Number of found documents: 44
Published from to

Využití Oborové brány TECH ve sledovaném období 1.9.2008 – 31.12.2008
Kučerová, Andrea
2009 - Czech
Keywords: oborová brána TECH; statistiky; uživatelský průzkum; TECH Subject Gateway; statistics; user survey; analýza; oborové informační systémy Available in the NTK library.
Využití Oborové brány TECH ve sledovaném období 1.9.2008 – 31.12.2008

Kučerová, Andrea
Národní technická knihovna, 2009

Výzkum možností spolupráce při šíření výsledků výzkumu a vývoje
Státní technická knihovna
2008 - Czech
Keywords: dotazníkové šetření; producenti; vysoké školy; výzkumné organizace; Národní úložiště šedé literatury; questionnaire survey; producers; universities; research organizations; National Repository of Grey Literature; projekty; šedá literatura Available in the NTK library.
Výzkum možností spolupráce při šíření výsledků výzkumu a vývoje

Státní technická knihovna
Národní technická knihovna, 2008

Profil knihovního fondu Státní technické knihovny
Andrášová, Jindra; Píšková, Milada; Patočková, Anna
2000 - Czech
Keywords: Státní technická knihovna; profil fondu; State technical library; profile of the library collection; knihovní fondy; akvizice Available in the NTK library.
Profil knihovního fondu Státní technické knihovny

Andrášová, Jindra; Píšková, Milada; Patočková, Anna
Národní technická knihovna, 2000

Profil knihovního fondu Státní technické knihovny
Andrášová, Jindra; Píšková, Milada; Patočková, Anna
2000 - Czech
Keywords: Státní technická knihovna; profil fondu; State technical library; profile of the library collection; knihovní fondy; akvizice Available in the NTK library.
Profil knihovního fondu Státní technické knihovny

Andrášová, Jindra; Píšková, Milada; Patočková, Anna
Národní technická knihovna, 2000

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases