Number of found documents: 55
Published from to

Smíšený výzkum VIII. - 3/1947 březen ÚVVM/CVVM
Ústav pro výzkum veřejného mínění
1947 - Czech
Výzkum byl iniciovaný Ministerstvem průmyslu, Ministerstvem pro vnitřní obchod, Organizací mládeže a dalšími institucemi. Dotazovaní odpovídají, kde si kupují oděvy a jak dlouho jim vydrží, jestli se mládeži žije lépe než předchozím generacím a zda poslouchají zahraniční rozhlas. Několik otázek se týká mezinárodních vztahů – železné opony a demokratizace Německa. Research was initiated by the Industry Department, Ministry of Home Trade, Association of the Young and other institutions. Respondents answer where they buy clothes and how long it will last, whether listen to foreign broadcast and if young people live better than previous generations. Several questions relate to international relations - the Iron Curtain and the democratization of Germany. Keywords: Oděvy; Železná opona; Němci; Život mládeže; Zahraniční rozhlas; Clothes; The Iron Curtain; Germans; Life of the young; Foreign broadcast; sociologie; sociologický výzkum Available in a digital repository NRGL
Smíšený výzkum VIII. - 3/1947 březen ÚVVM/CVVM

Výzkum byl iniciovaný Ministerstvem průmyslu, Ministerstvem pro vnitřní obchod, Organizací mládeže a dalšími institucemi. Dotazovaní odpovídají, kde si kupují oděvy a jak dlouho jim vydrží, jestli se ...

Ústav pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav (CVVM), 1947

Výzkum Náboženství - 5/1946 červenec ÚVVM/CVVM
Ústav pro výzkum veřejného mínění
1946 - Czech
Červencový výzkum ÚVVM se zabývá tématem náboženského cítění obyvatel Čech, Moravy a Slezska. Otázky se věnují osobní zbožnosti, křesťanským věroučným tématům, názorům na morální kvality věřících a na výuku náboženství ve škole, a v neposlední řadě toleranci. Research deals with the religious sentiments of the population of Bohemia, Moravia and Silesia. The questions deal with personal piety, the Christian doctrinal issues, opinions on the moral quality of the faithful and on religion teaching in school, and not least on tolerance. Keywords: Víra v Boha; Křesťanství; Náboženská nauka ve škole; Tolerance; Religious faith; Christianity; Religious education; Toleration; sociologický výzkum; náboženství; víra Available in a digital repository NRGL
Výzkum Náboženství - 5/1946 červenec ÚVVM/CVVM

Červencový výzkum ÚVVM se zabývá tématem náboženského cítění obyvatel Čech, Moravy a Slezska. Otázky se věnují osobní zbožnosti, křesťanským věroučným tématům, názorům na morální kvality věřících a na ...

Ústav pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav (CVVM), 1946

Výzkum Volby I. - 3/1946 duben ÚVVM/CVVM
Ústav pro výzkum veřejného mínění
1946 - Czech
První pokus o předvolební průzkum – otázky se týkají počtu politických stran, kterou stranu považují za nejslabší, který program naopak za nejlepší. Dále se dotazují na příslušnost ke straně a důvěru osobnostem. The first attempt at pre-election survey - questions are related to the number of political parties, which political party people rate as the weakest and which political program as the best. Also inquires about the affiliation and confidence in personalities. Keywords: Volby; Strany; Příslušnost ke straně; Důvěra osobnostem; Elections; Political parties; Belonging to politoval party; Confidence in personality; výzkum veřejného mínění; volby Available in a digital repository NRGL
Výzkum Volby I. - 3/1946 duben ÚVVM/CVVM

První pokus o předvolební průzkum – otázky se týkají počtu politických stran, kterou stranu považují za nejslabší, který program naopak za nejlepší. Dále se dotazují na příslušnost ke straně a důvěru ...

Ústav pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav (CVVM), 1946

Výzkum Volby II. - 4/1946 květen ÚVVM/CVVM
Ústav pro výzkum veřejného mínění
1946 - Czech
První pokus o předvolební průzkum – co vedlo dotyčného k volbě strany a jakou by volil. Další otázky míří na znalost Košického vládního programu a spokojenost s vládou. The first attempt at pre-election survey - what people led to the party selection and which party they would be elected. Next question focus on the knowledge of the Košice government program and satisfaction with the government. Keywords: Volby; Košický vládní program; Spokojenost s vládou; Elections; Košice program (government); Government satisfaction; výzkum veřejného mínění Available in a digital repository NRGL
Výzkum Volby II. - 4/1946 květen ÚVVM/CVVM

První pokus o předvolební průzkum – co vedlo dotyčného k volbě strany a jakou by volil. Další otázky míří na znalost Košického vládního programu a spokojenost s vládou....

Ústav pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav (CVVM), 1946

Výzkum Automobily III. - 11/1946 říjen ÚVVM/CVVM
Ústav pro výzkum veřejného mínění
1946 - Czech
Keywords: Auto; Car; sociologie; sociologický výzkum Available in a digital repository NRGL
Výzkum Automobily III. - 11/1946 říjen ÚVVM/CVVM

Ústav pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav (CVVM), 1946

Výzkum Automobily II. - 10/1946 říjen ÚVVM/CVVM
Ústav pro výzkum veřejného mínění
1946 - Czech
Pokračování výzkumu na téma, jak by měl vypadat osobní automobil, hromadně vyráběný, který by se setkal s největším zájmem koupěchtivé části naší veřejnosti (otázky na spotřebu, rychlost, motor, karoserii, cenu, brzdy, barvu, značku). Follow up to research on the theme Automobile - how should it look mass-produced personal motor car, which would meet with the greatest interest of willing to buy members of the Czech public (questions on consumption, speed, engine, body, price, brakes, colour, automobile mark). Keywords: Auto; Car; sociologie; sociologický výzkum Available in a digital repository NRGL
Výzkum Automobily II. - 10/1946 říjen ÚVVM/CVVM

Pokračování výzkumu na téma, jak by měl vypadat osobní automobil, hromadně vyráběný, který by se setkal s největším zájmem koupěchtivé části naší veřejnosti (otázky na spotřebu, rychlost, motor, ...

Ústav pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav (CVVM), 1946

Smíšený výzkum IV. – 12/1946 listopad ÚVVM/CVVM
Ústav pro výzkum veřejného mínění
1946 - Czech
Otázky na podnět Národní galerie, Plánovacího úřadu a ministerstva průmyslu zkoumají, zda občané chodí do galerií, divadel, zda poslouchají pořady Z. Nejedlého. Dále výzkum obsahoval otázky, které se týkaly pojmenování postu ministra v ženské formě, zda lidé změnili po mírové konferenci svůj názor na západní velmoci. Další otázky se věnovaly trestům za pozdní příchod do práce, pracovním brigádám a úspěšnosti dvouletého plánu. Questions, which incurred by request of the National Gallery, the Planning Administrative Department and the Ministry of Industry, examine whether people attend galleries and theatres, whether they listen programmes by Z. Nejedlý. The research also includes questions concerning to the female form of the term “minister”, whether people have changed their opinion of the Western Great Powers after the peace conference. Other questions address to the punishments for lateness to work, success of two-year plan and the brigade-works. Keywords: Národní galerie; Kultura; Zdeněk Nejedlý; Název postu ministra pro ženu; Smýšlení o západních velmocích; Tresty za pozdní docházku do práce; Pracovní brigády; Dvouletý plán; National Gallery; Culture; Zdeněk Nejedlý; Term of the post „minister“ for women; Opinion about the West powers; Punishment for lateness; Brigade work; Two-year plan; sociologie; sociologický výzkum Available in a digital repository NRGL
Smíšený výzkum IV. – 12/1946 listopad ÚVVM/CVVM

Otázky na podnět Národní galerie, Plánovacího úřadu a ministerstva průmyslu zkoumají, zda občané chodí do galerií, divadel, zda poslouchají pořady Z. Nejedlého. Dále výzkum obsahoval otázky, které se ...

Ústav pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav (CVVM), 1946

Výzkum Film - 1/1946 únor ÚVVM/CVVM
Ústav pro výzkum veřejného mínění
1946 - Czech
Výzkum se zajímá o oblibu zvukového týdeníku, který předcházel hlavnímu filmu v kině. Dotazuje se na konkrétní snímky i na obecné kategorie témat. The research interests in the popular audio magazine, which went before the main movie in the cinema. It inquires about specific recordings as well as general categories of topics. Keywords: zvukový týdeník; návštěva kina; témata; weekly news; cinema; themes; zpravodajství; filmy; výzkum veřejného mínění Available in a digital repository NRGL
Výzkum Film - 1/1946 únor ÚVVM/CVVM

Výzkum se zajímá o oblibu zvukového týdeníku, který předcházel hlavnímu filmu v kině. Dotazuje se na konkrétní snímky i na obecné kategorie témat....

Ústav pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav (CVVM), 1946

Smíšený výzkum I. - 6/1946 červenec ÚVVM/CVVM
Ústav pro výzkum veřejného mínění
1946 - Czech
Výzkum je smíšený a zabývá se nejprve otázkami činnosti Okresní péče o mládež, pak se dotazuje na rozhlasové vysílání (zahraniční stanice). Dvě otázky míří na výsledky voleb. Otázky na návštěvu kina se týkají jeho kvality, témat a frekvence návštěv. The research deals with several themes at once. It includes questions on activities of the District of care for youth, questions on broadcast transmission (foreign channels), two questions concerning the results of the election and questions about cinema concerning about its quality, themes and frequency of visits. Keywords: Okresní péče o mládež; Rozhlas; Povolební výzkum; Kino; Care of youth; Radio broadcast; Post-elections research; Cinema; sociologie; sociologický výzkum Available in a digital repository NRGL
Smíšený výzkum I. - 6/1946 červenec ÚVVM/CVVM

Výzkum je smíšený a zabývá se nejprve otázkami činnosti Okresní péče o mládež, pak se dotazuje na rozhlasové vysílání (zahraniční stanice). Dvě otázky míří na výsledky voleb. Otázky na návštěvu kina ...

Ústav pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav (CVVM), 1946

Smíšený výzkum II. - 7/1946 září ÚVVM/CVVM
Ústav pro výzkum veřejného mínění
1946 - Czech
Jedná se o smíšený výzkum. Otázky se věnují nejprve dvouletému plánu. Potom jsou zde témata náhrady pracovních sil, pozemkové reformy a dopravních prostředků (zejména užívání letecké dopravy Praha-Brno). Nakonec otázky míří na názor ohledně rozsudku nad protektorátní vládou. The research deals with several issues at once. Questions deal with two-year plan, with compensation of manpower, land reform and transport facilities (especially air transport from Prague to Brno). Finally it asks about opinion on verdict on the Protectorate government. Keywords: pozemková reforma; dvouletý plán; pracovní síly; dopravní prostředky; rozsudek nad protektorátní vládou; land reform; two-year plan; manpower; transport; the Protectorate government sentence; sociologie; sociologický výzkum Available in a digital repository NRGL
Smíšený výzkum II. - 7/1946 září ÚVVM/CVVM

Jedná se o smíšený výzkum. Otázky se věnují nejprve dvouletému plánu. Potom jsou zde témata náhrady pracovních sil, pozemkové reformy a dopravních prostředků (zejména užívání letecké dopravy ...

Ústav pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav (CVVM), 1946

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases