopie - vstup, uzávěr, cholecystektomie
Hucl, Tomáš; Institut klinické a experimentální medicíny
2013 - český
Klíčová slova: gastroenterologie; chirurgie; endoskopické operace přirozenými otvory; minimálně invazivní chirurgické výkony; cholecystolitiáza; cholecystektomie laparoskopická; retroperitoneální prostor; lékařství Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Transluminální terapeutická endoskopie - vstup, uzávěr, cholecystektomie

Hucl, Tomáš; Institut klinické a experimentální medicíny
Národní lékařská knihovna, 2013

Endokrinní a metabolické charakteristiky gluteální podkožní tukové tkáně a jejich vztah k ukazatelům metabolického syndromu
Štich, Vladimír; Univerzita Karlova
2013 - český
Klíčová slova: vnitřní lékařství; endokrinologie; obezita; tuková tkáň; adipokiny; hýždě; nitrobřišní tuk; lipolýza; lipasa; exprese genu; redukční dieta; ženy; lékařství Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Endokrinní a metabolické charakteristiky gluteální podkožní tukové tkáně a jejich vztah k ukazatelům metabolického syndromu

Štich, Vladimír; Univerzita Karlova
Národní lékařská knihovna, 2013

Ovlivnění signálních drah mTOR a MAPK inhibicí kinázové aktivity Src - význam pro individualizovanou protinádorovou terapii
Tuháčková, Zdena; Univerzita Karlova.
2013 - český
Klíčová slova: biologie; onkologie; buněčná a tkáňová terapie; biologická terapie; molekulární biologie; individualizovaná medicína; nádory plic; melanom; TOR serin-threoninkinázy; mitogenem aktivované proteinkinázy kináz; protein-tyrosinkinasy; proteiny - lokalizační signály; receptory s protein-tyrosinkinasovou aktivitou; skupina kinas odvozených od src-genu; sirolimus; antibiotika antitumorózní; biologie Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Ovlivnění signálních drah mTOR a MAPK inhibicí kinázové aktivity Src - význam pro individualizovanou protinádorovou terapii

Tuháčková, Zdena; Univerzita Karlova.
Národní lékařská knihovna, 2013

Transkripční faktor MITF - klíčový regulátor proliferace a přežívání melanomových buněk a molekulární cíl protinádorové terapie
Vachtenheim, Jiří; Univerzita Karlova.
2013 - český
Klíčová slova: dermatovenerologie; onkologie; biologie; melanom; patologie molekulární; transkripční faktor spojený s mikroftalmií; genetická terapie; restrukturace chromatinu; sekvenční analýza RNA; RNA malá interferující; cílená molekulární terapie; individualizovaná medicína; lékařství Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Transkripční faktor MITF - klíčový regulátor proliferace a přežívání melanomových buněk a molekulární cíl protinádorové terapie

Vachtenheim, Jiří; Univerzita Karlova.
Národní lékařská knihovna, 2013

Experimentální model ischemicko-reperfúzního poškození laloku musculus latissimus dorsi prasete domácího
Richtr, Patrik; Univerzita Karlova.
2013 - český
Klíčová slova: chirurgie; chirurgie plastická; mikrochirurgie; reperfuzní poškození; ischemie; chirurgické laloky; experimenty na zvířatech; prasata; modely u zvířat; lékařství Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Experimentální model ischemicko-reperfúzního poškození laloku musculus latissimus dorsi prasete domácího

Richtr, Patrik; Univerzita Karlova.
Národní lékařská knihovna, 2013

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze